Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6C: 1s2 2s2 2p2

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6C: 1s2 2s2 2p2"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6C: 1s2 2s2 2p2
  Δηλαδή ο C θα έπρεπε να κάνει δύο ομοιοπολικούς δεσμούς αφού έχει 2 μονήρη e-. ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

2 Όμως ο C στις ενώσεις του, κάνει 4 ομοιοπολικούς δεσμούς…… ΓΙΑΤΙ?
6C: s s p2   Όμως ο C στις ενώσεις του, κάνει 4 ομοιοπολικούς δεσμούς…… ΓΙΑΤΙ? ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

3 Την ιδιαιτερότητα αυτή εξηγεί ο ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ
Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6C: s s p2   Την ιδιαιτερότητα αυτή εξηγεί ο ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

4 Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6C: 1s2 2s2 2p2
  Πρώτα απ΄ όλα, ένα ηλεκτρόνιο από το τροχιακό 2s προσλαμβάνει ενέργεια (ενέργεια προωθήσεως) ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

5 οπότε διεγείρεται και προωθείται στο κενό τροχιακό της υποστιβάδας 2p
Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6C: s s p2   οπότε διεγείρεται και προωθείται στο κενό τροχιακό της υποστιβάδας 2p ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

6 οπότε διεγείρεται και προωθείται στο κενό τροχιακό της υποστιβάδας 2p
Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6C: s s p2  e  οπότε διεγείρεται και προωθείται στο κενό τροχιακό της υποστιβάδας 2p ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

7 οπότε διεγείρεται και προωθείται στο κενό τροχιακό της υποστιβάδας 2p
Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6C: s s p2   οπότε διεγείρεται και προωθείται στο κενό τροχιακό της υποστιβάδας 2p ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

8 οπότε διεγείρεται και προωθείται στο κενό τροχιακό της υποστιβάδας 2p
Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6C: s s p3   οπότε διεγείρεται και προωθείται στο κενό τροχιακό της υποστιβάδας 2p ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

9 Τα υβριδικά τροχιακά ενός ατόμου επικαλύπτονται:
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ: είναι ο γραμμικός συνδυασμός (πρόσθεση ή αφαίρεση) ατομικών τροχιακών ενός ατόμου προς δημιουργία νέων ισότιμων ατομικών τροχιακών τα οποία ονομάζονται υβριδικά τροχιακά. Τα υβριδικά τροχιακά ενός ατόμου επικαλύπτονται: Α) με αμιγή ατομικά τροχιακά Β) υβριδικά τροχιακά Και σχηματίζουν ομοιοπολικούς σ δεσμούς. ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

10 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:
sp – C  C – sp > C = C < sp3 I C – ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

11 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp
ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp  Θεμελιώδης κατάσταση 1s s p

12 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp
ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp  Θεμελιώδης κατάσταση 1s s p 1s 2s 2px 2pz 2py + ενέργεια 

13 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp
ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp  Θεμελιώδης κατάσταση 1s s p 1s 2s 2px 2pz 2py + ενέργεια  1s sp sp 2pz 2py + υβριδισμός  υβριδικά μη υβριδικά

14 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει?
pz 2s py px ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

15 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει?
pz 2s py px ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

16 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει?
2pz 2s 2py 2px ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

17 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει?
2pz 2py 2s 2px ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

18 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει?
2pz 2py 2s 2px ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

19 sp sp ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει? 2pz 2py
2px ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

20 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει?
+ υβριδισμός  sp 2pz 2py 1s2 2pz 2py e 180o e e sp sp e x ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

21 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:
 sp πως συνδέονται 2 άτομα C με sp ? pz py sp pz py sp ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός C C

22 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp
σ – δεσμός pz py sp pz py sp  ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός C C

23 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp σ – δεσμός
pz py pz py sp sp  sp ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός C C

24 π – δεσμός σ – δεσμός π – δεσμός + υβριδισμός   sp 2pz 2py pz pz py
C C π – δεσμός py py pz pz ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

25 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp
σ – δεσμός pz π – δεσμός pz py py  C C  π – δεσμός py py pz pz ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

26 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Δηλαδή: C  C
pz pz py py  C C  py py pz pz ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

27 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Δηλαδή: C  C
pz pz py py  sp sp  sp  py py pz pz ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός C C

28 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp C  C
pz pz py py  H sp H s sp s  sp  py py pz pz ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός C C

29 π π ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp ΗC  CΗ pz pz py py sp sp s
ds s C C sp π py py pz pz ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

30 π (pz – pz) σ σ π (py– py) ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp
ΗC  CΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: => ίδια ευθεία  π (pz – pz) sp sp σ σ σ ds s s  C  C  π (py– py)  ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

31 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp ΗC  CΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: => ίδια ευθεία ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης, Χημικός Μπαλτζόπουλος Αντώνης, Χημικός

32 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2
ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2  Θεμελιώδης κατάσταση 1s s p

33 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2
ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2  Θεμελιώδης κατάσταση 1s s p 1s 2s 2px 2pz 2py + ενέργεια 

34 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2
ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2  Θεμελιώδης κατάσταση 1s s p 1s 2s 2px 2pz 2py + ενέργεια  1s sp2 sp2 sp2 2py + υβριδισμός  μη υβριδικά υβριδικά

35 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2 Πως προκύπτει?
pz 2s py px ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

36 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2 Πως προκύπτει?
py 2s px ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

37 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2 Πως προκύπτει?
pz py sp2 2s px sp2 sp2 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

38 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2 Πως προκύπτει?
sp2 sp2 sp2 2py + υβριδισμός  pz py e 120o p e sp2 sp2 px e sp2 e ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

39 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:
 sp πως συνδέονται 2 άτομα C με sp2 ? pz pz ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

40 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2
σ – δεσμός pz pz p p sp2  sp2 sp2 sp2 sp2 sp2 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

41 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2
σ – δεσμός π – δεσμός pz pz p p sp2 sp2 sp2 sp2 sp2 sp2 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

42 π σ ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2 π – δεσμός σ – δεσμός pz
   σ – δεσμός  ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

43 π σ ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2 Δηλαδή: C = C π – δεσμός
pz pz σ π σ – δεσμός ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

44 π σ ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2 CΗ2 = CΗ2 π – δεσμός
pz pz σ π s s s σ – δεσμός s ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

45 π σ ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2 CΗ2 = CΗ2 pz
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: => Στο ίδιο επίπεδο pz σ π s 120o s s 120o 120o 120o s ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

46 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp2
CΗ2 = CΗ2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: => Στο ίδιο επίπεδο ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης, Χημικός Μπαλτζόπουλος Αντώνης, Χημικός

47 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp3
ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp3  Θεμελιώδης κατάσταση 1s s p

48 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp3
ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp3  Θεμελιώδης κατάσταση 1s s p 1s 2s 2px 2pz 2py + ενέργεια 

49 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp3
ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp3  Θεμελιώδης κατάσταση 1s s p 1s 2s 2px 2pz 2py + ενέργεια  1s sp3 sp3 sp3 sp3 + υβριδισμός  υβριδικά

50 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp3 Πως προκύπτει?
pz 2s py sp3 sp3 px sp3 sp3 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

51 sp3 sp3 sp3 sp3 + υβριδισμός   1s2 sp3 pz py px
ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

52 sp3 sp3 sp3 sp3 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης
Χημικός

53 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp3 CH4
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: => Τετράεδρο 109,5o sp3 s s sp3 sp3 s sp3 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

54 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp3 CH4
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: => Τετράεδρο ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης, Χημικός Μπαλτζόπουλος Αντώνης, Χημικός

55 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:
 sp πως συνδέονται 2 άτομα C με sp3 ? sp3 sp3 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

56 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp3
σ – δεσμός sp3 sp3 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

57 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp3 CH3 – CH3
σ – δεσμός ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

58 Μετά από όλα τα αυτά … μπορώ να βρω τις γεωμετρικές διατάξεις των :
-> CH2 = CH – CH = CH2 -> CH2 = CH – C  C – CH3 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

59 CH2 = CH – CH = CH2 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr
Σιάπκας Δημήτρης, Χημικός Μπαλτζόπουλος Αντώνης, Χημικός

60 CH2 = CH – C  C – CH3 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr
Σιάπκας Δημήτρης, Χημικός Μπαλτζόπουλος Αντώνης, Χημικός

61 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ επιμέλεια παρουσίασης: Σιάπκας Δημήτρης, Χημικός επιμέλεια γεωμετρικών διατάξεων: Μπαλτζόπουλος Αντώνης, Χημικός για το ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6C: 1s2 2s2 2p2"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google