Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ «Το Θ. Χ. Π. Λ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ «Το Θ. Χ. Π. Λ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ «Το Θ. Χ. Π. Λ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ «Το Θ.Χ.Π.Λ. ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας: Προτάσεις και Προοπτικές» Άγιος Νικόλαος, 10 Μαΐου 2011

2 Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, λειτουργεί από το 1988, τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3 ΣΚΟΠΟΣ Θ.Χ.Π.Λ. Μονάδα κλειστής περίθαλψης ατόμων άνω των 18 ετών και των δύο φύλων που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή χρόνιες κινητικές παθήσεις με νοητική υστέρηση και αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης. Στέγη, τροφή, ρουχισμός, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λειτουργική, ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση. Μόνιμη περίθαλψη (24ωρη κλειστή περίθαλψη) ή προσωρινή (αποθεραπεία - φιλοξενία). Ο μέγιστος αριθμός περιθαλπομένων ανέρχεται στα 150 άτομα.

4 Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας και Προσβασιμότητας
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Τμήμα Διοικητικού Τμήμα Οικονομικού Τμήμα Περίθαλψης Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης, Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικής Υποστήριξης Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας και Προσβασιμότητας

5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Θ.Χ.Π.Λ.
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ Δ.Ε. 36 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ Υ.Ε. 22 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ & ΠΕ 7 ΣΥΝΟΛΟ 65

6 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Περίθαλψη Παροχή ιατρικών υπηρεσιών Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών Ψυχολογική υποστήριξη Διοικητικές υπηρεσίες Τεχνική υπηρεσία Μαγειρεία Φυσικοθεραπεία Κοινωνική Εργασία Εργοθεραπεία Λογοθεραπεία Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης

7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ραπτική - κεντητική, σίτισης, μικροτεχνίες και Η/Υ (άτομα από το Θεραπευτήριο και άτομα που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου) Εκπαίδευση Εκδηλώσεις (διοργάνωση εκθέσεων με τα παραγόμενα προϊόντα των εργαστηρίων) Ψυχαγωγία (εκπαιδευτικές εκδρομές, έξοδοι για καφέ) Προστατευμένο κυλικείο με στελέχωση από Α.μεΑ. στα πλαίσια της εκπαίδευσης και επαγγελματικής απασχόλησης.

8 ΚΛΙΝΕΣ (υφιστάμενη κατάσταση)
Προβλεπόμενες Κλίνες 150 Ανεπτυγμένες Κλίνες 84 Καλυμμένες κλίνες 76 Κενές κλίνες 8

9 ΗΛΙΚΙΑ - ΦΥΛΟ 18 έως 50 37 50 έως 70 13 70 έως 100 26 Άνδρες 39
Ηλικιακή Ομάδα Φύλο    18 έως 50  37 50 έως 70 13 70 έως 100 26 Άνδρες 39 Γυναίκες 37

10 ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ έως 5 έτη 34 5 έως 15 έτη 29
15 έως 22 έτη (από τη λειτουργία του Θεραπευτηρίου) 13

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ Θ.Χ.Π.Λ.
Νοητική υστέρηση 41 Ψυχωτικές διαταραχές και οργανικά ψυχοσύνδρομα 17 Ανοϊκά σύνδρομα 18 Σύνολο : 76

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.μεΑ. Ε.Π.«Υγεία - Πρόνοια », Άξονας Προτεραιότητας 3 (Πρόνοια), Μέτρο 3.2 «Σταδιακή Επανένταξη των Ατόμων με Αναπηρίες στην Κοινωνικο-οικονομική ζωή και Προώθηση στην Αυτόνομη Διαβίωση» Προσομοιωμένη κατοικία στον 4ο όροφο (συνθήκες διαβίωσης που προσομοιάζουν με αυτές της κατοικίας, με δραστηριότητες εκπαίδευσης και προετοιμασίας για ένταξη στην κοινότητα. Το έργο ξεκίνησε το Μάιο του 2007, με 5 άτομα του Θεραπευτηρίου). Κοινοτικό Διαμέρισμα «Μελιδόνα» από τον Απρίλιο του 2008 στη Νεάπολη Λασιθίου Κρήτης, με 5 άτομα από το Θεραπευτήριο. Από το 2009 έχει ενταχθεί και υποστηρίζεται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Θεραπευτηρίου. Το προσωπικό του διαμερίσματος βρίσκεται εκεί σε 24ωρη βάση για την υποστήριξη και εκπαίδευση των ενοίκων.

13 Προγράμματα Εκπαίδευση φοιτητών στα πλαίσια εργαστηριακής και πρακτικής άσκησης σε διάφορες ειδικότητες σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας Ερευνητικά προγράμματα Προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης προσωπικού και εθελοντών Ψυχαγωγικά προγράμματα

14 Εθελοντισμός Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Φίλοι Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου» «Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Νομού Λασιθίου», με έδρα το Θεραπευτήριο

15 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.μεΑ. «δορυφορικές» δομές, προώθηση στην απασχόληση, εργασιακή ένταξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α.μεΑ. ΚΑΙ Α.μεΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΓΗ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Α.μεΑ.

16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων φιλοξενούνται
Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων Ολοκλήρωση των κτιριακών έργων του Θεραπευτηρίου Παροχή καλύτερων και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, φροντίδας και εκπαίδευσης Αναβάθμιση και αύξηση του εξειδικευμένου προσωπικού Προσφορά υπηρεσιών σε Α.μεΑ. που διαβιούν στην κοινότητα Προγράμματα αποϊδρυματοποίησης - επανένταξης και αποκατάστασης Α.μεΑ. Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων σε εθνικό επίπεδο, αναπτύσσοντας μια πρότυπη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Εκσυγχρονισμός του Θεραπευτηρίου Διακρατικές συνεργασίες

17 ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠ’ ΤΙΣ ΑΓΡΙΟΧΗΝΕΣ

18 Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί οι αποδημητικές χήνες πετάνε σε σχηματισμό V;
Όπως με τα περισσότερα ζώα και τη συμπεριφορά τους, η Φύση έχει κάποιο καλό λόγο που το έχει βάλει στο ένστικτό τους.

19 Όταν η κάθε χήνα κτυπά τα φτερά της, δημιουργεί ένα ανοδικό ρεύμα για τη χήνα που ακολουθεί.
Στο σχηματισμό V, όλο το σμήνος προσθέτει τουλάχιστον 71% περισσότερη πτητική εμβέλεια από το αν πετούσαν το καθένα από μόνο του.

20 …και πολύ γρήγορα επιστρέφει στο σχηματισμό μαζί με τις άλλες.
Αν μια αγριόχηνα ξεφύγει από τον σχηματισμό, ξαφνικά αισθάνεται τη δυσκολία και την αντίσταση στην προσπάθεια να πετάξει μόνη της... …και πολύ γρήγορα επιστρέφει στο σχηματισμό μαζί με τις άλλες.

21 Όπως και οι αγριόχηνες... ...έτσι και οι άνθρωποι που μοιράζονται μια κοινή κατεύθυνση και ένα ομαδικό πνεύμα με τους γύρω τους μπορούν να φτάσουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα εκεί που πηγαίνουν αντίθετα με εκείνους που προσπαθούν να τα καταφέρουν μόνοι τους.

22 Όταν μια αγριόχηνα κουραστεί, πάει στο πίσω μέρος του σχημα-τισμού και μια άλλη αγριόχηνα παίρνει τη μπροστινή θέση. Αν οι άνθρωποι είχαν τόση λογική όσο και οι αγριόχηνες, θα συνειδητό-ποιούσαν πως τελικά η επιτυχία τους εξαρτάται από την συνεργα-σία τους σαν ομάδα, κάνοντας ο καθένας με τη σειρά του τις δύσκολες δουλειές και ανα-λαμβάνοντας την αρχηγία.

23 Οι αγριόχηνες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του σχηματισμού φωνάζουν για να ενθαρρύνουν εκείνες που βρίσκονται μπροστά ώστε να αυξήσουν την ταχύτητα τους. Είναι σημαντικό οι "φωνές απ' τα πίσω" να είναι ενθαρρυντικές. Διαφορετικά είναι απλά φωνές και τίποτα άλλο.

24 Όταν μια αγριόχηνα αρρωστήσει ή τραυματιστεί, δύο άλλες αγριόχηνες αφήνουν τον σχηματισμό και την ακολουθούν προς τα κάτω για την βοηθήσουν και να την προστατέψουν. Παραμένουν με το άρρωστο μέλος του σμήνους μέχρι να μπορέσει να πετάξει ξανά ή να πεθάνει.

25 Μετά ξαναπετάνε με ένα άλλο σμήνος που περνά ή προσπαθούν να προλάβουν το δικό τους.
Μακάρι να είμαστε και εμείς τόσο θυσιαστικοί, ώστε να αξίζουμε τέτοιους φίλους όταν το έχουμε ανάγκη.

26


Κατέβασμα ppt "ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ «Το Θ. Χ. Π. Λ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google