Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

@INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 1 Πέτρος Α. Γανός Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Τα δίκτυα της επόμενης γενιάς και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "@INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 1 Πέτρος Α. Γανός Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Τα δίκτυα της επόμενης γενιάς και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 1 Πέτρος Α. Γανός Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ email: pganos@patras.gr Τα δίκτυα της επόμενης γενιάς και ο ρόλος των Δήμων

2 2 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009  Μετά τον 2 ο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε στην Ελλάδα η ανάπτυξη της υποδομής για το ηλεκτρικό ρεύμα  Η μόνη χειροπιαστ ή ανάγκη που κάλυπτε τότε … ήταν ο φωτισμός  Η προσπάθεια κράτησε χρόνια και στοίχισε πολύ ΑΛΛΑ ήταν αναγκαία  Μετά ήρθε η μεγάλη πληθώρα συσκευών που χρησιμοποίησε αυτή την Υποδομή H Ιστορία των Υποδομών

3 3 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009  Ποια είναι όμως σήμερα η ΝΕΑ Υποδομή;  Ποιες ανάγκες/ συσκευές/ υπηρεσίες θα καλύψουν τώρα/ αύριο/ στο μέλλον;  Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ  ΤΩΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ  ΑΥΡΙΟ HDTV  ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ AKOMA ΚΑΛΑ H νέα Υποδομή

4 4 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Παράγοντες Ανάπτυξης Ευρυζωνικότητας  Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας:  Το ρυθμιστικό πλαίσιο  Οι δομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στις αγορές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τεχνολογιών  Οι αλλαγές των ευρυζωνικών υπηρεσιών και της χρήσης τους  Οι τεχνολογικές εξελίξεις  Η ανάγκη των χρηστών για γρηγορότερη πρόσβαση στο περιεχόμενο  Το κόστος  Η ψηφιακή ετοιμότητα (e-readiness) και γενικότερο το τεχνολογικό επίπεδο μιας χώρας

5 5 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Βέλτιστες Πρακτικές (1/9)  Ψηφιακή κοινότητα Κεντρικής Ελλάδας  - Κοινοπραξία 11 Δήμων  Περιφερειακό σχήμα Κρήτης  - Κοινοπραξία 6 Δήμων που διαθέτει και διαχειρίζεται τις παθητικές υποδομές  Kenniswijk (Ολλανδία)  - Η συμμετοχή του δημόσιου φορέα εκτείνεται στα 3 επίπεδα (παθητική υποδομή, ενεργή υποδομή, υπηρεσιών)  - Ανοικτό δίκτυο, που λειτουργεί με τους ίδιους όρους για κάθε πάροχο υπηρεσιών  - Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους.  Amsterdam (Ολλανδία)  - Δήμος: χρηματοδότησε το 20% του έργου και έχει στη δικαιοδοσία του το παθητικό τμήμα του δικτύου, τις ίνες  - ΒΒNet: διαχείριση του δικτύου, θα παρέχει την ενεργό υποδομή καθώς και υπηρεσίες  - Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών: θα έχουν την δυνατότητα ενοικίασης πρόσβασης στο δίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές

6 6 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Βέλτιστες Πρακτικές (2/9)  Pau Broadband Country (Γαλλία)  - Τοπική αυτοδιοίκηση: Ιδιοκτήτρια δικτύου κορμού  - Axione: Αδειοδοτημένος τηλεπικοινωνιακός εναλλακτικός πάροχος που διαχειρίζεται τις συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών Ιnternet  - SPTHD: παρέχει βασικό εξοπλισμό, λειτουργεί και συντηρεί το δίκτυο από κοινού με την Axione  - Sagem S.A: Κατασκευάζει, εγκαθιστά τον εξοπλισμό στο δίκτυο κορμού και παρέχει τον τερματικό εξοπλισμό στους τελικούς χρήστες  - Χρηματοδότηση: από εθνικούς, περιφερειακούς, ιδιωτικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους  Limousin (Γαλλία)  - Ένας οργανισμός θα κατασκευάσει το δίκτυο και θα παρέχει τον παθητικό εξοπλισμό στους παρόχους υπηρεσιών  - Οι Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες  - Χρηματοδότηση: Δημόσια συγχρηματοδότηση της υποδομής και συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 7 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Βέλτιστες Πρακτικές (3/9)  Sipperec (Γαλλία)  - Irise: Χρησιμοποιεί και επεκτείνει το δίκτυο, διαχειρίζεται τα 470 χιλιόμετρα των αγωγών προσφέροντας σύνδεση σε 87 κοινότητες  - Νοικιάζει το δίκτυο οπτικών ινών σε ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών  Grand Toulouse (Γαλλία)  - Δήμος: χρηματοδότησε πλήρως το έργο και έχει την κυριότητα του δικτύου  - Garonne Networks: είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του δικτύου  - Οποιοσδήποτε πάροχος: χρησιμοποιεί τις υποδομές μέσω μίσθωσης  Reims (Γαλλία)  - Χρηματοδότηση: από δημοτική αρχή του Reims, πανεπιστήμιο του Reims, δημόσιους οργανισμούς

8 8 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Βέλτιστες Πρακτικές (4/9)  Perigueux (Γαλλία)  - LDCollectivites: υπεύθυνη εταιρεία για την κατασκευή του δικτύου  - Χρηματοδότηση: Από το περιφερειακό συμβούλιο της Perigueux και την LDCollectivites  Stokab (Σουηδία)  - Η εταιρεία διαχειρίζεται τον παθητικό εξοπλισμό των δικτύων του Δήμου της Στοκχόλμη  - Παρέχει ανοιχτή πρόσβαση με ίσους όρους σε όλους του ενδιαφερόμενους παίκτες της αγοράς  - Χρηματοδότηση: από εθνικούς, περιφερειακούς, ιδιωτικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους  Vastera (Σουηδία)  - Η Διαδημοτική εμπορική εταιρεία, έχει την ευθύνη για την κατασκευή και λειτουργία ενός ανοικτού ευρυζωνικού δικτύου  - Ο κάτοχος του δικτύου και οι πάροχοι των υπηρεσιών Διαδικτύου μοιράζονται τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση του δικτύου

9 9 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Βέλτιστες Πρακτικές (5/9)  Yorkshire Broadband Network (Μ. Βρετανία)  - Ο δημόσιος φορέας είναι υπεύθυνος για τις υποδομές  - Χρηματοδότηση: Κρατικά προγράμματα, τοπικές αρχές και οργανώσεις  CLEO (Μ. Βρετανία)  - Το Πανεπιστήμιο είναι προμηθευτής, τεχνικός σύμβουλος και υπεύθυνος για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και λειτουργία του δικτύου  - UKERNA: παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες για εκπαιδευτικούς ρόλους  - Telewest: παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες σε οργανισμούς που δεν ανήκουν στον εκπαιδευτικό χώρο  Derwentside District Council (Μ. Βρετανία)  - Χρηματοδότηση: κρατικά κονδύλια, πόρους τοπικής δημοτικής αρχής και από τις χρεώσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών

10 10 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Βέλτιστες Πρακτικές (6/9)  Localret (Ισπανία)  - Διατήρηση της Δικτυακής Υποδομής ως ιδιοκτησία του δημοσίου  - Διαχείριση πιθανόν από ιδιωτικό φορέα, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης  - Χρηματοδότηση: Τοπική κυβέρνηση της Καταλονίας  Πριγκιπάτο της Αστούριας (Ισπανία)  - Παροχή Internet από τον ISP Adamo σουηδικών συμφερόντων.  - Χρηματοδότηση: Περιφερειακά και ομοσπονδιακά κεφάλαια

11 11 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Βέλτιστες Πρακτικές (7/9)  Kuusιokunnat (Φινλανδία)  - Η διαδημοτική επιχείρηση (Kuuskaista) έχει την ευθύνη για την κατασκευή, τη συντήρηση και την επέκταση του δικτύου  - Ενεργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους παρόχους υπηρεσιών και τους καταναλωτές / χρήστες του δικτύου  - Χρηματοδότηση: διαδημοτική επιχείρηση (Kuuskaista)  Ylistaro (Φινλανδία)  - Εφαρμόζει την Αρχή Ανοικτής Πρόσβασης και προωθεί τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους τηλεπικοινωνιακούς και τους ISP παρόχους  Ostlandet (Νορβηγία)  - Το δίκτυο είναι ανοικτό ακολουθώντας τους ίδιους όρους για όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών

12 12 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Βέλτιστες Πρακτικές (8/9)  Bryggenet (Δανία)  - Η υποδομή του δικτύου ανήκει στη Bryggenet  - Κατασκευή και διαχείριση από την GN Residential Network  Σιένα (Ιταλία)  - Η κοινοπραξία (Terrecablate) κατασκεύασε τις απαραίτητες υποδομές οπτικών ινών  - Είχε την ευθύνη για τη συντήρηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του  - Χρηματοδότηση: 70% από το δημόσιο τομέα  Waldviertel (Αυστρία)  - Μοντέλο ανοικτής πρόσβασης που επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους τους παρόχους υπό ίσους όρους  - Χρηματοδότηση: Το κόστος καλύφθηκε από τους 3 δήμους

13 13 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Βέλτιστες Πρακτικές (9/9)  Rain Project (Λιθουανία)  - Μοντέλο ανοικτής πρόσβασης που επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους τους παρόχους υπό ίσους όρους  - Μια ανεξάρτητη, μη - κερδοσκοπική, δημόσια εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του δικτύου  Seattle (Η.Π.Α.)  - Ανοικτή πλατφόρμα που θα επιτρέπει να χρησιμοποιείται από διάφορους παρόχους  Utopia (Η.Π.Α.)  - Μοντέλο ανοικτής χονδρικής πρόσβασης  - Ως πάροχοι υπηρεσιών επιλέχθηκαν η AT&T, η MSTAR, η Veracity και η Xmission  - Χρηματοδότηση: Μέσω δανείου που θα αποπληρώνεται από τα έσοδα του δικτύου  Saskatchewan (Καναδάς)  - Ελεγχόμενο από την Saskatchewan

14 14 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Βέλτιστες Πρακτικές

15 15 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Τα συγκρίσιμα εθνικά προγράμματα επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς στο 75-90% των νοικοκυριών Διεθνείς Ευρυζωνικές Πρωτοβουλίες

16 16 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Από την “ εποχή του χαλκού ” … στην “ εποχή της ίνας ” (1/2) Κατάταξη τέλη του 2008 Πηγή : Fiber to the Home Council Φεβρουάριος 2009

17 17 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Από την “ εποχή του χαλκού ” … στην “ εποχή της ίνας ” (2/2)

18 18 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Η πρωτοβουλία των ΟΤΑ στη ΝΔ Ελλάδα  Σύσταση ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ευρυζωνικών Δικτύων ΝΔ Ελλάδας  Συμμετοχή :  24 Δήμοι  Στόχοι :  Διαχείριση, Εκμετάλλευση, Συντήρηση, Επέκταση … των ευρυζωνικών υποδομών σε όλο το νότιο και δυτικό άξονα της Ελλάδας

19 19 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Κάλυψη  Περιφέρειες :  Πελοποννήσου  Δυτικής Ελλάδας  Ιονίων Νήσων  Ηπείρου  Οι Δήμοι αυτοί συγκροτούν ένα γεωγραφικά ενιαίο σύνολο αλλά και έχουν ικανό αθροιστικό μέγεθος ώστε να κάνουν το εγχείρημα αξιόλογο  Σύνολο Πληθυσμού : 1.149.613

20 20 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Πρωτοβουλίες Δήμου Πατρέων  Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των 24 Δήμων για την σύσταση της Διαδημοτικής Εταιρείας Ευρυζωνικών Δικτύων ΝΔ Ελλάδας ( Ημερίδα Πάτρα, 6/2/2009)  Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο την εκπόνηση Τεχνο - οικονομικής μελέτης βιωσιμότητας για την Διαδημοτική Εταιρεία (23/9/2009, διάρκεια : 3 μήνες )

21 21 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Το Όραμα  Διάδοση Ευρυζωνικών Υποδομών Υψηλής ποιότητας σε όσο δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των πολιτών και επιχειρήσεων της Νοτιοδυτικής Ελλάδας  Επέκταση των ήδη υπαρχόντων μητροπολιτικών δικτύων στο μεγαλύτερο γεωγραφικό τμήμα των εκάστοτε δήμων – Εξασφάλιση ευρύτερης παροχής ευρυζωνικών υποδομών

22 22 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Αντικείμενο μελέτης  Εξέταση της βιωσιμότητας για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις :  Διαχείριση υπαρχουσών υποδομών  Επέκταση των μητροπολιτικών δικτύων εντός του εκάστοτε ΟΤΑ  Διασύνδεση των μητροπολιτικών δικτύων σε ενιαίο διαπεριφερειακό δίκτυο  Επέκταση και Διασύνδεση

23 23 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Μελέτη βιωσιμότητας  Η μελέτη βιωσιμότητας θα :  Υπολογίσει τα λειτουργικά κόστη των δικτύων των Δήμων  Σχεδιάσει την επέκταση των δικτύων καθώς την διασύνδεση τους σε ενιαίο διαπεριφερειακό δίκτυο  Υπολογίσει τα κόστη επέκτασης των δικτύων και γενικά τα όποια επενδυτικά κόστη  Υπολογίσει το κόστος λειτουργίας της εταιρείας  Αναλύσει την σχετική αγορά και θα εκτιμήσει το μέγεθός της  Υπολογίσει τα εκτιμώμενα έσοδα  Διερευνήσει την ύπαρξη και χρήση άλλων χρηματοδοτικών πόρων  Εκτιμήσει την βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος

24 24 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Προτεινόμενο Επιχειρηματικό Μοντέλο (1/4)

25 25 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Προτεινόμενο Επιχειρηματικό Μοντέλο (2/4) ΕπίπεδοΠαίκτεςΡόλοιCAPEXOPEXΡοές εσόδων 1. Υπηρεσίες (περιεχόμε νο εφαρμογές και πρόσβαση στο Διαδίκτυο) Ιδιωτικές εταιρείες Πάροχος υπηρεσιών Οντότητα ενοποίησης υπηρεσιών Πάροχος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας Οντότητα συγκέντρωσης περιεχομένου Πάροχος περιεχομένου Δημιουργός/Ιδιοκτήτης περιεχομένου (Δεν υφίσταται) Πωλήσεις και μάρκετινγκ, απόκτηση πελατών Παροχές σε πελάτες Φροντίδα πελατών Χρέωση και τιμολόγηση Διαχείριση υπηρεσιών Ανάπτυξη προϊόντων/πλατφορμών Περιεχόμενο Ενοίκιο φυσικών δικτυακών πόρων Κανονισμοί/Ρυθμίσεις (Regulation) Έσοδα από τη συνδρομή για περιεχόμενο, εφαρμογές και πρόσβαση στο Διαδίκτυο

26 26 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Προτεινόμενο Επιχειρηματικό Μοντέλο (3/4) ΕπίπεδοΠαίκτεςΡόλοιCAPEXOPEXΡοές εσόδων 2. Ενεργός εξοπλισμός δικτύου Ιδιωτικές εταιρείες Πάροχος δικτύου πρόσβασης Πάροχος δικτύου κορμού (μόνο στα OSI Layers 2 και 3) Ενεργός εξοπλισμός δικτύου (μεταγωγείς κ.λπ.) Πωλήσεις και μάρκετινγκ, απόκτηση πελατών Συντήρηση του εξοπλισμού και των συσκευών Άδειες λογισμικού, υπεργολαβίες συντήρησης Παροχές σε πελάτες Φροντίδα πελατών Διαχείριση δικτύων Ενοίκιο φυσικών δικτυακών πόρων Κανονισμοί/Ρυθμίσεις (Regulation) Έσοδα από τους παρόχους υπηρεσιών Τέλη για υπηρεσίες επικοινωνίας από το συνδρομητή

27 27 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Προτεινόμενο Επιχειρηματικό Μοντέλο (4/4) ΕπίπεδοΠαίκτεςΡόλοιCAPEXOPEXΡοές εσόδων 3. Παθητικός εξοπλισμός δικτύου Διαδημοτική Εταιρία Ευρυζωνικών Δικτύων Νοτιοδυτικής Ελλάδος Πάροχος δικτύου κορμού (μόνο στο επίπεδο 1) Παθητικός εξοπλισμός (σωληνώσεις, μικρο- σωληνώσεις οπτικές ίνες) Εργασίες (εκσκαφές, αποκαταστάσ εις, κ.λπ.) Συντήρηση του εξοπλισμού και των συσκευών Χρέωση και τιμολόγηση Παροχές σε πελάτες Φροντίδα πελατών Κανονισμοί/Ρυθμίσεις (Regulation ) Έσοδα από το ενοικίαση φυσικών δικτυακών πόρων κοστοστρε φώς

28 28 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Χρηματοδότηση – πόροι (1/3)  Κάθε συμμετέχων Δήμος εισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας το σύνολο του δικτύου που κατασκευάστηκε στα πλαίσια της Π 93, Π 95 και έξυπ ν ων οικισμών που έχει στην κυριότητα του.  Άντληση μετρητών :  Τραπεζικός Δανεισμός  Καταβολή μετρητών από Δήμους με αύξηση συμμετοχής στην εταιρία  Καταβολή μετρητών από τρίτους με συμμετοχή στην εταιρία

29 29 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Χρηματοδότηση – πόροι (2/3)  Έσοδα από εκμετάλλευση υπαρχουσών υποδομών  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  Αναπτυξιακός Νόμος  Άλλες ευκαιρίες...

30 30 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Χρηματοδότηση – πόροι (3/3)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χρηματοδότηση 1 δις € για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές περιοχές  ως μέρος γενικότερου πλάνου για την αντιμετώπιση της ύφεσης  Οι χώρες που αναφέρονται στην εισήγηση της ΕΕ ως έχουσες ιδιαίτερη ανάγκη είναι η Πολωνία, η Ελλάδα και η Σλοβακία  Θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα για τη διεκδίκηση πόρων που θα οδηγήσουν στην επέκταση του δικτύου και σε μη - αστικές περιοχές !

31 31 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Βραχυπρόθεσμες ωφέλειες ( ΜΑΝ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ )  Άμεσα οφέλη για τη Δημόσια Διοίκηση  Είναι δυνατή η άμεση ένταξη των ΜΑΝ στο Σύζευξις ΙΙ  Μείωση κόστους των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δαπανών  οικονομίες κλίμακας (από την ευρεία αξιοποίηση των ΜΑΝ )  Η φυσική υποδομή παρέχεται από το δημόσιο και όχι από τον πάροχο υπηρεσίας  Σε αρκετές περιπτώσεις η οπτική τεχνολογία είναι μακροπρόθεσμα οικονομικότερη από την ασύρματη διασύνδεση ( κόστος συντήρησης – ενεργός εξοπλισμός, διαθεσιμότητα - χρόνος αποκατάστασης ).  Καινοτόμες υπηρεσίες – αύξηση παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του Δημόσιου Τομέα :  Βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των συνδέσεων για video, απομακρυσμένη συνεργασία, κινητικότητα ( mobility) υπαλλήλων  Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών  Υψηλή διαθεσιμότητα, χαμηλή καθυστέρηση, γρήγορες ταχύτητες  Δυνατότητα για βελτιωμένα Service Level Agreements

32 32 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Μεσο - μακροπρόθεσμες Προοπτικές ( ΜΑΝ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ )  Ανάπτυξη περιφερειακών ευρυζωνικών αγορών – Προσέλκυση επενδύσεων  Συνάθροιση ζήτησης  Διάθεση διαχείρισης σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο  Χονδρική διάθεση της υποδομής σε τηλεπικοινωνιακούς πάροχους  Αναμόρφωση ενός επιδοτούμενου έργου σε βιώσιμο δίκτυο υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος

33 33 @INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 Ευχαριστώ για την προσοχή σαςΕρωτήσειςpganos@patras.gr


Κατέβασμα ppt "@INFOSYSTEM Θεσσαλονίκη 28/11/2009 1 Πέτρος Α. Γανός Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Τα δίκτυα της επόμενης γενιάς και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google