Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CLP Helpdesk Λειτουργία του Εθνικού Γραφείου Στήριξης για τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) Δρ. Χ. Νακοπούλου Ημερίδα ΓΧΚ : REACH –CLP –Η πορεία προς την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CLP Helpdesk Λειτουργία του Εθνικού Γραφείου Στήριξης για τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) Δρ. Χ. Νακοπούλου Ημερίδα ΓΧΚ : REACH –CLP –Η πορεία προς την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CLP Helpdesk Λειτουργία του Εθνικού Γραφείου Στήριξης για τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) Δρ. Χ. Νακοπούλου Ημερίδα ΓΧΚ : REACH –CLP –Η πορεία προς την πλήρη υλοποίηση Αμφιθέατρο ΓΧΚ Αν. Τσόχα 16,

2 Eλληνικό Γραφείο Στήριξης
Ανταποκρίτριες: Κύρια : Δρ. Xρυσάνθη Νακοπούλου Αναπληρώτρια :Eλένη Φούφα Τηλ: Τηλ & FAX : Δικτυακός τόπος Περιβάλλοντος/CLP Δικτυακός τόπος ECHA

3 CLP Helpdesk Έκδοση πληροφοριακού υλικού Ενημερωτικό τρίπτυχο
Εικονογράμματα κινδύνου Δηλώσεις επικινδυνότητας Δηλώσεις προφύλαξης Προειδοποιητικές λέξεις Αφίσσας (ως άνω) Eνημερωτικό οκτασέλιδο Χρονοδιάγραμμα έναρξης ισχύος Ρόλοι στην αλυσίδα εφοδιασμού και υποχρεώσεις Προετοιμασία επιχειρήσεων και Στάδια για την ταξινόμηση των κινδύνων Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες

4 ως προς την εφαρμογή του CLP
CLP Helpdesk Υποστήριξη MONON ως προς την εφαρμογή του CLP OXI ως προς τη δημιουργία ετικετών ή/και ΔΔΑ Προσοχή!!!

5 Κοινοποίηση ουσιών στον ΕCΗΑ
που υπόκεινται στην καταχώριση REACH Που ταξινομούνται ως επικίνδυνες (ανεξαρτήτως ποσότητας) Που περιέχονται σε μείγματα , σε συγκεντρώσεις πάνω από ορισμένα όρια με αποτέλεσμα τη ταξινόμηση του μείγματος ως επικίνδυνου Αν η προθεσμία καταχώρισης είναι μέχρι Η κοινοποίηση θα αποτελεί μέρος του φακέλου καταχώρισης

6

7

8

9

10 Συστήνεται να περιλαμβάνεται η ταξινόμηση κατά CLP σε ένα ντοσιέ καταχώρισης κατά REACH που πρόκειται να κατατεθεί το καλοκαίρι του 2010; Ναι. Για να μη χρειαστεί μια επιπλέον ενημέρωση του ντοσιέ μετά την , η οποία συνεπάγεται επιπλέον κόστος. Να προσδιορίζει σαφώς την ταυτότητα της ουσίας και να παρέχει την σχετική πληροφόρηση που καθορίζεται στο σημείο του παραρτήματος VI του REACH . Να συμβουλεύεται και το “guidance for identification of substances under REACH”, (site του ECHA). Τι πρέπει να προσέχει ο κοινοποιών σε σχέση με την ταυτότητα της ουσίας; Σε σχέση με τις μη εναρμονισμένες ταξινομήσεις μπορεί, για την ίδια ουσία, να κοινοποιείται ταξινόμηση η οποία να διαφέρει από ταξινομήσεις της σε ήδη υπάρχουσες καταχωρίσεις στο Ευρετήριο ; Ναι και μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικό προφίλ προσμείξεων.

11 Επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε στοιχεία ετικέτας σύμφωνα με την 67/548 ή την 1999/45 μαζί με στοιχεία ετικέτας σύμφωνα με το CLP; Όχι δεν επιτρέπεται διότι θα οδηγούσε σε σύγχυση. Μόνο ένα σύστημα ετικέτας (παλιό ή CLP) , επιτρέπεται (που εξαρτάται από τη χρονική στιγμή). Είναι υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνονται μαζί με τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης και οι κωδικοί τους (π.χ. Η 315) στην ετικέτα; Όχι . Ο προμηθευτής θα αποφασίσει αν θα τους συμπεριλάβει. Όχι κατ’ αρχήν. Η μόνη εξαίρεση είναι όταν κάποια σαφώς επαναλαμβάνεται. Ο αριθμός των δηλώσεων επικινδυνότητας στην ετικέτα είναι περιορισμένος; Ναι. Ο γενικός κανόνας είναι όχι πάνω από 6, εκτός και αν απαιτείται παραπάνω για να αναδειχθεί η φύση και η σοβαρότητα του κινδύνου Ο αριθμός των δηλώσεων προφύλαξης στην ετικέτα είναι περιορισμένος;

12 Για ουσίες και μείγματα που ήδη διατίθενται στην αγορά πριν την 1. 12
Για ουσίες και μείγματα που ήδη διατίθενται στην αγορά πριν την , και αντίστοιχα και είναι ήδη στην αλυσίδα εφοδιασμού («στα ράφια»). Αυτό γίνεται για να διευκολυνθεί η μετάβαση επισήμανσης και συσκευασίας από το παλιό στο νέο σύστημα (CLP) ειδικά για τα προϊόντα που μένουν επί μακρύτερο χρονικό διάστημα στα ράφια (with longer shelf- life). Για ποια προϊόντα ισχύουν οι παρατάσεις, ( και ) , στις προθεσμίες αλλaγής των ετικετών & συσκευασίας από το παλιό στο νέο σύστημα (CLP); Πότε πρέπει να εισαχθεί η ταξινόμηση στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για ουσίες και μείγματα; Βλέπε χρονοδιάγραμμα έναρξης ισχύος( 8σέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο ΓΧΚ).

13 Όχι διότι, ουσία σε απόθεμα δεν θεωρείται ότι διατίθεται στην αγορά.
Αν όμως διατεθεί αργότερα στην αγορά πρέπει να κοινοποιηθεί από τον παραγωγό ή εισαγωγέα. Ουσίες που είναι σε απόθεμα (stock) την πρέπει να κοινοποιηθούν την ; Ο διανομέας που παίρνει ουσίες από τα ράφια που είχαν μείνει για λίγο αποθηκευμένες, για να πουλήσει σε άλλους έχει την υποχρέωση της κοινοποίησης της ; Όχι διότι, την υποχρέωση κοινοποίησης έχει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας Τα πρόσθετα και οι προσμείξεις μιας ουσίας πρέπει να κοινοποιούνται ξεχωριστά; Όχι, αν είναι απαραίτητα για την σταθερότητά της και παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία(π.χ. ακαθαρσίες), εκτός και αν διατίθενται ξεχωριστά στην αγορά. Εξαιρείται ο διαλύτης ο οποίος μπορεί να διαχωρισθεί χωρίς να επηρεάσει την σταθερότητά της ή να αλλάξει την σύσταση.

14 Πότε η εναρμονισμένη ταξινόμηση που περιέχεται στην 1η τροποποίηση του CLP (καν. 790/2009/EK) πρέπει να εφαρμοστεί; Υποχρεωτικά από Μπορεί και νωρίτερα. Εάν μια ουσία ταξινομείται με την 67/548, αυτό συνεπάγεται ότι ταξινομείται και με το CLP; Όχι απαραίτητα διότι, τα κριτήρια για διάφορους κινδύνους δεν είναι ίδια. Π.χ. Για κινδύνους από φυσικοχημικές παραμέτρους. Υποβάλλει πρόταση αλλαγής της εναρμονισμένης ταξινόμησης στην Αρμόδια Αρχή του Κ-Μ στου οποίου την αγορά θα διαθέσει το προϊόν . Η ΑΑ θα αποφασίσει αν θα υποβάλλει πρόταση αναθεώρησης της υπάρχουσας ταξινόμησης στον ECHA. Τι πρέπει να κάνει ένας προμηθευτής σε περίπτωση που διαθέτει αξιόπιστη πληροφόρηση η οποία οδηγεί σε διαφορετική ταξινόμηση από εκείνη που παρέχεται στο παρ. VI του CLP για την ίδια κατηγορία επικινδυνότητας;

15


Κατέβασμα ppt "CLP Helpdesk Λειτουργία του Εθνικού Γραφείου Στήριξης για τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) Δρ. Χ. Νακοπούλου Ημερίδα ΓΧΚ : REACH –CLP –Η πορεία προς την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google