Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ. Α΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

2 Επιδημιολογία Για το έτος 1995 στην Γερμανία:
άνθρωποι προσεβλήθησαν από καρκίνο του στομάχου και απεβίωσαν. Για το έτος 1997, οι θάνατοι ανήλθαν σε Πρόβλεψη της WHO για το 1999 : άνθρωποι επρόκειτο να προσβληθούν από καρκίνο του στομάχου και να επέλθουν θάνατοι. Καρκίνος στομάχου: 3η αιτία θανάτου από κακοήθη νοσήματα

3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Από μέχρι διεγνώσθησαν στη Ρόδο 108 αδενοκαρκινώματα στομάχου, γεγονός που σημαίνει ότι, ετησίως προσβάλλονται από καρκίνο του στομάχου 16 καινούρια άτομα ανά κατοίκους. 38 ασθενείς χειρουργήθηκαν στην Ά Χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και οι υπόλοιποι 70 σε νοσοκομεία του κέντρου. Από τους 38 ασθενείς, οι 3 είχαν πρώιμο καρκίνο (8%), οι υπόλοιποι 35 (92%) είχαν καρκίνο προχωρημένου σταδίου.

4 ΣΚΟΠΟΣ Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα αποτελέσματα της επταετούς εμπειρίας μας στην αντιμετώπιση ασθενών που χειρουργηθήκαν για καρκίνο του στομάχου προχωρημένου σταδίου.

5 Σαν προχωρημένο στάδιο εννοούμε το στάδιο που ο όγκος έχει διηθήσει τουλάχιστον τη μυική στοιβάδα, ή έχει ήδη δώσει λεμφαδενικές, απομακρυσμένες μεταστάσεις, δηλαδή τα στάδια ΙΙ έως IV κατά UICC.

6 Υλικό και Μέθοδος Χρονική περίοδος 1999 – 2006 Αριθμός ασθενών: 35
♂/♀=18/17 Μ.Ο. ηλικίας 70.5έτη (43-87)

7 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Γαστροσκόπηση με βιοψίες και ιστολογικές εξετάσεις των βιοψιών. Υπερηχογράφημα κοιλίας. Αξονική Τομογραφία κοιλίας (Θώρακος). Προσδιορισμός καρκινικών δεικτών CEA, CA 19-9. Ενδοσκοπικό Υπερηχογράφημα*. Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση*.

8 Για το είδος της χειρουργικής επέμβασης ελήφθησαν υπόψη :
Ιστολογική μορφή όγκου: (Διάχυτος-εντερικός τύπος κατά Lauren) Ηλικία ασθενούς : 65 ετών Θέση όγκου : άντρο-σώμα-καρδία - Είδος χειρουργικής επέμβασης Υφολική γαστρεκτομή n= 20 Ολική γαστρεκτομή n=15

9 Σε 9 (26%) ασθενείς έγινε D1 λεμφαδενεκτομή,

10 R0 εκτομή του όγκου ορίζεται η θεραπευτική en block αφαίρεση του με αρνητικά όρια εκτομής του όγκου (χωρίς εμφανή υπολειπόμενη νόσο) R1 εκτομή του όγκου ορίζεται η αφαίρεση με μικροσκοπικά υπολειπόμενη νόσο R2 εκτομή του όγκου ορίζεται η αφαίρεση με μακροσκοπικά υπολειπόμενη νόσο R0 αφαίρεση του όγκου επιτεύχθηκε σε 26 (74%) ασθενείς, ενώ η R2 σε 9 (26%) ασθενείς.

11 Ιστολογική εξέταση Ταξινόμηση κατά Lauren Εντερικού τύπου Διάχυτου
Μικτού 27 6 2

12 Αριθμός Αφαιρεθέντων-Διηθημένων Λεμφαδένων
Μέσος Όρος Αφαιρεθέντων Λεμφαδένων Μέσος Όρος Διηθημένων Λεμφαδένων Ποσοστό Διηθημένων Λεμφαδένων D1 16.2 4.26 30% D2 24.3 6.72 28% Σε 4 ασθενείς ο συνολικός αριθμός των αφαιρεθέντων λεμφαδένων ήταν μικρότερος των 10

13 Ποσοστό διηθημένων λεμφαδένων επί συνόλου 35 ασθενών

14 Ποσοστό διηθημένων λεμφαδένων σε σχέση με D1 ή D2 λεμφαδενεκτομή

15 Σταδιοποίηση κατά UICC 97 Σύνολο Ασθενών: 35
Αριθμός Ασθενών ΙΙ 5 (14%) III a (34%) III b 8 (23%) ΙV (29%)

16 Ανάλυση ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ - 1 2 3 (8,6%) 1 (2,8%)
Ολική γαστρεκτομή N=17 Υφολική γαστρεκτομή N=18 ΣΥΝΟΛΟ N=35 αιμορραγία - Αιμορραγία αναστόμωσης 1 Διαπύηση τραύματος Ειλεός Διαφυγή αναστόμωσης Πνευμονία 2 Σύνολο 3 (8,6%) Θνησιμότητα 1 (2,8%)

17 Μετεγχειρητικά 19 από τους 35 ασθενείς υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία.

18 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (Follow up)
ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υπερηχοτομογραφικός έλεγχος κοιλίας Ακτινογραφία Θώρακος Βιοχημικός έλεγχος Προσδιορισμός CEA, CA 19-9 Αξονική τομογραφία κοιλίας Γαστροσκόπηση

19 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ:
1) Το υπολειπόμενο του όγκου (R) 2) O Τύπος λεμφαδενεκτομής (D1,D2) 3) Η σταδιοποίηση της νόσου κατά UICC 1997 4) Η μετεγχειρητική χημειοθεραπεία

20 Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε μονοπαραγοντικά
με την Kaplan - Meier ανάλυση και πολυπαραγοντικά με ένα Cox μοντέλο.

21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

22 Συνολική επιβίωση των ασθενών που υπεβλήθησαν σε γαστρεκτομή.

23 Επιβίωση των ασθενών σε σχέση με την αφαιρεσιμότητα του όγκου.
P<0.0001 p = Επιβίωση των ασθενών σε σχέση με την αφαιρεσιμότητα του όγκου.

24 Επιβίωση των ασθενών σε σχέση με το είδος λεμφαδενοκτομής.
P = p=0.0014 Επιβίωση των ασθενών σε σχέση με το είδος λεμφαδενοκτομής.

25 Επιβίωση των ασθενών σε σχέση με τη σταδιοποίηση της νόσου κατά ΤΝΜ.
P = p=0.0056 Επιβίωση των ασθενών σε σχέση με τη σταδιοποίηση της νόσου κατά ΤΝΜ.

26 P = p=0.1069 Επιβίωση των ασθενών σε σχέση με τη χορήγηση ή μη μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας.

27 Συμπέρασμα Μολονότι ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός, οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση των ασθενών που χειρουργήθηκαν για καρκίνο του στομάχου προχωρημένου σταδίου είναι το στάδιο της νόσου, η αφαιρεσιμότητα του όγκου (R) και το είδος της λεμφαδενεκτομής. Η χορήγηση μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας επηρεάζει την πρόγνωση για τα δύο πρώτα χρόνια, όχι όμως την πρόγνωση της πενταετίας.

28 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "Α΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google