Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ISO 9001:2000 ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ISO 9001:2000 ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ISO 9001:2000 ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Προβλήματα και Οφέλη Δρ. Αχιλλέας Χόβας Παθολόγος – Εντατικολόγος Υπεύθυνος Ποιότητας ΜΕΘ – Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Δύναμη: 8 Κλίνες Στελέχωση: 32 Νοσηλεύτριες 6 Ειδικοί γιατροί 2 Φυσιοθεραπεύτριες Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός Πολυδύναμη ΜΕΘ, 200 περ. ασθενείς ετησίως Ασθενείς από Λάρισα, Θεσσαλία, Κεντρική Ελλάδα και άλλες περιφέρειες (μέσω ΕΚΕΠΥ/ΣΟΤΥ)

3 Ποιότητα στην υγεία Τι προσφέρει η ποιότητα στον τομέα της υγείας ;
Τι προσφέρει η ποιότητα στον τομέα της υγείας ; Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης δυσμενών περιστατικών. Aύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους. Διαφάνεια, έλεγχος. Bελτίωση των συνθηκών εργασίας.

4 Ποιότητα - ISO 9001: ΜΕΘ Το Πρότυπο ISO 9001:2000 είναι ένα σύστημα ποιότητας το οποίο καθορίζει τις γενικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός οργανισμού μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις του προτύπου εξειδικεύονται σύμφωνα με τη φύση και τις ανάγκες του κάθε οργανισμού.

5 Δομή Συστήματος ΕΠΙΠΕΔΟ Ι: Εγχειρίδιο Ποιότητας – Το Σύνταγμα
Δομή Συστήματος ΕΠΙΠΕΔΟ Ι: Εγχειρίδιο Ποιότητας – Το Σύνταγμα ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ: Διαδικασίες – Οι Νόμοι ΕΠΙΠΕΔΟ IΙΙ: Οδηγίες / Έντυπα ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV: Αρχεία

6 Ποιότητα - ISO 9001: ΜΕΘ Η φήμη ενός Οργανισμού Υγείας στηρίζεται στην εντύπωση που έχει σχηματίσει η κοινωνία, και αντανακλά το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας οι παρεχόμενες υπηρεσίες επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια, την έκβαση και κατά προέκταση την ζωή των ασθενών.

7 Ποιότητα - ΜΕΘ Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να είναι ανεξάρτητη από υποκειμενικούς παράγοντες Διαδικασίες και υποδομές στη ΜΕΘ διασφαλίζουν ότι κάθε ασθενής, οποιαδήποτε στιγμή δέχεται την καλύτερη δυνατή φροντίδα μέσα σε ένα σταθερό και προσδιορισμένο πλαίσιο

8 Παροχή υπηρεσιών στο περιβάλλον της ΜΕΘ
Παροχή υπηρεσιών στο περιβάλλον της ΜΕΘ Ανθρώπινο δυναμικό Διαδικασίες Τεχνική υποστήριξη Πόροι

9 Ποιότητα – ΜΕΘ Ανθρώπινο δυναμικό
Type of Intensive Care Unit SMR Stage Low-SMR/high-performing Middle-SMR/middle-performing High-SMR/low-performing THE LINK BETWEEN TEAMWORK AND PATIENTS’ OUTCOMES IN INTENSIVE CARE UNITS Wheelan SA, Am J Crit Care 2003 ΜΕΘ με υψηλό δείκτη οργάνωσης και συνεργασίας του προσωπικού έχουν χαμηλότερη θνητότητα

10 Ποιότητα – ΜΕΘ Ανθρώπινο δυναμικό
Εκπαίδευση, Κλίμα αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης (make everyone feel responsible) Αναγνώριση λαθών, αστοχιών (Proactive not reactive) Προγραμματισμός, οργάνωση πλαισίου καθημερινών εργασιών Η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε το προσωπικό της ΜΕΘ : να κατανοήσει τη σημασία, να αποδεχθεί στη πράξη τη φιλοσοφία της ποιότητας και να αποδεχθεί την ευθύνη του. Συναντήσεις προσωπικού (feed back) Ομάδα ποιότητας

11 Διαδικασία Δ09 Εκπαίδευση
Διαδικασία Δ09 Εκπαίδευση Οργάνωση της εκπαίδευσης σε διαφορετικά επίπεδα Μικρές ομάδες, Γνωστικά αντικείμενα εντατικής/ νοσηλευτικής Διαδικασίες, πρωτόκολλα εργασίας που συνδέονται με το σύστημα ποιότητας Τεκμηρίωση

12 Ποιότητα Καταγραφή/ Αποφυγή/ Πρόληψη Λαθών, Αστοχιών, Προβλημάτων

13 Διαδικασία Δ08: Συνεχής Βελτίωση Έντυπο καταγραφής συμβαμάτων
Διαδικασία Δ08: Συνεχής Βελτίωση Έντυπο καταγραφής συμβαμάτων

14 Διαδικασία 08 Παρακολούθηση Συμβαμάτων
Δεν υπήρξαν συμβάματα που να κατέληξαν σε θάνατο ή μόνιμη βλάβη του ασθενή

15 Διαδικασία 08 Παρακολούθηση Συμβαμάτων
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Π1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Π2 ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ Π3 ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π4 ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΝΗΣΥΧΟΣ Π5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

16 ΜΕΘ ΓΝ-Λάρισας Διαδικασίες
ΜΕΘ ΓΝ-Λάρισας Διαδικασίες Οι Διαδικασίες και τα πρωτόκολλα εργασίας υπό μορφή οδηγιών τυποποιούν τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών νοσοκομειακής φροντίδας και οριοθετούν τις ευθύνες/ αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων. ΔΟ1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟ2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ03 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΟ4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟ5 ΑΓΟΡΕΣ Δ06 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΟ7 ΔΟΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟ8 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Δ09 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

17 Διαδικασία Δ09: Νοσηλευτικές Διεργασίες Οδηγία εργασίας
Διαδικασία Δ09: Νοσηλευτικές Διεργασίες Οδηγία εργασίας

18 Διαδικασία Δ09: Νοσηλευτικές Διεργασίες Παράδειγμα Οδηγίας Εργασίας για αντιμετώπιση κρίσιμου συμβάντος

19 ΜΕΘ ΓΝ-Λάρισας Διαδικασίες
ΜΕΘ ΓΝ-Λάρισας Διαδικασίες Απαιτείται συνεχής προσπάθεια, οι διαδικασίες να γίνουν κτήμα όλου του προσωπικού και να βρουν εφαρμογή στην καθημερινή πράξη. Προβλήματα στην εφαρμογή Συχνότητα συναντήσεων προσωπικού Αρμοδιότητες, Ομάδα ποιότητας

20 Διαδικασία Δ04: Διαχείριση Εξοπλισμού
Διαδικασία Δ04: Διαχείριση Εξοπλισμού

21 Διαδικασία Δ04: Παρακολούθηση συνθηκών περιβάλλοντος
Διαδικασία Δ04: Παρακολούθηση συνθηκών περιβάλλοντος

22 Διαδικασία Δ05: Προμήθειες/ Αγορές
Διαδικασία Δ05: Προμήθειες/ Αγορές

23 Διαδικασία ΔΟ1 Ευθύνη Διοίκησης Αντικειμενικοί Δείκτες
Διαδικασία ΔΟ1 Ευθύνη Διοίκησης Αντικειμενικοί Δείκτες Δείκτης Θνητότητας SMR (Standardized Mortality Ratio) Πραγματική θνητότητα Αναμενόμενη Θνητότητα (υπολογιζόμενη από το δείκτη βαρύτητας εισαγωγής SAPS II) NEMS (Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score) Δείκτης εργασιακού φόρτου του νοσηλευτικού προσωπικού

24 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ. Ν
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ. Ν. Λάρισας Δείκτης Θνητότητας SMR (Standardized Mortality Ratio) : Κατανομή περιστατικών SAPS 41,2 (μέσος όρος 2006) Θνητότητα: SMR: 0,5 -0,6

25 Quality indicators in critically ill patients ESICM
120 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 20 ΒΑΣΙΚΟΙ (Fundamental Indicators) ΜΕΘ ΓΝΛ: 30/ /20 Καθημερινή θεσμοθετημένη ενημέρωση συγγενών Καταγραφή ανεπιθύμητων συμβαμάτων Προφύλαξη VAP, ημικαθιστική θέση Παρουσία εντατικολόγου 24 ώρες Πρωτόκολλο ρύθμισης γλυκόζης αίματος Εφαρμογή δείκτη SMR

26 ΜΕΘ Παρακολούθηση- Καταγραφή λοιμώξεων
Συλλογή & Αξιολόγηση πληροφοριών/ Δεικτών

27 Προϋποθέσεις για την επιτυχία του συστήματος
Πλήρης αποδοχή της Διοίκησης του Νοσοκομείου και της ηγεσίας της Μονάδας , του οράματος και του στόχου της εγκατάστασης ενός συστήματος ποιότητας. Υποστήριξη και ενεργός συμμετοχή της πλειοψηφίας των εργαζομένων

28 Οφέλη από την εφαρμογή ( Ι )
Βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας μέσα από την εφαρμογή των διαδικασιών και την επίτευξη των στόχων του Συστήματος Ποιότητας. Σαφής προσδιορισμός του οργανωτικού πλαισίου της μονάδας και του πλαισίου διεκπεραίωσης των καθημερινών εργασιών Προγραμματισμός της εκπαίδευσης του προσωπικού και συστηματικότερη ανίχνευση των αναγκών (θεμάτων) εκπαίδευσης.

29 Οφέλη από την εφαρμογή ( ΙΙ )
Οργάνωση του πλαισίου παρακολούθησης της υποδομής της μονάδας (μηχανολογικός εξοπλισμός, περιβάλλον) Οργάνωση των τηρουμένων αρχείων, διαχείριση εντύπων Εξασφάλιση/ διεκδίκηση πόρων με βάση τα standards της πιστοποίησης. Κανόνες στις συναλλαγές με άλλα τμήματα.

30 ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ISO 9001:2000 ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google