Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Για το μάθημα της γλώσσας…

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Για το μάθημα της γλώσσας…"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Για το μάθημα της γλώσσας…
Αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ /11/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ

2 Προβληματισμοί Κοινότοπη – επαναλαμβανόμενη θεματολογία
Κείμενα που δεν ανανεώνονται, που ανταποκρίνονται ελάχιστα στα ενδιαφέροντα και στα γνωστικά σχήματα των μαθητών που δε δημιουργούν γέφυρα με την εκτός σχολείου πραγματικότητα (διδάσκεται η είδηση με κείμενα της δεκαετίας του ’90) Το είδος κατανόησης – επεξεργασίας του αρχικού κειμένου Υποστήριξη μαθητών κατά τη διαδικασία παραγωγής κειμένου Το ζήτημα της αξιολόγησης των μαθητικών κειμένων Κατ’ όνομα «αυθεντικές» περιστάσεις επικοινωνίας Επιφανειακή, μηχανική ανταπόκριση μαθητών στο επικοινωνιακό πλαίσιο; Μύηση μαθητών στη νέα κειμενική πραγματικότητα Έλενα Βλαχογιάννη

3 Αναδρομή στις διδακτικές προσεγγίσεις

4 Παραδοσιακή προσέγγιση
Βασική μονάδα λόγου η λέξη Ρυθμιστικός χαρακτήρας της διδασκαλίας Έμφαση στην εκμάθηση των γραμματικοσυντακτικών δομών και της μεταγλώσσας Έμφαση στο γραπτό λόγο Δασκαλοκεντρική διδασκαλία Ο μαθητής παθητικός αποδέκτης της όλης διαδικασίας Έλενα Βλαχογιάννη

5 Δομιστική προσέγγιση Βασική μονάδα λόγου η πρόταση
Μηχανιστικού τύπου ασκήσεις -Έμφαση στην ανατροφοδότηση Προτεραιότητα στον προφορικό λόγο Ανάγνωση: ‘σπάσιμο του κώδικα’ – κατανόηση γραπτού λόγου Γραφή: ‘η θεωρία των τριών σταδίων’ (προετοιμασία – γράψιμο –επανεξέταση) Διόρθωση: βελτίωση επιφανειακών χαρακτηριστικών (γλωσσικών δομών, ορθογραφίας, στίξης) Έλενα Βλαχογιάννη

6 Δομιστική προσέγγιση & ΤΠΕ
Ο υπολογιστής ως δάσκαλος συμπεριφορισμός Εκπαιδευτικό λογισμικό Κλειστού τύπου Διδασκαλίας (Tutorial) Εξάσκησης (Drill and Practice) Ρόλος εκπαιδευτικού και μαθητών: περιορισμένος, προκαθορισμένος Αν και επιστημονικά ξεπερασμένα δημοφιλή και διαδεδομένα Έλενα Βλαχογιάννη

7 Κινήματα προοδευτικής γλωσσοδιδακτικής - (1970 – 1980)
Βασική μονάδα λόγου το κείμενο Έννοια της επικοινωνιακής ικανότητας (Hymes) Έννοια της γλωσσικής ποικιλότητας (κοινωνιογλωσσολογία) Έννοια του συγκείμενου ή περικείμενου (context) (Halliday) Κινήματα Η γλώσσα ως ενιαίο όλον (whole language) Το γράψιμο ως διαδικασία (process writing) Έλενα Βλαχογιάννη

8 Κινήματα προοδευτικής γλωσσοδιδακτικής - (1970 – 1980) & ΤΠΕ
Ο Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας Ανοιχτά περιβάλλοντα Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου Προγράμματα υποστήριξης της διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου Προγράμματα προσομοίωσης Σώματα κειμένων και Ηλεκτρονικά λεξικά Έλενα Βλαχογιάννη

9 Για ποιο λόγο; Ανάδειξη της ρευστότητας του κειμένου
Ενίσχυση του πειραματισμού  συμβολή στα πολλαπλά στάδια της γραφής: Πολλαπλές γραφές Διορθώσεις Αναθεωρήσεις ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ  ΓΙΑΤΙ… Η γραπτή έκφραση του μαθητή δεν θεωρείται τελειωμένο προϊόν ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ /11/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ

10 Επεξεργαστής κειμένου και γραμματισμός

11 Πιθανές θετικές επιδράσεις
Η διαδικασία της παραγωγής λόγου πλησιάζει στον τρόπο σκέψης του ανθρώπου που δεν είναι γραμμικός Η γραφή αντιμετωπίζεται ως μια δυναμική – μη στατική διαδικασία (αλληλοεγκιβωτισμός των σταδίων παραγωγής γραπτού λόγου).Γιατί: Ευκολία στην παραγωγή διαδοχικών κειμένων και τη διόρθωσή τους (ρευστότητα) Εξατομίκευση παρέμβασης καθηγητή κατά τη διάρκεια της παραγωγής λόγου

12 Ενισχύεται ο πειραματισμός
Ενισχύεται ο πειραματισμός. Το κέντρο βάρους μεταφέρεται στη διαδικασία παραγωγής Πειραματισμός για την κατάλληλη μίξη διαφορετικών τρόπων και κωδίκων (γλωσσικός, οπτικός επικοινωνίας) Πειραματισμός με το υπερκείμενο Διευκολύνεται η συνεργατική γραφή. Γιατί: Ύπαρξη οθόνης: το κείμενο από ατομικό γίνεται κοινωνικό Οι μαθητές εργάζονται ανά δύο ή τρεις σε κάθε υπολογιστή Συνεργάζονται με άλλα σχολεία για την εκπόνηση κοινής εργασίας αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα ψηφιακά τους κείμενα Ο δάσκαλος καθοδηγητής Βοηθάει στην απαλλαγή από το φόβο του λάθους και την ανάληψη ρίσκου

13 Αποστασιοποίηση από το κείμενο – αποδοχή παρέμβασης-κριτική του διόρθωση
Θετική αντίδραση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες Ευκολότερη πραγμάτωση της επικοινωνιακής προσέγγισης με αποστολή ψηφιακών κειμένων και δημοσίευσή τους Άσκηση στο υπερκείμενο με σχεδιασμένες από τον διδάσκοντα δραστηριότητες για η σωστή πλοήγηση στο χάος του Διαδικτύου

14 Πιθανοί Κίνδυνοι Μπορεί να παρασύρει σε απευθείας γράψιμο χωρίς να προηγηθεί το βήμα του προσεκτικού σχεδιασμού Πολιτισμικά χρωματισμένα περιβάλλοντα – τα κειμενικά πρότυπα είναι αγγλικά. Περιορισμός δημιουργικότητας Περιορισμένη εγκυρότητα του ορθογραφικού και γραμματικού έλέγχου και του θησαυρού. Ο Έλληνας μαθητής πρέπει να μάθει λειτουργεί κριτικά μέσα σε αυτά

15 Προϋποθέσεις Κατάλληλο αναλυτικό πρόγραμμα Διαθεσιμότητα εργαστηρίου
Ύπαρξη τεχνικού υποστήριξης Σωστή φυσική διαμόρφωση εργαστηρίου Κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας – το μέσο από μόνο του δε βοηθά Σενάριο Διάθεση χρόνου

16 Χρήσιμες ιστοσελίδες Παρουσίαση word 7 :

17 ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Παρακολούθηση αλλαγών (µια τεχνική που διευκολύνει τη συνεργατική συγγραφή κειµένων) Εισαγωγή σχολίων (διευκολύνει τη συνεργατική συγγραφή) Συνδυασµός εικόνας και κειµένου

18 Κεντρική σελίδα Πινέλο μορφοποίησης: εφαρμογή αλλαγών σε ένα μέρος του κειμένου, συμφωνα με ένα πρότυπο Χρώμα επισήμανσης κειμένου (highlighter) Εύρεση και αντικατάσταση (ευκολη εφαρμογή αλλαγών μέσα στο κείμενο

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενσωμάτωση εικόνας μέσα στο κείμενο Word – art Χρήση συμβόλων

20 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Παρακολούθηση αλλαγών (έλεγχος και αποδοχή των αλλαγών)
Σύγκριση εγγράφων (παραθέτουμε και τις δύο εκδοχες του κειμένου  παρατήρηση αλλαγών) Σχόλια (επικοινωνία)

21 Η γλώσσα ως ενιαίο όλον (whole language)
Η γλώσσα εκλαμβάνεται και διδάσκεται ως ένα αρραγές σύνολο. Η γλώσσα αξιοποιείται για την εξυπηρέτηση κοινωνικολειτουργικών αναγκών Έμφαση στην παραγωγή και κατανόηση αυθεντικών κειμένων. Έλενα Βλαχογιάννη

22 Το γράψιμο ως διαδικασία (process writing)
Έμφαση στη διαδικασία παραγωγής του γραπτού λόγου και όχι στο τελικό προϊόν. Έρευνα για τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες κατά τη διαδικασία της γραφής. Το γράψιμο μια συνεχής, μη γραμμική και παλίνδρομη διαδικασία. Αλληλοεγκιβωτισμός σταδίων παραγωγής λόγου Παροχή συστηματικής βοήθειας στους μαθητές για την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Έλενα Βλαχογιάννη


Κατέβασμα ppt "Για το μάθημα της γλώσσας…"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google