Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 1 Πρόσκληση 93 «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 1 Πρόσκληση 93 «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 1 Πρόσκληση 93 «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας 6, ΕΑΙΤΥ e-mail: bouras@cti.grbouras@cti.gr URL: http://ru6.cti.gr/bourashttp://ru6.cti.gr/bouras

2 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 2 Πλαίσιο Πρόσκλησης 93 — Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» — Εντάσσεται στα πλαίσια της κατηγορίας πράξης 2: Ανάπτυξη / Υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

3 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 3 Στόχοι Μέτρου 4.2 — Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης — Προσαρμογή στις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της νέας πρωτοβουλίας eEurope 2005: “An information society for all”

4 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 4 Στόχοι eEurope 2005 Ειδικότερα οι στόχοι που τίθενται στην πρωτοβουλία περιλαμβάνουν: — Ευρυζωνική πρόσβαση για όλη την Δημόσια Διοίκηση μέχρι το 2005 — Ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές — Εισαγωγή πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με ευρυζωνική πρόσβαση — Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, καθώς και μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ, πρέπει να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση μέχρι το 2005

5 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 5 Η Κατάσταση στην Ελλάδα — Αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές —Γεωγραφική απομόνωση και χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού καθιστούν μη συμφέρουσα την εμπορική επένδυση ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων — Ημι-αστικές και αστικές περιοχές —Το υψηλό κόστος των ευρυζωνικών υποδομών καθιστούν μη βιώσιμη την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων (η εμπορική βιωσιμότητα θα καταστεί εφικτή μελλοντικά όταν το κόστος από την μαζική διάδοση μειωθεί αρκετά) — Μια τέτοια καθυστέρηση σε ένα τόσο κρίσιμο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τομέα θα οδηγήσει σε περαιτέρω απόκλιση από τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες

6 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 6 Πλεονεκτήματα Ευρυζωνικής Πρόσβασης — Οι ευρυζωνικές συνδέσεις παρέχουν νέες επιλογές σε όρους ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών —Γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο —Εκπαίδευση από απόσταση —Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση —Παροχή υπηρεσιών υγείας —Τηλε-διάσκεψη —Ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα — Λειτουργούν πιο αποδοτικά και είναι ενδεχομένως εφικτά ΜΟΝΟ μέσω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρονται από την ευρυζωνική πρόσβαση

7 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 7 Στρατηγική για την Ευρυζωνικότητα (1/2) Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», έχει ήδη διαμορφώσει Στρατηγική για την Ευρυζωνικότητα με βασικούς στόχους: — Δημιουργία ανταγωνιστικών ευρυζωνικών δικτύων στην Ελληνική επικράτεια — Διασύνδεση μεγάλου μέρους των φορέων δημόσιας διοίκησης, υγείας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — Αύξηση του ανταγωνισμού στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών με στόχο τη μείωση του κόστους — Τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις περιοχές κατασκευής των δικτύων

8 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 8 Στρατηγική για την Ευρυζωνικότητα (2/2) — Δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε πολίτες μη ευνοημένων αστικών ή αγροτικών περιοχών — Κάλυψη των μακροπρόθεσμων τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας — Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών — Έμμεση ενίσχυση της βιομηχανίας παραγωγής περιεχομένου, αφού η διάδοση της ευρυζωνικότητας αποτελεί ικανή συνθήκη για τη διάδοση νέων, προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών

9 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 9 Στόχοι Πρόσκλησης 93 — Σταδιακή παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες – εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης — Παροχή αποδοτικών διαλογικών υπηρεσιών προς τον πολίτη — Ενίσχυση της δυνατότητας προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών μελλοντικά — Τροφοδότηση της ζήτησης μέσω δημιουργίας συνθηκών ανταγωνισμού, που θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών — Ο ανταγωνισμός αυτός θα εγγυηθεί τη σωστή συνέχιση, ανάπτυξη και αναβάθμιση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης στην Ελληνική περιφέρεια — Έμμεσος στόχος είναι η συμβολή στη μείωση του ψηφιακού χάσματος

10 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 10 Αναμενόμενα Αποτελέσματα Πρόσκλησης 93 — Μητροπολιτικά δίκτυα που διασυνδέουν τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος (Φορείς: Εκπαίδευσης, Υγείας – Πρόνοιας, πολιτισμού, ΑΜΕΑ, κ.α.) — Δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού προς όφελος του καταναλωτή – χρήστη — Διάθεση μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, μέσω μακροχρόνιας ενοικίασης ανά μέτρο και ζεύγος ινών, που θα παράγει έσοδο κοστοστρεφώς και με σκοπό την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης — Τα έργα που θα υλοποιηθούν θα περιλαμβάνουν κυρίως χαντάκια, κανάλια, οπτικές ίνες, σημεία διασύνδεσης καθώς και εγκατάσταση παθητικού εξοπλισμού και ελάχιστου ενεργού εξοπλισμού δικτύου που απαιτείται για την παροχή βασικής πρόσβασης στα δημόσια κτίρια

11 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 11 Κατηγορίες Τελικών Δικαιούχων Πρόσκλησης 93 — Κατηγορία 1: Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) —ΟΤΑ Α’ βαθμού – Όμοροι Δήμοι (Συνολικός Προϋπολογισμός: 33 Μ Εuro)

12 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 12 Τεχνολογίες Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη δικτύωση στα ΜΑΝ είναι: — Οπτικές Ίνες — Ασύρματες Τεχνολογίες —Wi-Fi, πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11b για WLAN (Wireless Local Area Network)

13 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 13 Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων (ΟΤΑ Α’ βαθμού) 1. O Δήμος στέλνει στους φορείς της πόλης επιστολή, στην οποία επισυνάπτει το έντυπο σύμφωνης γνώμης σύνδεσης στον MAN. Το έντυπο συμπληρώνεται από τους φορείς και επιστρέφεται στο Δήμο. 2. Με βάση τα στοιχεία κάθε Δήμου, τις απαιτήσεις από τους φορείς και τον χάρτη της πόλης του ο Δήμος να χαράσσει διόδευση και συμπληρώνει το Έντυπο Βασικής Καταγραφής Απαιτήσεων ΜΑΝ 3. Συγγραφή του Τεχνικού Δελτίου του Έργου που θα συμπεριλαμβάνει και τα στοιχεία από το Έντυπο Βασικής Καταγραφής 4. Ηλεκτρονική υποβολή του ΤΔΕ (στη διεύθυνση http://www.infosoc.gr) και σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο υποστηρικτικό υλικόhttp://www.infosoc.gr 5. Ο φάκελος υποβολής της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει: την Αίτηση Υποβολής, το Έντυπο Βασικής Καταγραφής Απαιτήσεων, τα Έντυπα Σύμφωνης Γνώμης Σύνδεσης και το Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Ο φάκελος αυτός αποστέλλεται στη Διαχειριστική Αρχή.

14 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 14 Διαδικασία Ένταξης — Οι προτάσεις αξιολογούνται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ με την διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης —Αξιολόγηση των προτάσεων με τη σειρά με την οποία υποβάλλονται και ένταξή τους μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου με την παρούσα πρόσκληση προϋπολογισμού — Γνωμοδότηση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, από το αρμόδιο για το ΕΤΠΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ) και από το αρμόδιο για την άσκηση πολιτικής για το μέτρο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) — Εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΚτΠ για ένταξη ή μη της προτεινόμενης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. — Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης η οποία και περιέχει συγκεκριμένους όρους και υποχρεώσεις για τον τελικό δικαιούχο, που αφορούν την υλοποίηση της πράξης

15 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 15 Υποστηρικτικό Υλικό (1/3) — ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝ — ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΝ — ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΝ — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ — ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΑΝ — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ •Περιγραφή Διοικητικών Καταστάσεων και των κωδικών τους

16 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 16 Υποστηρικτικό Υλικό (2/3) — ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ….doc •Παρουσίαση των προτεινόμενων Επιλέξιμων Δαπανών, Δεικτών ανά Κατηγορία Ενέργειας και Διακριτών Τμημάτων — ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TΔΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΜΑΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ1 (ΟΤΑ Α’ βαθμού) •Υπόδειγμα του ΤΔΕ που πρέπει να υποβληθεί από τους Τελικούς Δικαιούχους — ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΠΡΑΞΗΣ (Δ.E.E.K.).doc — ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ-Υ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.doc •Οδηγίες Συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου Έργου και Υποέργου Υποδομών — ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΑΝ

17 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 17 Υποστηρικτικό Υλικό (3/3) — SITE ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ •http://maporama.com/share/Map.asp?MapID=DEB9D990-8889-414E- B7ED-810B373BA123&language=Enhttp://maporama.com/share/Map.asp?MapID=DEB9D990-8889-414E- B7ED-810B373BA123&language=En — Διαδικασία απόκτησης κωδικού για ηλεκτρονική υποβολή ΤΔΕ — ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ — 5b_ΜΕΤΡΟ 4.2.doc •Περιγραφή του Μέτρου 4.2 του Ε.Π. ΚτΠ — eEUROPE ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ — ΑΠΟΦΑΣΗ SEC 2003 Guidelines On Criteria And Modalities

18 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 18 Παράδειγμα: ΜΑΝ Πάτρας — Άθροιση της ζήτησης: καταγραφή βασικών απαιτήσεων

19 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 19 ΜΑΝ Πάτρας: Ενδεικτική Τοπολογία

20 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 20 Ενδεικτική διόδευση

21 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 21 Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες και υποστηρικτικό υλικό, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του έργου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» — http://ru6.cti.gr/broadband http://ru6.cti.gr/broadband — http://www.broad-band.gr http://www.broad-band.gr

22 Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 22 Ευχαριστώ Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας 6, ΕΑΙΤΥ bouras@cti.gr


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση για την Πρόσκληση 93 σελίδα 1 Πρόσκληση 93 «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google