Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το πιλοτικό πρόγραμμα LdV COMINTER Δημήτριος Σουλιώτης Διευθυντής ΙΕΚ Γλυφάδας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το πιλοτικό πρόγραμμα LdV COMINTER Δημήτριος Σουλιώτης Διευθυντής ΙΕΚ Γλυφάδας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το πιλοτικό πρόγραμμα LdV COMINTER Δημήτριος Σουλιώτης Διευθυντής ΙΕΚ Γλυφάδας

2  Ανάπτυξη του προγράμματος: Richard Maniak, Project Manager COMINTER, Γενικός Επιθεωρητής Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας  Σύνθεση του δικτύου: Κρατικοί φορείς, Ιδρύματα Κατάρτισης: 35, Επαγγελματικές οργανώσεις από 10 χώρες της Ευρώπης Ελλάδα ΟΕΕΚ και αρχικά πέντε δημόσια ΙΕΚ

3 The planning of the projectplanning  Έναρξη: Παρίσι 17 & 18 Οκτ. 2005  Τελική συνάντηση: Παρίσι Σεπτ. 2007  Εταίροι του προγράμματος: Οργανισμοί Κατάρτισης και φορείς από τις παρακάτω χώρες: Italie Pays-Bas Roumanie Portugal Espagne Slovénie Belgique Grèce Suisse France

4 Στόχος του προγράμματος  Η ανάπτυξη και λειτουργία της ειδικότητας Διεθνούς Εμπορίου - COMmerce INTERnational  με κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς επαγγελματικών δραστηριοτήτων  ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης (σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο μη ακαδημαϊκό) και υλοποίηση του σε κέντρα κατάρτισης (ΙΕΚ)  απόδοση πιστωτικών μονάδων ECVET (credit transfer system for vocational training) στα μαθησιακά αποτελέσματα για να διευκολύνει την κινητικότητα των καταρτιζομένων.  δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου ινστιτούτων – κέντρων κατάρτισης (training centres) και επιχειρήσεων  Βιωσιμότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλες ειδικότητες Διάγραμμα εργασιών Διάγραμμα εργασιών

5 Η ειδικότητα  Έναρξη λειτουργίας της ειδικότητας τον Οκτώβριο 2007 σε 4 Δημόσια ΙΕΚ: Αγίων Αναργύρων Ελευσίνας Ηρακλείου Ιωαννίνων Ξάνθης

6 Ορισμός του επαγγέλματος Το Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο μέσω της εμπορευματοποίησης αγαθών ή/ και υπηρεσιών στις ξένες αγορές, καθώς και μέσω της βελτιστοποίησης των αγορών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης ή/ και των εξωτερικών εταίρων.

7 Επαγγελματικό πλαίσιο Μπορεί απασχοληθεί στις εξής θέσεις εργασίας (μη εξαντλητικός κατάλογος):  Στο πλαίσιο μιας πρώτης ένταξης στον επαγγελματικό χώρο: Βοηθός Τομέα Εμπορικών Εξαγωγών Βοηθός Τομέα Εισαγωγών Βοηθός Διαμετακομιστικού Εμπορίου Βοηθός Υπευθύνου Ζώνης Βοηθός Προϊσταμένου Παραγωγής Βοηθός Διαχείρισης Πωλήσεων Βοηθός Διεθνών Πωλήσεων  Μετά από μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία: Υπάλληλος Τομέα Εμπορικών Εξαγωγών Υπεύθυνος Διεθνών Αποστολών Υπεύθυνος Ζώνης Προϊστάμενος Παραγωγής Υπεύθυνος Διαχείρισης Πωλήσεων Υπεύθυνος Διεθνών Αγορών Πράκτορας Εμπορικής Ανάπτυξης Υπεύθυνος Πελατείας

8 Είδη επιχειρήσεων και υπηρεσιών Το επάγγελμα αυτό ασκείται κυρίως σε σχέση με μια πελατεία επαγγελματιών των εξής τομέων:  Εμπορικές εταιρείες (εταιρείες εισαγωγών-εξαγωγών, διανομείς, εταιρείες χονδρικής…), συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου.  Κάθε βιομηχανική και εμπορική επιχείρηση και κυρίως επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.  Παροχείς υπηρεσιών (μεταφορές, διαμετακομίσεις, τραπεζικές εργασίες, ασφάλειες…).  Οργανισμοί παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης (Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τοπικοί οργανισμοί).  Εταιρείες παροχής υπηρεσιών συνοδείας στο εξωτερικό.

9 Επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ανατίθενται…  Δραστηριότητα 1: Μελέτες και παρακολούθηση του διεθνούς εμπορικού χώρου  Δραστηριότητα 2 : Εξαγωγικές πωλήσεις  Δραστηριότητα 3 : Εισαγωγικές αγορές  Δραστηριότητα 4 : Συντονισμός των υπηρεσιών υποστήριξης εισαγωγών και εξαγωγών  Δραστηριότητα 5 : Διαχείριση σχέσεων στο πολυπολιτισμικό τους πλαίσιο

10 ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

11 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

12 ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ABCD 1A1Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών28 2A2Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης24 3B1Διεθνή οικονομικά 26 4B2Διεθνή νομικά θέματα 18 5Γ1Διασφάλιση νέων και παρακολούθηση των υπαρχόντων πελατών/ εταίρων 20 6Γ2Διαπραγμάτευση 17 7Δ1Επιλογή πηγών για τον προσδιορισμό των πιθανών προμηθευτών 17 8Ε1Επιλογή παροχέων υπηρεσιών σε εργασίες διεθνούς εμπορίου 10 9Ε2Διασφάλιση της διεύθυνσης των διεθνών εργασιών 18 10 ΣΤ 1Αγγλικά6666 11 ΣΤ 2Ξένη γλώσσα Β6666 12 ΣΤ 3Διαχείριση και επικοινωνία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον 14 64566654 120

13

14 Το πρόγραμμα RECOMFORRECOMFOR Σκοπός: η δημιουργία ενός δικτύου για:  την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ECVET στην ειδικότητα Διεθνούς Εμπορίου  την ενίσχυση της κινητικότητας καταρτιζομένων, εκπαιδευτών κλπ Μέλη: φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ινστιτούτα κατάρτισης, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, εκπαιδευτές, καταρτιζόμενοι από 11 χώρες.

15  Βασικός στόχος του δικτύου είναι να τεθούν σε εφαρμογή τα προγράμματα κινητικότητας κάνοντας έτσι πράξη έναν από τους σκοπούς του δικτύου: την ανταλλαγή σπουδαστών, μέσα από προγράμματα, σε εταιρείες και Κέντρα Κατάρτισης του εξωτερικού.  Από την Ελλάδα συμμετείχε έως το τέλος του 2010, ο ΟΕΕΚ ως Οργανισμός Κατάρτισης και το ΙΕΚ Αγίων Αναργύρων ως ινστιτούτο που υλοποιούσε την κατάρτιση στην ειδικότητα του Στελέχους Διεθνούς Εμπορίου.

16 Από το RECOMFOR στο NETINVET Στις 28 & 29 Μαρτίου 2011 τα μέλη του δικτύου RECOMFOR και άλλοι φορείς συναντήθηκαν στο Παρίσι και αποφάσισαν την δημιουργία του νέου δικτύου NETINVET το οποίο είναι ο διάδοχος του RECOMFOR

17 Από το RECOMFOR στο NETINVET

18

19

20  www.cominter-europe.org/ www.cominter-europe.org/  http://www.netinvet.eu/ http://www.netinvet.eu/  http://www.evta.net/intent/cominter.pdf http://www.evta.net/intent/cominter.pdf  http://iek-ag-anarg.att.sch.gr http://iek-ag-anarg.att.sch.gr  http://iek-glyfad.att.sch.gr http://iek-glyfad.att.sch.gr  http://www.docstoc.com/docs/126586194/COMINTER-Project http://www.docstoc.com/docs/126586194/COMINTER-Project

21 Σας ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Το πιλοτικό πρόγραμμα LdV COMINTER Δημήτριος Σουλιώτης Διευθυντής ΙΕΚ Γλυφάδας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google