Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΛΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΛΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΛΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2 Ακαθαριστο & καθαρο εισοδημα
Ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ΕΕ λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που έχουν αναγραφεί στα Βιβλία Το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα

3 Ακαθαριστο & καθαρο εισοδημα
Το καθαρό εισόδημα αρχιτεκτόνων – μηχανικών από την σύνταξη μελετών & σχεδίων οικοδομικών και λοιπόν τεχνικών έργων ,την επίβλεψη της εκτέλεσης τους , την διέυθυνση εκτέλεσης ΕΞΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2010 Χρόνος κτήσης του εισοδήματος Α) με την είσπραξη έκδοση ΑΠΥ ( έως 31/12/2010 ) Β) με την ολοκλήρωση της παροχής (από 01/01/2011) Εξαίρεση: το εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο, όπου χρόνος κτήσης η είσπραξη.

4 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
Αμοιβές - Αποζημιώσεις Δαπάνες μισθοδοσίας Αμοιβές σε τρίτους Αποζημιώσεις απόλυσης Αμοιβές μηχανικών (εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος οικοδομής) Αποζημίωση που καταβάλει εκμισθώτρια στο μισθωτή

5 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
Μισθώματα Ενοίκιο επαγγελματικής στέγης Ενοίκια μηχανημάτων Τεκμαρτό μίσθωμα ιδιόχρησης Χρηματοδοτική μίσθωση Ενοίκια λοιπών κινητών πραγμάτων

6 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
Έξοδα μεταφοράς Προσωπικού Υλικών Αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων

7 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
Διάφορες δαπάνες Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Δαπάνη ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ ΕΛΤΑ , ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τηλεφωνικά έξοδα σταθερής τηλεφωνίας Έξοδα κινητής τηλεφωνίας (50%) Γραφική ύλη – αναλώσιμα – έντυπα Καύσιμα και υλικά θέρμανσης

8 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
Διάφορες δαπάνες Κοινόχρηστα Προμήθειες τραπεζών Προμήθειες σε τρίτους Έξοδα δημοσίευσης Κρατήσεις – φόροι – τέλη Συνδρομές χορηγίες

9 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
Διάφορες δαπάνες Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας Συντήρηση και λειτουργία παγίων Μεταφορικά έξοδα (λόγω αλλαγής έδρας) Έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης για εκτός έδρας εργασία Έξοδα διαφήμισης Έξοδα λογισμικού, αγοράς Η/Υ

10 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
Δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων Αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα: ΕΚΠΤΩΣΗ 70 % ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 1600 cc ΕΚΠΤΩΣΗ 35 % ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 1600 cc

11 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
Παράδειγμα Δαπάνη (μισθώματα, τέλη, ασφάλειες, βενζίνες, service) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου cc ετήσια ,00 € Αναγνωρίζονται για έκπτωση το 70% (7.000,00 €) και το υπόλοιπο 30% (3.000,00 €) θεωρείται λογιστική διαφορά Προϋπόθεση να καλύπτει τις ανάγκες του ΕΕ

12 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
Λοιπές δαπάνες Δαπάνη ενοικίου ιδιόχρησης αναγνωρίζεται μόνο όταν δηλωθεί και ως εισόδημα από ακίνητα. Δαπάνη τόκων επαγγελματικού δανείου Δαπάνη τόκων στεγαστικού δανείου Δαπάνες διαφήμισης, εφόσον πληρωθεί το 2% δημοτικό τέλος

13 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
Αποσβέσεις παγίων Έως € ανά τεμάχιο εφ’άπαξ απόσβεση Η/Υ & Λογισμικό 24% κατώτερος – 30% ανώτερος και δυνατότητα εφ’άπαξ απόσβεσης Αποσβέσεις κτιρίων κατώτερος 3% - ανώτερος 5% ΕΠΙΠΛΑ –ΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ15%-20% ΑΝΩΤΕΡΟΣ

14 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
Παράδειγμα Δαπάνη κινητού Προϋπόθεση για την έκπτωση των εξόδων αυτών είναι οι λογαριασμοί των κινητών τηλεφώνων να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις υπαλλήλων αυτών. ΕΕ χωρίς υπαλλήλους, οι λογαριασμοί των κινητών είναι 4 και το ποσό της δαπάνης ετησίως 5.000,00 €. Θα ληφθεί υπόψη το ¼ της δαπάνης (5.000,00 €*1/4=1.250,00 €) από αυτό το ποσό, ποσοστό 50% αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, το υπόλοιπο θεωρείται λογιστική διαφορά. Αναγνώριση του ΦΠΑ 100% μέχρι των αριθμό των απασχολούμενων ατόμων

15 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
Δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, θέρμανση οικίας – έδρας ΕΕ Αναγνωρίζονται ως ποσοστό του εμβαδού του χώρου που χρησιμοποιείται ως γραφείο (20 έως 30 τ.μ.) Καταχώρηση όλης της δαπάνης στα Βιβλία και στο τέλος του έτους φορολογική αναμόρφωση με προσθήκη των μη εκπιπτόμενων δαπανών ως λογιστικών διαφορών

16 Παράδειγμα Έστω ότι χρησιμοποιείται οικία, επιφάνειας 100 τ.μ., ως έδρα επαγγελματικής δραστηριότητας και αποφασίζεται το κριτήριο επιμερισμού των εξόδων, μεταξύ της επιχείρησης και της προσωπικής χρήσης, να είναι τα 30 τ.μ. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ ποσού 140 € (με ανάλυση: αξία Η/Ρ 50 €, ΦΠΑ Η/Ρ 9% 4,50 € και δημοτικά τέλη κ.λπ. 85,50 €), θα καταχωρισθεί στα βιβλία με το ποσό αυτό, ως εξής:

17 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εξόφληση τιμολογίων > 3.000,00 € από το λήπτη με επιταγές ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό .ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/6/2010 Υποβολή συγκεντρωτικών έως την 25/06 κάθε επόμενου έτους Εξόφληση στοιχείων > 1.500,00 € σε ιδιώτες μέσω τράπεζας ή με πιστωτική κάρτα. ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2011.

18 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

19 ΚΙΝΗΤΡΑ Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κέρδη έως ,00 € για το πρώτο έτος έναρξης και για τα 2 επόμενα εφόσον είναι μικρότερος από 35 έτη. Έκπτωση 20% από τα κέρδη εφόσον ο κύκλος εργασιών του ΕΕ μειώνεται κατά 3 συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους και διατηρεί το ίδιο προσωπικό

20 Λογιστικές Διαφορές Η έννοια της «λογιστικής διαφοράς», όπως καθιερώθηκε να λέγεται είναι όλα εκείνα τα ποσά των δαπανών που πρέπει να προστεθούν στα λογιστικά κέρδη της χρήσης (ή αντίστοιχα, να αφαιρεθούν από τις λογιστικές ζημιές αυτής), ώστε να προκύψει το φορολογητέο εισόδημα για την επιχείρηση, ορίσθηκε με απόφαση του ΣτΕ (33/1989), κατά την οποία, η μείωση του δηλούμενου εισοδήματος που έχει ως αιτίες την παραδρομή (λάθος), τον λανθασμένο χαρακτηρισμό πραγματικών περιστατικών ή την ουσιώδη πλάνη περί το δίκαιο, ονομάζεται λογιστική διαφορά και πρέπει να τακτοποιείται, κατά την δήλωση του εισοδήματος. Με την πρόσθεση των λογιστικών διαφορών προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα και έτσι γίνεται η φορολογική αναμόρφωση των κερδών.

21 Βασικές προϋποθέσεις Υπάρχουν γενικά ορισμένες βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να υφίστανται, ώστε μία δαπάνη να είναι εκπεστέα από το εισόδημα. Οι προϋποθέσεις αυτές, χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της αθροιστικής συνύπαρξής τους, δηλαδή, πρέπει να λαμβάνονται σωρευτικά. Η μη κάλυψη έστω και μίας τέτοιας προϋπόθεσης, αφαιρεί το δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα, οπότε αυτόματα, εφόσον η δαπάνη αυτή είχε υπολογισθεί, προκειμένου να εξαχθεί το λογιστικό αποτέλεσμα, πρέπει να ονομασθεί λογιστική διαφορά και να αναμορφωθεί το ως άνω αποτέλεσμα, με την προσθήκη της.

22 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ i. Ο επιτηδευματίας να τηρεί ειλικρινή και επαρκή βιβλία ii. Η δαπάνη - έξοδο να προβλέπεται από διάταξη νόμου (άρθρο 31 και 105 του Κ.Φ.Ε.). iii. Το αποτέλεσμα του επιτηδευματία να εξάγεται με λογιστικό τρόπο. iv. Η δαπάνη - έξοδο να στηρίζεται σε δικαιολογητικό, προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ., ή σε άλλα δημόσια έγγραφα (άρθρο 18 παρ. 2 του Κ.Β.Σ.). v. Η δαπάνη - έξοδο να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία με τον προσήκοντα λογιστικό τρόπο.

23 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ vi. Η δαπάνη - έξοδο να είναι παραγωγική, δηλαδή εν δυνάμει, να προσθέτει εισόδημα ή να συμβάλει στην δημιουργία εισοδήματος. vii. Η δαπάνη - έξοδο να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη, να μην τελεί δηλαδή υπό αίρεση ή αναστολή. viii. Η δαπάνη - έξοδο να είναι δεδουλευμένη, να τηρείται συνεπώς, η λογιστική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. ix. Η δαπάνη να γίνεται χάριν της απόκτησης εισοδήματος, να σκοπεύει επομένως στην άμεση ή την μελλοντική αύξηση των εσόδων. x. Η δαπάνη να είναι πραγματική (όχι εικονική ή πλασματική).

24 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ελεύθερος επαγγελματίας με βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για τον οποίο προβλέπεται συντελεστής καθαρών αμοιβών 50%, εμφανίζει στα βιβλία του ακαθάριστες αμοιβές ύψους € και δαπάνες ως εξής : Ετησία δαπάνη ενός κινητού τηλέφωνου : ,00 € δαπάνες αυτοκινήτου έως 1600,00 cc : ,00 € αμοιβές προσωπικού : ,00 € αποσβέσεις : ,00 € ενοίκιο ιδιόχρησης : ,00 € Σύνολα εξόδων : ,00 €

25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Σύμφωνα με τα παραπάνω τα κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία είναι το ποσό των ,00 Οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται πρέπει να εμφανίζονται αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Υπολογισμός λογιστικών διαφόρων Οι δαπάνες του αυτοκίνητου που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά είναι το 30 % των δαπανών αυτών ( 6.000,00 *30% )= 1.800,00 € Δαπάνες κινητού που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά είναι το 50 % των δαπανών αυτών ( 1.000,00 *50%) =500,00 €

26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Λογιστικές διαφορές Αυτοκίνητα = 1.800,00 € Κινητό = 500,00 € Σύνολα = 2300,00 € Θα γίνει φορολογική αναμόρφωση στο έντυπο Ε3 και το αποτέλεσμα που θα προκύψει στο Ε3 θα μεταφερθεί στο έντυπο Ε1 φορολογία εισοδήματος Ακολουθεί παράδειγμα συμπλήρωσης Ε3

27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

28 Παράδειγμα Βιβλίου Εσόδων Εξόδων

29 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΌΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΌΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΜΕΙΟΝ ΤΟΝ ΜΣΚΚ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΕΡΔΗ = ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ Χ ΣΜΚΚ

30 Παράδειγμα 1ο Εφαρμογή αυτοελέγχου
Ελ.Επ. με βιβλία Β κατηγορίας και συντελεστή καθαρών αμοιβών 38% Ακαθάριστα έσοδα ,00 € Έξοδα 5.000,00 € Λογιστικά κέρδη ,00 € Αυτοέλεγχος : Χ (100 /100-38)=8.064, ,52 Χ 38% = ,03 Επειδή > ,03 δεν προκύπτουν διαφορές και η χρήση περαιώνεται

31 Παράδειγμα 2ο Εφαρμογή αυτοελέγχου
Ελ.Επ. με βιβλία Β κατηγορίας και συντελεστή καθαρών αμοιβών 38% Ακαθάριστα έσοδα ,00 € Έξοδα ,00 € Λογιστικά κέρδη ,00 € Αυτοέλεγχος : Χ (100 /100-38)= , ,13 Χ 38% = ,13 Επειδή < ,13 πρέπει να δηλωθεί σαν φορολογητέο εισόδημα το ποσό των ,13 και επιπλέον πρέπει να πληρωθεί ΦΠΑ στη διαφορά των ακαθαρίστων εσόδων των βιβλίων με τον αυτοέλεγχο Δηλ , = ,13 Χ 23% ΦΠΑ=3.338,71

32 ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

33 Φορολογικός Συντελεστής
Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου 12.000 4.000 18 720 16.000 6.000 24 1.440 22.000 2.160 26 1.040 26.000 3.200 32 1.920 32.000 5.120 8.000 36 2.880 40.000 20.000 38 7.600 60.000 15.600 40 31.600 Υπερβάλλον 45

34 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:
ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ > 880,00 € ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ Ή ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗ ΠΛΑΣΤΩΝ Ή ΕΙΚΟΝΙΚΏΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

35 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ Έως 6.000 20.000 3.600 7.000 700 24.000 4.800 8.000 800 28.000 6.000 9.000 900 32.000 7.200 10.000 1.000 36.000 8.400 11.000 1.100 40.000 9.600 12.000 1.200 44.000 10.800 14.000 1.800 48.000 16.000 2.400 Άνω των

36 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΦΟΡΟΣ 10% ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΦΟΡΟ 10% ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ > 15000,00 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΜΟ Η >30000,00 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

37

38 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ
Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου 13.500 2.500 18 450 16.000 6.000 24 1.440 22.000 1.890 4.000 26 1.040 26.000 2930 32 1.920 32.000 4850 8.000 36 2.880 40.000 7.730 20.000 38 7.600 60.000 15.330 40 31.330 Υπερβάλλον 45

39 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου 15.000 1.000 18 180 16.000 6.000 24 1.440 22.000 1.620 4.000 26 1.040 26.000 2660 32 1.920 32.000 4580 8.000 36 2.880 40.000 7460 20.000 38 7.600 60.000 15060 40 31.060 Υπερβάλλον 45

40 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΌΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Δεν περιλαμβάνονται : Οι δαπάνες για εισφορές σε ταμεία ασφάλισης Δεδουλευμένοι τόκοι για στεγαστικά δάνεια Δαπάνη για αγορά μεριδίων μετοχικών κτλ αμοιβαίων κεφαλαίων Έξοδα ιατρικής περίθαλψης Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης Μισθώματα για κύρια κατοικία Δαπάνη για παράδοση κατ’οίκον μαθημάτων Δαπάνη για ασφάλιστρα ζωής Δαπάνη για διατροφή Δαπάνη για χρηματικές δωρεές στο Δημόσιο Δαπάνη σε δικηγόρους Δαπάνη για επεμβάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου Αγορά αυτοκινήτων Αγορά κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας Αγορά ακινήτων Τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου Ασφάλιστρα πυρός Δαπάνες για ύδρευση, ΔΕΗ, παροχή τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών, αγορά εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικού μέσου

41 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ 2
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET

42 ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 20% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

43 ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΦΟΡΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ < 6.000,00 € 20% ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 20% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ < 1.200,00 € 20% ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 20% ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ < 1200, ,00 € 20% ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 20% ΤΩΝ ΔΩΡΕΩΝ < 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 10% ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ < 6.000,00 €

44 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΤΜ ( ΕΩΣ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 2799,00 ) Ποσά σε Ευρώ Μέχρι 80 τ.μ. 30 το τ.μ. Από 50 το τ.μ. Από 80 το τ.μ. Από 201 εως 300 150 το τ.μ. Πάνω από 300 τ.μ. 300 το τ.μ. Για τους βοηθητικούς χώρους 30,00 € το τ.μ.

45 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
40% για τιμή ζώνης από € έως € 70% για τιμή ζώνης από € και άνω Σε δευτερεύουσα κατοικία το ½ των πιο πάνω δαπανών Σε μονοκατοικία 20% προσαύξηση των πιο πάνω ποσοστών

46 Παράδειγμα Διαμέρισμα κύριας κατοικίας 100 τμ σε περιοχή με τιμή ζώνης 1500,00 Η αντικειμενική δαπάνη είναι : 80 τμ * = ,00 81 τμ -100 τμ =20 *50 = ,00 Σύνολο ,00 Αν στο παράδειγμα είχαμε μονοκατοικία η αντικειμενική δαπάνη θα ήταν επιπλέον *20% , δηλαδή ( 3400 *20% ) = 4.080,00

47 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Επιβατικά Αυτοκίνητα κ.ε Μέχρι 5 έτη Πάνω από 5 έτη 30% μείωση Πάνω από 10 έτη 50% μείωση 1000 3000 2100 1.500 1100 1200 1300 3300 2310 1.650 1400 3600 2520 1.800 1500 3900 2730 1.950 1600 4200 2940 2.100 1700 4500 3150 2.250 1800 4800 3360  2.400 

48 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΌ ΟΙΚΟΔΟΜ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

49 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΕΆΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.000,00 € ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ 5.000 € ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ

50 Τι δεν άλλαξε • Αυτοτελής φορολόγηση 35% αμοιβών ΔΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τι δεν άλλαξε • Αυτοτελής φορολόγηση 35% αμοιβών ΔΣ • Αυτοτελής φορολόγηση μεταβίβασης μη εισηγμένων μετοχών (5%), μεριδίων ΕΠΕ (20%) • Αυτοτελής φορολόγηση κερδών ΟΕ, ΕΕ (αλλά ο συντελεστής αυξάνει από 20% σε 25% σε κάποιες περιπτώσεις)

51 Φορολογία στο επίπεδο του νομικού προσώπου
Φορολόγηση εταιρικών κερδών - μερισμάτων Φορολογία στο επίπεδο του νομικού προσώπου • Θέσπιση διαφορετικού συντελεστή φορολόγησης των αδιανέμητων και των διανεμόμενων κερδών: - Ο συντελεστής των αδιανέμητων μειώνεται σταδιακά από το 24% που ισχύει σήμερα στο 20% έως το 2014 -Ο συντελεστής των διανεμόμενων κερδών ορίζεται σε 40% • Ίδια φορολόγηση για Ε.Π.Ε. και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών • Εφαρμογή για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που συντάσσονται από και μετά • Ο φορολογικός συντελεστής 40% επιβάλλεται και σε κάθε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων από και μετά

52 Φορολόγηση αποζημιώσεων απόλυσης
Φορολόγηση στελεχών Φορολόγηση αποζημιώσεων απόλυσης • Διατήρηση της αυτοτελούς φορολόγησης της αποζημίωσης λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης • Αύξηση του αφορολόγητου ποσού από και θέσπιση προοδευτικής κλίμακας: 0% 60.001 10% 20% και άνω 30% • Η φορολογία είναι βαρύτερη με το νέο καθεστώς από το ποσό των € και άνω - ελαφρύτερη για μικρότερα ποσά • Ισχύς από τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή την 23η Απριλίου 2010

53 Φορολόγηση εταιρικών αυτοκινήτων
Φορολόγηση στελεχών Φορολόγηση εταιρικών αυτοκινήτων • Υπόχρεα πρόσωπα: πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, διευθυντής και στελέχη που χρησιμοποιούν εταιρικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως αν ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένα • Προσθήκη στο ετήσιο εισόδημα τους ποσού ίσου με ποσοστό της εργοστασιακής αξίας ως ακολούθως: - 15.000 15% - 25% - και άνω 30% • Ισχύς αναδρομικά αναδρομικά από 1/1/2010

54 Λοιπές διατάξεις Φορολογία ακινήτων • Κατάργηση ΕΤΑΚ, Τέλους Συναλλαγής 1%, ΦΑΥ - Μείωση ΦΜΑ σε 10% • Επιβολή ΦΑΠ, συντελεστής νομικών προσώπων 0,06%, αλλά 0,01% για κτίσματα που ιδιοχρησιμοποιούνται - υπόχρεες οι εταιρείες leasing αντί για το μισθωτή - - -

55 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΛΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google