Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP)
Β. Μάγκλαρης 23/12/2013

2 ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟ» INTERNET There is no Free Lunch (επανάληψη)
Οι 13 Tier 1 ISP’s με πρόσβαση στα 500,000 δίκτυα - γνωστούς προορισμούς του Internet : ΤΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟ» INTERNET There is no Free Lunch (επανάληψη) AT&T (US) CenturyLink (US) Deutsche Telekom (DE) XO Comms (US) GTT (US) Verizon Business (US) Sprint (US) TeliaSonera (SE, FI) NTT Comms (JP) Level 3 Comms (US) Orange (FR) Tata Comms (IN) Zayo Group (US) Cogent Comms (US) –transit-free provider

3 ΤΟ ATHENS INTERNET EXCHANGE (AIX) Πρωτοβουλία του Ε. Μ. Π
ΤΟ ATHENS INTERNET EXCHANGE (AIX) Πρωτοβουλία του Ε.Μ.Π. & του GRNET/ΕΔΕΤ, 1996 (επανάληψη) ΜΕΛΗ: Tier 2 ISP’s της Ελλάδας & ΕΔΕΤ για Εθνικό Peering GRNET (ΕΔΕΤ) Forthnet Hellas On Line Altec Telecoms NetOne Vivodi Verizon Hellas ON Telecoms OTENET AT&T Global Network Services Hellas ORANGE BUSINESS SERVICES Vodafone NET WIND Tellas Lannet Το BGP δεν ανακοινώνει Εθνικούς Προορισμούς συνδρομητών εκτός Ελλάδος μέσω AIX, μόνο από Tier 1 – Tier 2 feeds των παρόχων τους (πιθανή συνεργασία μόνο σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης)

4 GREEK INTERNET EXCHANGE (GR-IX) (επανάληψη)
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΧ, 2009 Zero-cost Gigabit peering Ουδέτερο σημείο στέγασης: GRNET Point of Presence – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Μέλη:

5 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ INTERNET
Προώθηση (forwarding): Μετακίνηση πακέτων από την είσοδο δρομολογητή σε κατάλληλη έξοδο (λειτουργία data plane) Δρομολόγηση (routing): καθορισμός διαδρομής πακέτων από πηγή προς προορισμό, routing algorithms (λειτουργία control plane) Σημείωση: Στις επόμενες διαφάνειες χρησιμοποιήθηκε υλικό υποστήριξης του βιβλίου των Kurose & Ross “Computer Networking: A Top-Down Approach,” Pearson Publisher, 6th Edition.

6 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ INTERNET
1 2 3 0111 Τιμή στην επικεφαλίδα του πακέτου routing algorithm local forwarding table header value output link 0100 0101 1001 Συσχέτιση Δρομολόγησης – Προώθησης

7 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Layer 3 Hierarchical Routing
Intra- AS Routing, Interior Gateway Protocols (IGP): Μια έξοδος προς επόμενο Interface για κάθε υποδίκτυο (subnet) τελικό προορισμό RIP (Routing Internet Protocol): Πρωτόκολλο παλαιάς γενιάς, βασισμένο σε αλγόριθμους distance vector (Bellman Ford) OSPF (Open Shortest Path First): Το πιο διαδομένο σήμερα, βασισμένο σε αλγόριθμους link state (Dijkstra). Για λόγους κλιμάκωσης, υλοποιείται ιεραρχικά ανά περιοχές ευθύνης (stub areas). IS-IS Inter-AS Routing, Exterior (Border) Gateway Protocols (EGP/BGP): Πολλές εναλλακτικές διαδρομές με βάρη προς όλα τα γνωστά δίκτυα (περίπου σήμερα) μεταξύ ακραίων (border) routers αυτονόμων συστημάτων (Autonomous Systems, AS, περίπου σήμερα). Η διαδρομή καταγράφεται στον BGP Table των ακραίων δρομολογητών (border gateways) ενός AS ανά prefix (υποδίκτυο προορισμού) και την σειρά των AS’s της προτεινόμενης διαδρομής (μαζί με το βάρος της) Οι πίνακες BGP φυλάσσονται στην ηλεκτρονική μνήμη των border gateways και ανανεώνονται δυναμικά όποτε υπάρχουν αλλαγές στο Internet με ευθύνη των γειτονικών δρομολογητών (border gateways) που ανακοινώνουν τα δίκτυα των αυτονόμων κοινοτήτων (AS’s) που γνωρίζουν (advertising) Ο υπολογισμός των «βέλτιστων» Inter-AS δρόμων γίνεται κατανεμημένα, βασισμένος σε αλγόριθμους distance vector (Bellman Ford) με κόστη τα βάρη των συνδέσεων μεταξύ border gateways. Οι δρόμοι Inter-AS μπορεί να αλλάξουν στη πορεία ενός πακέτου προς τον τελικό του προορισμό

8 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Intra-AS Routing, Internal Gateway Protocols - IGP
Άμεση δρομολόγηση (direct routing) Κάθε κόμβος (PC, router) στέλνει πακέτα IP σε interface κόμβου του ίδιου υποδικτύου Έμμεση δρομολόγηση (indirect routing) Ο τελικός κόμβος στέλνει πακέτα IP σε κόμβο του ίδιου δικτύου – υποδικτύου, χρησιμοποιώντας ενδιάμεσους δρομολογητές (routers). Για την προώθηση πακέτων σε Επίπεδο 2 (L2, Eternet) μαθαίνει την αντιστοίχηση του interface δρομολογητή (gateway) & την διεύθυνση L2 (MAC) μέσω ARP (Address Resolution Protocol) Ο δρομολογητής πρέπει να γνωρίζει τη διαδρομή (επόμενο interface δρομολογητή) προς το δίκτυο – υποδίκτυο προορισμού Μεταξύ δρομολογήτων κορμού εντός AS υπάρχουν πίνακες δρομολόγησης (routing tables) προς όλα τα εσωτερικά υποδίκτυα (και τα άμεσα συνδεόμενα σε γειτονικά AS) που ανανεώνονται με πρωτόκολλα IGP (συνήθως OSPF με stub areas) Οι τελικοί κόμβοι στέλνουν πακέτα με διεύθυνση προορισμού εκτός του δικτύου – υποδικτύου τους σε default gateway (π.χ )

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ HOST Host Routing Table
Εγγραφές του τύπου (N, R) N: Δίκτυο προορισμού R: Επόμενο interface δρομολογητή (gateway) Host routing table σε λειτουργικό Windows από το μηχάνημα με IP > netstat -nr Routing Table: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric Προς το ίδιο τοπικό υποδίκτυο /24 σαν gateway ορίζεται κατευθείαν (direct) το τοπικό interface Προς destination dolly.netmode.ntua.gr ( ) gateway θα είναι το τοπικό interface Προς όλα τα άλλα δίκτυα σαν gateway ορίζεται το (default gateway: router.netmode.ntua.gr) Προς local host /8 (π.χ. για δοκιμή δικτυακών εφαρμογών τοπικά) ή προς το ίδιο το /32 «προωθούνται» στο «interface» Προς διεύθυνση broadcast /32 σαν gateway ορίζεται κατευθείαν (direct) το τοπικό interface (η διεύθυνση δεν ισχύει στο δίκτυο του ΕΜΠ) Προς διευθύνσεις multicast /4 σαν gateway ορίζεται κατευθείαν (direct) το τοπικό interface

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Ε. Μ. Π. ntua
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ntua.gr ( /16, ASN 3323) ΠΡΟΣΟΧΗ Οι πίνακες δρομολόγησης στο Internet για λόγους ομοιομορφίας είναι της μορφής: Prefix τελικού προορισμού Επόμενο Interface ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο δρομολογητή του Ε.Μ.Π. βρίσκει τον δρομολογητή του ΕΚΠΑ σαν μέλος του υποδικτύου /30 Η γραμμή Ε.Μ.Π. – ΕΚΠΑ (όπως όλες οι γραμμές σε Δίκτυα Internet) ορίζεται σαν υποδίκτυο (prefix) με 4 τουλάχιστον διευθύνσεις IP: Υποδίκτυο Άκρο Ε.Μ.Π Άκρο ΕΚΠΑ Broadcast

11 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Inter-AS Routing, Border Gateway Protocols - BGP
Το BGP υλοποιείται μεταξύ συνοριακών δρομολογητών (border routers) Αυτονόμων Κοινοτήτων (AS) ώστε να δίνει σε κάθε AS τον τρόπο για να: Μαθαίνει πληροφορίες πρόσβασης (subnet reachability information) από γειτονικά AS/δρομολογητές. Προωθεί reachability information σε όλους τους εσωτερικούς AS-internal δρομολογητές. Καθορίζει “καλούς” routes προς υποδίκτυα (prefixes) με βάση reachability information και policy. Επιτρέπει σε υποδίκτυα (prefixes) να ανακοινώσουν την ύπαρξη τους στο υπόλοιπο Internet: “Είμαι εδώ” Πέρα του BGP μεταξύ AS border routers (external BGP - eBGP) απαιτείται και διάχυση της πληροφορίας εντός AS (interior BGP – iBGP)

12 BGP SIGNALLING Η σηματοδοσία (επίπεδο ελέγχου) του BGP υλοποιείται από Control Messages που διακινούνται με πρωτόκολλο TCP για αξιόπιστο έλεγχο κυκλοφορίας (flow control). Οι εντολές ελέγχου του BGP είναι: OPEN: ανοίγει TCP σύνδεση στο γείτονα (peer) και προαιρετικά ταυτοποιεί το απέναντι άκρο UPDATE: ανακοινώνει νέα path ή αποσύρει (withdraws) παλαιότερα KEEPALIVE: κρατάει την σύνδεση ανοιχτή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν UPDATES ή ACK σε αίτηση OPEN NOTIFICATION: ανακοίνωση σφαλμάτων σε προηγούμενα μηνύματα ή για να κλείσει η σύνδεση

13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ BGP 3c 2c 3a 3b 2a AS3 2b 1c 1a 1b 1d AS1
Τα ζεύγη από συνοριακούς δρομολογητές (BGP peers) ανταλλάσουν πληροφορίες δρομολόγησης (routing info) πάνω από ημι-σταθερές συνδέσεις TCP: BGP sessions BGP sessions δεν χρειάζεται να αντιστοιχίζονται σε φυσικές συνδέσεις links. Όταν το AS2 ανακοινώνει ένα πρόθεμα (prefix υποδικτύου προορισμού) προς AS1: AS2 υπόσχεται ότι θα προωθεί πακέτα με διεύθυνση προορισμού που να ανήκει στο δεδομένο prefix AS2 μπορεί να συναθροίσει (aggregate) prefixes υποδικτύωνστις ανακοινώσεις του 3b 1d 3a 1c 2a AS3 AS1 AS2 1a 2c 2b 1b 3c eBGP session iBGP session

14 ΔΙΑΝΟΜΗ Reachability Info
Με χρήση σύνδεσης eBGP μεταξύ 3a και 1c, AS3 στέλνει prefix reachability info στο AS1. 1c μπορει να χρησιμοποιήσει iBGP για διανομή νέων prefix info σε όλους τους δρομολογητές του AS1 1b μπορεί να ξανα-ανακοινώσει νέο reachability info στο AS2 πάνω από 1b-to-2a σύνδεση eBGP Ένας δρομολογητής όταν μαθαίνει νέο prefix, δημιουργεί routing entry στο πίνακα προώθησης. 3b 1d 3a 1c 2a AS3 AS1 AS2 1a 2c 2b 1b 3c eBGP session iBGP session

15 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ
DV: Distance Vector (αλγόριθμος Bellman-Ford) IGP: RIP (Routing Information Protocol) EGP: BGP (Border Gateway Protocol) LS: Link State (αλγόριθμος Dijkstra) IGP: OSPF (Open Shortest Path First): Link State Data Base + αλγόριθμος Dijkstra στον κορμό Αυτόνομου Δικτύου (Core of an Autonomous System, AS) Κόστος γραμμών δικτύου: Ανάλογα με την ταχύτητα ή οριζόμενα από τον Διαχειριστή Ανανέωση κόστους γραμμών: κάθε 240 sec (default) ή λόγω μεταβολής κατάστασης Στα περιφερειακά υποδίκτυα (stub areas): Default G/W


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google