Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)
Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

2 Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)
Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους Σε πολλές πρακτικές εφαρμογές προκύπτουν γραφήματα που είναι επίπεδα ή σχεδόν επίπεδα (δηλαδή υπάρχουν λίγες τομές των ακμών). Η δομή των επίπεδων γραφημάτων επιτρέπει πιο την αποδοτική επίλυση ορισμένων προβλημάτων. TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

3 Επίπεδα Γραφήματα Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 3 1 2 1 2 3 4 5 4 5 Αυτό το γράφημα δεν είναι επίπεδο TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

4 Επίπεδα Γραφήματα Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους α β γ ε ζ θ η όψη επίπεδου γραφήματος: περιοχή που φράσσεται από ακμές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

5 Επίπεδα Γραφήματα Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους α β γ ε ζ θ η όψη επίπεδου γραφήματος: περιοχή που φράσσεται από ακμές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

6 Επίπεδα Γραφήματα Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους α β γ ε ζ θ η όψη επίπεδου γραφήματος: περιοχή που φράσσεται από ακμές εξωτερική όψη επίπεδου γραφήματος: όψη με άπειρο εμβαδό TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

7 Επίπεδα Γραφήματα Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους α β γ ε ζ θ η όψη επίπεδου γραφήματος: περιοχή που φράσσεται από ακμές εξωτερική όψη επίπεδου γραφήματος: όψη με άπειρο εμβαδό TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

8 Επίπεδα Γραφήματα Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους α β γ Έστω κορυφές ακμές και όψεις ε Αν το επίπεδο γράφημα είναι συνεκτικό τότε ισχύει ζ θ (φόρμουλα του Euler) η όψη επίπεδου γραφήματος: περιοχή που φράσσεται από ακμές εξωτερική όψη επίπεδου γραφήματος: όψη με άπειρο εμβαδό TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

9 Επίπεδα Γραφήματα Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους α β γ Έστω κορυφές ακμές και όψεις ε Αν το επίπεδο γράφημα είναι συνεκτικό τότε ισχύει ζ θ (φόρμουλα του Euler) η όψη επίπεδου γραφήματος: περιοχή που φράσσεται από ακμές εξωτερική όψη επίπεδου γραφήματος: όψη με άπειρο εμβαδό TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

10 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

11 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει Απόδειξη Με επαγωγή ως προς τον αριθμό των ακμών… ή Άρα ισχύει η βάση της επαγωγής. TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

12 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει Απόδειξη Υποθέτουμε ότι ισχύει για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με Θα δείξουμε ότι ισχύει και για α β γ Αν υπάρχει κορυφή με βαθμό 1 τότε η αφαίρεση της μαζί με την ακμή που προσπίπτει σε αυτή δίνει επίπεδο συνεκτικό γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις, άρα ε ζ θ η TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

13 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει Απόδειξη Υποθέτουμε ότι ισχύει για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με Θα δείξουμε ότι ισχύει και για α β γ Αν υπάρχει κορυφή με βαθμό 1 τότε η αφαίρεση της μαζί με την ακμή που προσπίπτει σε αυτή δίνει επίπεδο συνεκτικό γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις, άρα ε ζ θ η TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

14 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει Απόδειξη Υποθέτουμε ότι ισχύει για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με Θα δείξουμε ότι ισχύει και για α β γ Διαφορετικά, η αφαίρεση οποιαδήποτε ακμής δίνει επίπεδο συνεκτικό γράφημα με ακμές, κορυφές και όψεις, άρα ε ζ θ η TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

15 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει Απόδειξη Υποθέτουμε ότι ισχύει για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με Θα δείξουμε ότι ισχύει και για α β γ Διαφορετικά, η αφαίρεση οποιαδήποτε ακμής δίνει επίπεδο συνεκτικό γράφημα με ακμές, κορυφές και όψεις, άρα ε ζ θ η TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

16 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει Πόρισμα Αν και δεν υπάρχουν βρόχοι και παράλληλες ακμές τότε βρόχος παράλληλες ακμές TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

17 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει Πόρισμα Αν και δεν υπάρχουν βρόχοι και παράλληλες ακμές τότε Απόδειξη α β γ Κάθε πεπερασμένη περιοχή έχει τουλάχιστον 3 ακμές στο σύνορο της. ε ζ θ η TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

18 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει Πόρισμα Αν και δεν υπάρχουν βρόχοι και παράλληλες ακμές τότε Απόδειξη α β γ Κάθε πεπερασμένη περιοχή έχει τουλάχιστον 3 ακμές στο σύνορο της. ε Κάθε ακμή βρίσκεται στο σύνορο το πολύ 2 περιοχών. ζ θ η Επομένως Από τη φόρμουλα του Euler TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

19 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει Πόρισμα Αν και δεν υπάρχουν βρόχοι και παράλληλες ακμές τότε Πόρισμα Τα παρακάτω γραφήματα δεν είναι επίπεδα. TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

20 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει Πόρισμα Αν και δεν υπάρχουν βρόχοι και παράλληλες ακμές τότε Πόρισμα Τα παρακάτω γραφήματα δεν είναι επίπεδα. Απόδειξη Έχουμε TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

21 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει Πόρισμα Αν και δεν υπάρχουν βρόχοι και παράλληλες ακμές τότε Πόρισμα Τα παρακάτω γραφήματα δεν είναι επίπεδα. Απόδειξη Ένα γράφημα είναι διμερές εάν και Ισχύει ότι ένα γράφημα είναι διμερές εάν και μόνο εάν δεν έχει κύκλους περιττού μήκους. TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

22 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει Πόρισμα Αν και δεν υπάρχουν βρόχοι και παράλληλες ακμές τότε Πόρισμα Τα παρακάτω γραφήματα δεν είναι επίπεδα. Απόδειξη Είναι διμερές γράφημα και επομένως δεν έχει κύκλους περιττού μήκους. Άρα κάθε πεπερασμένη περιοχή έχει τουλάχιστον 4 ακμές στο σύνορο της. Επομένως Από τη φόρμουλα του Euler TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

23 Επίπεδα Γραφήματα: Φόρμουλα του Euler
Θεώρημα Για κάθε συνεκτικό επίπεδο γράφημα με κορυφές, ακμές και όψεις ισχύει Πόρισμα Αν και δεν υπάρχουν βρόχοι και παράλληλες ακμές τότε Πόρισμα Τα παρακάτω γραφήματα δεν είναι επίπεδα. Απόδειξη Είναι διμερές γράφημα και επομένως δεν έχει κύκλους περιττού μήκους. Άρα κάθε πεπερασμένη περιοχή έχει τουλάχιστον 4 ακμές στο σύνορο της. Επομένως Από τη φόρμουλα του Euler Έχουμε TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

24 Επίπεδα Γραφήματα Μετασχηματισμοί που δεν επηρεάζουν την «επιπεδότητα»
Διαίρεση ακμής Σύμπτυξη ακμών TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

25 Επίπεδα Γραφήματα Μετασχηματισμοί που δεν επηρεάζουν την «επιπεδότητα»
Ισόμορφα γραφήματα μέχρι κορυφών βαθμού 2 Διαίρεση ακμής Σύμπτυξη ακμών TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

26 Επίπεδα Γραφήματα Μετασχηματισμοί που δεν επηρεάζουν την «επιπεδότητα»
Ισόμορφα γραφήματα μέχρι κορυφών βαθμού 2 Διαίρεση ακμής Σύμπτυξη ακμών TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

27 Επίπεδα Γραφήματα Μετασχηματισμοί που δεν επηρεάζουν την «επιπεδότητα»
Ισόμορφα γραφήματα μέχρι κορυφών βαθμού 2 Διαίρεση ακμής Σύμπτυξη ακμών TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

28 Επίπεδα Γραφήματα Μετασχηματισμοί που δεν επηρεάζουν την «επιπεδότητα»
Διαίρεση ακμής Σύμπτυξη ακμών Ισόμορφα γραφήματα μέχρι κορυφών βαθμού 2: το ένα μπορεί να μετασχηματιστεί στο άλλο με μία ακολουθία διαιρέσεων και συμπτύξεων. Θεώρημα (του Kuratowski) Ένα γράφημα είναι επίπεδο εάν και μόνο εάν δεν περιέχει υπογράφημα που να είναι ισόμορφο μέχρι κορυφές βαθμού 2 με το ή το TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

29 Επίπεδα Γραφήματα: Αλγοριθμικά Θέματα
Έλεγχος επιπεδότητας α β γ Το γράφημα εισόδου δίνεται ως ακολουθία ακμών: π.χ. (α,β), (β,γ), (α,ε), (β,η), (θ,ζ), (η,ε), (ζ,α), (γ,θ), (θ,β), (ε,ζ), (η,θ), (ζ,η) ε ζ θ Ο έλεγχος μπορεί να γίνει σε γραμμικό χρόνο (προσεχώς!) η TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

30 Επίπεδα Γραφήματα: Αλγοριθμικά Θέματα
Αναπαράσταση επίπεδου γραφήματος α β γ Αναπαράσταση με ευθείες γραμμές : Αναθέτουμε σε κάθε κορυφή συντεταγμένες στο επίπεδο, έτσι ώστε οι ακμές να αντιστοιχούν σε ευθύγραμμα τμήματα που δεν τέμνονται. ε ζ η θ TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

31 Επίπεδα Γραφήματα: Αλγοριθμικά Θέματα
Αναπαράσταση επίπεδου γραφήματος Συνδυαστική αναπαράσταση : Για κάθε κορυφή δίνουμε μια κυκλική διάταξη των γειτονικών της ακμών, π.χ. δεξιόστροφα (κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού). α β γ α : (α,β), (α,ε), (α,ζ) β : (β,α), (β,γ), (β,θ), (β,η) γ : (γ,β), (γ,θ) ε : (ε,α), (ε,η), (ε,ζ) ζ : (ζ,α), (ζ,ε), (ζ,η) η : (η,ζ), (η,ε), (η,β), (η,θ) θ : (θ,η), (θ,β), (θ,γ), (θ,ζ) ε ζ θ η TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

32 Επίπεδα Γραφήματα: Αλγοριθμικά Θέματα
Αναπαράσταση επίπεδου γραφήματος Συνδυαστική αναπαράσταση : Για κάθε κορυφή δίνουμε μια κυκλική διάταξη των γειτονικών της ακμών, π.χ. δεξιόστροφα (κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού). α β γ α : (α,β), (α,ε), (α,ζ) β : (β,α), (β,γ), (β,θ), (β,η) γ : (γ,β), (γ,θ) ε : (ε,α), (ε,η), (ε,ζ) ζ : (ζ,α), (ζ,ε), (ζ,η) η : (η,ζ), (η,ε), (η,β), (η,θ) θ : (θ,η), (θ,β), (θ,γ), (θ,ζ) ε ζ θ η Αν ξεκινήσουμε από μια ακμή (u,v) και ακολουθήσουμε κάθε φορά την επόμενη ακμή (v,w) στην κυκλική διάταξη του κόμβου w, τότε θα επισκεφτούμε (κυκλικά) όλες τις ακμές μιας όψης. TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

33 Επίπεδα Γραφήματα: Αλγοριθμικά Θέματα
Όταν μας δίνεται ένα επίπεδο γράφημα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα σχέδιο του στο επίπεδο, μαζί με αντίστοιχη συνδυαστική αναπαράσταση. Σχέδιο στο επίπεδο Συνδυαστική αναπαράσταση α β γ α : (α,β), (α,ε), (α,ζ) β : (β,α), (β,γ), (β,θ), (β,η) γ : (γ,β), (γ,θ) ε : (ε,α), (ε,η), (ε,ζ) ζ : (ζ,α), (ζ,ε), (ζ,η) η : (η,ζ), (η,ε), (η,θ) θ : (θ,η), (θ,β), (θ,γ) ε ζ θ η TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

34 Επίπεδα Γραφήματα: Αλγοριθμικά Θέματα
Όταν μας δίνεται ένα επίπεδο γράφημα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα σχέδιο του στο επίπεδο, μαζί με αντίστοιχη συνδυαστική αναπαράσταση. Μπορούμε να μετατρέψουμε οποιαδήποτε όψη σε εξωτερική: Αρκεί να αλλάξουμε την κυκλική διάταξη ορισμένων ακμών. α β γ ε ζ θ η TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

35 Επίπεδα Γραφήματα: Αλγοριθμικά Θέματα
Όταν μας δίνεται ένα επίπεδο γράφημα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα σχέδιο του στο επίπεδο, μαζί με αντίστοιχη συνδυαστική αναπαράσταση. Μπορούμε να μετατρέψουμε οποιαδήποτε όψη σε εξωτερική: Αρκεί να αλλάξουμε την κυκλική διάταξη ορισμένων ακμών. Έστω p ένα σημείο μέσα στην όψη f. Έστω r μια ακτίνα που πηγάζει από το p και δεν τέμνει καμία κορυφή. Αλλάζουμε το σχέδιο της ακμής της τρέχουσας εξωτερικής όψης που τέμνεται από την r. α β γ f ε r p ζ θ η TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

36 Επίπεδα Γραφήματα: Αλγοριθμικά Θέματα
Όταν μας δίνεται ένα επίπεδο γράφημα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα σχέδιο του στο επίπεδο, μαζί με αντίστοιχη συνδυαστική αναπαράσταση. Μπορούμε να μετατρέψουμε οποιαδήποτε όψη σε εξωτερική: Αρκεί να αλλάξουμε την κυκλική διάταξη ορισμένων ακμών. Έστω p ένα σημείο μέσα στην όψη f. Έστω r μια ακτίνα που πηγάζει από το p και δεν τέμνει καμία κορυφή. Αλλάζουμε το σχέδιο της ακμής της τρέχουσας εξωτερικής όψης που τέμνεται από την r. α β γ f ε r p ζ θ η TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

37 Επίπεδα Γραφήματα: Αλγοριθμικά Θέματα
Όταν μας δίνεται ένα επίπεδο γράφημα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα σχέδιο του στο επίπεδο, μαζί με αντίστοιχη συνδυαστική αναπαράσταση. Μπορούμε να μετατρέψουμε οποιαδήποτε όψη σε εξωτερική: Αρκεί να αλλάξουμε την κυκλική διάταξη ορισμένων ακμών. Έστω p ένα σημείο μέσα στην όψη f. Έστω r μια ακτίνα που πηγάζει από το p και δεν τέμνει καμία κορυφή. Αλλάζουμε το σχέδιο της ακμής της τρέχουσας εξωτερικής όψης που τέμνεται από την r. α β γ f ε r p ζ θ η TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

38 Επίπεδα Γραφήματα: Δυϊκό Γράφημα
Έστω συνεκτικό επίπεδο γράφημα με δεδομένο σχέδιο στο επίπεδο. Το δυϊκό γράφημα του έχει μια κορυφή για κάθε όψη του και μια ακμή για κάθε ακμή που προσπίπτει στις όψεις και . TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

39 Επίπεδα Γραφήματα: Δυϊκό Γράφημα
Έστω συνεκτικό επίπεδο γράφημα με δεδομένο σχέδιο στο επίπεδο. Το δυϊκό γράφημα του έχει μια κορυφή για κάθε όψη του και μια ακμή για κάθε ακμή που προσπίπτει στις όψεις και . TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

40 Επίπεδα Γραφήματα: Δυϊκό Γράφημα
Έστω συνεκτικό επίπεδο γράφημα με δεδομένο σχέδιο στο επίπεδο. Το δυϊκό γράφημα του έχει μια κορυφή για κάθε όψη του και μια ακμή για κάθε ακμή που προσπίπτει στις όψεις και . Κορυφή του δυϊκού γραφήματος η οποία αντιστοιχεί στην εξωτερική όψη του αρχικού επίπεδου γραφήματος. To δυϊκό γράφημα είναι επίπεδο. Οι ακμές που προσπίπτουν σε μία κορυφή του αντιστοιχούν στις ακμές μιας όψης του Αν το είναι συνεκτικό τότε το δυϊκό γράφημα του είναι το : TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

41 Επίπεδα Γραφήματα: Δυϊκό Γράφημα
Έστω συνεκτικό επίπεδο γράφημα με δεδομένο σχέδιο στο επίπεδο. Το δυϊκό γράφημα του έχει μια κορυφή για κάθε όψη του και μια ακμή για κάθε ακμή που προσπίπτει στις όψεις και . Το μπορεί να μην είναι απλό γράφημα (χωρίς βρόχους και παράλληλες ακμές) ακόμα και αν το είναι απλό. TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

42 Επίπεδα Γραφήματα: Δυϊκό Γράφημα
Για μη συνεκτικά γραφήματα έχουμε διαφορετικούς ορισμούς του δυϊκού γραφήματος, που έχουν ορισμένα μειονεκτήματα! α) Ένωση των δυϊκών γραφημάτων κάθε συνεκτικής συνιστώσας : Ουσιαστικά δεν υπάρχει εξωτερική όψη! Κορυφές του δυϊκού γραφήματος οι οποίες αντιστοιχούν στις εξωτερικές όψεις των συνεκτικών συνιστωσών. TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

43 Επίπεδα Γραφήματα: Δυϊκό Γράφημα
Για μη συνεκτικά γραφήματα έχουμε διαφορετικούς ορισμούς του δυϊκού γραφήματος, που έχουν ορισμένα μειονεκτήματα! β) Ένωση των δυϊκών γραφημάτων κάθε συνεκτικής συνιστώσας, συγχωνεύοντας σε μία τις κορυφές που αντιστοιχούν στις εξωτερικές όψεις. Όμως ! Κορυφή του δυϊκού γραφήματος που αντιστοιχεί στην εξωτερική όψη. TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

44 Επίπεδα Γραφήματα: Δυϊκό Γράφημα
Ιδιότητες Έστω συνεκτικό επίπεδο γράφημα με δεδομένο σχέδιο στο επίπεδο και έστω ένα συνδετικό δένδρο του Κάθε κύκλος του περιέχει μια ακμή τέτοια ώστε TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

45 Επίπεδα Γραφήματα: Δυϊκό Γράφημα
Ιδιότητες Έστω συνεκτικό επίπεδο γράφημα με δεδομένο σχέδιο στο επίπεδο και έστω ένα συνδετικό δένδρο του Οι δυϊκές ακμές του σχηματίζουν ένα συνδετικό δένδρο του TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

46 Επίπεδα Γραφήματα: Εξωεπίπεδο Γράφημα
Μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε όλοι οι κόμβοι του να βρίσκονται στην εξωτερική όψη. TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA


Κατέβασμα ppt "Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google