Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LOGO Διαδικασία δόμησης σεναρίου με τη χρήση των ΤΠΕ, που προάγει την ενεργητική μάθηση Επιμορφωτής: Τσουλής Μιλτιάδης URL:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LOGO Διαδικασία δόμησης σεναρίου με τη χρήση των ΤΠΕ, που προάγει την ενεργητική μάθηση Επιμορφωτής: Τσουλής Μιλτιάδης URL:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LOGO Διαδικασία δόμησης σεναρίου με τη χρήση των ΤΠΕ, που προάγει την ενεργητική μάθηση Επιμορφωτής: Τσουλής Μιλτιάδης URL: http://www/4betterschool.org - mtsoulis@gmail.comhttp://www/4betterschool.org

2 Δημιουργώντας ένα σενάριο Σύνδεση του σεναρίου με τις ανάγκες των μαθητών 2 Ο διδακτικός μετασχηματισμός και η μέθοδος 3 Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν 4 Ο τρόπος χρήσης τους 5 Το φύλλο δραστηριοτήτων 6 Εντοπισμός της προστιθέμενης αξίας χρήσης των ΤΠΕ 1

3 Διαπίστωση της προστιθέμενης αξίας χρήσης των ΤΠΕ  Θα πρέπει να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις στα ερωτήματα:  Τι το διαφορετικό θα κερδίσει ο μαθητής αν το μάθημα γίνει με την υποστήριξη των ΤΠΕ;  Μήπως η διεξαγωγή ενός μαθήματος που να προάγει την ενεργητική μάθηση μπορεί γίνει καλύτερα βιωματικά, οπότε η χρήση των ΤΠΕ είναι πλεονασμός;  Μήπως αυτή η ενότητα διδάσκεται καλύτερα με τον παραδοσιακό τρόπο;

4 Σύνδεση του σεναρίου με τις ανάγκες των μαθητών Προβληματοποίηση του διδακτικού αντικειμένου ώστε η επίλυσή του να γίνεται αντιληπτή ως ανάγκη από τους μαθητές. Αυθεντική μάθηση Σύνδεση του διδακτικού αντικειμένου με τις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών ώστε όλη η διαδικασία να γίνει ευχάριστα και με καθολική συμμετοχή. Το δεύτερο σκέλος έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι θα διασφαλίσει την μαθητική αποδοχή σε αυτού του είδους τη μάθηση και στο μέλλον !

5 Ο διδακτικός μετασχηματισμός (1) Ο διδακτικός μετασχηματισμός (1) Τροποποίηση του διδακτικού αντικειμένου σε απλούστερα νοητικά σχήματα προκειμένου να καταστεί εύπεπτη η πρόσληψή του από τους μαθητές Γιώργος Άννα Νίκος Κική Νανά Μαθητικές εμπειρίες Νέο διδακτικό αντικείμενο Ελλοχεύει ο κίνδυνος ευτελισμού του νέου διδακτικού αντικειμένου και σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ! Μαθητικές εμπειρίες: - - Ενδιαφέροντα - Προϋπάρχουσες γνώσεις - Εναλλακτικές ιδέεςΕναλλακτικές ιδέες

6 Η μέθοδος Η υιοθέτηση ενός εποικοδομιστικού διδακτικού μοντέλου διερευνητικής ή ανακαλυπτικής προσέγγισης της γνώσης προϋποθέτει την επαρκή γνώση των προϋπαρχόντων γνωστικών σχημάτων των μαθητών (συμπεριλαμβανομένων και των εναλλακτικών τους απόψεων-ιδεών).   Προτείνεται η χρήση διερευνητικού ερωτηματολογίου για την ανίχνευση Η υιοθέτηση ενός παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας με τη χρήση του Η/Υ αν και βοηθάει τον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια, εντούτοις, δε μεταβάλλει το ρόλο των μαθητών και δεν δημιουργεί καταστάσεις αυθεντικής μάθησης. Ο Η/Υ δεν χρησιμοποιείται ως γνωστικό εργαλείο αλλά ως ένα σύγχρονο εποπτικό μέσο.

7 Συνεργατική επίλυση προβλήματος Εντοπισμός προβλήματος Ανάλυση προβλήματος Διατύπωση στρατηγικών επίλυσης Σχέδιο δράσης-επίλυση Αξιολόγηση-αναστοχασμός Επιλογή εφικτών λύσεων

8 Εποικοδομιστικό μοντέλο Προσανατολισμός Ανάδειξη ιδεών Αναδόμηση ιδεών Εφαρμογή ιδεών Ανασκόπηση Σκοπός, κίνητρα για μια δραστηριότητα Συζήτηση, ερωτηματολόγιο Πείραμα, συγκέντρωση δεδομένων, συμπεράσματα Παρουσίαση νέας γνώσης Ανάπτυξη επιστημονικής άποψης Αξιοποίηση νέας γνώσης σε νέες, άγνωστες καταστάσεις Τι γνώριζα, τι γνωρίζω, τι άλλαξε;

9 Οι ρόλοι των συμμετεχόντων Ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο της διαδικασίας της μάθησης ως μικρός εξερευνητής. Ο εκπαιδευτικός στέκεται δίπλα στο μαθητή ως συνοδοιπόρος του στο μονοπάτι της γνώσης φροντίζοντας παράλληλα: -Να συνδέει τη νέα γνώση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή -Να επιβλέπει την εξέλιξη της δραστηριότητας παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες όταν κι εκεί που χρειάζονται πληροφορίες όταν κι εκεί που χρειάζονται - Ενισχύει την προσπάθεια των μαθητών κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. δραστηριοτήτων τους.

10 Επισημάνσεις Τονίζεται Οι μαθητές θα πρέπει από πριν να ξέρουν να δουλεύουν σε ομάδες ! Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν από πριν τους κανόνες χρήσης του εργαστηρίου Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν από πριν και το τι πρόκειται να κάνουν Είναι αναγκαία σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη ενός καλά σχεδιασμένου φύλλου δραστ/των

11 Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν Πριν την οριστική επιλογή των λογισμικών που θα χρησιμοποιήσει, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να αναρωτηθεί: - Τι θέλω να διδάξω; - Με ποια μέθοδο επιθυμώ να το διδάξω; - Τι είδος λογισμικού θα πρέπει να χρησιμοποιήσω; - Γνωρίζω με επάρκεια τη χρήση του λογισμικού που επέλεξα; επέλεξα; - Οι μαθητές μου είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση αυτού του λογισμικού; λογισμικού; - Είναι εγκατεστημένο στο σχολικό εργαστήριο αυτό το λογισμικό; λογισμικό; -Το σχολικό εργαστήριο έχει τις προϋποθέσεις που προαπαιτούνται για τη διδασκαλία αυτή (π.χ. σύνδεση στο προαπαιτούνται για τη διδασκαλία αυτή (π.χ. σύνδεση στο διαδίκτυο κ.λ.π;) διαδίκτυο κ.λ.π;)

12 Ο τρόπος χρήσης των λογισμικών 1. Πώς θα χρησιμοποιηθεί το κάθε λογισμικό; 2. Πώς η χρήση του λογισμικού θα ενεργοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τη μαθητική συνεργασία; 3. Πώς μέσω της χρήσης του λογισμικού θα επιτύχουμε την ενεργοποίηση κατά το δυνατό υψηλότερων νοητικών διαδικασιών από την πλευρά των μαθητών; 4. Πώς η χρήση του λογισμικού μπορεί να παρέχει ασφάλεια στους μαθητές χωρίς καμιά δυσάρεστη «έκπληξη» 5. Πώς οι μαθητές θα μπορέσουν να δουλέψουν απρόσκοπτα με το λογισμικό χωρίς διακοπές που μπορεί να διασπάσουν την προσοχή τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καταλυτικός σε ότι αφορά τον τρόπο χρήσης ενός λογισμικού. Το σενάριο που θα εμπνευστεί και θα εμπλέξει τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να αξιοποιήσει ή να ευτελίσει την αξία ενός λογισμικού. !

13 Αναλυτική και σωστή διατύπωση του κάθε βήματος που θα πρέπει να κάνουν οι μαθητές Η διατύπωση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το βαθμό εξοικείωσης των μαθητών με το λογισμικό Πέρα από μετρήσεις, παρατηρήσεις και συμπεράσματα θα πρέπει να προάγει μεταγνωστικές στρατηγικές Φύλλο δραστηριοτήτων Το φύλλο δραστηριοτήτων

14 Diagram Εφαρμογή Νέα γνώση Αναδόμηση δοκιμασία ιδεών Aρχικές ιδέες Μεταγνώση

15 LOGO Επιμορφωτής: Τσουλής Μιλτιάδης URL: http://www/4betterschool.org - mtsoulis@gmail.comhttp://www/4betterschool.org

16 Εναλλακτικές ιδέες μαθητών Παραδείγματα: - Θεωρούν συχνά συνώνυμες τις έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας - Όταν διπλασιάζονται οι διαστάσεις ενός της θερμότητας και της θερμοκρασίας - Όταν διπλασιάζονται οι διαστάσεις ενός σώματος, διπλασιάζεται κι αυτό σώματος, διπλασιάζεται κι αυτό - Τα βαρύτερα σώματα πέφτουν πιο από τα ελαφρύτερα. από τα ελαφρύτερα.Παραδείγματα: - Θεωρούν συχνά συνώνυμες τις έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας - Όταν διπλασιάζονται οι διαστάσεις ενός της θερμότητας και της θερμοκρασίας - Όταν διπλασιάζονται οι διαστάσεις ενός σώματος, διπλασιάζεται κι αυτό σώματος, διπλασιάζεται κι αυτό - Τα βαρύτερα σώματα πέφτουν πιο από τα ελαφρύτερα. από τα ελαφρύτερα. Πρόκειται για εμπειρικές απόψεις των μαθητών που τις θεωρούν αληθείς μα που στην πραγματικότητα απέχουν κατά πολύ από την επιστημονική αλήθεια. Οι εναλλακτικές ιδέες, επειδή είναι βαθιά ριζωμένες στις εμπειρίες των μαθητών, είναι δύσκολο να αλλάξουν με τη διδασκαλία και για το λόγο αυτό προτείνεται ως μέθοδος αλλαγής η γνωστική σύγκρουση μέσω της οποίας επέρχεται η λεγόμενη «εννοιολογική αλλαγή». γνωστική σύγκρουση

17 Γνωστική σύγκρουση Παράδειγμα: Μέσω του πειραματισμού διαπιστώνει ότι ενώ οι διαστάσεις ενός χαρτιού διπλασιάστηκαν, η επιφάνειά του έγινε τέσσερις φορές μεγαλύτερη Παράδειγμα: Μέσω του πειραματισμού διαπιστώνει ότι ενώ οι διαστάσεις ενός χαρτιού διπλασιάστηκαν, η επιφάνειά του έγινε τέσσερις φορές μεγαλύτερη Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης διδακτικής στρατηγικής όπου ο μαθητής παρατηρώντας και αναλύοντας τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του διαπιστώνει αντιφάσεις μεταξύ αυτού που πίστευε κι αυτού που ο ίδιος ανακάλυψε. Η γνωστική σύγκρουση χρησιμοποιείται ακόμη για την καλλιέργεια της διερευνητικής στάσης των μαθητών απέναντι στη νέα γνώση. Επιστροφή >> Επιστροφή >>


Κατέβασμα ppt "LOGO Διαδικασία δόμησης σεναρίου με τη χρήση των ΤΠΕ, που προάγει την ενεργητική μάθηση Επιμορφωτής: Τσουλής Μιλτιάδης URL:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google