Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ Ανδρέας Κάλβος

2 Η λογοτεχνική μοναξιά του Κάλβου
Η λογοτεχνική μοναξιά του Κάλβου Ο επαναστάτης ποιητής Ο εξωσολωμικός ποιητής νητ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ πατώντας εδώ

3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ

4 η καταστροφή της Χίου (1822)
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ πατώντας στους υπερσυνδέσμους

5 τα ναυτικά κατορθώματα των Ελλήνων
τα ναυτικά κατορθώματα των Ελλήνων τα πυρπολικά ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ πατώντας στους υπερσυνδέσμους

6 Το ποίημα Ωδή γ΄

7

8 Χλωρά, μοσχοβολοῦντα νησία τοῦ Αἰγαίου πελάγους, εὐτυχισμένα χώματα ὅπου ἡ χαρὰ κ᾿ ἡ εἰρήνη πάντα ἐκατοίκουν

9

10

11

12 Τί τὰ θαυμάσια ἐγίνηκαν κοράσιά σας

13 ὁπ᾿ εἶχαν ψυχὴν ῾σὰν φλόγα, χείλη ῾σὰν δροσισμένα ρόδα, λαιμὸν ῾σὰν γάλα;

14 Στὰ πλούσια περιβόλια σας βασιλικὸς καὶ κρίνοι ματαίως ἀνθίζουν· ἔρημα, οὔτ᾿ ἕνα χέρι εὑρίσκεται ῾νὰ τὰ ποτίζῃ.

15 Τὰ δάση, τὰ λαγγάδια σας, ὅπου οἱ φωναὶ ἀντιβόουν τῶν κυνηγῶν, σιωπῶσι· σκύλοι ἐκεῖ τώρα ἀδέσποτοι μόνον βαϋίζουν. Ἐλεύθερα, ἀχαλίνωτα μέσα εἰς τ᾿ ἀμπέλια τρέχουν τ᾿ ἄλογα, καὶ εἰς τὴν ράχην τους τὸ πνεῦμα τῶν ἀνέμων κάθεται μόνον.

16 Εἰς τὸν αἰγιαλὸν Ἀπὸ τὰ οὐράνια σύγνεφα ἀφόβως καταβαίνουν κραυγάζοντες οἱ γλάροι καὶ τὰ γεράκια

17 Βαθιὰ εἰς τὸν ἄμμον βλέπω χαραγμένα πατήματα ζώντων παιδιῶν καὶ ἀνθρώπων· ὅμως ποῦ εἶναι οἱ ἄνθρωποι, ποῦ τὰ παιδία; Φρικτὸν θλιβερὸν θέαμα τριγύρω μου ἐξανοίγω· ποίων εἶναι τὰ σώματα ποὺ πλέουσ᾿ εἰς τὸ κῦμα; ποίων τὰ κεφάλια;

18 Αὐγεριναὶ τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες τί προβαίνετε; τάχα ἀγαπάει ῾νὰ βλέπῃ ἔργα λῃστῶν τὸ μάτι τῶν οὐρανίων;

19

20 Δημιουργὲ τοῦ κόσμου, πατέρα τῶν ἀθλίων θνητῶν, ἂν σὺ τοῦ γένους μας ὅλου ζητῇς τὸν θάνατον, ἂν σὺ τὸ θέλης· Τὰ γόνατά μου ἐμπρός σου, νά, πέφτουν· τὸ ὑπερήφανον κεφάλι μου, ποὺ ἀντίκρυ τῶν βασιλέων ὑψώνετο, τὴν γῆν ἐγγίζει. Ἰδοὺ εὐλαβεῖς οἱ Ἕλληνες σκύπτουσιν ὅλοι· πρόσταξε, κ᾿ ἐπάνω μας ἂς πέσωσιν οἱ φλόγες τῆς ὀργῆς σου ἂν σὺ τὸ θέλῃς. Πλὴν πολυέλεος εἶσαι, καὶ βοηθὸν σὲ κράζω.....

21 Βλέπω, βλέπω εἰς τὴν θάλασσαν
πετώμενον τὸν στόλον ἀγρίων βαρβάρων.

22 Κοίταξε πῶς ὁ ἥλιος χρυσώνει τὰ πανιά των· κοίταξε πῶς τὸ πέλαγος ἀπὸ σπαθιῶν ἀκτῖνας τρέμον ἀστράπτει.

23 Ἀπὸ τὰς πρύμνας χύνεται γεμίζων τὸν ἀέρα κρότος μυρίων κυμβάλων,
Ἀπὸ τὰς πρύμνας χύνεται γεμίζων τὸν ἀέρα κρότος μυρίων κυμβάλων, καὶ μέσα ἀπὸ τὸν θόρυβον ψάλματα ἐκβαίνουν·

24 »Τὰ ρόδα τῆς Ἑλλάδος »εἰς τ᾿ αἷμα τῆς βαμμένα »θέλει φανοῦν τερπνότατον »δῶρον τῶν γυναικῶν μας, »κ᾿ ἔργον ἡρῴων.» «-Στάζουσι τὰ μαχαίρια μας »ἀπὸ τὸ αἷμα ἀκάθαρτον »τῶν χριστιανών· πρὶν πήξη, »ἐλᾶτε, ἐλάτε εἰς νέον »αἷμα ἂς τὰ πλύνωμεν. »Ἐλᾶτε ῾νὰ ζεστάσωμεν »τὰ χέρια μας ῾ς τὰ σπλάγχνα »ὅσων θυσίας προσφέρουσιν »εἰς τὸν σταυρὸν καὶ σέβονται »ἁγίων εἰκόνας. »Ἐλᾶτε, ἐλᾶτε, ὁ κόπος »ἂν μᾶς καταδαμάσῃ, »ἐπὶ σοροὺς σφαγμένων »καθίζοντας, ἀνάπαυσιν »θέλομεν εὕρει.

25 Σκληρά, δειλὰ ἀναθρέμματα τῆς ποταπῆς Ἀσίας, ἔργον ἡρῴων, ναί, βέβαια, ποῖος τὸ ἀμφιβάλλει, ὑπάρχει τὸ τρόπαιόν σας. Ἔργον ἡρῴων, ἂν σφάξητε ἀδύνατα παιδία· ἔργον ἡρῴων, ἂν πνίξητε τὰς τρυφερὰς γυναίκας καὶ τὰ γερόντια. Ἰδοὺ κ᾿ ἄλλα νησία τὴν λύσσαν σας προσμένουσι· πόλεις ἰδοὺ καὶ ἁλίκτυπος ξηρὰ κατοικημένη ἀπ᾿ ἔθνη ἀθῷα. Διὰ σᾶς ἡρώων κοπάδια, δὲν φθάνει ἡ Χίος, ἡ Κύπρος· τῶν Κυδωνίων δὲν φθάνουσιν τῆς Κάσσου καὶ τῆς Κρήτης οἱ κατοικίαι. Ἄμετε, μὴν ἀφήσετε ζῶντα κανένα· ἀπ᾿ αἷμα τὰ αἰγαῖα νερὰ βαμμένα κύματ᾿ ἂς ἔχουν γέμοντα ἀπὸ σφαγάδια.

26 ἀλλ᾿ ἕνας ἕλλην δύναται, ἕνας ἄνδρας γενναῖος ῾νὰ τὰ σκορπίσῃ.
Ὦ Ἕλληνες, ὦ θεῖαι ψυχαί, ῾ποὺ εἰς τοὺς μεγάλους κινδύνους φανερώνετε ἀκάμαντον ἐνέργειαν καὶ ὑψηλὴν φύσιν! Πῶς ἀπὸ σᾶς καμμία δὲν τρέχει τώρα; πῶς ῾κεῖ μέσα εἰς τὰ πλεόμενα δὲν ρίχνεσθε καράβια τῶν πολεμίων; Πῶς, πῶς τῆς ταλαιπώρου πατρίδος δὲν πασχίζετε ῾νὰ σώσητε τὸν στέφανον ἀπὸ τὰ χέρια ἀνόσια λῃστῶν τοσούτων; Εἶναι πολλὰ τὰ πλήθη των καὶ φοβερὰ εἰς τὴν ὄψιν, ἀλλ᾿ ἕνας ἕλλην δύναται, ἕνας ἄνδρας γενναῖος ῾νὰ τὰ σκορπίσῃ.

27 Ὅποιος τὴν δάφνην θέλει ἀθάνατόν της δόξης, ὅποιος δάκρυα διὰ τ᾿ ἔθνος του ἔχει, διὰ δὲ τὴν μάχην νοῦν καὶ καρδίαν· ἂς ἔκβῃ αὐτός.

28 - Νά, βλέπω ταχεῖαι, ὡς τ᾿ ἁπλωμένα πτερὰ τῶν γερανῶν, ἔρχονται δυὸ κατάμαυροι τρομεραὶ πρῶραι.

29 Παύει ὡς τόσον ὁ κρότος τῶν μουσικῶν ὀργάνων· τ᾿ ἀγαρηνὰ τραγούδια παύουν καὶ τὰ ὑπερήφανα βλάσφημα μέτρα. Μόνον ἀκούω τὸ φύσημα τοῦ ἀνέμου ὁποὺ περνώντας εἰς τὰ κατάρτια ἀνάμεσα καὶ εἰς τὰ σχοινία σχισμένος βιαίως σφυρίζει. Μόνον ἀκούω τὴν θάλασσαν ῾ποὺ ὡσὰν μέγα ποτάμι ἀνάμεσα εἰς τοὺς βράχους κτυπώντας μυρμυρίζει γύρω εἰς τὰ σκάφη. Νὰ οἱ κραυγαὶ καὶ ὁ φόβος, νὰ ἡ ταραχὴ καὶ ἡ σύγχυσις ἀπὸ παντοῦ σηκώνονται, καὶ ἁπλώνουν πολυάριθμα πανία ῾νὰ φύγουν.

30 Στενόν, στενὸν τὸ πέλαγος ὁ τρόμος κάμνει· πέφτει ἕνα καράβι ἐπάνω εἰς τ᾿ ἄλλο καὶ συντρίβονται· πνίγονται οἱ ναῦται. Ὤ! πῶς ἀπὸ τὰ μάτια μου ταχέως ἐχάθη ὁ στόλος· πλέον δὲν ξανοίγω τώρα παρὰ καπνοὺς καὶ φλόγας οὐρανομήκεις.

31 Ἔξω ἀπὸ τὴν θαλάσσιον πυρκαϊὰν νικήτριαι ἰδοὺ πάλιν ἐκβαίνουν σωσμέναι οἱ δυὸ κατάμαυροι θαυμάσιαι πρῶραι. Πετάουν, ἀπομακρύνονται· ῾ς τὸ διάστημα τοῦ ἀέρος χωσμέναι γίνονται ἄφαντοι· - διαβαίνουσαι ἐπαιάνιζον, κ᾿ ἤκουεν ὁ κόσμος.

32 Κανάρη. - καὶ τὰ σπήλαια τῆς γῆς ἐβόουν, Κανάρη
Κανάρη! - καὶ τὰ σπήλαια τῆς γῆς ἐβόουν, Κανάρη. - Καὶ τῶν αἰώνων τὰ ὄργανα ἴσως θέλει ἀντηχήσουν πάντα Κανάρη! ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

33

34


Κατέβασμα ppt "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google