Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικές έννοιες της ποσοτικού τύπου έρευνας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικές έννοιες της ποσοτικού τύπου έρευνας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικές έννοιες της ποσοτικού τύπου έρευνας
Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

2 Βασικές παραδοχές και οι τύποι της ποσοτικής έρευνας
Περιεχόμενα Βασικές παραδοχές και οι τύποι της ποσοτικής έρευνας Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα Ιωάννης Γκιόσος Εκλεγμένος Λέκτορας Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

3 Βασικές παραδοχές και και οι τύποι της ποσοτικής έρευνας (1)
Οι επιστήμονες που ασπάζονται την άποψη ότι «η πραγματικότητα υφίσταται ανεξάρτητα από τα άτομα που την παρατηρούν» και ότι «η γνώση που αποκτούμε για την πραγματικότητα πηγάζει από τις εμπειρίες μας» δέχονται ότι τα κοινωνικά φαινόμενα είναι όπως τα φυσικά φαινόμενα, αντικειμενικά «πράγματα» που μπορούν να παρατηρηθούν επιστημονικά και να ανακαλυφθούν γενικοί αιτιακοί κανόνες που τα καθορίζουν (εξηγητικό μοντέλο). Έτσι τα κοινωνικά φαινόμενα μπορούν να μελετηθούν γι αυτούς τους επιστήμονες με εργαλεία των Φυσικών Επιστημών

4 Βασικές παραδοχές και οι τύποι της ποσοτικής έρευνας (2)
Υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα. Μπορούμε να την μελετήσουμε με τρόπο αντικειμενικό. Μπορούμε να δώσουμε εξηγήσεις. Στηριζόμαστε σε παραγωγικούς συλλογισμούς. Στηριζόμαστε σε συγκεκριμένες, καθορισμένες εκ των προτέρων ενέργειες. Σκοπός μας ο έλεγχος των θεωριών με εμπειρικά δεδομένα. Διατυπώνουμε ερευνητικές υποθέσεις.

5 Βασικές παραδοχές και οι τύποι της ποσοτικής έρευνας (3)
Τα είδη της ποσοτικές έρευνας είναι: Πειραματική Μη πειραματική (2.1. Περιγραφική/Descriptive, 2.2. Σύγκρισης/Casual-comparative 2.3. Συσχέτισης/Correlational) 2.4. Αντιστροφής 2.5. Μη ισοδύναμων ομάδων και 2.6. Διαδοχικών μετρήσεων

6 Βασικές παραδοχές και οι τύποι της ποσοτικής έρευνας (4)
Η πειραματική έρευνα επιχειρεί να προσδιορίσει σχέση αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών. Στην πειραματική έρευνα επηρεάζουμε κάποιες μεταβλητές και μετά μετράμε την επίδραση αυτού του χειρισμού. Π.χ. βάζουμε μικρά παιδιά να παρακολουθήσουν σκηνές βίας και μετά παρακολουθούμε την συμπεριφορά τους.

7 Βασικές παραδοχές και οι τύποι της ποσοτικής έρευνας (5)
ΠΡΟΣΟΧΗ. Η σχέση αιτίας-αποτελέσματος δεν τεκμηριώνεται από στατιστική ανάλυση αλλά από λογικές διαδικασίες. ΠΡΟΣΟΧΗ. Η πειραματική έρευνα είναι δύσκολη στον σχεδιασμό της. Δεν ενδείκνυται για νέους και άπειρους επιστήμονες.

8 Βασικές παραδοχές και οι τύποι της ποσοτικής έρευνας (6)
Στην πειραματική έρευνα ο/η ερευνητής/τρια διατυπώνει μία ή περισσότερες υποθέσεις (hypothesis) και μέσα από το πείραμα προσπαθεί να τις επαληθεύσει ή απορρίψει. Στην πειραματική έρευνα ο/η ερευνητής προσπαθεί να ελέγξει τις υποθέσεις του μέσα από στατιστικές αναλύσεις.

9 Βασικές παραδοχές και οι τύποι της ποσοτικής έρευνας (7)
Η περιγραφική ποσοτική έρευνα συνιστά μελέτη της εκάστοτε κατάστασης και χρησιμοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση. Στην περιγραφική ποσοτική έρευνα χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, δημοσκοπήσεις. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι συγχρονικές/cross-sectional και διαχρονικές/longitudinal έρευνες. Επίσης μια μελέτη περίπτωσης που στηρίζεται σε μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία της περιγραφικής ποσοτικής έρευνας.

10 Βασικές παραδοχές και οι τύποι της ποσοτικής έρευνας (8)
Η έρευνα σύγκρισης προσπαθεί όπως και η πειραματική έρευνα να προσδιορίσει σχέσης αιτίας-αποτελέσματος. Αντί όμως ο ερευνητής να μελετά τις εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον τις μελετά στο πραγματικό περιβάλλον. Στην ουσία προσπαθεί να βρει δύο ή περισσότερες ομάδες ανθρώπων που διαφέρουν στην εξαρτημένη μεταβλητή που μελετά.

11 Βασικές παραδοχές και οι τύποι της ποσοτικής έρευνας (9)
Στην βιβλιογραφία μπορεί κάποιος να συναντήσει την έρευνα σύγκρισης/casual-comparative και ως έρευνα διαφορικών ομάδων/ex post facto design. Επίσης η έρευνα σύγκρισης απαντάται στα πλαίσια της κατηγορίας των ημι-πειραματικών ερευνών. Οι ημι-πειραματικές/Quasi-experimental έρευνες περιλαμβάνουν εκτός από την έρευνα σύγκρισης και την έρευνα διαδοχικών μετρήσεων/time series design την έρευνα αντιστροφής/reversal design, την έρευνα με μη ισοδύναμη ομάδα έλεγχου/ non-equivalent control croup

12 Βασικές παραδοχές και οι τύποι της ποσοτικής έρευνας (10)
Η έρευνα συσχέτισης διερευνά σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ δύο μεταβλητών. Π.χ. πως συσχετίζεται η μεταβλητή, απόδοση των μαθητών, με τη μεταβλητή, μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους Ο βαθμός σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών εκφράζεται με έναν συντελεστή συσχέτισης (correlation coefficient). Η έρευνα συσχέτισης έχει ως στόχο να γίνουν προβλέψεις. ΠΡΟΣΟΧΗ Η ύπαρξη σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών δεν σημαίνει και ύπαρξη σχέσης αιτίας – αποτελέσματος μεταξύ τους.

13 Βασικές παραδοχές και οι τύποι της ποσοτικής έρευνας (11)

14 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (1)
School uniform in urban public high schools VIRGINIA ANN BENDEL DRAA YOUNGSTOWN STATE UNIVESRITY 2005

15 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (2)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Τοποθέτηση προβλήματος Σκοπός της εργασίας Ερευνητικά ερωτήματα Σημαντικότητα Περιορισμοί και οριοθετήσεις Ορισμοί εννοιών

16 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (3)
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «Τοποθέτηση προβλήματος»;

17 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (4)
Μια ευρύτερη περιοχή της γνώσης Μια προβληματική περιοχή που είναι μέρος της προηγούμενης

18 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (5)
Το να αναφέρει ο/η ερευνητής/τρια την προβληματική περιοχή και κυρίως να προσδιορίσει τη σχέση της με την ευρύτερη περιοχή είναι η τοποθέτηση του προβλήματος.

19 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (6)
Η τοποθέτηση του προβλήματος είναι αντικείμενο των πρώτων παραγράφων της εισαγωγής μιας εργασίας

20 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (7)
Τοποθέτηση του προβλήματος Η πολιτική της κοινής ενδυμασίας (κοινή σχολική ενδυμασία ΚΣΕ) είναι αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης των τελευταίων ετών. Οι υποστηρικτές επικαλούνται έρευνες που καταδεικνύουν οφέλη στην συμπεριφορά των μαθητών μέσα στο σχολείο (Συγγραφέας, 2000) αλλά στην σχολική απόδοση των μαθητών (Συγγραφέας, 1998) αλλά και…………………………………………………………………… Από την άλλη μεριά οι σκεπτικιστές αντιτείνουν ………………. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι τα εμπειρικά στοιχεία των ερευνών δεν είναι επαρκή για να υπάρξει ένα αξιόπιστο και έγκυρο συμπέρασμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης πολιτικής

21 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (8)
Η τοποθέτηση του προβλήματος (statement of the problem) συνήθως είναι τίτλος μιας ενότητας στην αρχή της εργασίας που περιλαμβάνει όλο το σκεπτικό μέσα από το οποίο προέκυψε το πρόβλημα. Η τοποθέτηση του προβλήματος καταλήγει με την ρητή και συνοπτική διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος είτε ονομάζοντάς το ως τέτοιο είτε ονομάζοντάς το σκοπό της έρευνας.

22 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (9)
Σκοπός Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις επιδράσεις της χρήσης κοινής σχολικής ενδυμασίας στην σχολική απόδοση σε σχολεία οκτώ μεγάλων περιοχών του Οχάιο. Συγκεκριμένα προσπαθεί να προσδιορίσει την επίδραση που έχει η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας σε δείκτες της σχολικής απόδοσης όπως τον βαθμό σχολικής παρακολούθησης, το ποσοστό αποφοίτων τη αποφοίτηση, τη σχολική επίδοση των μαθητών και την διαγωγή τους.

23 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (10)
Στην συνέχεια εξειδικεύομε το ερευνητικό μας πρόβλημα ορίζοντας τα συγκεκριμένα ερευνητικά μας ερωτήματα είτε τις υποθέσεις (hypothesis) είτε και τα δύο. Ποιο από δύο πρέπει να χρησιμοποιούμε και τι σημαίνει το καθένα από αυτά;

24 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (11)
Σε μια ποσοτική έρευνα ανάλογα με το πόσο γενικό ή συγκεκριμένο είναι το ερευνητικό μας πρόβλημα μπορούμε να θέσουμε και ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις εργασίας. (hypothesis). Οι ποιοτικές έρευνες όμως δεν έχουν υποθέσεις.

25 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (12)
Υποθέσεις εργασίας Πειραματικές Ποιοτικές Ημι-πειραματικές Ερευνητικά ερωτήματα

26 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (13)
ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣ ΞΑΝΑΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

27 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (14)
ΠΩΣ ΤΟ ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ;

28 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (15)
…ο/η ερευνητής/τρια εντοπίζει ότι μια θεωρία δεν έχει επαρκώς σε κάποια σημεία της επαληθευτεί. … ο/η ερευνητής/τρια εντοπίζει ότι υπάρχουν αντικρουόμενα συμπεράσματα σχετικά με ένα θέμα … ο/η ερευνητής/τρια εντοπίζει ένα φαινόμενο που δεν έχει μέχρι στιγμής μελετηθεί.

29 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (16)
…ο/η ερευνητής/τρια βρίσκει ότι μπορεί να επαναλάβει μια ερευνητική διαδικασία με άλλο τρόπο γιατί θεωρεί ότι η χρησιμοποιηθείσα ήταν εσφαλμένη. ο/η ερευνητής/τρια βρίσκει ότι μπορεί να επαναλάβει μια ερευνητική διαδικασία σε άλλο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. … ο/η ερευνητής/τρια βρίσκει ότι μπορεί να επιλύσει ένα υπάρχον πρακτικό πρόβλημα που μέχρι τώρα δεν έχει λυθεί.

30 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (17)
…ο/η ερευνητής/τρια θέλει να δημιουργήσει μια νέο εκπαιδευτικό εργαλείο. …ο/η ερευνητής/τρια θέλει να ερμηνεύσει ένα φαινόμενο μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση

31 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (18)
Το ερευνητικό πρόβλημα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια με σειρά προτεραιότητας: Να έχει θεωρητική αξία. Να έχει σχέση με τον τομέα της επιστήμης στο πλαίσιο της οποίας τίθεται. Να έχει ενδεχόμενη πρακτική αξία. Να είναι επαρκές πλάτος έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις μιας μεταπτυχιακής διατριβής. Να μπορεί να το απαντήσει ο ερευνητής σε σχέση με το υπόβαθρό του. Να είναι επεξεργάσιμο σε εύλογο χρόνο. Έχει ενδιαφέρον για τον/την ερευνητή/τρια

32 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (19)
Στην περίπτωση του παραδείγματος μας τα ερευνητικά προβλήματα ήταν: Βελτιώνει η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας το βαθμό σχολικής παρακολούθησης ; Βελτιώνει η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας το ποσοστό αποφοίτων ; Βελτιώνει η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας τη σχολική επίδοση των μαθητών ; Βελτιώνει η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας την διαγωγή των μαθητών;

33 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (20)
Ακολουθεί η διατύπωση των υποθέσεων της εργασίας. Τι είναι «υπόθεση» ; ΕΝΑΙ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

34 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (21)
Στο παράδειγμά μας οι ερευνητικές υποθέσεις ήταν: Η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας αυξάνει το βαθμό σχολικής παρακολούθησης Η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας αυξάνει το ποσοστό αποφοίτων Η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας αυξάνει τη σχολική επίδοση των μαθητών Η χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας βελτιώνει την διαγωγή των μαθητών

35 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (22)
Παρατηρούμε ότι σε κάθε μία από τις υποθέσεις μας μελετάμε δύο παράγοντες. Από την μία μεριά την χρήση της κοινής σχολικής ενδυμασίας, και από την άλλη το βαθμό σχολικής παρακολούθησης ή το ποσοστό αποφοίτων κ.α. Οι παράγοντες αυτοί στην ποσοτική έρευνα αποκαλούνται ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

36 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (23)
Οι Μεταβλητές (variables) είναι τα πράγματα που μετράμε, ελέγχουμε και χειριζόμαστε. Διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως στον ρόλο που διαδραματίζουν στην έρευνα και στο τρόπο που τα μετράμε. Οι μεταβλητές διακρίνονται σε εξαρτημένες (dependent) και ανεξάρτητες (independent).

37 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (24)
Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι αυτή που χειριζόμαστε αυτή που εικάζουμε ως αιτία. Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι αυτή που μετράμε ή καταγράφουμε για να δούμε την επίδραση που έχει επάνω τους ο χειρισμός της ανεξάρτητης. H εξαρτημένη μεταβλητή είναι αυτή που θεωρούμε ως αποτέλεσμα.

38 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (25)
Η έννοια της ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής χρησιμοποιείται κυρίως στις πειραματικές έρευνες. Παρόλα αυτά οι έννοιες συναντώνται και στις περισσότερες από τις ημι-πειραματικές. Έτσι αν για παράδειγμα αν θέλουμε να δούμε την διαφορά που πιθανώς έχουν οι άνδρες από τις γυναίκες στο βαθμό χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών τότε θεωρούμε το φύλο ως ανεξάρτητη μεταβλητή και το βαθμό χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως εξαρτημένη

39 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (26)
Στο προηγούμενο παράδειγμα θεωρήσαμε το φύλο ως ανεξάρτητη μεταβλητή. Επειδή αυτό το είδος της μεταβλητής, το φύλο δηλαδή, επειδή δεν μπορεί στην ουσία να γίνει αντικείμενο χειρισμού από τον ερευνητή ονομάζεται εναλλακτικά αντί για ανεξάρτητη μεταβλητή, μετριαστική μεταβλητή (moderator variable). Τέτοιες μεταβλητές που ενώ είναι ανεξάρτητες επειδή από την φύση τους δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο χειρισμού είναι και η ηλικία, η φυλή, η επαγγελματική κατάσταση κ.ά.

40 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (27)
Στο παράδειγμα μας η χρήση της κοινής σχολικής ενδυμασίας είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή.

41 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (28)
Στην βιβλιογραφία θα συναντήσει κάποιος και την εξωτερική μεταβλητή (extraneous variable). Η εξωτερική μεταβλητή αναφέρεται σε παράγοντα που επηρεάζει τη σχέση μεταξύ ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής και δεν ελέγχεται από τον ερευνητή. Για παράδειγμα σε ένα πείραμα για την απόδοση δύο ομάδων εκπαιδευόμενων να παρουσιάζονται διαφορές εξαιτίας της ύπαρξης του πειραματιστή και όχι της ανεξάρτητης μεταβλητής.

42 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (29)
ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει και ο όρος μηδενική υπόθεση (null hypothesis). Ο όρος χρησιμοποιείται όμως για την στατιστική εξέταση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και δηλώνει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών.

43 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (30)
Ο ερευνητής δεν έχει όμως τελειώσει την εισαγωγή του. Οφείλει να μας ξεκαθαρίσει Τι εννοεί λέγοντας «χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας». Τι εννοεί λέγοντας «βαθμός σχολικής παρακολούθησης» Τι εννοεί λέγοντας «σχολική επίδοση μαθητών» Τι εννοεί λέγοντας «διαγωγή μαθητών» ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ …

44 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (31)
ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ Πως μετρά την «χρήση κοινής σχολικής ενδυμασίας». Πως μετρά τον «βαθμό σχολικής παρακολούθησης» Πως μετρά την «σχολική επίδοση μαθητών» Πως μετρά την «διαγωγή μαθητών» Η διαδικασία με την οποία ο ερευνητής καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μετρά μια μεταβλητή ονομάζεται λειτουργικός ορισμός.

45 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (32)
Η σχολική διαγωγή των μαθητών αναφέρεται στην συμμόρφωση τους στους κανόνες του σχολείο, [ορισμός] και εκφράζεται με το επί της εκατό ποσοστό αποβολών των μαθητών ανά σχολική μονάδα. [λειτουργικός ορισμός]

46 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (33)
Δύο ακόμη πράγματα έχουν μείνει για τον ερευνητή. Να επιχειρηματολογήσει σχετικά με τις οριοθετήσεις και τους περιορισμούς της έρευνάς του. Να επιχειρηματολογήσει για την σημαντικότητα της έρευνας ή της λύσης του ερευνητικού προβλήματος από επιστημονικής πρωτίστως και πρακτικής δευτερευόντως σκοπιάς.

47 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (34)
Οριοθετήσεις (Delimitations). Οι επιλογές που κάνει ο ερευνητής για να καταστήσει την επίλυση ενός προβλήματος ευκολότερη εφικτή.

48 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (35)
Η έρευνα έχει επικεντρωθεί στην συλλογή στοιχείων αποκλειστικά από τις οκτώ μεγαλύτερες περιοχές του Οχάιο της περιόδου

49 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (36)
Περιορισμοί (Limitations). Οι επιδράσεις που δεν μπορούν να ελεγχθούν ή οι αδυναμίες λόγω των οριοθετήσεων που τέθηκαν.

50 Βασικές έννοιες της ποσοτικής έρευνας μέσα από ένα παράδειγμα (37)
Εάν τα στοιχεία, σχετικά με την σχολική απόδοση των μαθητών, που ελήφθησαν από τις διευθύνσεις των σχολείων είναι ανακριβή τότε είναι προβληματική η εκτίμηση ομοιοτήτων ή διαφορών μεταξύ των σχολείων. Εάν στις σχολικές μονάδες που μετρήθηκαν είχαν υπάρξει γεγονότα όπως αλλαγή της διεύθυνσης του σχολείου ή … τότε …


Κατέβασμα ppt "Βασικές έννοιες της ποσοτικού τύπου έρευνας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google