Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση εργαζομένων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση εργαζομένων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση εργαζομένων
Ορισμός: Διαδικασία αξιολόγησης-εκτίμησης του εργαζομένου με σκοπό να οριστεί ο βαθμός εκτέλεσης της εργασίας του. Σημασία – Χρήσεις: Καθορισμός στόχων απόδοσης από κοινού με προϊστάμενο, φύλλο αξιολόγησης. Καθορισμός εκπαιδευτικών αναγκών Σύνδεση αμοιβής με απόδοση: αμοιβή βάση απόδοσης, κίνητρα Ανατροφοδότηση εργαζομένου Βελτίωση προσέλκυσης-επιλογής Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

2 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Κρίσιμα Ερωτήματα (1) Τι αξιολογούμε; Την εργασία του προσωπικού λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον (context) στα πλαίσια του οποίου εκτελείται. Πώς αξιολογούμε; Με τρόπο διαφανή και αποδεκτό από το προσωπικό. Κατά το μέγιστο δυνατόν χρησιμοποιούμε αντικειμενικά κριτήρια. Γιατί αξιολογούμε; Για να ενισχύσουμε την προσπάθεια του προσωπικού να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα (continuous improvement). Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

3 Κρίσιμα Ερωτήματα (2) Πότε αξιολογούμε;
Σε σαφώς ορισμένα χρονικά διαστήματα έχοντας όμως μία "συνεχή προδιάθεση" (bias) σχετικά με την αξιολόγηση. Ποιοι αξιολογούν; Ο άμεσος προϊστάμενος καθώς και όλοι όσοι συνεργάζονται με τον εργαζόμενο. Κινδύνους που ενέχει η αξιολόγηση Για τον αξιολογούμενο και για τον αξιολογητή. Μεροληψία. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

4 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Αξιολόγηση Απόδοσης Η Αξιολόγηση αποτελεί ένα μέτρο ελέγχου του βαθμού στον οποίο το στέλεχος έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τον οργανισμό και τους οποίους οφείλει να επιδιώξει. Πλεονεκτήματα: Εναρμονίζει τις ενέργειες του εργαζομένου με τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτύχει Προσφέρει μέσο εκτίμησης της συμβολής του καθενός στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων Δίνει στοιχεία για το επίπεδο των ικανοτήτων του καθενός Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

5 Πως χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (1)
Βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού ή επιχείρησης. Επαναπροσδιορισμός μισθολογικών κλιμακίων ή ατομικής μισθοδοσίας του προσωπικού. Αποφάσεις σχετικά με την τοποθέτηση του προσωπικού μέσα στην επιχείρηση (εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού, σχεδιασμός καριέρας). Προσδιορισμός αναγκών εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

6 Πως χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (2)
Προσδιορισμός μειονεκτημάτων προσωπικού. Προσδιορισμός λαθών κατά το σχεδιασμό της εργασίας. Επαναπροσδιορισμός προτύπων εργασίας. Προσδιορισμός εξωτερικών παραγόντων που ενδεχομένως επηρρεάζουν την απόδοση του προσωπικού. Δημιουργία ιστορικού αρχείου (δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού -- γηράσκω αεί διδασκόμενος). Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

7 Γιατί αξιολογούμε την Απόδοση του Ανθρώπινου Δυναμικού;
Για λήψη αποφάσεων από τη Διοίκηση σχετικά με προαγωγές, μετακινήσεις, αντικαταστάσεις Για καθορισμό αυξήσεων / παροχών Για καθορισμό αναγκών εκπαίδευσης Για σχεδιασμό προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού Για πληροφόρηση του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με το πώς ο οργανισμός βλέπει την απόδοσή του Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

8 Κατηγορίες Κριτηρίων Αξιολόγησης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Αποτελέσματα της Εργασίας Κριτήρια Συμπεριφοράς Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

9 Αξιολόγηση βάσει Αποτελεσμάτων
Διευθυντής Παραγωγής Παραχθείσα ποσότητα Ποσότητες Φύρας / Σκάρτων Κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος Πωλητής Συνολικό ύψος πωλήσεων Συγκριτική αύξηση πωλήσεων Αριθμός νέων πελατών Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

10 Αξιολόγηση βάσει Κριτηρίων Συμπεριφοράς
Αξιολόγηση βάσει Κριτηρίων Συμπεριφοράς Διευθυντής Παραγωγής Συνέπεια στην έκδοση της μηνιαίας Αναφοράς Στύλ διοίκησης Πωλητής Μέσος αριθμός τηλεφωνημάτων σε πελάτες Αριθμός ημερών απουσίας Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

11 Αξιολόγηση βάσει Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας
Διευθυντής Παραγωγής Διοικητικά προσόντα Δυναμισμός Αυτοπεποίθηση Δυνατότητα επικοινωνίας Αυτοέλεγχος Οργανωτικές ικανότητες Πωλητής Δυνατότητα επικοινωνίας Αυτοπεποίθηση Ευελιξία Τόλμη Επιμονή Εξωστρέφεια Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

12 Από ποιον διενεργείται η Αξιολόγηση;
Από τον άμεσο Προϊστάμενο Από τους Ομόβαθμους και άμεσους Συνεργάτες Από τον ίδιο τον Εργαζόμενο (Αυτοαξιολόγηση) Από τους άμεσους Υφιστάμενους Από όλους όσους επικοινωνούν καθημερινά με τον Εργαζόμενο: προϊστάμενο, συναδέλφους, υφισταμένους, πελάτες, εξωτερικούς συνεργάτες (Αξιολόγηση 360ο) Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

13 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Σύστημα Αξιολόγησης Συγκεκριμένο και σαφές Αποδεκτό Αξιόπιστο και αντικειμενικό Προσδιορίζει στόχους και περιοχές βελτίωσης Αποδοτικό Ικανότητες αξιολόγησης Κατανόηση εννοιών Στοχοθεσίας & μέτρησης αποτελεσμάτων Ανάλυση αιτιών Καθοδήγηση & ανάπτυξη εργαζομένων Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

14 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Σύστημα Αξιολόγησης Γενικά το σύστημα αξιολόγησης πρέπει να είναι πρακτικό και εάν είναι δυνατόν τυποποιημένο (ή θεσμοθετημένο -- standardized). Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

15 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Πρότυπα Απόδοσης Είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση. Για την αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης πρέπει τα πρότυπα να συσχετισθούν με τα επιθυμητά αποτελέσματα κάθε εργασίας. Για παράδειγμα μία τηλεφωνική εταιρία μπορεί να αναπτύξει πρότυπα απόδοσης στηριζόμενη στην πολιτική της, πχ., για την εργασία των τηλεφωνητών που εξυπηρετούν το κοινό: Εφαρμογή των διαδικασιών της εταιρίας: Ηρεμία, εφαρμογή του τιμολογίου, εφαρμογή της πολιτικής της εταιρίας. Τηλεφωνική συμπεριφορά: καθαρή ομιλία και ανταπόκριση στις ανάγκες του κοινού. Ακρίβεια: αποφυγή λάθους στις τηλεφωνικές συνδέσεις. Αντικειμενικές μετρήσεις -- άμεσα ποσοτικοποιήσιμες και ίσως αυτόματα συλλεγόμενες από υπολογιστές. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

16 Τύποι & ακρίβεια των μέτρων αξιολόγησης
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

17 Συνήθη εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης I
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

18 Συνήθη εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης II
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

19 Συνήθη εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης III
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

20 Εργασία 2η: Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένου
Εναλλακτικές: Αξιολόγηση της υπάρχουσας θέσης μέσω προϊστάμενου Αναζήτηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης σε οργανισμούς Κατασκευή ερωτηματολογίου απόδοσης σε υποθετική θέση εργασίας Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

21 Σχεδιασμός συστήματος Αξιολόγησης
Συγκεκριμενοποίηση σκοπού αξιολόγησης: στόχοι, βασικές αρχές Προσδιορισμός επιδόσεων & κριτηρίων Προσδιορισμός μεθόδων μέτρησης-αξιολόγησης επιδόσεων Σχεδιασμός διαδικασίας: ενέργειες, αρμοδιότητες Σχεδιασμός διαδικασίας αξιολόγησης Διαδοχικές ενέργειες Ευθύνες Χρονικό προσδιορισμό Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

22 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Έντυπο αξιολόγησης Σύντομες οδηγίες χρήσης Εταιρική ταυτότητα αξιολογούμενου και αξιολογητή Πρώτο μέρος: Υπευθυνότητες στόχοι αξιολογούμενου Δεύτερο μέρος: ικανότητες εργαζομένου, κλίμακες βαθμολόγησης, σχόλια, ισχυρά και αδύνατα σημεία εργαζομένου Τρίτο μέρος: σχέδιο βελτίωσης και ανάπτυξης εργαζομένου Προτάσεις αξιολογητή σχετικά με τις δυνατότητες εξέλιξης εργαζομένου Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

23 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Μέθοδοι αξιολόγησης 1. Αντικειμενικές μέθοδοι: Μέθοδοι μέτρησης παραγωγής: Παραγωγή σε επαναλαμβανόμενη βάση Μέγεθος παραγόμενου προϊόντος μετρήσιμο Εργαζόμενος υπεύθυνος για την παραγωγή 2. Πωλήσεις σε χρηματικές μονάδες Όγκος συνολικών πωλήσεων σε ένα χρονικό διάστημα 3. Προσωπικά στοιχεία εργαζομένου 4. Μετρήσεις αποτελεσματικότητας 5. Μέτρηση καταμέτρησης της απόδοσης στελεχών Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

24 Υποκειμενικές μέθοδοι αξιολόγησης
Συγκριτικές: Κατάταξη Κατάταξη σε ζευγάρια: πιθανά ζευγάρια = Ν(Ν-1)/2 Επιβεβλημένης επιλογής Αξιολόγηση με βάση απόλυτα πρότυπα απόδοσης Γραφικές κλίμακες κατάταξης Σταθμισμένος κατάλογος Κρίσιμα περιστατικά Κλίμακες αξιολόγησης συμπεριφοράς στην εργασία Αξιολόγηση με τη βοήθεια ψυχολόγων Κέντρα αξιολόγησης Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

25 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Μέθοδοι Αξιολόγησης Γραπτά Περιγραφικά Κείμενα Αξιολόγηση Συμπεριφοράς σε σχέση με Κρίσιμα Περιστατικά Χρήση Κλίμακας Βαθμολόγησης πάνω σε Κριτήρια Απόδοσης Χρήση Κλίμακας Βαθμολόγησης πάνω σε Κριτήρια Συμπεριφοράς Πολυπρόσωπες Συγκρίσεις Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

26 Γραπτά Περιγραφικά Κείμενα
Απλή γραπτή περιγραφή: των δυνατών και αδύνατων σημείων ενός εργαζόμενου της απόδοσής του των δυνατοτήτων εξέλιξής του προτάσεων για τη βελτίωσή του Πολλές φορές το κείμενο αντανακλά τις δυνατότητες γραπτής έκφρασης του συνάκτη Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

27 Αξιολόγηση Συμπεριφοράς σε σχέση με Κρίσιμα Περιστατικά
Αξιολόγηση Συμπεριφοράς σε σχέση με Κρίσιμα Περιστατικά Εστίαση στη συμπεριφορά του εργαζόμενου σε σχέση με την αποτελεσματικότητα Επιλογή κρίσιμων περιστατικών και γραπτή αξιολόγηση του τρόπου που αυτά αντιμετωπίστηκαν από τον εργαζόμενο Δεν εξετάζονται χαρακτηριστικά προσωπικότητας, μόνο συμπεριφορές Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

28 Χρήση Κλίμακας Βαθμολόγησης πάνω σε Κριτήρια Απόδοσης
Επιλέγονται κριτήρια όπως: παραγωγικότητα, ποιότητα εργασίας, γνώση, συνεργασία, πρωτοβουλία Εφαρμόζεται βαθμολόγηση βάσει κλίμακας, π.χ Τα αποτελέσματα: δε δίνουν λεπτομερή στοιχεία επιτρέπουν ποσοτική ανάλυση και συγκρίσεις Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

29 Χρήση Κλίμακας Βαθμολόγησης πάνω σε Κριτήρια Συμπεριφοράς
Συνδυάζονται στοιχεία Κλίμακας Βαθμολόγησης πάνω σε Κριτήρια και Αξιολόγησης Συμπεριφοράς πάνω σε Κρίσιμα Περιστατικά Καθορίζονται συκεκριμένες, ορατές και μετρήσιμες συμπεριφορές στην εργασία, προς αξιολόγηση Παραδείγματα: Προβλεπτικότητα, Προγραμματισμός, Επίλυση Προβλημάτων, Χειρισμός Επειγουσών Καταστάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

30 Πολυπρόσωπες Συγκρίσεις
Συγκριτική βαθμολόγηση βάσει επιπέδων απόδοσης, π.χ. το καλύτερο 5% των εργαζομένων Βαθμολόγηση από τον καλύτερο προς τον χειρότερο Σύγκριση εργαζομένων ανά δύο Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

31 Συμμετοχή στην αξιολόγηση
Αυτοαξιολόγηση Αξιολόγηση από συναδέλφους Αξιολόγηση από υφισταμένους Αξιολόγηση από πελάτες Αξιολόγηση 360ο Μοιρών Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

32 Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής αξιολόγησης
Εγκυρότητα: Αντιπροσωπευτικότητα κριτηρίων Αξιοπιστία: 1. Ενδο-βαθμολογική 2. Εσωτερική 3. Διαχρονική Αντικειμενικότητα Συγκρισιμότητα Συνάφεια Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

33 Βασικές διαδικασίες συστήματος αξιολόγησης
Ανάλυση εργασίας Καθορισμός του τι σημαίνει επιτυχημένη εκτέλεση έργου Ανάπτυξη τρόπων μετρήσεως των επιτεύξεων Σφάλματα συστήματος: Ασταθή σφάλματα (Διαφωνία μεταξύ δυο εκτιμητών, ασυμφωνία δύο εκτιμήσεων) Σταθερά σφάλματα Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

34 Μέθοδοι αξιολογήσεως (1)
Ι. Μέθοδοι συγκρίσεως Μέθοδοι κατατάξεως Μέθοδος της εναλλακτικής κατάταξης (Σύγκριση κατά ζεύγη) Μέθοδος ομαδοποιήσεως κατά κατηγορίες ΙΙ. Μέθοδοι σταθερών κριτηρίων Ποιοτικές Μέθοδοι (μέθοδος κρίσιμων γεγονότων, σταθμισμένος κατάλογος) Ποσοτικές Μέθοδοι (συμβατική κατάταξη) Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

35 Μέθοδοι αξιολογήσεως (2)
ΙΙΙ. Αξιολόγηση με βάση την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων Βήματα: 1. Καθορισμός στόχων 2. Επίτευξη στόχων 3. Αξιολόγηση 4. Καθορισμός νέων στόχων ΙV. Μέθοδοι άμεσης μέτρησης Μέτρηση παραγωγικότητας Μέτρηση αποχωρήσεων Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

36 Προβλήματα εφαρμογής διαδικασίας
Α. Ποιος διενεργεί την αξιολόγηση Δημιουργία φόβου στους υφισταμένους Ανασφάλεια προϊστάμενου Β. Καθορισμός των χρονικών διαστημάτων διεξαγωγής αξιολόγησης Γ. Αναπληροφόρηση του εργαζομένου για τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

37 Μεροληψία Αξιολογητή (1) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
halo effect ή επίδραση γειτνίασης: Δύσκολο να είσαι αντικειμενικός με κάποιον που συναναστρέφεσαι καθημερινά. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μη θετική κρίση. Λάθος του μέσου όρου (error of central tendency): Πολλοί αξιολογητές προτιμούν να είναι στο μέσο της κλίμακας ώστε να μην διακινδυνεύσουν. Ή δεν είναι σε θέση να αιτιολογήσουν ακραία συμπεριφορά. Υπερβολική αυστηρότητα ή υπερβολική επιείκια: Το αντίθετο του προηγουμένου. Ο κριτής είναι ιδιαίτερα επιεικής ή αυστηρός. Χωρίς το ένα ή το άλλο να αποτυπώνει την αλήθεια. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

38 Μεροληψία Αξιολογητή (2) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Μεροληψία λόγω κουλτούρας: Ο κριτής κρίνει τον πληθυσμό και όχι τον αξιολογούμενο. Προσωπική προδιάθεση: Μπορεί να είναι θετική, ουδέτερη ή και αρνητική. Πλέον πρόσφατο γεγονός: Ο αξιολογητής «παρασύρεται» από πρόσφατα δεδομένα. Ο αξιολογητής λειτουργεί ως όργανο μέτρησης. Πρέπει να πιστοποιηθεί η λειτουργία του. Πώς: με συνεχή πειραματισμό και ερωτήσεις που «εξαναγκάζουν» σε ακρίβεια. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

39 Προβλήματα κατά την αξιολόγηση
Δυσκολίες αξιολόγησης: Σχεδίαση συστήματος και λειτουργικά προβλήματα Ακριβής ορισμός παραγόντων αξιολόγησης Αντίδραση στο σύστημα αξιολόγησης Πολλαπλή χρήση αποτελεσμάτων αξιολόγησης Λάθη αξιολόγησης: Λάθη επιείκειας Λάθη αυστηρότητας Τάση προς το κέντρο Γενίκευση κρίσης Προβλήματα ορισμού προτύπων αξιολόγησης Προσωπικές προκαταλήψεις Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

40 Προϋποθέσεις αποτελεσματικής αξιολόγησης
Προκαθορισμένοι στόχοι Περιοδική ανεπίσημη αξιολόγηση και επαναπληροφόρηση Αντικειμενικά στοιχεία επίδοσης Ομοιόμορφα και συνεπή πρότυπα και βαθμολογίες Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

41 Πιθανά Εμπόδια για την Σωστή Αξιολόγηση
Πιθανά Εμπόδια για την Σωστή Αξιολόγηση Έμφαση σε ένα μοναδικό κριτήριο Το σφάλμα της θετικής ή αρνητικής επιείκειας Εξιδανίκευση λόγω κάποιας αρετής (Halo Effect) Το σφάλμα των όμοιων στοιχείων Ανεπαρκής διαφοροποίηση των κριτηρίων μεταξύ τους Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

42 Ενέργειες Αντιμετώπισης των Εμποδίων
Ενέργειες Αντιμετώπισης των Εμποδίων Χρήση Πολλαπλών Κριτηρίων Μείωση της έμφασης στα Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας Έμφαση στα στοιχεία της Συμπεριφοράς Τήρηση γραπτών στοιχείων για τη Συμπεριφορά των εργαζόμενων Επιλογή Αξιολογητών Εμπλοκή περισσότερων του ενός Αξιολογητών Εκπαίδευση Αξιολογητών Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

43 Κριτήρια Καθορισμού Αποδοχών
Απόδοση - Επίτευξη Στόχων Προσπάθεια που ο εργαζόμενος καταβάλλει Χρονική διάρκεια συνεργασίας με τον Οργανισμό Τυπικά Προσόντα Δυσκολία Εργασίας Σημαντικότητα Εργασίας Βαθμός Αυτονομίας Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

44 Προσανατολισμός Συστήματος Αποδοχών
Αμοιβή Θέσης Αμοιβή Προσώπου Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

45 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Κατηγορίες Αποδοχών Βελτιώσεις που αφορούν το περιεχόμενο της εργασίας Βελτιώσεις που αφορούν τον εργαζόμενο Άμεσα οικονομικά οφέλη Έμμεσα οικονομικά οφέλη Μη οικονομικά οφέλη Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

46 Βελτιώσεις που αφορούν το περιεχόμενο της εργασίας
Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων Μεγαλύτερος βαθμός υπευθυνότητας Ευκαιρίες προσωπικής βελτίωσης Μεγαλύτερος βαθμός εργασιακής αυτονομίας Περισσότερο ενδιαφέρουσα εργασία Ποικιλία δραστηριοτήτων Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

47 Άμεσα Οικονομικά Οφέλη
Βασικός μισθός ή ημερομίσθιο Υπερωριακή αμοιβή Εφ’ άπαξ πρόσθετη αμοιβή (Bonus) απόδοσης ή επίτευξης στόχων Συμμετοχή στα κέρδη Παραχώρηση μετοχών Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

48 Έμμεσα οικονομικά οφέλη
Προγράμματα Ασφάλισης Αμοιβή για Χρόνο Μη Εργασίας από Ασθένεια Άλλες Παροχές (π.χ. Αυτοκίνητο) Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

49 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Μη οικονομικά οφέλη Βελτίωση επίπλωσης γραφείου Αποκλειστική γραμματειακή υποστήριξη Χρονικές ιδιαιτερότητες Ταξίδια Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

50 Συνέντευξη αξιολόγησης
Αντικειμενικοί στόχοι Δραστηριοποίηση εργαζομένων Γνώση επιπέδου απόδοσης Επιβράβευση – πληροφόρηση Σχέση προϊστάμενου – υφισταμένων Μελλοντικά προγράμματα βελτίωσης Τύποι συνεντεύξεων Μίλησε και πείσε Μίλησε και άκουσε Επίλυση προβλημάτων Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

51 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Διοίκηση απόδοσης Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

52 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Στόχοι αξιολόγησης Η επίτευξη του αισθήματος δικαιοσύνης και αξιοκρατίας μεταξύ των εργαζομένων. Η συνεχή ανάπτυξη-βελτίωση των εργαζομένων. Η υποστήριξη των αποφάσεων και πολιτικών που αφορούν τις αμοιβές, τα κίνητρα, την εκπαίδευση, τις προαγωγές, τις μεταθέσεις, τις προσλήψεις. Η ενδυνάμωση των εργαζομένων και η ενίσχυση της παρακίνησης για υψηλή απόδο­ση και συνεχή βελτίωση. Η ενίσχυση του αισθήματος υπευθυνότητας. Η συμβολή στην αποτελεσματική άσκηση διοίκησης από τους προϊσταμένους (στοχο-θεσία, καθοδήγηση, ανάπτυξη συνεργατών, έλεγχος). Η ενίσχυση των στοιχείων της εταιρικής κουλτούρας της επιχείρησης. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

53 Παράδειγμα επιβεβλημένης κατάταξης
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

54 Παράδειγμα γραφικής κλίμακας
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

55 Σταθμισμένος κατάλογος
Συνήθως ζητάει προτάσεις από υφισταμένους; Δείχνει σημαντικό ενδιαφέρον για τη δουλειά; Δείχνει συνέπεια στη συμπεριφορά του απέναντι στους υφισταμένους του; Συνηθίζει να υποστηρίζει τους υφισταμένους του; Έχει σαφή γνώση για τις θέσεις των υφισταμένων; Γνωρίζει και προσπαθεί να ακολουθεί τους όρους της σύμβασης απασχόλησης: Οι υφιστάμενοι του δείχνουν σεβασμό; Είναι οι χώροι του τμήματος του καθαροί και τακτοποιημένοι; Δείχνει προτιμήσεις για συγκεκριμένους υφισταμένους του; Αφιερώνει χρόνο στο να ακούει τα προβλήματα των υφισταμένων του; Κάνει ή έχει κάνει παρατηρήσεις σε υφισταμένους του δημόσια; Παραπονιέται για τη συμπεριφορά ανωτέρων του σε υφισταμένους; Ελέγχει τα συναισθήματα του; Συνήθως ακολουθούνται οι οδηγίες στο τμήμα; Συνήθως ακολουθούνται οι οδηγίες του προϊσταμένου; Αναγνωρίζει και επαινεί τη σωστή δουλειά; Τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα στο τμήμα; Κάνει λάθη; ΝΑΙ ΟΧΙ Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

56 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

57 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση εργαζομένων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google