Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind © 2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind © 2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind © 2005 John Wiley and Sons, Ltd Επιστημονική επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης: Γιάννης Θεοδωρίδης © 2010 Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 16. Χωρική μοντελοποίηση με συστήματα GIS

2 Περίγραμμα Γιατί μοντέλα; Τύποι μοντέλων Τεχνολογίες μοντελοποίησης Πολυκριτήριες μέθοδοι Ακρίβεια και εγκυρότητα

3 Τι είναι ένα μοντέλο; Ένα μοντέλο δεδομένων παρέχει ένα πρότυπο αναπαράστασης του πραγματικού κόσμου σε ένα σύστημα GIS Μοντελοποιεί το πώς μοιάζει ο κόσμος Αυτό το κεφάλαιο αφορά σε μοντέλα που αναπαριστούν πραγματικές διεργασίες Μοντελοποιούν το πώς λειτουργεί ο κόσμος

4 Χωρικά μοντέλα Αναπαριστούν τη διαφοροποίηση πάνω στην επιφάνεια της Γης Παράγουν αποτελέσματα τα οποία μεταβάλλονται όταν αλλάζουν οι θέσεις των γνωρισμάτων Τα συστήματα GIS παρέχουν μια κατάλληλη πλατφόρμα Χειρίζονται τη γεωγραφική πληροφορία σε πολλαπλά στάδια Αναπαριστώντας είτε μια μοναδική χρονική στιγμή είτε προβολές σε μελλοντικές χρονικές στιγμές

5 Χωρική και χρονική ανάλυση Τα μοντέλα λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης Η διαφοροποίηση που υπάρχει σε υψηλότερες αναλύσεις αγνοείται Το μοντέλο αφήνει σε κάποιο βαθμό μια αβεβαιότητα στο χρήστη σχετικά με τον πραγματικό κόσμο Ένα μοντέλο δυναμικής διεργασίας έχει χρονική ανάλυση ίση με το μέγεθος των χρονικών του βημάτων

6 Η αξία των μοντέλων Επιτρέπουν την εκτέλεση πειραμάτων πάνω σε συστήματα προσομοίωσης, παρά στα πραγματικά δεδομένα Φθηνότερα, λιγότερο αδιάκριτα Επιτρέπουν την αποτίμηση εναλλακτικών σεναρίων Διαφορετικές πολιτικές και η μελλοντική τους επίδραση

7 Ανάλυση ή μοντελοποίηση; Η ανάλυση είναι στατική Αποκαλύπτουν πράγματα που αλλιώς θα έμεναν αόρατα Ψάχνουν για ανωμαλίες, μοτίβα Οδηγούν σε υποθέσεις σχετικά με συστήματα Η μοντελοποίηση μπορεί να είναι δυναμική Έλεγχοι υποθέσεων σχετικά με συστήματα Αποτίμηση εναλλακτικών σεναρίων

8 Προσομοίωση της συμεριφοράς ενός οδηγού κατά την εκκένωση της περιοχής Mission Canyon στην πόλη Santa Barbara, California, των ΗΠΑ, μερικά λεπτά μετά την εντολή εκκένωσης. Οι κόκκινες κουκίδες δηλώνουν τα οχήματα των οποίων η συμπεριφορά μοντελοποιείται σε αυτή την προσομοίωση.

9 Τύποι μοντέλων Στατικά μοντέλα και δείκτες Λαμβάνουν πολλαπλές μεταβλητές εισόδου τύπου GIS, και υπολογίζουν χρήσιμους δείκτες Η Γενική Εξίσωση Απώλειας Εδάφους (Universal Soil Loss Equation – USLE) •προβλέπει την απώλεια εδάφους σε ένα σημείο, με βάση πέντε μεταβλητές εισόδου Το μοντέλο ευπάθειας υπογείων υδάτων DRASTIC •προβλέπει ένα δείκτη ευπάθειας στη μόλυνση

10 Τα αποτελέσματα χρήσης του μοντέλου ευπάθειας υπογείων υδάτων DRASTIC σε μια περιοχή του Ohio, ΗΠΑ. Το μοτέλο συνδυάζει στρώσεις GIS που αναπαριστούν παράγοντες σημαντικούς στον προσδιορισμό της ευπάθειας των υπογείων υδάτων, και εμφανίζει τα αποτελέσματα με τη μορφή ενός χάρτη βαθμολόγησης της ευπάθειας.

11 Γραφική αναπαράσταση του μοντέλου προστασίας υπογείων υδάτων που αναπτύχθηκε από τους Rhonda Pfaff και Alan Glennon για την ανάλυση της ευπάθειας των υπογείων υδάτων στη λεκάνη απορροής Mammoth Cave του Kentucky, ΗΠΑ.

12 Αποτελέσματα του μοντέλου προστασίας των υπογείων υδάτων. Οι επισημασμένες περιοχές αποτελούν καλλιέργειες, σε σχετικά απότομες κλίσεις και σε απόσταση 300μ από χειμάρρους. Τέτοιες περιοχές είναι ιδιαίτερα πιθανό να δημιουργήσουν απορροή μολυσμένη με γεωργικά χημικά καθώς και διάβρωση του εδάφους, και να επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον των κοιλοτήτων στις οποίες γίνεται η αποστράγγιση της περιοχής.

13 Ατομικά και συναθροιστικά μοντέλα Τα ατομικά μοντέλα προσομοιώνουν τη συμπεριφορά του κάθε ατόμου μέσα στο σύστημα π.χ. του κάθε ατόμου μέσα στο πλήθος Τα συναθροιστικά μοντέλα χρησιμοποιούνται όταν ο αριθμός των ατόμων είναι πολύ μεγάλος για να μοντελοποιηθούν όλα Είναι αδύνατο να μοντελοποιηθεί το κάθε μόριο νερού, ο κάθε κόκκος άμμου

14 Προσομοίωση της κίνησης των ατόμων σε μια παρέλαση. Αυτοί που παρελαύνουν είναι με τα λευκα, οι θεατές με τα κόκκινα. Οι θεατές (A) δημιουργούν πίεση στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και το προσωπικό ελέγχου του πλήθους, και (B) εισβάλλουν στην παρέλαση.

15 Κυψελωτά μοντέλα Μοντελοποίηση συστήματος με χρήση ράστερ Κάθε κελί του ράστερ μπορεί να βρίσκεται σε μία από ορισμένο αριθμό καταστάσεων Η μεταβολή στο χρόνο αναπαρίσταται με αλλαγή της κατάσατασης του κελιού Η αλλαγή ορίζεται με μια σειρά κανόνων Με βάση την κατάσταση του κελιού και αυτές των γειτόνων του

16 Κυψελωτά μοντέλα αστικής ανάπτυξης Κάθε κελί είναι είτε αναπτυγμένο είτε όχι Οι μεταβάσεις μπορούν να γίνουν σε κάθε χρονικό βήμα από την κατάσταση του μη αναπτυγμένου στην κατάσταση του αναπτυγμένου Με βάση την κατάσταση των γειτονικών κελιών Και τα χαρακτηριστικά του κελιού •κλίση, πρόσβαση σε μέσα μεταφορά, προστατευόμενη περιοχή, κλπ.

17 Προσομοίωση των μελλοντικών μοτίβων αστικής ανάπτυξης στη Santa Barbara, California, ΗΠΑ. (πάνω) Η ανάπτυξη περιορίζεται από τα τρέχοντα όρια αστικής ανάπτυξης. (κάτω) Η ανάπτυξη περιορίζεται μόνο από τα υπάρχοντα πάρκα.

18 Χαρτογραφική μοντελοποίηση και Άλγεβρα χαρτών Οργανώνει όλες τις λειτουργίες GIS που γίνονται πάνω σε ένα ράστερ, σε τέσσερις τύπους Οι τοπικές (local) λειτουργίες προσδιορίζονται από τα χαρακτηριστικά του κάθε κελιού μόνου του Οι εστιακές (focal) λειτουργίες προσδιορίζονται από τα χαρακτηριστικά των γειτόνων του κελιού Οι καθολικές (global) λειτουργίες υπολογίζουν ιδιότητες όλης της στρώσης του ράστερ Οι λειτουργίες ζώνης (zonal) εφαρμόζονται σε όλα τα συνεχόμενα κελιά που έχουν την ίδια τιμή σε κάποιο χαρακτηριστικό

19 Τεχνολογίες μοντελοποίησης Σενάρια (scripts) Αλληλουχίες λειτουργιών GIS που μπορούν να αποθηκευτούν και να διαμοιραστούν •Γράφονται σε μια γλώσσα σεναρίων, όπως η Visual Basic for Applications (VBA), η Perl, η Python, η JScript •Ένα μοντέλο μπορεί να επαναγραφεί και να εκτελεστεί ως σενάριο Μπορούμε να χειριστούμε τα σενάρια εποπτικά •π.χ., μέσω του ModelBuilder της ESRI

20 Σύζευξη μοντέλων Τα μοντέλα συχνά εμφανίζονται ως ξεχωριστά, αυτόνομα προγράμματα Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σύζευξη με ένα σύστημα GIS μέσα από διάφορους τρόπους σύζευξης Χαλαρή σύζευξη (loose coupling) Το GIS και το μοντέλο ανταλλάσουν δεδομένα με τη μορφή των αρχείων Στενή σύζευξη (close coupling) Τόσο το GIS όσο και το μοντέλο διαβάζουν και γράφουν στο ίδιο αρχείο μέσα από μια κοινή διεπαφή

21 Πολυκριτήριες μέθοδοι Πολλές αποφάσεις εξαρτώνται από έναν αριθμό παραγόντων Οι παράγοντες πρέπει να συνδυαστούν με κάποιο τρόπο Ο τρόπος που πρέπει να συνδυαστούν, αποτελεί συχνά θέμα ασυμφωνίας μεταξύ των διαφόρων “ομάδων συμφερόντων” (stakeholders) Οι πολυκριτήριες μέθοδοι προσπαθούν να συμβιβάσουν αυτές τις διαφορές και να φτάσουν σε συναίνεση

22 Διαδικασία Αναλυτικής Ιεραρχίας, του Saaty Analytical Hierarchy Process (AHP) Η κάθε ομάδα συμφερόντων συγκρίνει κάθε ζεύγος παραγόντων και βαθμολογεί τη σχετική τους σημασία με τη μορφή ενός λόγου Οι βαθμολογίες συνδυάζονται για την παραγωγή ενός συναινετικού συνόλου συντελεστών βάρους μαζί με ένα μέτρο ισχύος της συμφωνίας ή της διαφωνίας

23 Τα βάρη μιας ομάδας συμφερόντων Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί τους τρεις παράγοντες του μοντέλου προστασίας υπογείων υδάτων των Pfaff και Glennon ΚλίσηΧρήση γηςΑπόσταση από χείμαρρο Κλίση72 Χρήση γης1/71/3 Απόσταση από χείμαρρο 1/23

24 Οθόνη μιας εφαρμογής AHP που χρησιμοποπιεί IDRISI (www.clarklabs.org). Τα πέντε επίπεδα στο επάνω αριστερά τμήμα της οθόνης αντιπροσωπεύουν πέντε σημαντικούς παράγοντες για την απόφαση. Κάτω αριστερά, η εικόνα δείχνει τον πίνακα των σχετικών συντελεστών βάρους όπως τον συνέταξε μια ομάδα συμφερόντων. Όλοι οι πίνακες των συντελεστών βάρους συνδυάζονται και αναλύονται για να προκύψουν οι συναινετικοί συντελεστές βάρους που φαίνονται κάτω δεξιά, μαζί με μετρήσειςε αξιολόγησης της συνέπειας μεταξύ των ομάδων συμφερόντων.

25 Ακρίβεια και Εγκυρότητα Πώς μπορούν να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα ενός μοντέλου; Είναι ο δείκτης ευπάθειας σωστός; Είναι οι προβλέψεις ενός σεναρίου ορθές; Ένα μοντέλο είναι τόσο ακριβές όσο είναι και οι είσοδοί του και όσο ακριβείς είναι οι κανόνες που χρησιμοποιούνται για την εξομοίωση των πραγματικών διεργασιών και υπόκειται στους περιορισμούς της χωρικής και χρονικής του ανάλυσης Τα μοντέλα βοηθούν να μειωθεί η αβεβαιότητα για το μέλλον Αλλά ποτέ δεν μπορούν να την εκμηδενίσουν

26 Διάδοση σφάλματος Μέθοδοι αξιολόγησης των επιπτώσεων του σφάλματος (γνωστού βαθμού) που ενυπάρχει στις εισόδους ενός μοντέλου Παράγουν μέτρα εμπιστοσύνης όσον αφορά στις εξόδους του μοντέλου Συνήθως με προσομοίωση

27 Ανάλυση ευαισθησίας Χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της αβεβαιότητας όσον αφορά στις παραμέτρους του μοντέλου και τις παραδοχές Με συστηματικό τρόπο, αυξάνουμε και μειώνουμε την τιμή κάθε παραμέτρου Παρατηρούμε τις επιπτώσεις στις προβλέψεις που κάνει το μοντέλο Βοηθά στην ταυτοποίηση εκείνων των παραμέτρων που είναι οι πιο σημαντικές και απαιτούν πιο προσεκτική εξέταση


Κατέβασμα ppt "Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind © 2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google