Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαδίκτυο και Επαγγελματική διαδρομή. Μελέτη – έρευνα : Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαδίκτυο και Επαγγελματική διαδρομή. Μελέτη – έρευνα : Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαδίκτυο και Επαγγελματική διαδρομή. Μελέτη – έρευνα : Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου.

2 Αλλάζουν τα πάντα.  Η επικοινωνία είναι παγκόσμια.  Η Google μετάφραση μπορεί να σας μεταφράσει οποιοδήποτε κείμενο αυτόματα σε 63 γλώσσες.

3 Αγγλικά.  Communic ation is global. The Google translation you can translate any text in 63 languages.

4 Ινδονησιακά.  Komunika si adalah global. Terjemaha n Google Anda dapat menerjema hkan teks dalam bahasa 63.

5 Ιταλικά.  La comunicazi one è globale. La traduzione di Google è in grado di tradurre qualsiasi testo in 63 lingue.

6 Κινέζικα.  沟通是全球 性的。 在谷歌翻译 可以翻译 63 种语言中的 任何文本。

7 Σουηδικά. Kommunik ation är global. Google översätt ning kan du översätt a en text på 63 språk.

8 Τι σημαίνει αυτό ;  Δουλειά παντού.  Επικοινω νούμε σχεδόν με κάθε άνθρωπο στον πλανήτη χωρίς να γνωρίζου με τη γλώσσα του.

9 Ξεκινάμε.  Με ένα δικό σας site, έχετε έτοιμη μία επιχείρη ση

10 Εταιρική Ιστοσελίδα.  Προωθεί προιόντ α και υπηρεσί ες.

11 Ε- Shop.  E-shop.  Εντυπωσιακός Σχεδιασμός – Λειτουργικό και εύχρηστο – Σύστημα Back Office για τη διαχείριση παραγγελιών – Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων με ευκολία στις αλλαγές – Ευκολίες στους επισκέπτες – Ενότητες προσφορών νέων προιόντων – Καλάθι αγορών.

12 SEO.  SEO Search Engine Optimization Διαδικασία βελτιστοποίη σης των κατατάξεων του site στις μηχανές αναζήτησης.

13 Web – Hosting.  Το WEB Hosting, την φιλοξενία. Anti spam – αλλαγή Hardwar e – φιλοξενία Web Email.

14 E-mail Sales.  Το 78% των αγορών που πραγματοποι ούνται online, λαμβάνουν χώρα μετά από την παραλαβή κάποιου διαφημιστικ ού e-mail και πριν την επίσκεψη ιστοσελίδων (Πηγή : DoubleClick)

15 E- Shop.  Διαχείριση Βάσεων.  Καλάθι αγορών.  Εγγραφή μελών.  Αναζήτηση και σύνθετη αναζήτηση.  Άμεση ενημέρωση του διαχειριστήμ ε mail.  Ασφαλές σύστημα πληρωμών με κάρτα.

16 Λέξεις Κλειδιά.  Οι Μηχανές Αναζήτησης θα κατατάξουν το δικό σας και εκατομμύρια άλλα sites στα ευρετήρια τους ανάλογα με τις λέξεις που εμφανίζονται πιο συχνά στις σελίδες σας και στις πιο καίριες θέσεις. Οι λέξεις αυτές είναι οι λέξεις - κλειδιά.Μηχανές Αναζήτησης  Λέξεις - κλειδιά επίσης θα χρησιμοποιήσει κάποιος για να αναζητήσει αυτό που τον ενδιαφέρει σε μια Μηχανή Αναζήτησης.

17 Bounce Rate.  Το bounce rate είναι εκείνο το στατιστικό που δείχνει το ποσοστό των επισκεπτών που επισκέφθηκαν ένα website κι έφυγαν αμέσως. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό τόσο πιο αδιάφορο το site ή (αν ο επισκέπτης προέρχεται από μηχανή αναζήτησης) τόσο πιο αδιάφορο το κείμενο που υπάρχει εκεί.

18 ROI. 1. Return Of Investm ent “επιστρο φή της επένδυσ ης”.

19 Διαδίκτυο και Εύρεση Εργασίας.Eures. 1. Σκοπός της πύλης EURES είναι η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών πρόσληψης/τοποθέτ ησης (ανεύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας) προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. 2. Η EURES διαθέτει ένα ανθρώπινο δίκτυο από περισσότερους από 850 συμβούλους EURES, οι οποίοι βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία και με εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

20 To Διαδίκτυο στην εύρεση εργασίας. 1. Το 40% των στελεχών ΔΑΔ χρησιμοποιο ύν το Internet ( μηχανές αναζήτησης ) και τα social media για την αναζήτηση προσωπικού η πληροφοριώ ν γιαυτό.

21 Τα Κοινωνικά Δίκτυα στα προβλήματα τω γυναικών. 1. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιο ύν περισσότερο τα Job Boards ( ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας ) σε ποσοστό 48%.

22 Προβλήματα ανεργίας. 1. Οι εργαζόμενο ι θεωρούν τα Job Boards πιό αποτελεσμ ατικά για την εύρεση εργασίας ( 71% ) από οποιαδήποτ ε άλλη μέθοδο.

23 Κοινωνικά δίκτυα και εργασία. 1. Τα κοινωνικά δίκτυα μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις αυξάνοντας την παραγωγικότητα. 2. Σημαντική επίδραση στην εξεύρεση εργασίας παίζει το κοινωνικό κεφάλαιο μιας περιοχής εφόσον αλληλεπιδρά με τα κοινωνικά δίκτυα. Έρευνες στο εξωτερικό έχουν δείξει ότι απλή συμμετοχή σε συλλόγους και σωματεία, αυξάνουν σημαντικά τον αριθμό των συνδέσμων των κοινωνικών δικτύων και κατά συνέπεια τις πιθανότητες απασχόλησης.

24 Κοινωνικά δίκτυα και εργασία. Η σπουδαιότητα των δικτύων. 1. Στη δεκαετία μας σύμφωνα με τις ερευνητικές μελέτες ήδη και ακόμα περισσότερο στο μέλλον : 2. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι λίγες. 3. Μπορεί να μην δημοσιευθούν ποτέ. 4. Καλύπτονται απ’ευθείας μέσω της κοινωνικής δικτύωσης

25 Τα Social net Work.  Η φυσική προέκτασ η των κοινωνικώ ν δικτύων είναι τα SocialNet work.

26 H σπουδαιότητα των ηλεκτρονικών δικτύων.  Η εξ’αποστά σεως συνεργασί α είναι χαρακτηρι στικό της παγκοσμι οποιημένη ς αγοράς.

27 Net work εφαρμογές.  Ιστολόγια – Blogs.  Περιλαμβάνουν posts ( άρθρα ) με χρονική σειρά + αρχείο.  Επιτρέπουν σε όποιον άλλο χρήστη να καταθέσει σχόλιο και συνεπώς υπάρχει ανάδραση Feedback.

28 Net work εφαρμογές, wikis.  Τροποποι εί ο χρήστης το περιεχόμε νο.  Παράδειγ μα η Wikipedia.

29 Podcast.  Μία σειρά ψηφιακών αρχείων που διανέμονται στο internet, χρησιμοποιώ ντας syndication feeds για αναπαραγωγ ή σε φορητούς media players και υπολογιστές

30 Επιχειρηματική δικτύωση.  Το 2001 ιδρύθυκε το Ryze, το οποίο εστίασε σε επιχειρηματικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.  Στη συνέχεια ήρθε το Linkedin το οποίο επέτρεπε στον χρήστη να δημιουργήσει το βιογραφικό του και να ψάξει για εργασία και επιχειρηματικές γνωριμίες.

31 Τα δημοφιλέστερα Social Net στην Ελλάδα.  Facebook. com  Youtube.c om  Mysoace. com  Blogger.c om / wordpress.com.  Hi5.com

32 Νet και Εργασιακή Επικοινωνία.  Τηλεδιάσκεψη : επικοινωνία, μέσω υπολογιστών, δύο η περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων ατόμων, που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Κατά την τηλεδιάσκεψη γίνεται συγχρόνως οπτική και ακουστική επαφή των μετεχόντων Η τηλεδιάσκεψη γίνεται σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει να γίνει ομιλία, συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις με ομιλητές και ακροατές σε απόσταση. Η οθόνη του υπολογιστή είναι εκείνη που κάνει δυνατή την οπτική και την ακουστική επαφή.

33 Νet και Εργασιακή Επικοινωνία.  Τηλεδιάσκε ψη Skype.  Eφαρμογές Instant Messaging και Video Conferenc e.

34 Νet και Εργασιακή Επικοινωνία.  Όλο και περισσότεροι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού αναζητούν καλούς υποψήφιους μέσω των επαγγελματικών δικτύων, όπως το LinkedIn.  Το προφίλ του χρήστη στο δίκτυο αυτό μπορεί να συμπεριλάβει στοιχεία σπουδών, επαγγελματικής εμπειρίας, θέσεων ευθύνης και γενικότερα προσόντα που στοιχειοθετούν το βιογραφικό του.

35 Νet και Εργασιακή Επικοινωνία.  η ανανέωση του προφίλ μπορεί να γίνει από netbook, φορητό υπολογιστή ή ακόμα και από ένα έξυπνο τηλέφωνο. Τα περισσότερα διαθέτουν, πλέον, ξεχωριστές εφαρμογές για τη σύνδεση στα κοινωνικά δίκτυα. «Η φορητή τεχνολογία έχει αλλάξει την υπόθεση αναζήτησης εργασίας» αναφέρει η Σούζαν Τζόις από την ιστοσελίδα Job- Hunt.Org. «Δεν χρειάζεται, πλέον, κανείς να είναι κολλημένος στον υπολογιστή του.»

36 Νet και Εργασιακή Επικοινωνία. Εύρεση Εργασίας.  στην Αμερική, απο το Δεκέμβριο του 2007, σχεδόν 7 εκατομμύρια εργαζόμενοι έχουν χάσει τη δουλειά τους σύμφωνα με τα στατιστικά της κυβέρνησης.  Η ίδια περίοδος συμπίπτει με την κατακόρυφη άνοδο της δημοτικότητας του LinkedIn, του Twitter αλλά και των υπόλοιπων κοινωνικών δικτύων. Στο διάστημα αυτό, η αύξηση των προφίλ των χρηστών υπολογίζεται στα μερικά εκατομμύρια την ημέρα σε παγκόσμιο επίπεδο.

37 Νet και Εργασιακή Επικοινωνία. Εύρεση Εργασίας.  Το τελευταίο success story του διαδικτύου, το Twitter, είναι και αυτό μέρος της καταιγίδας των αλλαγών που σχετίζονται με την αγορά εργασίας.

38 Νet και Εργασιακή Επικοινωνία. Εύρεση Εργασίας.  Οι αναζητούντες εργασίας, αν και δεν έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα επαγγελματικό προφίλ στο Twitter, μπορούν πολύ εύκολα να διαδώσουν το προφίλ που έχουν χτίσει στο LinkedIn ποστάροντας ένα σύνδεσμο μέσω του Twitter στις εταιρείες που παρακολουθούν.

39 Νet και Εργασιακή Επικοινωνία. Εύρεση Εργασίας. 1. αρχικά σχεδιάστηκε με γνώμονα την κοινωνική ζωή του χρήση, η δύναμη του να μεταφέρει ένα μικρό ποσό πληροφορίας - 140 χαρακτήρες- σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης αξιοποιήθηκε αρχικά από τους δημοσιογραφικο ύς οργανισμούς που είδαν ένα νέο εργαλείο άμεσης ενημέρωσης.

40 Νet και Εργασιακή Επικοινωνία. Εύρεση Εργασίας. 1. Εάν υπάρχει blog είναι πολύ σημαντικό να μπεί ψηλά στις μηχανές αναζήτησης. 2. Οι μέθοδοι για να προωθήσετε blog και ιστοσελίδες ψηλά στα seatch ονμάζεται SEM : Search Engine Marketing.

41 A ναζήτηση. 1. Οι Οργανισμοί παγκοσμίω ς παράγουν, διακινούν και διαχειρίζον ται καθημερινά έναν τεράστιο όγκο πληροφορι ών.

42 Η επιστήμη της Ανάκτησης Πληροφορίας. 1. Ασχολείται με την αναπαράστ αση – αποθήκευσ η – την οργάνωση και την πρόσβαση σε πληροφορι ακά αντικείμενα.

43 Επιτυχημένο Searching. 1. Είναι η διαδικασία επιστροφής κειμένων που είαι σχετικά με το ερώτημα που μπήκε στο Search.

44 Πως γίνεται το searching. 1. Ο χρήστης πρέπει να μετατρέψ ει την πληροφο ριακή του ανάγκη σε μορφή ερωτήματ ος

45 Μέθοδοι Searcing. 1. Πρέπεινα χρησιμοποι ηθεί ένα κατάλληλο σύνολο λέξεων. 2. Το ερώτημα πρέπει να μπαίνει σε ένα σύστημα περιορισμώ ν, για να είναι αποτελεσμ ατικό.

46 Ηλεκτρονική εικόνα.  Η εικόνα που δημιουργείται για οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα, στον χώρο του internet.  Μπορεί να είναι : 1. Σχεδιασμένη ( site / blog / social net ). 2. Aπρόβλεπτη ( σχολιασμός – αρθρογρφία – σε blog – socialnet ).

47 Η παρουσία μας στο ΝΕΤ.  Προσοχή στα γραφόμενα.  Δεν συνεχίζουμε την αντιδικία.  Επιλεγμένο φωτογραφικό και υλικό video.  Αποφεύγετε την υπερέκθεση.  Σκεφτείτε από ποιούς και ως πρός τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε παρουσία σας στο internet.

48 Social network και εργασία.  Το 45 % των εργοδοτών παγκοσμίως, ανέτρεξαν σε site κοινωνικής δικτύωσης για να ελέγξουν το προφίλ υποψηφίων εργαζομένων.  Ο δείκτης παρουσίασε αύξηση κατά 23 % από την προηγούμενη χρονιά.  Το 35% των εργοδοτών δήλωσαν πως αυτά τα οποία είδαν για τους υποψηφίους τους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους οδήγησαν, να μην προσλάβουν τους υποψήφιους.

49 Νet και Crisis. 1. Ανάρτηση σχολίων.  Ταύτιση με αυτά και άλλων χρηστών.  Συνεχόμενη διεύρυνση.  Ντόμινο αρνητικών απόψεων.  Ρωγμές στην εικόνα. Image Crevice.  Διάβρωση εικόνας.Image Corrosion.  Βλάβη στην εικόνα. Image Breakdown.  Tην Τρίτη 15 Δεκεμβρίου σε χρόνο ρεκόρ, εντός 2,5 μηνών από τη στιγμή που ορκίστηκε παραιτήθηκε ο υφυπουργός εσωτερικών, λόγω δημοσιευμάτων είς βάρος του στο www.zougla.gr www.zougla.gr

50 20.000. 1. Το LinkedIn –που θεωρείται η πλέον διαδεδομένη ιστοσελίδα μεταξύ των στελεχών Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ) – έχει στη χώρα μας 20.000 χρήστες. Ενώ το εξειδικευμένο Greek HR Group του LinkedIn έχει ως μέλη περισσότερα από 650 στελέχη ΔΑΔ. Σε σχέση με το Facebook (36%) τα στελέχη ΔΑΔ ασχολούνται πιο ενεργά με το LinkedIn (45%). Το αντίθετο συμβαίνει με τους εργαζομένους - υποψηφίους. Οι οποίοι είναι περισσότερο δραστήριοι με το Facebook (58%) παρά με το LinkedIn (23,7%).LinkedIn Greek HR Group

51 Εύρεση εργασίας. 1. Τα στελέχη ΔΑΔ( διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού ) (60%) δηλώνουν ότι θεωρούν το LinkedIn –σε σχέση με το Facebook– ιδιαίτερα αποτελεσματικ ό εργαλείο για την εξεύρεση και την επιλογή μεσαίων, ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών.

52 Twitter.  η χρήση του Twitter για εξεύρεση και αναζήτηση προσωπικού μέσω εξειδικευμένων Twitter sites θα είναι μεγαλύτερη, ενώ προβλέπεται να επαυξηθεί και η διασύνδεση των κλασικών ιστοσελίδων αναζήτησης εργασίας με τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

53 Στα site κοινωνικής δικτύωσης.  Δημιουργία προφίλ.  Δημιουργία ατζέντας ( καλώντας φίλους ).  Δημιουργία ομάδας ( ειδικά ενδιαφέροντα ).  Δημιουργία εφαρμογών.

54 Εργασία και Linkedin.  To Linkedin μπορείτε να το εγκαταστήσετε και στο outlook.  To Linkedin βοηθά στην ανάπτυξη του επαγγελματικο ύ μας κύκλου και στην προώθηση συμβούλων ( φυσικών προσώπων ) και επιχειρήσεων.

55 Πρακτικά στο Linkedin.  Προφίλ = Προσπαθού με να τοποθετούμ ε όσα περισσότερ α στοιχεία είναι δυνατόν.  Πρέπει να είναι ένα μεγάλο βιογραφικό ( σπουδές – εμπειρία – βραβεύσεις ).

56 Πρακτικά στο Linkedin.  Προσπαθού με να πάρουμε την ταυτότητα του ειδικού σε μία επαγγελματ ική κατηγορία.  Απαντάμε σε ερωτήσεις που θέτουν μέλη σε τομείς του ενδιαφέρον τος μας.

57 Πρακτικά στο Linkedin.  Συμμετέχο υμε σε ομάδες, με στρατηγικ ή την παρουσίασ η της επαγγελμα τικής μας δουλειάς και πορείας.

58 Πρακτικά στο Linkedin.  Ενσωματώνο υμε το site μας.  Ανεβαίνουμε στα search, με Full View στο προφίλ και ειασαγωγή των site / blog μας.  Στο πλήρες url του linkedin τοποθετούμε το ονοματεπώνυ μο μας.

59 Linkedin νέες επιχειρηματικές ευκαρίες.  Κάνε "είσοδο" στο λογαριασμό σου μέσω της αρχικής σελίδας του LinkedIn. Θα χρειαστεί να δώσεις την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (email address) για να αποκτήσεις πρόσβαση στην αρχική σου σελίδα.  Χρησιμοποίησε τη λειτουργία "Get Leads" για να βρεις επαφές εντός των άμεσων και εκτεταμένων δικτύων σου σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Εισάγαγε το όνομα της επιχείρησης στο χωρίο "Find Inside Contacts At:"στην αρχική σελίδα και πάτα "Go"

60 Linkedin νέες επιχειρηματικές ευκαρίες.  Δες τα ονόματα των ανθρώπων που μπορείς απευθείας να επικοινωνήσεις για επιχειρηματικές προοπτικές μέσα σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση  Χρησιμοποίησε τη "Service Providers" αρχική σελίδα για να βρεις μέλη του LinkedIn που προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως πρόσληψη προσωπικού και επαγγελματική συμβουλευτική. Επίλεξε τη σελίδα "Services"από την αρχική σελίδα σου για να ξεκινήσεις.  Πλοηγήσου στις κατηγορίες που παρέχει το LinkedIn στις Services του. Θα βρεις προμηθευτές υπηρεσιών όπως γραφικές τέχνες και σχεδιασμός ιστού για να σε βοηθήσουν να προωθήσεις την επιχείρησή σου διαδικτυακά όπως και άλλους τύπους παροχής υπηρεσιών.

61 Πρακτικά στο Facebook.Εάν το χρησιμοποιήσετε για εύρεση εργασίας.  Ενημερώσ τε, με τρόπο γραφής βιογραφικ ού,τη σελίδα σας.  Τα σχόλια στον τοίχο σας να περιστρέφ ονται γύρω από το αίτημα σας.

62 Πρακτικά στο Facebook.Εάν το χρησιμοποιήσετε για εύρεση εργασίας.  Επιλέγετε προσεκτικ ά τους φίλους.  Επιλέξτε ανθρώπου ς που ενδιαφέρο νται για την επαγγελμα τική σας κατηγορία.

63 Πρακτικά στο Facebook.Εάν το χρησιμοποιήσετε για εύρεση εργασίας.Διαφημιστείτε στο Facebook.  Επιλέγουμ ε κείμενο και φωτογραφ ία.  Επιλέγουμ ε που επιθυμούμ ε να μπαίνουν οι χρήστες που επιλέγουν τη διαφήμιση μας.

64 Πρακτικά στο Facebook.Εάν το χρησιμοποιήσετε για εύρεση εργασίας.Διαφημιστείτε στο Facebook.  Επιλέγουμε το κοινό μας, με δημογραφικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστι κά.  Επιλέγουμε τρόπο τιμολόγησης.  Τέλος η διαφήμιση περνά απο ελέγχους ορθογραφίας, ορθότητας μηνυμάτων...

65 Πρακτικά στο Facebook.Εάν το χρησιμοποιήσετε για εύρεση εργασίας.  Υπάρχουν προφίλ εύρεσης εργασίας.  Θα πρέπει το προφίλ σας ή το blog σας να είναι έτοιμα να υποδεχτούν επισκέπτες.  Η αγγελία σας να είναι μικρή, απόλυτα συγκεκριμέν η – στοχευμένη.

66 Πρακτικά στο Twitter.Εάν το χρησιμοποιήσετε για εύρεση εργασίας.  Οι εταιρείες που ψάχνουν εργαζόμενους το ανακοινώνουν με μικρά μηνύματα(το κάθε κείμενο στο Twitter δεν μπορεί να ξεπερνά τους 140 χαρακτήρες).  Οι ενδιαφερόμενοι αφού δουν τα "tweets" σχετικά με μια κενή θέση, μπορούν να πατήσουν το link(σύνδεσμος που οδηγεί σε σελίδα με περισσότερες πληροφορίες) και να μάθουν λεπτομέρειες για την εργασία.

67 Πρακτικά στο Twitter.Εάν το χρησιμοποιήσετε για εύρεση εργασίας.  Το Twitter αύξησε κατά 83% τους χρήστες του τον τελευταίο χρόνο και αριθμεί πλέον 17.000.000 μέλη. Περισσότερες από 6.000 εταιρίες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν την υπηρεσία Tweet My Jobs για την εύρεση προσωπικού.

68 Πρακτικά στα Social Network.  Mπορούμε να χρησιμοποι ήσουμε :  Blog.  You Tube, με video της δουλειάς σας.  Sites φωτογραφι ών (www.flickr.com / www.photo bucket.gr ).www.flickr.com www.photo bucket.gr

69 H έρευνα για την αγορά εργασίας στα Social Media.  9 στους 10, στελέχη ΔΑΔ και εργαζόμεν οι / υποψήφιοι χρησιμοπο ιούν τα Social Media έστω και περιστασια κά.

70 H έρευνα για την αγορά εργασίας στα Social Media.  40% των στελεχών ΔΑΔ, αναζητούν στα Social Media συχνά ή πάντοτε στελέχη για κάλυψη θέσεων ή σχόλια για τους υποψήφιο υς τους.

71 H έρευνα για την αγορά εργασίας στα Social Media.  16% στελεχών ΔΑΔ δεν χρησιμοπο ιούν Social Media για την εξεύρεση στελεχών, ενώ 16% των υποψηφίω ν δεν κάνουν χρήση Social Media.

72 H έρευνα για την αγορά εργασίας στα Social Media.  Οι υποψήφιοι εργαζόμεν οι κατέχουν profile : 1. Facebook = 90%. 2. Linkedin 79%. 3. Twitter = 27,2%. 4. Personal Blog = 27,2%.

73 H έρευνα για την αγορά εργασίας στα Social Media.  Tα στελέχη ΔΑΔ, μελετούν profile : 1. Linkedin 79,5%. 2. Facebook 61,5%. 3. Twitter 13%. 4. Personal Blog 4,9. 5. Twitter 6,5 %

74 H έρευνα για την αγορά εργασίας στα Social Media.  Τα στελέχη της ΔΑΔ ασχολούνται πιο ενεργά με το Linkedin (45%) σε σχέση με το Facebook (36%), ενώ το αντίθετο ισχύει για τους εργαζόμενους υποψήφιους, οι οποίοι είναι πολύ πιο δραστήριοι στο Facebook (58%) απ’ ότι στο Linkedin (23,7%).

75 H έρευνα για την αγορά εργασίας στα Social Media.  Αναφορικά με τις επί μέρους διαδικασίες ΔΑΔ, τα στελέχη ΔΑΔ επισκέπτονται αυτές τις σελίδες και το Internet για λόγους που έχουν να κάνουν σχεδόν αποκλειστικά με την επιλογή- προσέλκυση προσωπικού (67%) παρά με τις υπόλοιπες διαδικασίες.

76 H έρευνα για την αγορά εργασίας στα Social Media.  Tα στελέχη ΔΑΔ θεωρούν ότι κυρίως το Linkedin σε σχέση με το Facebook είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για την εξεύρεση- επιλογή μεσαίων, ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών (60%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για το Facebook κυμαίνονται από 10-12%.

77 H έρευνα για την αγορά εργασίας στα Social Media.  Oι εργαζόμενοι/υποψήφ ιοι κυρίως χρησιμοποιούν τα job boards (48%), τα οποία και θεωρούν περισσότερο αποτελεσματικά (71%) για την αναζήτηση εργασίας και για να αυξήσουν τις πιθανότητες ανεύρεσης εργασίας. Ο κυριότερος λόγος που χρησιμοποιούν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι για να ενημερώνονται για την αγορά εργασίας και για νέες θέσεις εργασίας, παρά για ενεργή αναζήτηση εργασίας.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Ιούνιος 2010.

78 Mobile phone και Social Media.  Εκκμεταλευ όμαστε τις δυνατότητε ς της τεχνολογίας.  Μπορούε να εγγραφούμ ε μέσω της εφαρμογής Facebook Connect σε εταιρικές σελίδες.

79 Mobile phone και Social Media.  Η εφαρμογή Callspark για το iphone, εάν αναζητάμε τηλεφωνικο ύς αριθμούς μας δίνει πρώτα αυτούς που βρίσκονται πιό κοντά μας από αυτά που αναζητησαμ ε.

80 Mobile phone και Social Media.  Οι έρευνες δείχνουν πως η χρήση των Social Networks μέσω κινητών θα ξεπεράσουν τα επόμενα χρόνια, τη χρήση τους μέσω υπολογιστώ ν.

81 Η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.  Η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και η υπηρεσία κλήσεων μέσω διαδικτύου Skype ανακοίνωσαν την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, την ενοποίηση των υπηρεσιών τους, επιτρέποντας την επικοινωνία μεταξύ των "φίλων" του δικτύου μέσω του Skype.

82 Η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.  Η ενοποίηση αυτή θα επιτρέπει την επικοινωνία των "φίλων" του Facebook στο κοινωνικό δίκτυο των 500 εκατομμυρίων χρηστών, με τηλεφωνικές κλήσεις ή με την αποστολή μηνυμάτων κειμένου.

83 Η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.  Για πρώτη φορά από τη δημιουργία του λογισμικού, οι χρήστες του Skype μπορούν να ενημερώσουν το προφίλ τους στο Facebook και να επικοινωνούν απευθείας μέσω της σελίδας του Skype, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας κλήσεων.

84 Τα Social Media στην επιχείρηση.  Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης αξιοποιούνται πλέον για την ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζομένων, για τη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας, για την προώθηση της ομαδικότητας, για την επικοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των στελεχών και τη δημιουργία εσωτερικών σημείων επαφής που στο παρελθόν απουσίαζαν.

85 Τα Social Media στην επιχείρηση. Yammer.  To «Twitter» των επιχειρήσεων, η οποία ξεκίνησε ως υπηρεσία microblogging και σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό κοινωνικό δίκτυο. Το Yammer εστιάζει στις επιχειρήσεις και το εκάστοτε δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από άτομα που έχουν email από το ίδιο domain.  «Το Twitter ρωτάει, "Τι κάνεις τώρα;", ενώ το Yammer ρωτάει, "Πάνω σε τι εργάζεσαι;"».

86 Τα Social Media στην επιχείρηση.Digsby.  Πρόκειται για εφαρμογή instant messaging (IM) που υποστηρίζει τα περισσότερα διαδεδομένα IM πρωτόκολλα όπως το AIM, το MSN, το Yahoo, το Google Talk, το ICQ, το Jabber και το Facebook Chat. Το Digsby υποστηρίζει επίσης ειδοποιήσεις από email από το MySpace, το Facebook, το Twitter και το LinkedIn.

87 Τα Social Media στην επιχείρηση.Skype.  Το Skype είναι ως γνωστό μία εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις μέσω Internet. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν επικοινωνία άμεσων μηνυμάτων, μεταφορά αρχείων και video conferencing. Μπορεί να καλλιεργήσει την πρόσωπο- με-πρόσωπο επικοινωνία με συναδέλφους που βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

88 Τα Social Media στην επιχείρηση.Skype.  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης του Skype για εσωτερική επικοινωνία είναι αυτό της εταιρείας λιανικής πώλησης ειδών για σέρφερ Rip Curl, η οποία εδρεύει στην Αυστραλία. Οι σχεδιαστές και οι κατασκευαστές της Rip Curl συνεργάζονται με βιντεοκλήσεις από την έδρα τους σε ολόκληρο τον κόσμο, την Αυστραλία, την Ασία, την Καλιφόρνια και τη Γαλλία. Οι βιντεοκλήσεις είναι βασικό σημείο της διαδικασίας σχεδιασμού, και χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή ιδεών όσον αφορά στα σχέδια, τις διορθώσεις, άλλες ιδέες κ.λπ.

89 Τα Social Media στην επιχείρηση. Podcast.  Το podcast είναι μία σειρά από ψηφιακά αρχεία ήχου ή εικόνας, τα οποία διατίθενται για «κατέβασμα» μέσω web syndication. Εσωτερικά τα podcasts μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμα για βίντεο με οδηγίες, για τα μηνύματα της ανώτατης διοίκησης, τη διανομή πληροφορίας κ.λπ

90 Τα Social Media στην επιχείρηση. Wiki.  Το wiki είναι ένα website που επιτρέπει την εύκολη δημιουργία και επεξεργασία συνδεδεμένων web pages. Τα Wikis χρησιμοποιούνται συχνά για τη δημιουργία και ενδυνάμωση συνεργατικών websites, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Wikipedia. Τυπικά, τα αρχεία διαμορφώνονται από μία ομάδα ανθρώπων που ανήκουν στην κορυφή της ιεραρχίας της εκάστοτε εταιρείας.

91 Τα Social Media στην επιχείρηση.  Τα Social Media έχουν δώσει «φωνή» σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, αποδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής επικοινωνίας, δίνοντας δύναμη και ελευθερία έκφρασης σε όσους θέλουν να μοιραστούν τις αξίες τους, τις εμπειρίες τους, τις απόψεις τους και τη γνώση τους σε μαζικά κοινά και δεν είχαν μέχρι τώρα τη δυνατότητα να το κάνουν με παραδοσιακούς τρόπους. Η δυνατότητα συμμετοχής σε τοπικές και παγκόσμιες συζητήσεις έχει δημιουργήσει ένα φαινόμενο όπου οι καταναλωτές μπορούν πλέον να αλληλεπιδρούν με τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια, να δημιουργούν ένα υψηλό επίπεδο κατανόησης και πιστότητας.

92 Στην εργασία των ονείρων σας.  Στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία, σιγουρετείτε πως βρίσκεστε στη θέση αλλά και στην εταιρεία που έχετε οραματιστεί.  Μην διστάσετε να αποχωρήσετε στην περίπτωση που οι προσδοκίες σας δεν εκπληρώνονται.

93 Στην εργασία των ονείρων σας.  Δείχνετε πάντα πάθος για την εταιρεία που βρίσκεστε.  Υπηρετήστε την πιστά μέχρι την τελευταία σας ώρα εκεί.  Δείχνετε πως εργάζεστε με πάθος στο αντικείμενο σας.  Να είστε κοντά στους πελάτες σας και να προσπαθείτε πάντα να γνωρίζετε τις ανάγκες τους.  Υιοθετείτε πάντα πελετοκεντρικές στρατηγικές.

94 Στην εργασία των ονείρων σας.  Βοηθήστε τους πελάτες σας να οραματιστούν τα οφέλη από την πώληση σας.  Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να προσπαθείτε απλά να πουλήσετε προιόντα ή υπηρεσίες.  Ηγέτης είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί αυτό το περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται μόνοι τους και καταφέρνουν να μετατρέψουν τα λόγια σε πράξεις.

95 Στην εργασία των ονείρων σας.  Εντοπίζετε πάντα τις ευκαιρίες για την προαγωγή της καριέρας σας.  Εάν δεν υπάρχουν ευκαιρίες δημιουργήστε τις.  Δημιουργήστε μία αξιακή βάση και ακολουθείτε διαρκώς τις αξίες αυτής.  Μην κάνετε στην εργασία σας αυτό που δεν θέλετε να σας κάνουν.

96 Στην εργασία των ονείρων σας.  Να σέβεστε τη διαφορετικότητα.  Τους ανθρώπους.  Την εργασία τους.  Την οικογένεια τους.  Την προσωπικότητα τους.  Τις απόψεις τους.  Πιστέψτε στην επιτυχία σας.  Επωφελειθήτε από τα λάθη σας.  Να είστε αφοπλιστικά ειλικρινείς.  Να ενθουσιάζεστε με την εργασία σας.

97 Στην εργασία των ονείρων σας.  Να σκέφτεστε πάντα θετικά.  Το πιό βαθύ σκοτάδι είναι λίγα λεπτά πρίν από το ξημέρωμα.  ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

98 Most Wanted Jobs from Degrees.com / universal degrees.  Project Manager.  Social Media Manager.  Physician Assistant.  Physical Therapist and Physical Therapist Assistant.  Staffing Manager

99 Most Wanted Jobs from aol.com  Computer science  Accounting.  Finance.  Electrical engineering.  Mechanical engineering.  Business administration and management.  Information sciences and systems.  Computer engineering  Management information systems.  Logistics and materials management.  Economics.

100 Βιβλιογραφία : Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων – Γιώργος Παπατριανταφύλλου, εκδόσεις Σταμούλης 2008. Εταιρική Εικόνα – Γιώργος Παπατριανταφύλλου, εκδόσεις Σταμούλης 2011. Www.papatri antafillou.co m Www.papatri antafillou.co m


Κατέβασμα ppt "Διαδίκτυο και Επαγγελματική διαδρομή. Μελέτη – έρευνα : Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google