Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μουσείο - Σχολείο Τι ακριβώς είναι μάθηση; Μάθηση είναι:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μουσείο - Σχολείο Τι ακριβώς είναι μάθηση; Μάθηση είναι:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μουσείο - Σχολείο Τι ακριβώς είναι μάθηση; Μάθηση είναι:
η πρόσληψη και αφομοίωση πληροφοριών δεξιοτήτων ή εμπειριών και ο λογικός συσχετισμός τους με ό,τι μας είναι ήδη γνωστό.

2 Πώς θα πετύχουμε τη μάθηση στους χώρους του μουσείου;
Αρχές της μάθησης: Κάλυψη βασικών φυσικών αναγκών Αναφορά σε ό,τι είναι γνωστό και βιωμένο Δημιουργία ενδιαφέροντος Δημιουργία κινήτρων Πρόσληψη της πληροφορίας (γνώση) επιτυγχάνεται: δια των αισθήσεων (εισδοχή και εντύπωση) μέσω συμβόλων (γλώσσα, αντικείμενα) εικόνων (φωτογραφίες, απεικονίσεις) και δράσης (ενέργεια-δράση, χρήση αντικειμένων). Η αντίληψη ερμηνεύει τα δεδομένα των αισθήσεων (συσχετίζει, αιτιολογεί, συμπληρώνει τα στοιχεία). 1. Κάλυψη βασικών φυσικών αναγκών (πείνα, δίψα, κόπωση, άνεση, ασφάλεια). 2. Μαθαίνουμε σε αναφορά με ό,τι είναι γνωστό και βιωμένο δια της αναλογίας, της αντίθεσης, της σύγκρισης. 3. Να διαθέτουμε ενδιαφέρον 4. Να δίδονται κίνητρα. 5. Πρόσληψη της πληροφορίας (γνώση) επιτυγχάνεται: δια των αισθήσεων (εισδοχή και εντύπωση), μέσω συμβόλων (γλώσσα, αντικείμενα), εικόνων (φωτογραφίες, απεικονίσεις) και δράσης (ενέργεια-δράση, χρήση αντικειμένων). 6. Ακολουθεί η αντίληψη (κατάληψη-ερμηνεία), μια πολυσύνθετη πνευματική λειτουργία, η οποία διαφοροποιεί, διαρθρώνει σε ολότητες και ερμηνεύει τα δεδομένα των αισθήσεων με συχετισμούς, αιτιολογήσεις, συναρμολόγηση και συμπλήρωση στοιχείων.

3 Διαδικασία μάθησης Καταγραφή και αποθήκευση των πληροφοριών
πραγματοποιείται με τη μνήμη: Θυμόμαστε το 10% από αυτά που διαβάζουμε το 20% από αυτά που πράττουμε το 30% από αυτά που βλέπουμε το 70% από αυτά που λέμε το 90% από αυτά που λέμε και πράττουμε. Επομένως, πραγματική και σε βάθος μάθηση επιτυγχάνεται μόνο με δράση (αυτενέργεια).

4 Τρόποι μάθησης στο μουσείο:
Εικονικός Συμβολικός Εμπειρικός (επαφή αντικειμένων, εργαστήρια, δραματοποιήσεις κ.τ.λ.)

5 Νοημοσύνη Αλληλεπίδραση γονοτύπων (κληρονομικός παράγων) Περιβάλλον
Ερώτηση: Ποιον από τους δύο παράγοντες καλείται να ενισχύσει το μουσείο;

6 Θεωρίες διδασκαλίας/μάθησης στο μουσείο
Ι. Η εκπαιδευτική θεωρία του J. Dewey Αλληλεπίδραση Εμπειρικό συνεχές

7 ΙΙ. Η ερμηνευτική του W. Dilthey
Η κατανόηση αναδύεται από μια διαλογική σχέση μεταξύ του όλου και της λεπτομέρειας Ερμηνευτική Ερμηνευτής / Διαμεσολαβητής

8 ΙΙΙ. Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του H. Gardner
Λεκτική νοημοσύνη Λογική –μαθηματική Χωροαντιληπτική Μουσική Σωματική-κιναισθητική Διαπροσωπική Ενδοπροσωπική

9 IV. Η θεωρία του κονστρουκτιβισμού
Η γνώση αποτελεί κατασκευή του ατόμου Το άτομο: Επεξεργάζεται Πειραματίζεται Καταλήγει σε συμπεράσματα Ενσωματώνει τη δική του γνώση

10 Μουσείο - Σχολείο Σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα
Οριζόντιος άξονας (διαθεματικός) Κατακόρυφος άξονας (ενιαίος)

11 Η οργάνωση της επίσκεψης στο Μουσείο
Πριν από την επίσκεψη H επίσκεψη Μετά την επίσκεψη Σημείωμα στους γονείς

12 Σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
Να παράγει νόημα Να αποκτά τη δυνατότητα να ερμηνεύει το έκθεμα Να δρα Να αποκτά πρακτική εμπειρία στο μουσείο Να μην ενσωματώνει μόνο γνώσεις Αλλά η μουσειακή εμπειρία να επιδρά σε όλα τα είδη νοημοσύνης Να βιώνει τη μουσειακή εμπειρία και μέσω συναισθημάτων (αισθητική ευχαρίστηση, έκπληξη) Να εμβαπτίζεται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

13 Έρευνα και συζήτηση με τους συμμετέχοντες
Τεχνικές σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος Κατηγορίες προσέγγισης Ανάδυση θεμάτων Αισθήσεις Έρευνα και συζήτηση με τους συμμετέχοντες (σημασία του αντικειμένου, χρήση, παραγωγή)


Κατέβασμα ppt "Μουσείο - Σχολείο Τι ακριβώς είναι μάθηση; Μάθηση είναι:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google