Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάγκες άρδευσης: 250*10 6 m 3 Ανάγκες ύδρευσης: 50*10 6 m 3 Ετήσια καθαρή εισροή: m= 2 m 3 /s, s=1 m 3 /s Ετήσια καθαρή εισροή: m= 8 m 3 /s, s=3 m 3 /s.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάγκες άρδευσης: 250*10 6 m 3 Ανάγκες ύδρευσης: 50*10 6 m 3 Ετήσια καθαρή εισροή: m= 2 m 3 /s, s=1 m 3 /s Ετήσια καθαρή εισροή: m= 8 m 3 /s, s=3 m 3 /s."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάγκες άρδευσης: 250*10 6 m 3 Ανάγκες ύδρευσης: 50*10 6 m 3 Ετήσια καθαρή εισροή: m= 2 m 3 /s, s=1 m 3 /s Ετήσια καθαρή εισροή: m= 8 m 3 /s, s=3 m 3 /s Διαχειριστικές προτεραιότητες: (1)ύδρευση της πόλης (2)άρδευση του 50% της έκτασης (3) διατήρηση της στάθμης της λίμνης Α πάνω από τα 786 m για περιβαλλοντικούς λόγους και αν αυτό δεν είναι δυνατόν διατήρηση της μέγιστης δυνατής στάθμης, (4) μέγιστη δυνατή παραγωγή ρεύματος (5) άρδευση του συνόλου της έκτασης. Αρχικές συνθήκες στην αρχή του υδρολογικού έτους Ταμιευτήρας Α Στάθμη 787 m Απόθεμα 300*10 6 m 3 Μέση επιφάνεια λίμνης 25 km 2 Ταμιευτήρας Β Απόθεμα 50*10 6 m 3

2 Οι ετήσιες καθαρές εισροές και στους δύο ταμιευτήρες είναι οι μέσες Ανάγκες άρδευσης: 250*10 6 m 3 Ανάγκες ύδρευσης: 50*10 6 m 3 Ετήσια καθαρή εισροή: 63*10 6 m 3 Ετήσια καθαρή εισροή: 252*10 6 m3 Aπόθεμα Α: 300+252=552 *10 6 m 3 Aπόθεμα B: 50+63=113 *10 6 m 3 Διαχειριστικές προτεραιότητες: (1) ύδρευση της πόλης από Α Απόθεμα Α=552-50=502*10 6 m 3 (2) άρδευση του 50% της έκτασης Απόθεμα Α=502-250*0.5=377*10 6 m 3 (3) διατήρηση της στάθμης της λίμνης πάνω από τα 786 μέτρα για περιβαλλοντικούς λόγους και αν αυτό δεν είναι δυνατόν διατήρηση της μέγιστης δυνατής στάθμης Το απόθεμα που αντιστοιχεί σε στάθμη 786 m είναι: 300*10 6 m 3 -(787-786) m* 25 km 2 =275*10 6 m 3 (4) μέγιστη δυνατή παραγωγή ρεύματος Δεδομένου ότι μόνο ο Α παράγει ρεύμα θα είναι σε λειτουργία μέχρι να διατηρείται η προτεραιότητα (3) (5) άρδευση του συνόλου της έκτασης Τα απαιτούμενα 125*10 6 m 3 θα προέλθουν από το απόθεμα του Α μέχρι να φτάσει τα 275*10 6 m 3 άρα 377-275=102*10 6 m 3 και τα υπόλοιπα 125-102=23 *10 6 m 3 από το απόθεμα του Β Άρα Απόθεμα Α=275*10 6 m 3 και Απόθεμα Β=113-23=90*10 6 m 3

3 Οι ετήσιες καθαρές εισροές και στους δύο ταμιευτήρες αντιστοιχούν σε Τ=1.1 έτη Ανάγκες άρδευσης: 250*10 6 m 3 Ανάγκες ύδρευσης: 50*10 6 m 3 Ετήσια καθαρή εισροή: 21*10 6 m 3 Ετήσια καθαρή εισροή: 126*10 6 m3 Aπόθεμα Α: 300+126=426 *10 6 m 3 Aπόθεμα B: 50+21=71 *10 6 m 3 Διαχειριστικές προτεραιότητες: (1) ύδρευση της πόλης από Α Απόθεμα Α=426-50=376*10 6 m 3 (2) άρδευση του 50% της έκτασης Απόθεμα Α=376-250*0.5=251*10 6 m 3 < 275*10 6 m 3 Άρα Απόθεμα Α=275*10 6 m 3 Απόθεμα Β=71-(275-251)*10 6 m 3 =47 *10 6 m 3 (3) διατήρηση της στάθμης της λίμνης πάνω από τα 786 μέτρα για περιβαλλοντικούς λόγους και αν αυτό δεν είναι δυνατόν διατήρηση της μέγιστης δυνατής στάθμης Το απόθεμα που αντιστοιχεί σε στάθμη 786 m είναι: 300*10 6 m 3 -(787-786) m* 25 km 2 =275*10 6 m 3 (4) μέγιστη δυνατή παραγωγή ρεύματος Δεδομένου ότι μόνο ο Α παράγει ρεύμα θα είναι σε λειτουργία μέχρι να διατηρείται η προτεραιότητα (3) (5) άρδευση του συνόλου της έκτασης Τα απαιτούμενα 125*10 6 m 3 θα προέλθουν από το απόθεμα του Β που έχει όμως μόνο 47 *10 6 m 3 Άρα Απόθεμα Α=275*10 6 m 3 και Απόθεμα Β=0

4 Η ετήσια καθαρή εισροή είναι 0 στον Α ενώ στον Β αντιστοιχεί σε Τ=1.04 έτη Ανάγκες άρδευσης: 250*10 6 m 3 Ανάγκες ύδρευσης: 50*10 6 m 3 Ετήσια καθαρή εισροή: 7.5*10 6 m 3 Ετήσια καθαρή εισροή: 0*10 6 m3 Aπόθεμα Α: 300*10 6 m 3 Aπόθεμα B: 50+7.5=57.5 *10 6 m 3 Διαχειριστικές προτεραιότητες: (1) ύδρευση της πόλης από Α Απόθεμα Α=300-50=250*10 6 m 3 (2) άρδευση του 50% της έκτασης Απόθεμα Β=57.5-57.5=0*10 6 m 3 Άρα Απόθεμα Α=250-(250*0.5-57.5)*10 6 m 3 =182.5 *10 6 m 3 (3) διατήρηση της στάθμης της λίμνης πάνω από τα 786 μέτρα για περιβαλλοντικούς λόγους και αν αυτό δεν είναι δυνατόν διατήρηση της μέγιστης δυνατής στάθμης Το απόθεμα που αντιστοιχεί σε στάθμη 786 m είναι: 300*10 6 m 3 -(787-786) m* 25 km 2 =275*10 6 m 3 (4) μέγιστη δυνατή παραγωγή ρεύματος Δεδομένου ότι μόνο ο Α παράγει ρεύμα θα είναι σε λειτουργία μέχρι να διατηρείται η προτεραιότητα (3) (5) άρδευση του συνόλου της έκτασης Δεν θα εκπληρωθεί αυτή η απαίτηση Άρα Απόθεμα Α=182.5*10 6 m 3 και Απόθεμα Β=0


Κατέβασμα ppt "Ανάγκες άρδευσης: 250*10 6 m 3 Ανάγκες ύδρευσης: 50*10 6 m 3 Ετήσια καθαρή εισροή: m= 2 m 3 /s, s=1 m 3 /s Ετήσια καθαρή εισροή: m= 8 m 3 /s, s=3 m 3 /s."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google