Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναδρομικοί Αλγόριθμοι"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος. TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

2 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος. Παράδειγμα: Υπολογισμός παραγοντικού int factorial (int N) { if (N==0) return 1; return N*factorial(N-1); } TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

3 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός παραγοντικού αναδρομικό πρόγραμμα μη αναδρομικό πρόγραμμα int factorial (int N) { if (N==0) return 1; return N*factorial(N-1); } t = 1; for (int i=1; i<=N; i++) t *= i; TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAAAAAA

4 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός παραγοντικού αναδρομικό πρόγραμμα μη αναδρομικό πρόγραμμα int factorial (int N) { if (N==0) return 1; return N*factorial(N-1); } t = 1; for (int i=1; i<=N; i++) t *= i; Κάθε αναδρομικό πρόγραμμα μπορεί να μετατραπεί σε ισοδύναμο μη αναδρομικό πρόγραμμα. Πολλές φορές όμως η χρήση αναδρομής δίνει πιο σύντομα ή/και πιο αποδοτικά προγράμματα.

5 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοι όπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς

6 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοι όπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι

7 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοι όπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Αν ο είναι κοινός διαιρέτης των τότε και , άρα

8 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοι όπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Αν ο είναι κοινός διαιρέτης των τότε και , άρα Αν ο είναι κοινός διαιρέτης των τότε και , άρα

9 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοι όπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Επομένως

10 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοι όπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι int gcd (int x, int y) { if (y==0) return x; return gcd(y, x%y); }

11 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοι όπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι int gcd (int x, int y) { if (y==0) return x; return gcd(y, x%y); } Παράδειγμα gcd(128,40)=

12 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοι όπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι int gcd (int x, int y) { if (y==0) return x; return gcd(y, x%y); } Παράδειγμα gcd(128,40)= gcd(40,8)=

13 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοι όπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι int gcd (int x, int y) { if (y==0) return x; return gcd(y, x%y); } Παράδειγμα gcd(128,40)= gcd(40,8)= gcd(8,0)= 8

14 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοι όπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Ιδιότητα: Αν τότε

15 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοι όπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Ιδιότητα: Αν τότε Απόδειξη:

16 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοι όπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Ιδιότητα: Αν τότε ο αλγόριθμος του Ευκλείδη είναι αποδοτικός : απαιτεί επαναλήψεις

17 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Αναδρομική συνάρτηση καταμέτρησης του πλήθους των κόμβων σε μία συνδεδεμένη λίστα next private class Node { Item item; Node next; } int count(Node x) { if (x == null) return 0; return 1 + count(x.next); node : item μηδενική αναφορά (null) Node head

18 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε
πρόβλημα μεγέθους Ν διάσπαση πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k

19 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε
πρόβλημα μεγέθους Ν διάσπαση πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k επιλύουμε αναδρομικά τα υποπροβλήματα

20 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε
πρόβλημα μεγέθους Ν διάσπαση πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k επιλύουμε αναδρομικά τα υποπροβλήματα

21 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε
πρόβλημα μεγέθους Ν διάσπαση πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k επιλύουμε αναδρομικά τα υποπροβλήματα

22 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε
πρόβλημα μεγέθους Ν σύνθεση πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k επιλύουμε αναδρομικά τα υποπροβλήματα

23 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε
πρόβλημα μεγέθους Ν σύνθεση πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k επιλύουμε αναδρομικά τα υποπροβλήματα

24 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε
πρόβλημα μεγέθους Ν διάσπαση προβλήματος / σύνθεση λύσεων πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k επιλύουμε αναδρομικά τα υποπροβλήματα Χρόνος εκτέλεσης : χρόνος διάσπασης χρόνος σύνθεσης

25 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Απλό πρόβλημα : Εύρεση ελάχιστου στοιχείου ακολουθίας αναδρομικό πρόγραμμα «διαίρει και βασίλευε» μη αναδρομικό πρόγραμμα t = a[0]; for (i = 1; i < N; i++) if (a[i] < t) t = a[i]; int min(int a[], int l, int r) { int u, v, m = (l+r)/2; if (l == r) return a[l]; u = min(a, l, m); v = min(a, m+1, r); if (u<v) return u; else return v; }

26 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Θέλουμε να μετακινήσουμε τους δίσκους κατά ένα πάσσαλο δεξιά, υπακούοντας στους παρακάτω κανόνες 1) Μετακινούμε ένα δίσκο τη φορά 2) Ένας δίσκος δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από μικρότερο δίσκο

27 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Θέλουμε να μετακινήσουμε τους δίσκους κατά ένα πάσσαλο δεξιά, υπακούοντας στους παρακάτω κανόνες 1) Μετακινούμε ένα δίσκο τη φορά 2) Ένας δίσκος δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από μικρότερο δίσκο Η χρήση αναδρομής μας βοηθά να βρούμε μια κομψή λύση στο πρόβλημα.

28 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Συμβολισμός +1 : Μετακίνηση κατά 1 πάσσαλο δεξιά. Επιστρέφουμε στον αριστερότερο πάσσαλο αν ξεκινήσουμε από τον δεξιότερο. -1 : Μετακίνηση κατά 1 πάσσαλο αριστερά. Επιστρέφουμε στον δεξιότερο πάσσαλο αν ξεκινήσουμε από τον αριστερότερο.

29 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά.

30 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά.

31 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Ν-1 Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά.

32 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Ν-1 Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. Μετακινούμε το δίσκο Ν κατά ένα πάσσαλο δεξιά.

33 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Ν-1 Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. Μετακινούμε το δίσκο Ν κατά ένα πάσσαλο δεξιά.

34 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Ν-1 Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. Μετακινούμε το δίσκο Ν κατά ένα πάσσαλο δεξιά.

35 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. Μετακινούμε το δίσκο Ν κατά ένα πάσσαλο δεξιά.

36 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. Μετακινούμε το δίσκο Ν κατά ένα πάσσαλο δεξιά. Η μετακίνηση των Ν-1 γίνεται με μαγικό τρόπο!

37 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. Μετακινούμε το δίσκο Ν κατά ένα πάσσαλο δεξιά. αναδρομικά! Η μετακίνηση των Ν-1 γίνεται με μαγικό τρόπο!

38 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

39 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

40 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

41 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

42 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

43 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

44 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

45 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

46 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

47 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

48 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

49 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) shift(3,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

50 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) shift(3,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

51 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) shift(3,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

52 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) shift(3,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

53 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) shift(3,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

54 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) shift(3,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

55 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) shift(3,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

56 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) shift(3,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

57 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) shift(3,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

58 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) shift(3,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

59 TexPoint fonts used in EMF.
void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) shift(2,-1) shift(3,+1) TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AAA

60 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Θέλουμε να μετακινήσουμε τους δίσκους κατά ένα πάσσαλο δεξιά, υπακούοντας στους παρακάτω κανόνες 1) Μετακινούμε ένα δίσκο τη φορά 2) Ένας δίσκος δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από μικρότερο δίσκο void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } Αριθμός κινήσεων :

61 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Θέλουμε να μετακινήσουμε τους δίσκους κατά ένα πάσσαλο δεξιά, υπακούοντας στους παρακάτω κανόνες 1) Μετακινούμε ένα δίσκο τη φορά 2) Ένας δίσκος δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από μικρότερο δίσκο void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } Αριθμός κινήσεων :

62 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι
Οι Πύργοι του Ανόι 1 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Θέλουμε να μετακινήσουμε τους δίσκους κατά ένα πάσσαλο δεξιά, υπακούοντας στους παρακάτω κανόνες 1) Μετακινούμε ένα δίσκο τη φορά 2) Ένας δίσκος δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από μικρότερο δίσκο void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); } Αριθμός κινήσεων :


Κατέβασμα ppt "Αναδρομικοί Αλγόριθμοι"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google