Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό…
Η παρότρυνση έρχεται από τη διευθύντρια του σχολείου μας ,κα Μαντικού Σταματία, η οποία αποτελεί παράδειγμα μετάβασης από το μοντέλο του διευθυντή-διοικητικού-επόπτη, στο μοντέλο του ηγέτη-καθοδηγητή- οραματιστή . Τα τελευταία χρόνια στο σχολείο μας, με απόδειξη τα προγράμματα που υλοποιούμε κάθε χρόνο, η εκπαίδευση για την αειφορία, δε θεωρείται το μέσο για να διδάξουμε σχετικά με τη φύση και κάποιες οικολογικές όψεις, αλλά περιλαμβάνει ευρύτερα θέματα όπως η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών , η επιβίωση των παραδόσεων κ.τ.λ. Έτσι λοιπόν το σχολείο μας συμμετείχε στο διαγωνισμό «Αειφόρο Σχολείο», αφενός γνωρίζοντας πώς το Αειφόρο Σχολείο είναι μια δυναμικά συνεχώς εξελισσόμενη έννοια, αφού πρόκειται για την πιο καινοτόμο εκπαιδευτική μεταρρύθμιση των τελευταίων χρόνων σε παγκόσμιο επίπεδο και αφετέρου ακολουθώντας την πρόκληση «σκέψου πλανητικά , δράσε τοπικά..»

3 ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Η προσπάθεια της σχολικής μονάδας, για διαμόρφωση της σε «αειφορική», οργανώνεται με βάση τις δικές της ανάγκες, ιδιαιτερότητες και προβλήματα της κοινότητάς της Ρόδου και γενικότερα της Δωδεκανήσου.. Για τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό ¨Αειφόρο Σχολείο» ενεργοποιούνται όλοι οι κινητήριοι μοχλοί της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται: Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων . Συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολικού Συμβουλίου Συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων και Μαθητικών συμβουλίων, όπως προέκυψαν κατά τις σχολικές εκλογές του Οκτωβρίου. Συνεδριάσεις μαθητών κατά τμήμα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Συνεδρίαση εκπαιδευτικών , μαθητικών συμβουλίων, σχολικού συμβουλίου Ανακοίνωση στην τοπική κοινωνία για την απόφαση του σχολείου να συμμετέχει στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου καθώς και του σχεδίου δράσης.

4 Η δέσμευση..... Κατανοείται από τους εκπαιδευτικούς και από όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία η ενιαιότητα της μάθησης. Συνειδητοποιείται ότι η οικολογική γνώση δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών απαιτεί την ενσωμάτωση των κοινωνικών πτυχών της Π.Ε. οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολύ-επίπεδων αλφαβητισμένων πολιτών . Σε ένα τέτοιο πλαίσιο εκείνο το οποίο γίνεται αποδεκτό , είναι ότι η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στα περιβαλλοντικά προβλήματα απαιτεί γνώση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών συνιστωσών του περιβάλλοντος της τοπικής κοινωνίας, κάτι τέτοιο σημαίνει ουσιαστική κατανόηση από τους μαθητές της αξιοποίησης της Τεχνολογίας, του πολιτισμού, των νόμων, των οικονομικών της τοπικής κοινότητας. Γνώση και βαθιά κατανόηση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον να εξετάζεται ολιστικά.

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Καταγράψαμε τις βασικές αρχές ενός αειφόρου σχολείου: Επίδειξη υπευθυνότητας σε διάφορες δράσεις Ενδυνάμωση των σχέσεων με την κοινότητα Εκτίμηση των απόψεων των διαφόρων φορέων της κοινότητας Εφαρμογή διαχειριστικής περιβαλλοντικής πολιτικής στις διάφορες πτυχές της σχολικής ζωής Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών συνεπειών τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινότητα Προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης των διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται στο σχολείο, από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές Συνεχής προσπάθεια για ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση της σχολικής μονάδας Επικοινωνία και συνεργασία με την τοπική κοινότητα για προώθηση και υλοποίηση μιας τοπικής και σχολικής ατζέντας βασισμένης στη βιωσιμότητα

6 Περιβαλλοντικά «εγγράμματοι» Πολίτες
Σκοπός μας... Ο σκοπός μας ήταν να παρέχουμε στους μαθητές , τις γνώσεις , τις δεξιότητες και τις αξίες που απαιτούνται για την αειφόρο διαχείριση θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον ώστε να επιτύχουμε να γίνουν Περιβαλλοντικά «εγγράμματοι» Πολίτες στη βάση της υιοθέτησης μιας νέας περιβαλλοντικής συμπεριφοράς βασισμένης στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Για να επιτύχουμε το στόχο μας προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε όσο το δυνατό εμείς και οι μαθητές μας κατάλληλες νοοτροπίες και συμπεριφορές , που αναγνωρίζουν την ανάγκη διατήρησης των κοινών αγαθών μέσα από ένα βιωματικό και συνεργατικό και μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης περάσαμε σε δράσεις με απώτερο σκοπό την ορθή διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων στα πλαίσια της αειφορίας.

7 Μέθοδος Ακολουθώντας αυτή τη συλλογιστική προχωρήσαμε από τη μεταβιβαστική μάθηση στη μετασχηματιστική. Κινηθήκαμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο έτσι ώστε η εκπαίδευση δεν προσανατολίστηκε να εμφυσήσει στους μαθητές προκαθορισμένες επιλογές, ούτε στηρίχθηκε σε ένα προαποφασισμένο πλαίσιο στόχων το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί από όλους. Βασιστήκαμε στην ανάπτυξη από τους μαθητές και γενικότερα όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία στην έρευνα, στην κριτική ικανότητα, στην ερμηνεία ζητημάτων στην αναζήτηση λύσεων σε τοπικά ζητήματα και σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

8 Άξονες Επιλέξαμε ,ως σημείο εισόδου στο διαγωνισμό «Ενέργεια - Νερό».
Επιλέξαμε ,ως σημείο εισόδου στο διαγωνισμό «Ενέργεια - Νερό». Η ενασχόληση με το ζήτημα της ενέργειας και του νερού εκτός από επίκαιρη σε τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, μας έδωσε την ευκαιρία να προσαρμόσουμε μεγάλο μέρος του αναλυτικού μας προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκές της τοπικής κοινωνίας , έτσι ώστε οι μικροί μας μαθητές να είναι επί της ουσίας οι πρωταγωνιστές στην διαδικασίας της μάθησης και εμείς οι συνοδοιπόροι. Η συμμετοχή του σχολείου μας στο Β.Α.Σ ήταν καθολική. Δηλαδή συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι μαθητές. Επίσης είχαμε ένα ποσοστό 60% των γονέων.

9 Έχοντας στο μυαλό μας πως...
Χωριστήκαμε σε ομάδες 1.Οι Νερίτες Ιππότες 2. Οι Ρόδιοι Ανακυκλωτικοί Ιππότες 3. Ροδιτο-εξοικονομητές της Ενέργειας 4. Δημοσίων σχέσεων Έχοντας στο μυαλό μας πως... Κάθε σχολείο πρέπει να είναι ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο σχολείο, με ένα καλό σχέδιο για τη σχολική μεταφορά που ενθαρρύνει το περπάτημα ή την ποδηλασία, μια ενεργή πολιτική ανακύκλωσης (να κινηθεί από το έγγραφο προς τις ηλεκτρονικές διαδικασίες οπουδήποτε είναι δυνατόν) και ένας σχολικός κήπος ή άλλες ευκαιρίες για τα παιδιά να εξερευνήσουν το φυσικό κόσμο. Τα σχολεία πρέπει να διδάξουν τα παιδιά μας από το παράδειγμα καθώς επίσης και από την οδηγία. DfES 5 Yr Strategy, 2004

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΓΝΩΜΟΜΑ ΠΩΣ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ... Δημιουργία βιολογικών σαπουνιών.

11 ΝΕΡΟ

12 ΕΝΕΡΓΕΙΑ οι μαθητές…

13 πρωτοπόρο στις καινοτομίες
Το σχολείο μας… πρωτοπόρο στις καινοτομίες και έχοντας ως φιλοσοφία του την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην διαδικασία της μάθησης, έτσι ώστε να είναι επί της ουσίας οι πρωταγωνιστές και εμείς οι δάσκαλοι, οι συνοδοιπόροι στο ταξίδι της γνώσης δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα μας . Μία ακόμη ενέργεια που έρχεται να επισφραγίσει το άνοιγμα του σχολείου μας στην τοπική κοινωνία δημοσιεύοντας τις δράσεις – παρεμβάσεις μας σε θέματα που προβληματίζουν την τοπική κοινωνία εκθέτοντας την υφιστάμενη κατάσταση και προτείνοντας λύσεις

14 Συνεχίζουμε και φέτος με στόχους…
Συνεχίζουμε και φέτος με στόχους… ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Καταμέτρηση αυτοκινήτων- επιβατών γύρω από το σχολικό συγκρότημα κατά την άφιξη και αποχώρηση των μαθητών. Σταθμοί συγκέντρωσης μαθητών περιφερειακά από το σχολικό συγκρότημα. Πεζοδρόμηση δρόμων γύρω από το σχολικό κτίριο. Δημιουργία ποδηλατόδρομων. Αύξηση του σχολικού κήπου. Συμμετοχή στο εθνικό δίκτυο του ΚΠΕ Κοζάνης Συμμετοχή στο διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρο Σχολείο», με δράσεις που θα πραγματοποιούνται και σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα. Δημιουργία ημερίδας με θέμα αειφόρο σχολείο ώστε να παρουσιάσουμε το σχολείο μας ως μία μελέτη περίπτωσης...

15 Ευχαριστώ Λιβανίου Ευαγγελία


Κατέβασμα ppt "ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google