Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Howard Gardner Η ανθρώπινη ευφυΐα δεν έχει μία και μοναδική μορφή αλλά εννέα μορφές ευφυΐας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Howard Gardner Η ανθρώπινη ευφυΐα δεν έχει μία και μοναδική μορφή αλλά εννέα μορφές ευφυΐας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Howard Gardner Η ανθρώπινη ευφυΐα δεν έχει μία και μοναδική μορφή αλλά εννέα μορφές ευφυΐας

2 1. Γλωσσολογική ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης των λέξεων, χειρισμού της γλώσσας και διατύπωσης νοημάτων μέσα από τον γραπτό λόγο, τη συζήτηση, το χιούμορ κλπ. 2. Λογική - Μαθηματική ικανότητα χρήσης αριθμών και αποτελεσματικής ανάλυσης της επιστημονικής σκέψης, παραγωγικός και επαγωγικός συλλογισμός. 3. Χωροταξική ικανότητα οπτικής αντίληψης του χώρου με ακρίβεια και ικανότητα σχηματισμού νοητικών εικόνων όπως δημιουργία χαρτών, πλαστικές τέχνες κλπ.

3 4. Σωματική - Αισθησιοκινητική ικανότητα χρήσης του σώματος για να εκφράσουμε αισθήματα και ιδέες' μαθαίνουμε πράττοντας. χορός, γλώσσα του σώματος και αθλητισμός. 5. Μουσική ικανότητα αναγνώρισης, παραγωγής και μετατροπής μουσικών μορφών. 6. Διαπροσωπική ικανότητα αντίληψης των διαθέσεων, αισθημάτων και κινήτρων άλλων ατόμων, συνεργασίας σε ομάδα και επικοινωνίας με άλλους.

4 7. Ενδοπροσωπική ικανότητα αυτογνωσίας, αντίληψης των διαθέσεων, των αισθημάτων και των κινήτρων μας και ικανότητα δράσης βάσει αυτής της γνώσης. 8. Νατουραλιστική ικανότητα διάκρισης μεταξύ των φαινομένων του φυσικoύ κόσμου και αξιολόγησής τους

5 Παράδειγμα διδασκαλίας σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης
Γλωσσολογική: Διαβάστε βιβλία για τη μικρασιατική καταστροφή, παρουσιάστε μια ομιλία για τη ζωή των προσφύγων. Λογική- Μαθηματική: Συγκεντρώστε στοιχεία για τον αριθμό των προσφύγων ανά περιοχή της Ελλάδας και δημιουργήστε μια βάση δεδομένων. Κατασκευάστε γραφήματα. Χωροταξική: Κατασκευάστε μία μακέτα που να δείχνει την πορεία των στρατευμάτων κατά τη φάση της καταστροφής. Μουσική: Ακούστε παραδοσιακά τραγούδια της Σμύρνης Σωματική- Αισθησιοκινητική: Μιμηθείτε τις σκηνές καταστροφής στο λιμάνι της Σμύρνης. Διαπροσωπική: Γράψτε και παίξτε ένα έργο για την καταστροφή της Σμύρνης. Ενδοπροσωπική: Σκεφτείτε αυτά που μάθατε για την ιστορία της περιόδου. Ποιες δραστηριότητες σας άρεσαν περισσότερο;

6 Πολυμεσικά χαρακτηριστικά
Η ύπαρξη εικόνων, ήχων και κίνησης μπορεί να ενθαρρύνει τα παιδιά  στη σύνθεση των πληροφοριών και στη δημιουργία.   Ευφυΐα Χαρακτηριστικά Πολυμεσικά χαρακτηριστικά Αισθησιοκινητική Χρησιμοποιεί το σώμα του όπως ο αθλητής, ο χειρουργός ή ο ηθοποιός για την επίλυση προβλημάτων ή τη δημιουργία. Μαθαίνει καλύτερα με δραστηριότητες που χρησιμοποιεί το σώμα και τις αισθήσεις του. Γραφικά ήχοι και διαγράμματα Υπαρξιακή Θέτει ερωτήματα για το νόημα της ζωής, το θάνατο. Οργανογράμματα, γνωσιακοί χάρτες

7 Ενδοπροσωπική Αναγνωρίζει τις ικανότητές του αλλά και τα όριά του. Λειτουργεί με στόχους. Διατηρεί τον έλεγχο των συναισθημάτων του. Επινοητικός. Γνωσιακοί χάρτες Διαπροσωπική Κατανοεί σχετίζεται και συνεργάζεται καλά με τους άλλους Video clips, πίνακες Λογικομαθηματική Χρησιμοποιεί την αναλυτική του ικανότητα για να ανακαλύπτει  μοντέλα σκέψης και για συσχετισμούς Γραφήματα, animations, video επιδείξεων Μουσική - ρυθμική Σκέφτεται με μουσικούς όρους. Ικανός να ανακαλύπτει τύπους και σχέσεις. Είναι συνήθως οξυδερκείς ακροατές.   Ηχοι, animation

8 Νατουραλιστική Αντλεί ευχαρίστηση από την επαφή με τη φύση. Διαθέτει ικανότητα ταξινόμησης. Πίνακες, γραφήματα, λίστες, video clips. Γλωσσολογική Χρησιμοποιεί τη γλώσσα ή λέξεις για να εκφράσει συναισθήματα και να επικοινωνήσει. Κείμενο, ήχοι, ηχογραφήσεις Οπτική / χωρική Δημιουργεί νοητικές εικόνες, μαθαίνει μέσω εικόνων ή βίντεο. Γραφικά, video, πίνακες, εικόνες, χρωματική επισήμανση

9 Συναισθηματική νοημοσύνη (EQ)
Τί όμως είναι η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ); Σε τι διαφέρει με τη διανοητική νοημοσύνη (IQ); Με ποιο τρόπο συμβάλλει στην επαγγελματική και στην προσωπική μας επιτυχία; Με ποιους τρόπους μπορεί να βελτιωθεί;

10 Με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη νοείται ”η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα δικά του συναισθήματα, να τα κατανοεί και να τα ελέγχει. Είναι επίσης η ικανότητα να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω του και να μπορεί να χειρίζεται αποτελεσματικά τόσο τα δικά του συναισθήματά του όσο και τις διαπροσωπικές του σχέσεις”

11 Διαφορές μεταξύ IQ και EQ
* Η διανοητική νοημοσύνη είναι κάτι προκαθορισμένο από τη γέννηση του ανθρώπου, που εξελίσσεται μέχρι κάποια ηλικία και σταματά, ενώ η συναισθηματική νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία * Το IQ ελέγχει τη λογική, ενώ το EQ τα συναισθήματά μας τόσο απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό όσο και απέναντι στους άλλους * Το IQ επηρεάζει ελάχιστα τις σχέσεις μας με τους άλλους, ενώ το EQ παίζει καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις μας με τους άλλους * Το IQ είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση κάθε μορφής εργασίας, ενώ το EQ είναι απαραίτητο για τη διαχείριση κάθε μορφής σχέσης.

12 Χαρακτηριστικά υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης
  Χαρακτηριστικά υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος με υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι διορατικός, ελέγχει τα συναισθήματά του, καταβάλλει προσπάθεια να κατανοήσει τις απόψεις και τα συναισθήματα των γύρω του και να δει τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία, ελέγχει τις προσωπικές του προκαταλήψεις και δεν τις αφήνει να επηρεάζουν την κρίση του για τις ικανότητες των άλλων, είναι ικανός να συσπειρώνει και να δραστηριοποιεί τους ανθρώπους γύρω του, δεν κρατά επικριτική στάση απέναντι στους υφισταμένους του, ασκεί κριτική με εποικοδομητικά σχόλια, είναι ειλικρινής για τα συναισθήματα και τις προθέσεις του, είναι υποστηρικτικός, αποφασιστικός, εκφραστικός, έχει με λίγα λόγια την ευκαιρία να γίνει ένας επιτυχημένος ”ηγέτης”.

13 Πως να βελτιώσετε την συναισθηματική σας νοημοσύνη
* Για να βελτιώσει κανείς τη συναισθηματική του νοημοσύνη χρειάζεται μεγάλη υπομονή και κυρίως θέληση. Μερικοί τρόποι είναι οι εξής: * Αναγνωρίστε τα συναισθήματά σας. * Αναλάβετε την ευθύνη των συναισθημάτων σας * Προσπαθήστε να προβλέψετε τα συναισθήματά σας * Προσπαθήστε να είστε λιγότερο επιθετικοί


Κατέβασμα ppt "Howard Gardner Η ανθρώπινη ευφυΐα δεν έχει μία και μοναδική μορφή αλλά εννέα μορφές ευφυΐας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google