Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα PISA Πιλοτική Φάση Έρευνας PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2014)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα PISA Πιλοτική Φάση Έρευνας PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2014)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα PISA Πιλοτική Φάση Έρευνας PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2014)
08 Ιανουαρίου 2014 Δρ Πέτρος Γεωργιάδης Δρ Μοδεστίνα Μοδέστου Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

2 Σκοπός της συνάντησης Γενική ενημέρωση για το Πρόγραμμα PISA
Ενημέρωση για τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα Οδηγός Συντονιστή Σχολείου Σημαντικά έντυπα – Υποβολή Στοιχείων Υποχρεώσεις σχολείων Προώθηση της Έρευνας στα σχολεία - Ενημερωτικό υλικό Αποδεσμευμένο εξεταστικό υλικό (ασκήσεις εξοικείωσης) Συζήτηση - Διευκρινίσεις - Επίλυση αποριών Εθνικό Κέντρο PISA 2015

3 1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA
Τι είναι; Διεθνής Έρευνα που ξεκίνησε το 2000 Στην έρευνα PISA 2015 συμμετέχουν περισσότερες από 70 χώρες – 2η συμμετοχή της Κύπρου Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 3ετείς κύκλους (PISA 2015: 6ος κύκλος) Από ποιον διοργανώνεται; ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της έρευνας έχει Διεθνής Κοινοπραξία οργανισμών Σε κάθε χώρα υπάρχει το Εθνικό Κέντρο PISA Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Εθνικό Κέντρο PISA 2015

4 1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA
Τι αξιολογεί; Αξιολογεί την επίδοση στις φυσικές επιστήμες στα μαθηματικά στην κατανόηση κειμένου στη συνεργατική επίλυση προβλήματος (2015) Σε ποιους απευθύνεται; 15χρονους μαθητές (τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) Το κριτήριο επιλογής των μαθητών αφορά αυστηρά στην ηλικία των παιδιών άσχετα με την τάξη στην οποία φοιτούν. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

5 1.1. Συντονιστής Σχολείου PISA 2015
Ο Συντονιστής Σχολείου θα είναι υπεύθυνος, ανάμεσα σε άλλα, για: την τακτική επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο PISA 2015 (ΚΕΕΑ) την έγκαιρη υποβολή του ονομαστικού Kαταλόγου Eπιλέξιμων Mαθητών (ΟΛΟΙ όσοι γεννήθηκαν το 1998) την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας “εξαίρεσης” μαθητών που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες (στη βάση κριτηρίων), συμπληρώνοντας το Έντυπο Επιλέξιμων Μαθητών τη συνεργασία με τους καθηγητές Πληροφορικής για τους τεχνικούς ελέγχους των Η/Υ - Έγκαιρη υποβολή αξιόπιστων στοιχείων την προώθηση/στήριξη της Έρευνας στο σχολείο (προς καθηγητές και μαθητές) τη συνεργασία και τον συντονισμό με τους Υπεύθυνους Χορήγησης Δοκιμίου πριν και κατά την ημέρα της εξέτασης Εθνικό Κέντρο PISA 2015

6 3 Μαρτίου – 11 Απριλίου 2014 1.2. Εξεταστική Περίοδος
Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου θα ετοιμαστεί από το Εθνικό Κέντρο PISA. ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις τεκμηριωμένου κωλύματος θα εξετάζεται η δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την ετοιμασία του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου απαιτείται η έγκαιρη υποβολή στοιχείων από τους Συντονιστές Σχολείου! Εθνικό Κέντρο PISA 2015

7 1.3. Εργαλεία συλλογής δεδομένων
δοκίμιο αξιολόγησης* - φυσικές επιστήμες - μαθηματικά - κατανόηση κειμένου - συνεργατική επίλυση προβλήματος *42 διαφορετικοί «τύποι δοκιμίου»/συνδυασμοί ασκήσεων 2 ώρες ερωτηματολόγιο μαθητή σχολείου 30 λεπτά 60 λεπτά Η έρευνα PISA 2015 σηματοδοτεί την πλήρη μετάβαση σε ηλεκτρονική χορήγηση της εξέτασης στον Η/Υ Εθνικό Κέντρο PISA 2015

8 Ειδικά για την Πιλοτική Φάση PISA 2015 (Μαρ-Απρ 14)
Μόνο για τα σχολεία που εξετάζονται στα Ελληνικά: Ένα μέρος του δείγματος των μαθητών (23%), σε κάθε σχολείο, θα παρακαθίσει στην εξέταση ΓΡΑΠΤΩΣ αντί στον Η/Υ. Οι μαθητές αυτοί θα επιλεγούν τυχαία με τη χρήση ειδικού λογισμικού. Κατά συνέπεια, θα πρέπει: α) να προετοιμαστούν κατάλληλα οι μαθητές ώστε να περιοριστούν οι ενδεχόμενες αντιδράσεις όσων επιλεγούν για τη γραπτή εξέταση. β) να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις για τους χώρους διεξαγωγής της εξέτασης (δηλ. εργαστήρια Η/Υ και αίθουσα διδασκαλίας) Εθνικό Κέντρο PISA 2015

9 1.4. Δείγμα μαθητών & Ανάγκες σε Αίθουσες / Εργαστήρια ΗΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - Ελληνικά Δείγμα: 90 μαθητές 21 μαθ: Γραπτή αξιολόγηση μία αίθουσα δ/λίας 69 μαθ: Αξιολόγηση στους ΗΥ τρία (;) εργαστήρια ΗΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - Αγγλικά Δείγμα: 60 μαθητές 60 μαθ: Αξιολόγηση στους ΗΥ δύο/τρία (;) εργαστήρια ΗΥ Οι αίθουσες και τα εργαστήρια Η/Υ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας της εξέτασης. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

10 1.5. Πρόγραμμα Ημέρας Διεξαγωγής της Εξέτασης Αξιολόγηση στους Η/Υ
Εθνικό Κέντρο PISA 2015

11 1.6. Πρόγραμμα Ημέρας Διεξαγωγής της Εξέτασης Γραπτή Αξιολόγηση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά μόνο τα ΔΗΜΟΣΙΑ σχολεία Εθνικό Κέντρο PISA 2015

12 2. Προκαταρκτικές Εργασίες
Ετοιμασία του Καταλόγου Επιλέξιμων Μαθητών (καταγράφονται όλοι οι μαθητές του σχολείου που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, δηλ. που γεννήθηκαν το 1998) Διαγνωστικός Έλεγχος στους ΗΥ του σχολείου και συμπλήρωση του Εντύπου Καταχώρησης Αποτελεσμάτων του Διαγνωστικού Ελέγχου ΗΥ σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή Πληροφορικής Ο Κατάλογος Επιλέξιμων Μαθητών και το Έντυπο Καταχώρησης Αποτελεσμάτων του Διαγνωστικού Ελέγχου ΗΥ, θα πρέπει να αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο PISA 2015 μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο PISA 2015

13 2.1. Ετοιμασία Καταλόγου Επιλέξιμων Μαθητών
Να εντοπίσετε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές του σχολείου σας που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας: δηλ. να έχουν γεννηθεί μεταξύ 01/01/1998 και 31/12/1998 Να καταγράψετε κάθε έναν επιλέξιμο μαθητή χρησιμοποιώντας τον Κατάλογο Επιλέξιμων Μαθητών Το σχετικό έντυπο υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: (Σύνδεσμος «Συντονιστής Σχολείου») Ο Κατάλογος Επιλέξιμων Μαθητών πρέπει να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2014. Στο όνομα του συμπληρωμένου αρχείου που θα αποστείλετε θα πρέπει να εμφανίζεται και το όνομα του Σχολείου σας! π.χ. CY6_GEN_FTStudentTeacherList_1_ell_QCY_Lykeio_Troodous Εθνικό Κέντρο PISA 2015

14 2.1. Ετοιμασία Καταλόγου Επιλέξιμων Μαθητών
Κριτήριο συμμετοχής στο PISA «Όνομα Μαθητή» & «Ημερομηνία Γέννησης» Από τις Γραμματείες - (ΑΒΑΚΕΙΟΝ) «Έτος» Γ΄ Γυμνασίου = 9 Δ΄ Γυμνασίου = 9 Α΄ Λυκείου = 10 «Φύλο» – Προσοχή! Κορίτσι = 1, Αγόρι = 2 «Πρόγραμμα Σπουδών» (σελ.9) Ιδιωτικά Σχολεία=1 Λύκεια = 2 Τεχνικές Σχολες=3

15 Κωδικοί για χρήση στη στήλη ΕΕΑ στον Κατάλογο Επιλέξιμων Μαθητών
2.1. Ετοιμασία Καταλόγου Επιλέξιμων Μαθητών Κωδικοί για χρήση στη στήλη ΕΕΑ στον Κατάλογο Επιλέξιμων Μαθητών ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι μαθητές δηλώνονται στον Κατάλογο Επιλέξιμων Μαθητών ως μαθητές με ΕΕΑ, ΔΕΝ σημαίνει ότι εξαιρούνται από την εξέταση! Η (τεκμηριωμένη) απόφαση για εξαίρεση κάποιων μαθητών θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο (κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου Επιλεγμένων Μαθητών). Εθνικό Κέντρο PISA 2015

16 2.2. Διαγνωστικός Έλεγχος Συστήματος ΗΥ
Συλλογή πληροφοριών τεχνικής φύσεως για τους ΗΥ του σχολείου: ο αριθμός των ΗΥ, ανά εργαστήριο, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι (και κατάλληλοι) για τη διεξαγωγή της Αξιολόγησης στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Θα απαιτηθεί η συμβολή μέλους του προσωπικού με γνώσεις για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΗΥ (Υπεύθυνος Καθηγητής Πληροφορικής για το PISA 2015) Ο Διαγνωστικός Έλεγχος Συστήματος στους ΗΥ θα γίνει στη βάση γραπτών οδηγιών, τις οποίες θα παραδώσει ο Συντονιστής Σχολείου στο άτομο που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου ΔΕΝ μπορεί να ετοιμαστεί, αν δεν υποβληθούν από όλα τα σχολεία τα αποτελέσματα του Διαγνωστικού Ελέγχου ΗΥ! Εθνικό Κέντρο PISA 2015

17 Το Έντυπο Καταχώρησης Αποτελεσμάτων του Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος
πρέπει να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2014.

18 3. Πριν από την εξέταση (2-3 εβδομάδες)
Παραλαβή και έλεγχος υλικού που θα σταλεί από το ΚΕΕΑ Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών (καταγράφονται όλοι οι μαθητές που έχουν επιλεγεί) Έντυπα Παρουσιών (καταγράφονται οι μαθητές ανά είδος χορήγησης) Κωδικός Πρόσβασης για ηλεκτρονική συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου του Σχολείου Ενημερωτικό υλικό για το Πρόγραμμα PISA Το υλικό της Αξιολόγησης του Προγράμματος PISA θα σταλεί στους Υπεύθυνους Χορήγησης Δοκιμίου Εθνικό Κέντρο PISA 2015

19 3. Πριν από την εξέταση (2-3 εβδομάδες)
Να ελέγξετε και να ενημερώσετε το Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών Να ελέγξετε τα Έντυπα Παρουσιών Να δώσετε τον Κωδικό Πρόσβασης για το Ερωτηματολόγιο Σχολείου στη Διεύθυνση του Σχολείου Να οργανώσετε και να επιβεβαιώσετε το πρόγραμμα της ημέρας της εξέτασης με το προσωπικό του σχολείου και με τον Υπεύθυνο Χορήγησης Δοκιμίου (Πρακτικά ζητήματα, π.χ. ημερομηνίες και ώρες εξέτασης, μετακινήσεις μαθητών, επιτήρηση, διάλειμμα, αποχώρηση κ.ά.) Να ενημερώσετε προσωπικό σχολείου, μαθητές και γονείς Να βεβαιωθείτε ότι το Ερωτηματολόγιο Σχολείου απαντήθηκε ΠΡΙΝ από την ημέρα της εξέτασης Εθνικό Κέντρο PISA 2015

20 3.1. Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών
Το Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών παρουσιάζει όλους τους μαθητές του σχολείου που έχουν επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία για να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση Θα πρέπει: (α) να ελέγξετε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στο έντυπο και να κάνετε τυχόν διορθώσεις (β) να συμπληρώσετε τη στήλη N/P PISA για να υποδείξετε τους μαθητές που τελικά θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία Δηλαδή, σε αυτό ακριβώς το στάδιο μπορείτε να εξαιρέσετε κάποιους μαθητές λόγω Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ) ή για άλλους λόγους, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

21 Έλεγχος στοιχείων

22 3.1. Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών
Κωδικοί για χρήση στη στήλη N/P PISA στο Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρει κάποιος μαθητής κωδικό «3» στη στήλη N/P PISA και να εξαιρεθεί από την εξέταση, θα πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα κριτήρια: Εθνικό Κέντρο PISA 2015

23

24 3.2. Έντυπα Παρουσιών Τα Έντυπα Παρουσιών συμπληρώνονται από τους Υπεύθυνους Χορήγησης Δοκιμίου την ημέρα της εξέτασης. ΟΧΙ από τον Συντονιστή Σχολείου! Τα Έντυπα Παρουσιών αποστέλλονται πριν από την εξέταση στον Συντονιστή Σχολείου για να γνωρίζει σε ποιον τύπο χορήγησης έχει οριστεί να συμμετάσχει ο κάθε μαθητής (π.χ. Γραπτή Αξιολόγηση ή Αξιολόγηση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή) Το Έντυπο Παρουσιών θα καθορίσει και την αίθουσα στην οποία θα πρέπει να παρουσιαστεί ο κάθε μαθητής Εθνικό Κέντρο PISA 2015

25 3.2. Έντυπα Παρουσιών

26 3.3. Ερωτηματολόγιο Σχολείου PISA 2015
Το Ερωτηματολόγιο Σχολείου συμπληρώνεται ηλεκτρονικά (στο διαδίκτυο) από τον Διευθυντή του σχολείου ή από άλλο μέλος της διευθυντικής ομάδας. Για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Σχολείου απαιτείται η χρήση ειδικού Κωδικού Πρόσβασης. Ο Κωδικός Πρόσβασης για το Ερωτηματολόγιο Σχολείου θα αποσταλεί στον Συντονιστή Σχολείου για να τον παραδώσει στο αρμόδιο πρόσωπο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Συντονιστής Σχολείου πρέπει να βεβαιωθεί ότι το Ερωτηματολόγιο Σχολείου θα έχει συμπληρωθεί ΠΡΙΝ από την ημέρα της εξέτασης. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

27 3.4. Ενημερωτικό Υλικό PISA 2015
Έχουν ήδη δοθεί αφίσες σε όλους τους Διευθυντές Σχολείων Ενημερωτικά τρίπτυχα – να δοθούν ένα σε κάθε μαθητή που θα επιλεγεί να συμμετάσχει Θα ετοιμαστεί επιστολή ενημέρωσης των γονιών των μαθητών που θα επιλεγούν, η οποία θα σταλεί ως εγκύκλιος από τις ΔΜΕ/ΔΜΤΕΕ. Η επιστολή να δοθεί στους μαθητές λίγες μέρες πριν από την ημέρα της εξέτασης. Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) Εθνικό Κέντρο PISA 2015

28 3.5. Σύνοψη Σημαντικών Εντύπων / Εγγράφων
Κατάλογος Επιλέξιμων Μαθητών Έντυπο Καταχώρησης Αποτελεσμάτων Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος ΗΥ Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών Έντυπα Παρουσιών Κωδικοί Πρόσβασης για το Ερωτηματολόγιο Σχολείου Εθνικό Κέντρο PISA 2015

29 4. Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης
Να παραδώσετε, πριν από την εξέταση, το ενημερωμένο Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών και τα Έντυπα Παρουσιών στον Υπεύθυνο Χορήγησης Δοκιμίου (ΥΧΔ) Να προμηθεύσετε τους ΥΧΔ με τα υλικά που θα χρειαστούν Να παραμείνετε στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης Να επιβλέψετε την επιτήρηση των μαθητών από προσωπικό του σχολείου Να εξασφαλίσετε βοήθεια προς τους ΥΧΔ για την Αξιολόγηση στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Καθηγητής Πληροφορικής) Στο τέλος της εξέτασης να παραλάβετε τον Φάκελο Σχολείου από τον ΥΧΔ Να κάνετε διευθετήσεις για συμπληρωματική εξέταση (αν χρειάζεται). Εθνικό Κέντρο PISA 2015

30 4. Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης
Ώρα άφιξης των Υπεύθυνων Χορήγησης Δοκιμίου στο σχολείο: 08:00 ΟΙ ΥΧΔ Θα πρέπει να συναντηθούν με τον Συντονιστή Σχολείου τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση! Προτεινόμενη ώρα έναρξης της διαδικασίας της εξέτασης: 09:15 (3η περίοδος) Ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των διαλειμμάτων και της αποχώρησης των μαθητών! Εθνικό Κέντρο PISA 2015

31 5. Ρόλος σχολείων Προπαρασκευαστικές Ενέργειες
Καλλιέργεια θετικού κλίματος ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές – Συμβολή Υπευθύνου Τμήματος Αξιοποίηση ενημερωτικού υλικού (τρίπτυχα, αφίσες, ιστοσελίδα) Ενίσχυση της σοβαρής αντιμετώπισης της εξέτασης – περιορισμός φαινομένου αναπάντητων ερωτημάτων Ενημέρωση και ενθάρρυνση για αξιοποίηση του αποδεσμευμένου εξεταστικού υλικού από τους καθηγητές των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. Ενημέρωση Γονέων Θα ετοιμαστεί επιστολή προς τους γονείς, η οποία θα αποσταλεί λίγες μέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου Συναίνεση γονέων (Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Δικαίωμα άρνησης συμμετοχής Εθνικό Κέντρο PISA 2015

32 5. Ρόλος σχολείων (Διευθυντές)
Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης Σαφείς (…εώς αυστηρές) οδηγίες για τήρηση των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων την ημέρα της εξέτασης Εξασφάλιση επιτήρησης από καθηγητές του σχολείου κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης (πρόγραμμα/σε όλες τις αίθουσες) Ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του διαλείμματος και της πρόωρης αποχώρησης μαθητών – Κοινή πολιτική από όλους Εξασφάλιση του απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού για την ημέρα της εξέτασης (π.χ. γραφική ύλη, υπολογιστικές μηχανές, λογοτεχνικά βιβλία/περιοδικά) Κινητά τηλέφωνα – Ότι ισχύει στις Παγκύπριες Εξετάσεις Εθνικό Κέντρο PISA 2015

33 5. Ρόλος σχολείων Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί ψηλό ποσοστό συμμετοχής την ημέρα της εξέτασης Ενδεχόμενος μεγάλος αριθμός απουσιών θα έχει ως αποτέλεσμα: α) την ανάγκη διοργάνωσης συμπληρωματικής εξέτασης στο σχολείο, β) τη μη συμπερίληψη των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου σχολείου στα δεδομένα της χώρας Χαμηλά ποσοστά συμμετοχής δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις αναλύσεις των δεδομένων της χώρας. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

34 6. Αποδεσμευμένο Εξεταστικό Υλικό - Released Material Δείγματα ασκήσεων από δοκίμια προηγούμενων ερευνών που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα

35 6. Αποδεσμευμένο Εξεταστικό Υλικό - Released Material Δείγματα ασκήσεων από δοκίμια προηγούμενων ερευνών που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ‘What PISA produces?’

36 6. Αξιοποίηση αποδεσμευμένου εξεταστικού υλικού
Προβλήματα: α) απουσία αποδεσμευμένου υλικού στη νέα ηλεκτρονική μορφή του PISA 2015, στα ελληνικά β) απουσία δειγμάτων ασκήσεων Συνεργατικής Επίλυσης Προβλήματος Ωστόσο, το αποδεσμευμένο εξεταστικό υλικό είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ χρήσιμο για σκοπούς εξοικείωσης των μαθητών με το περιεχόμενο και τη φύση των ασκήσεων της αξιολόγησης PISA. α) Οι καθηγητές να αξιοποιήσουν στα μαθήματά τους τουλάχιστον μία άσκηση τον μήνα, ανά ειδικότητα. β) Να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να εξασκηθούν με το υλικό, στον ελεύθερό τους χρόνο. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

37 7. Διαγνωστικός Έλεγχος Συστήματος ΗΥ
Οδηγίες για τη διενέργεια του Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος (System Diagnostic) των ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου και τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

38 (θέματα ασκήσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί) http://www.pisa.oecd.org
Ενημέρωση για το Πρόγραμμα PISA: (θέματα ασκήσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί) Εθνικό Κέντρο PISA 2015

39 Επικοινωνία με Εθνικό Κέντρο PISA 2015:
Εθνικός Διαχειριστής: Γιασεμίνα Καραγιώργη ( ) Συντονιστική Ομάδα: Πέτρος Γεωργιάδης ( ) Μοδεστίνα Μοδέστου ( ) Θέκλα Λαμπριανού-Αφαντίτη ( ) Άντρος Πολυδώρου (Θέματα Η/Υ) ( ) Φαξ: Εθνικό Κέντρο PISA 2015

40 Ερωτήσεις - Εισηγήσεις
Συζήτηση Ερωτήσεις - Εισηγήσεις Εθνικό Κέντρο PISA 2015

41 Πρόγραμμα PISA Πιλοτική Φάση Έρευνας PISA 2015
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα PISA Πιλοτική Φάση Έρευνας PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2014)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google