Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ INSTITUTE FOR LANGUAGE & SPEECH PROCESSING Τεχνολογία Ορθογραφικής Διόρθωσης Κειμένων Ν.Γλάρος Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ INSTITUTE FOR LANGUAGE & SPEECH PROCESSING Τεχνολογία Ορθογραφικής Διόρθωσης Κειμένων Ν.Γλάρος Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ INSTITUTE FOR LANGUAGE & SPEECH PROCESSING Τεχνολογία Ορθογραφικής Διόρθωσης Κειμένων Ν.Γλάρος Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός

2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ INSTITUTE FOR LANGUAGE & SPEECH PROCESSING Γενικά για την τεχνολογία ορθογραφικής διόρθωσης κειμένων του ΙΕΛ  Το ΙΕΛ έχει αναπτύξει και εξελίσσει συνεχώς δική του τεχνολογία διόρθωσης ορθογραφικών λαθών. Συμφωνία  Ένα πρώτο αποτέλεσμα εφαρμογής της τεχνολογίας αυτής είναι το προϊόν Συμφωνία. Συμφωνία2ης γενιάς  Η Συμφωνία είναι ένας ορθογραφικός διορθωτής 2ης γενιάς.  Οι συμβατικοί ορθογραφικοί διορθωτές (1ης γενιάς) βασίζονται:  σε ένα ηλεκτρονικό λεξικό γενικής γλώσσας  και μια 1ου επιπέδου λογική ανίχνευσης και διόρθωσης των ορθογραφικών λαθών (λέξη-προς-λέξη προσέγγιση).

3 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ INSTITUTE FOR LANGUAGE & SPEECH PROCESSING Κύρια χαρακτηριστικά της Συμφωνίας ευρεία κάλυψη πολυτυπία  Χρησιμοποιεί ένα (μορφολογικό) λεξικό με ευρεία κάλυψη της γλώσσας, το οποίο επιπλέον ενσωματώνει την πολυτυπία της.  Υποστηρίζει την συμβατική ορθογραφική διόρθωση (λέξη-προς-λέξη προσέγγιση). 2ου επιπέδου λογική ορθογραφικής διόρθωσης  Ταυτόχρονα όμως υλοποιεί και μια 2ου επιπέδου λογική ορθογραφικής διόρθωσης (φράση-προς-φράση προσέγγιση ή μορφοσυντακτική ανάλυση). βελτιστοποιημένο  Εισάγει έναν βελτιστοποιημένο τρόπο πρόσθεσης των άγνωστων λέξεων στο λεξικό. γραμματικού χαρακτηρισμού ορθότερη χρήση  Παρέχει την δυνατότητα γραμματικού χαρακτηρισμού της κάθε λέξης του κειμένου, συμβάλλοντας έτσι στην ορθότερη χρήση της γλώσσας.

4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ INSTITUTE FOR LANGUAGE & SPEECH PROCESSING Πλεονεκτήματα της τεχνογνωσίας του ΙΕΛ στον τομέα εξελίσσει συνεχώς  Το ΙΕΛ εξελίσσει συνεχώς την τεχνολογία διόρθωσης κειμένων. ειδικές λύσεις  Μπορεί να προσφέρει ειδικές λύσεις (customization) : συστήματα διόρθωσης προσαρμοσμένα να αποδίδουν το μέγιστο στις ιδιαιτερότητες των κειμένων της δημόσιας διοίκησης, καθώς και άλλων κατηγοριών κειμένων.

5 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ INSTITUTE FOR LANGUAGE & SPEECH PROCESSING Εξέλιξη της τεχνολογίας διόρθωσης κειμένων  Διεύρυνση και συνεχής ενημέρωση του μορφολογικού λεξικού.  Βελτίωση της λογικής ανίχνευσης και διόρθωσης ορθογραφικών λαθών που στηρίζεται στην μορφοσυντακτική ανάλυση του κειμένου (λάθη «συμφωνίας»).  Αυτόματος τονισμός κειμένου.  Δυνατότητα ορθογραφικού ελέγχου με βάση θεματικά και ορολογικά λεξικά.  Διόρθωση λαθών με βάση την σημασία ή την χρήση των λέξεων (διορθωτές 3ης γενιάς).

6 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ INSTITUTE FOR LANGUAGE & SPEECH PROCESSING Προσαρμογή της τεχνολογίας διόρθωσης κειμένων στις ανάγκες της Δημ. Διοίκησης ιδιόλεκτοορολογία  Οι ιδιαιτερότητες: ιδιόλεκτο και ορολογία. ορολογία της κάθε υπηρεσίας  Χρειάζεται το λεξικό του διορθωτή να περιλαμβάνει την ισχύουσα κάθε φορά ορολογία της κάθε υπηρεσίας. κανόνες  Η λογική διόρθωσης λαθών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από εξειδικευμένους (μορφοσυντακτικούς) κανόνες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιδιόλεκτου. πολύ μικρό χρονικό διάστημα  Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είναι δυνατόν τα υπάρχοντα συστήματα διόρθωσης κειμένων του ΙΕΛ να υποστούν τις αναγκαίες προσαρμογές.

7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ INSTITUTE FOR LANGUAGE & SPEECH PROCESSING Οφέλη στην Δημ. Διοίκηση από την χρήση εξελιγμένων διορθωτών κειμένων γλωσσικής ποιότητας  Βελτίωση της γλωσσικής ποιότητας των δημόσιων εγγράφων. ορθού τρόπου γραφής  Διατήρηση και διάδοση του ορθού τρόπου γραφής της γλώσσας μας στις κρατικές υπηρεσίες.  Ποιοτικότερη παρουσία  Ποιοτικότερη παρουσία του κράτους στους πολίτες.


Κατέβασμα ppt "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ INSTITUTE FOR LANGUAGE & SPEECH PROCESSING Τεχνολογία Ορθογραφικής Διόρθωσης Κειμένων Ν.Γλάρος Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google