Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο δρόμο για την υιοθέτηση του ευρώ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο δρόμο για την υιοθέτηση του ευρώ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο δρόμο για την υιοθέτηση του ευρώ
Παρουσιάσεις στους μαθητές Γυμνασίων / Λυκείων

2 Περιεχόμενα Το χρήμα: λειτουργίες και μορφές του Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Η πορεία της Κύπρου προς το ευρώ Η απόσυρση της κυπριακής λίρας και ο εφοδιασμός με ευρώ Χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ
1. ΤΟ ΧΡΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ

4 λειτουργίες και μορφές του
Το χρήμα: λειτουργίες και μορφές του Τι είναι χρήμα; Χαρτονομίσματα Κέρματα Καταθέσεις

5 λειτουργίες και μορφές του
Το χρήμα: λειτουργίες και μορφές του Μορφές του χρήματος Πριν από την εμφάνιση του χρήματος οι άνθρωποι αντάλλασσαν απευθείας αγαθά και υπηρεσίες με άλλα αγαθά και υπηρεσίες (αντιπραγματισμός) Σημαντικό κόστος συναλλαγών αλλά και πρακτικοί περιορισμοί (π.χ. ψωμί, παπούτσια, κούρεμα)

6 λειτουργίες και μορφές του
Το χρήμα: λειτουργίες και μορφές του Χάρτινο νόμισμα: Αποδεκτό ως μέσο συναλλαγών από το σύνολο της κοινωνίας, αξιόπιστο μέτρο αξιών για τον υπολογισμό των τιμών και του κόστους, αποθήκευση αξίας. Βασικές λειτουργίες: Μέσο συναλλαγών Μέσο αποθήκευσης αξίας Μέτρο αξιών

7 2. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

8 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (KTK) ιδρύθηκε το 1963, λίγο μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου Είναι το ίδρυμα που εκδίδει χρήμα!

9 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Πρωταρχικός σκοπός της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών (χαμηλός πληθωρισμός) ώστε το χρήμα να διατηρεί την αξία του με την πάροδο του χρόνου.

10 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Πώς όμως διασφαλίζει η ΚΤΚ τη σταθερότητα των τιμών; Με τη νομισματική πολιτική -Μεταβάλλει το επιτόκιο (τιμή του χρήματος) και επηρεάζει την ποσότητα του χρήματος (προσφορά χρήματος) -Διότι η υπερβολική αύξηση της προσφοράς χρήματος είναι ο βασικός παράγοντας δημιουργίας πληθωρισμού, δηλαδή ανόδου των τιμών

11 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Πώς όμως διασφαλίζει η ΚΤΚ τη σταθερότητα των τιμών; Με τη συναλλαγματική πολιτική -Συμβάλλει στη διατήρηση της αξίας της λίρας έναντι των άλλων νομισμάτων (συναλλαγματικής ισοτιμίας)

12 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Άλλες βασικές αρμοδιότητες της ΚΤΚ: Διαχείριση συναλλαγματικών αποθεμάτων της Δημοκρατίας Εποπτεία των τραπεζών Καθήκοντα τραπεζίτη για την κυβέρνηση Διαχείριση νομίσματος

13 3. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ

14 Η πορεία της Κύπρου προς το ευρώ
Η ζώνη του ευρώ αποτελείται από τις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ: Βέλγιο Γερμανία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Σλοβενία Iταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Πορτογαλία Φινλανδία

15 Η πορεία της Κύπρου προς το ευρώ
1η Μαΐου 2004: Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1η Ιανουαρίου 2008: Στόχος η υιοθέτηση του ευρώ Εφόσον ικανοποιούμε τους απαιτούμενους όρους, τα κριτήρια σύγκλισης (γνωστά ως κριτήρια του Μάαστριχτ)

16 Η πορεία της Κύπρου προς το ευρώ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η κεντρική τράπεζα για το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης, το ευρώ. Το βασικό καθήκον της ΕΚΤ είναι η διατήρηση σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ.

17 Η πορεία της Κύπρου προς το ευρώ
Τα οφέλη για τον Κύπριο πολίτη από την υιοθέτηση του ευρώ: Σταθερότητα τιμών Ευκολότερη σύγκριση των τιμών των προϊόντων μεταξύ χωρών της ζώνης του ευρώ, αφού οι τιμές θα είναι εκφρασμένες στο ίδιο νόμισμα Δεν θα υπάρχει κόστος μετατροπής συναλλάγματος (νομισμάτων) Ευκολότερα ταξίδια σε χώρες μέλη της ευρωζώνης αλλά και σε χώρες εκτός της ευρωζώνης

18 4. Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΙΡΑΣ
ΚΑΙ Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΥΡΩ

19 Η απόσυρση της κυπριακής λίρας και ο εφοδιασμός με ευρώ
Διπλή αναγραφή τιμών: Τι είναι; Η τιμή κάθε προϊόντος θα αναγράφεται ταυτόχρονα σε λίρες και σε ευρώ. Για πόσο καιρό; Από το Σεπτέμβριο 2007 μέχρι τον Ιούνιο 2008. Θα είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις; Ναι, η διπλή αναγραφή τιμών θα είναι υποχρεωτική δια νόμου γι’αυτή την περίοδο. Μερικά καταστήματα μπορεί να την εφαρμόσουν και εθελοντικά για μεγαλύτερη περίοδο.

20 Περίοδος παράλληλης κυκλοφορίας: Ιανουάριος 2008
Η απόσυρση της κυπριακής λίρας και ο εφοδιασμός με ευρώ Περίοδος παράλληλης κυκλοφορίας: Ιανουάριος 2008 Πληρωμές με επιταγές και κάρτες, αναλήψεις από ΑΤΜ σε ευρώ Μετρητά σε λίρες θα είναι δεκτά ως μέσο πληρωμής Ρέστα θα δίνονται μόνο σε ευρώ

21 Η απόσυρση της κυπριακής λίρας και ο εφοδιασμός με ευρώ
Αυτόματα και χωρίς χρέωση θα γίνει μετατροπή των: Τραπεζικών Λογαριασμών Δανείων Μισθών και Συντάξεων Επιδομάτων και Άλλων Πληρωμών Δεν αλλάζει τίποτα στην αξία, αλλάζουν μόνο οι αριθμοί

22 Η απόσυρση της κυπριακής λίρας και ο εφοδιασμός με ευρώ
1η Φεβρουαρίου 2008 Ολοκλήρωση της μετάβασης στο ευρώ. Κυκλοφορία μόνο του ευρώ. Η κυπριακή λίρα δεν θα γίνεται αποδεκτή στις συναλλαγές.

23 Πώς θα γίνει η αλλαγή από λίρες σε ευρώ;
Πώς θα γίνει η αλλαγή από λίρες σε ευρώ; Οι Τράπεζες και τα Συνεργατικά Ιδρύματα θα μετατρέπουν τα χαρτονομίσματα και κέρματα της λίρας σε ευρώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008, χωρίς καμία χρέωση. Στην Κεντρική Τράπεζα θα μπορείτε να αλλάζετε τα χαρτονομίσματά σας για ευρώ μέχρι το 2017 και τα κέρματά σας μέχρι το 2009.

24 Παραδείγματα μετατροπής και στρογγυλοποίησης
Παραδείγματα μετατροπής και στρογγυλοποίησης Με υποθετική τιμή μετατροπής 1 ευρώ = £0,585274 Για να μετατρέψετε κυπριακές λίρες σε ευρώ διαιρέστε το ποσό σε κυπριακές λίρες με την τιμή μετατροπής χρησιμοποιώντας και τα έξι δεκαδικά ψηφία: π.χ. £10,00/0, = €17,086014 το οποίο στρογγυλοποιείται σε €17,09 Για να μετατρέψετε ευρώ σε κυπριακές λίρες πολλαπλασιάστε το ποσό σε ευρώ με την τιμή μετατροπής: π.χ. € 40 x 0, = £23,41096 το οποίο στρογγυλοποιείται σε £23,41

25 5. ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΑ ΕΥΡΩ

26 Χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ
Χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ Εμφάνιση χαρτονομισμάτων ευρώ (μπροστινή όψη)

27 Χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ
Χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ Εμφάνιση χαρτονομισμάτων ευρώ (πίσω όψη)

28 Εμφάνιση κερμάτων ευρώ (κοινή όψη)
Χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ Εμφάνιση κερμάτων ευρώ (κοινή όψη) Ανεξάρτητα από τις εθνικές όψεις, τα κέρματα ευρώ (όπως και τα χαρτονομίσματα ευρώ) κυκλοφορούν σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ και είναι υποχρεωτική η αποδοχή τους στις συναλλαγές

29 Χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ
Χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ Εθνική όψη κερμάτων ευρώ (Κύπρος): Θέματα που επιλέχθηκαν Πολιτισμός (Ειδώλειο Πωμού) Ιστορία (Καράβι Κερύνειας) Φύση (Αγρινό)

30 Περισσότερες πληροφορίες
Εθνική ιστοσελίδα για το ευρώ Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το ευρώ

31 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Θα ακολουθήσει παρουσίαση
της έκθεσης και στη συνέχεια ξενάγηση Παρακαλώ παραμείνετε στις θέσεις σας και περιμένετε οδηγίες


Κατέβασμα ppt "Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο δρόμο για την υιοθέτηση του ευρώ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google