Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνεργατική μάθηση και ΤΠΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνεργατική μάθηση και ΤΠΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνεργατική μάθηση και ΤΠΕ

2 Συνεργατική μάθηση: Τι είναι;
Ομάδες 2 ή περισσότερων μαθητών και μαθητριών εργάζονται μαζί για να πετύχουν έναν ή περισσότερους κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους. Οι μαθητές αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Οι μαθητές αλληλεξαρτώνται: η επιτυχία του καθενός εξαρτάται από την επιτυχία των υπόλοιπων μελών της ομάδας.

3 Συνεργατική μάθηση: Πότε;
Σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα: Για εκμάθηση νέου υλικού. Για επανάληψη και εξάσκηση. Για την εκτέλεση μιας εργασίας (π.χ. οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα «ανοικτού τύπου» πρόβλημα, να «εκτελέσουν» ένα πείραμα ή να αναζητήσουν, να μελετήσουν, να συνθέσουν και να παρουσιάσουν πληροφορίες για ένα θέμα).

4 Συνεργατική μάθηση: Γιατί;
Για να αναπτύξουν οι μαθητές κοινωνικές δεξιότητες. Για να αναπτύξουν κίνητρα για μάθηση. Για να μάθουν καλύτερα. Για να αναπτύξουν ανώτερες δεξιότητες και στρατηγικές μάθησης. Για να ενταχθούν καλύτερα στην τάξη οι μαθητές που έχουν ειδικές ανάγκες και που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες.

5 ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τους Johnson, Johnson & Holubec (1990), συνεργατική μάθηση είναι η οργάνωση της τάξης σε μικρές ομάδες με σκοπό τη δημιουργική συνεργασία των μαθητών για μεγιστοποίηση της δικής τους μάθησης, αλλά και της μάθησης των άλλων μελών της ομάδας. (Johnson, Johnson & Holubec, (1990): Circles of Learning, Cooperation in the Classroom, Edina, Minn: Interaction Book Company) 2. Οι λέξεις “συνεργατική μάθηση” περιγράφουν μια κατάσταση κατά την οποία ιδιαίτερες καταστάσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων αναμένονται να σημειωθούν, οι οποίες ενεργοποιούν μαθησιακούς μηχανισμούς, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι αναμενόμενες αλληλεπιδράσεις πραγματικά θα σημειωθούν. (Dillenbourg, P.(1999): What do we mean by collaborative learning?, Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches, pp.1-19, Oxford: Elsevier

6 ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
3. Μια συντεταγμένη, σύγχρονη δραστηριότητα, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συνεχούς προσπάθειας οικοδόμησης και διατήρησης μιας διαμοιρασμένης επινόησης ενός προβλήματος. (Roschelle’s & Teasley’s, 1995) (Dillenbourg, P.(1999): What do we mean by collaborative learning?, Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches, pp.1-19, Oxford: Elsevier 4. Η συνεργατική μάθηση προκύπτει από «..μια συντονισμένη, σύγχρονη νοητική δραστηριότητα, αποτέλεσμα μιας συνεχούς προσπάθειας δόμησης κ διατήρησης μιας κοινής αντίληψης ενός προβλήματος». Απαιτεί «την αμοιβαία εμπλοκή των συμμετεχόντων σε μια συντονισμένη προσπάθεια, προκειμένου να λύσουν ένα πρόβλημα από κοινού..» (Roschelle & Teasley, 1995). (Μπακίρη, Α.Π., Δημητρακοπούλου,Α.)

7 Βασικά στοιχεία της Συνεργατικής Μάθησης
Ένα πρόβλημα προς επίλυση, έναν κοινό στόχο Μικρή (2-6 μέλη) ανομοιογενής ως προς τη σύνθεση ομάδα Αλληλεπίδραση και Αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών Διαρκής εξάσκηση στις Συνεργατικές δεξιότητες Συνεργατική Μάθηση Προσωπική αλλά και συλλογική ευθύνη Διάκριση ρόλων-Καταμερισμός καθηκόντων Δημιουργική επικοινωνία Ίσες ευκαιρίες για επιτυχία Συμβουλευτικός ρόλος δασκάλου Ενεργή συμμετοχή των μαθητών Αξιολόγηση ατομική αλλά και ομαδική

8 Χαρακτηριστικά ομάδας συνεργατικής μάθησης (Johnson & Holubec, 1994)
Υπάρχει ένας ομαδικός στόχος Τα μέλη της ομάδα παρακινούν το ένα το άλλο Τα μέλη της ομάδας παρακινούν το ένα το άλλο Τα μέλη της ομάδας διδάσκονται να είναι κοινωνικά Οι ομάδες αναλύουν πως επιτυγχάνουν τους στόχους τους, εργάζονται μαζί, και μαθαίνουν

9 Οι συνεργατικές ομάδες σε σχέση με τις παραδοσιακές
Θετική αλληλεξάρτηση υποστήριξης Ατομική υπευθυνότητα Ομαδική επεξεργασία του θέματος Την ίδια ευθύνη για την ύπαρξη του τελικού αποτελέσματος Διατήρηση της διαφορετικότητας του μέλους Η ομάδα που συζητά πετυχαίνει υψηλότερα επιτεύγματα

10 Σύγκριση ομαδικής και συνεργατικής μάθησης
Διαστάσεις Ομαδική Εργασία Συνεργατική Μάθηση Κατανομή Εργασιών και Αρμοδιοτήτων Ξεχωριστή ανάθεση Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων Κοινή επίλυση προβλημάτων Κοινές εργασίες και δραστηριότητες Ανάπτυξη κοινότητας Τύπος δραστηριοτήτων Δομημένες δραστηριότητες Ανεξάρτητα μέλη Ανοικτές δραστηριότητες Χαλαρή Δομή Αλληλεξάρτηση μεταξύ των μερών Προβλεψιμότητα διαδικασιών και τελικών αποτελεσμάτων Προβλέψιμες και αναμενόμενες διαδικασίες Ανοικτές και αναδυόμενες διαδικασίες Μη προβλέψιμα αποτελέσματα Πλαίσιο Διαφορετικά πλαίσια εργασίας Κοινό πλαίσιο εργασίας

11 Μειονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης
Δύσκολη προσαρμογή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της συνεργατικής μάθησης Δυσκολία χρησιμοποίησης των συνήθων μεθόδων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης Πιθανές δυσλειτουργίες των ομάδων θα προκαλέσει προβλήματα στις διαδικασίες της συνεργατικής μάθησης Κίνδυνος πιθανότητας οπορτουνισμού, ορισμένα μέλη της ομάδας σιωπούν και επέρχεται λανθασμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

12 ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και διδασκαλίας ο δάσκαλος: προγραμματίζει και οργανώνει τις δραστηριότητες των ομάδων, βοηθά τις ομάδες στην επιλογή των ρόλων των μελών τους, συντονίζει τις δραστηριότητες των ομάδων, επιβλέπει διακριτικά και υποστηρίζει τον τρόπο εργασίας κάθε ομάδας, συντονίζει τη συζήτηση κατά την παρουσίαση των εργασιών, αξιολογεί, με τη συνεργασία των μαθητών, τις εργασίες (Cohen, 1994· Jacques,2004· Kutnick και Rogers, 1994).

13 Johnson, Johnson & Holubec
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Χαραλάμπους, Ν. «Συνεργατική μάθηση: Από την θεωρία στην πράξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Johnson, Johnson & Holubec (Johnson, Johnson & Holubec, (1990): Circles of Learning, Cooperation in the Classroom, Edina, Minn: Interaction Book Company) Μαθησιακό έργο-Πρόβλημα για λύση Μικρές ομάδες (2-6, μέλη) Ανομοιογένεια στη σύνθεση των ομάδων Αλληλεπίδραση Αλληλεξάρτηση Συνεργατικές δεξιότητες Ίσες ευκαιρίες για επιτυχία Προσωπική ευθύνη Συλλογική ευθύνη Κοινός στόχος Αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο Αλληλεξάρτηση Κοινωνικές δεξιότητες Προσωπική ευθύνη Αλληλεξάρτηση αμοιβών Αλληλεξάρτηση ρόλων Αλληλεξάρτηση πηγών Αλληλεξάρτηση έργου

14 ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το μάθημα και οι μαθητές εργάζονται ομαδικά για να αφομοιώσουν το μάθημα, εξηγώντας ιδέες κ δεξιότητες ο ένας στον άλλο. Οι αρχικές ομάδες παραμένουν οι ίδιες για ολόκληρη την ενότητα που πρόκειται να διδαχτεί κ στο τέλος οι μαθητές εξετάζονται ατομικά. Ο τελικός βαθμός είναι ομαδικός κ προκύπτει από το άθροισμα των ατομικών βαθμών. Ολόκληρη η ομάδα είναι δυνατό να πάρει κ επιπλέον βαθμό αν παρατηρηθεί οποιαδήποτε ατομική πρόοδος σε μαθητή από μάθημα σε μάθημα. 2. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 5 ή 6 ατόμων κ κάθε μέλος αναλαμβάνει να ασχοληθεί με μια υπο-ενότητα του μαθήματος που αποτελεί θέμα της ημέρας κ υπεύθυνα το διδάσκει στα άλλα μέλη της ομάδας. Πριν από κάθε διδασκαλία προηγείται μια συνάντηση με τα μέλη των άλλων ομάδων που έχουν αναλάβει κοινό θέμα με αυτόν προκειμένου να βοηθηθούν μεταξύ τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν καλύτερα τη διδασκαλία στα μέλη της ομάδας τους.

15 ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
3. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ Αυτή η στρατηγική προσδίδει ανεξαρτησία μάθησης αφού οι μαθητές είναι από μόνοι τους υπεύθυνοι για το τι θα μάθουν κ πως θα οργανωθούν να το μάθουν. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές διαλέγουν επιμέρους θέματα, καθορίζουν στόχους, συζητούν και εργάζονται να παρουσιάσουν την αναφορά της ομάδας. 4. ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ Κάθε ομάδα χωρίζεται σε ζεύγη, όπου το ένα θα είναι υπεύθυνο για το υπέρ και το άλλο για τα εναντίον στοιχεία κάποιου θέματος. Αυτός ο τρόπος εργασίας βοηθά τους μαθητές να μάθουν καλύτερα, αφού μέσα από την έρευνα δραστηριοποιούνται καλύτερα για την συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη θετικών στάσεων κ την αποδοχή κ υποστήριξη σχέσεων με μαθητές χαμηλότερης ικανότητας.

16 Τι δυσκολίες και προβλήματα μπορεί να προκύψουν;
Οι μαθητές με υψηλή επίδοση ή ηγετική προσωπικότητα επιβάλλουν τη γνώμη τους ή αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας. Ορισμένοι μαθητές αποσύρονται και αφήνουν τους άλλους να εκτελέσουν την εργασία. Οι μαθητές με χαμηλή επίδοση και δυσκολίες μάθησης δεν μπορούν να συμβάλλουν το ίδιο, με αποτέλεσμα να αμβλύνονται οι αντιθέσεις στην επίδοση. Ορισμένοι μαθητές δε συμπεριφέρονται με εποικοδομητικό τρόπο. Οι μαθητές δε γνωρίζουν πώς να παρέχουν ή να ζητούν βοήθεια από τα μέλη της ομάδας. Ορισμένοι μαθητές μπορεί να θεωρούν ότι αυτή η μορφή μάθησης δεν τους ευνοεί ή δεν τους ταιριάζει. Οι μαθητές μπορεί να μεταφέρουν τις δικές τους λαθεμένες ιδέες στους συμμαθητές τους.

17 Συνεργατική μάθηση: Προϋποθέσεις
Στόχοι Σύνθεση ομάδας Αλληλεξάρτηση μελών Κανόνες συμπεριφοράς Υπευθυνότητα Επίβλεψη και καθοδήγηση Αξιολόγηση

18 Οι ομάδες εργάζονται αποτελεσματικά όταν:
Έχουν σαφείς, συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς στόχους. Είναι ετερογενείς. Οι μαθητές έχουν συγκεκριμένους ρόλους που τους κάνουν να αλληλεξαρτώνται. Οι μαθητές έχουν εκπαιδευτεί στο πώς να συνεργάζονται. Οι μαθητές ακολουθούν κανόνες συμπεριφοράς. Ο εκπαιδευτικός επιβλέπει και καθοδηγεί. Η αξιολόγηση είναι ατομική και ομαδική. Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της εργασίας και κάνει αναγκαίες τροποποιήσεις (στους στόχους, στη σύνθεση των ομάδων, στους κανόνες συμπεριφοράς, κλπ).

19 Σύνθεση ομάδας Ζευγάρια εργάζονται πιο αποτελεσματικά στον Η/Υ συγκριτικά με ομάδες 3-5 ατόμων. Τα αποτελέσματα είναι συνήθως μεγαλύτερα όταν οι ομάδες είναι ετερογενείς ως προς την επίδοση και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών. Στη διαμόρφωση των ομάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των μαθητών. Είναι καλύτερο η διαμόρφωση των ομάδων να γίνεται από την εκπαιδευτικό.

20 Προετοιμασία για συνεργασία
Διδάσκουμε τεχνικές για το πώς πρέπει οι μαθητές να ζητούν και να παρέχουν βοήθεια με εποικοδομητικό τρόπο: Κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις και επιμένω μέχρι να πάρω ικανοποιητική απάντηση. Παρέχω συγκεκριμένη ανατροφοδότηση, δε δίνω την απάντηση αλλά παρέχω νύξεις που βοηθούν τη συμμαθήτριά μου να τη βρει μόνη της, παρέχω πλήρεις και κατανοητές εξηγήσεις. Παρέχουμε καθοδήγηση με φύλλα εργασίας και με ερωτήσεις που εστιάζουν τη συζήτηση και τη χρήση του λογισμικού σε συγκεκριμένα σημεία. Διαμορφώνουμε σε συνεργασία με τα παιδιά τους κανόνες της συνεργασίας.

21 Καθοδήγηση και επίβλεψη
Συμμετέχουν ενεργά όλα τα παιδιά; Χρησιμοποιούν όλοι/ες τον Η/Υ; Περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους; Ακούν το ένα τη γνώμη του άλλου; Εμπιστεύονται το ένα το άλλο; Μπορούν να αποδεχτούν αντίθετες γνώμες; Ασκούν εποικοδομητική κριτική; Βοηθούν με αποτελεσματικό τρόπο; Παρέχουν κατανοητές εξηγήσεις; Κάνουν ερωτήσεις όταν δεν καταλαβαίνουν; Εργάζονται για έναν κοινό στόχο;

22 Αξιολόγηση Αξιολογούμε τι έμαθε το κάθε μέλος της ομάδας χωριστά αλλά και το ομαδικό προϊόν. Π.χ.: Δίνουμε έναν ατομικό βαθμό και επιπλέον βαθμούς στο κάθε παιδί αν όλα τα μέλη της ομάδας πετύχουν τους ατομικούς τους στόχους. Αξιολογούμε την πρόοδο του κάθε παιδιού συγκριτικά με την προηγούμενη επίδοσή του. Ζητάμε από τα παιδιά να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά τους και τη λειτουργία της ομάδας τους κατά τη διάρκεια της εργασίας: Άκουγα τη γνώμη των άλλων; Συμμετείχα ενεργά; Ακούγαμε η μία τη γνώμη ης άλλης; Συμμετείχαν όλες; Άφησα το συμμαθητή μου να αλληλεπιδράσει με τον Η/Υ;

23 ΡΟΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ
ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Γνωρίζει το κάθε μαθητή Προγραμματίζει τη μάθηση Οργανώνει το μαθησιακό περιβάλλον Οργανώνει τις ομάδες Παρακολουθεί τη μάθηση Συμβουλεύει και καθοδηγεί Ενισχύει κ ανατροφοδοτεί Αξιολογεί κ αυτοαξιολογείται Ενισχύεται ο ρόλος του συμμαθητή Γίνεται πομπός κ δέκτης Συνεργάζεται Ενεργοποιείται Ερευνά κ ανακαλύπτει Υπευθυνοποιείται Αυτοκαθορίζεται Αυτοαξιολογείται

24 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΠΕ

25 Ηλεκτρονική Μάθηση Χρησιμοποιούμε τον όρο ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) εννοώντας οτιδήποτε αφορά στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι πρακτικές της ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η τηλεκπαίδευση συνδυάζει τις τεχνικές της ηλεκτρονικής μάθησης με υπολογιστές καθώς και τα τηλεματικά δίκτυα: διαδίκτυο, δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνίες. Ασύγχρονη Σύγχρονη Εξ αποστάσεως ή Υβριδική (Blended ή Hybrid learning)

26 Συνεργατική Μάθηση και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Ανάπτυξη διάφορων συστημάτων και εργαλείων που έχουν σκοπό να προωθήσουν τη μάθηση μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων: «Συστήματα Συνεργατικής Μάθησης μέσω Υπολογιστή» ( Computer Supported Collaborative Learning Systems, CSCL) …Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν ένα πλούσιο, διαμοιραζόμενο εικονικό χώρο εργασίας, όπου οι αλληλεπιδράσεις δε συμβαίνουν μόνο μεταξύ ατόμων και τεχνολογίας αλλά ως διαπροσωπική επικοινωνία πολλών προς πολλούς ανθρώπους που μοιράζονται έναν κοινό στόχο. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να διευκολυνθούν και να ρυθμιστούν από ένα συντονιστή-εκπαιδευτή». (Lotus White Paper) Xρησιμοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης Eστιάζουν στο «τι επικοινωνείται» και O στόχος είναι η στήριξη των μαθητευόμενων στο να μάθουν στα πλαίσια της ομάδας. Διάκριση συνεργατικής χρήσης της τεχνολογίας και συνεργατικής τεχνολογίας.

27 Συνεργατική μάθηση με τη βοήθεια Η/Υ
Η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν οι μαθητές/τριες συνεργάζονται σε ομάδες παρά όταν εργάζονται ατομικά στον Η/Υ: Οι μαθητές/τριες μένουν προσηλωμένοι/ες στο στόχο, χρησιμοποιούν πιο συχνά στρατηγικές, παράγουν καλύτερα προϊόντα, αναπτύσσουν θετικές στάσεις για τη συνεργασία και για τους συμμαθητές τους. Τα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα όταν οι ομάδες είναι ετερογενείς ως προς την επίδοση όταν οι ομάδες είναι μικρές όταν οι μαθητές/τριες έχουν προηγούμενες εμπειρίες συνεργατικής μάθησης για μαθητές/τριες υψηλής ή χαμηλής επίδοσης όταν στα παιδιά έχουν δοθεί οδηγίες για τον τρόπο συνεργασίας όταν η εργασία με τη βοήθεια Η/Υ έχει συγκεκριμένους στόχους Όσον αφορά το φύλο των μαθητών/τριών, τα δεδομένα των μέχρι τώρα ερευνών είναι αντιφατικά ως προς την αποτελεσματικότητα των μεικτών ή των ομοιογενών ομάδων.

28 ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κόμης, Ι. Β. (2004): Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.

29 Κατηγοριοποίηση συνεργατικών εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης
Βάσει τόπου και χρόνου (σύγχρονα, ασύγχρονα, από απόσταση, πρόσωπο με πρόσωπο) Βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών (αυτόνομες εφαρμογές, διαδικτυακές εφαρμογές) Βάσει του είδους της παρεχόμενης πληροφορίας (κειμενικά, συστήματα πολυμέσων)

30

31 Τέσσερις μεγάλες κατηγορίες συνεργατικών συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης
Διαδικτυακά εργαλεία (chat tools, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστήματα λήψης αποφάσεων, εργαλεία τηλεδιάσκεψης,wikis) Oλοκληρωμένες πλατφόρμες, που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και που ενσωματώνουν εργαλεία CSCL (CENTRA, το FirstClass, το BSCW, WebCt, moodle) Groupware-CSCW (Lotus Notes, το TeamFocus και το Teamware, Synergeia) Εξειδικευμένα συστήματα συνεργατικής μάθησης (CSILE, Knowledge Forum, CoVis κ.ά.

32 Εργαλεία Moodle: Είναι ένα ανοιχτού κώδικα Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (Open Sourse Course Management System- CMS) γνωστό και ως Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης (LMS) ,ως Εικονικό Μαθησιακό Περιβάλλον site ( Virtual learning Environment –VLE) ή ως ηλεκτρονική πλατφόρμα. Λέγοντας «Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων" (CMS) αναφερόμαστε σε εφαρμογές που προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός διαδικτυακού μαθήματος. Wiki: «ένα ελεύθερα επεκτεινόμενο σύνολο ιστοσελίδων, ένα υπερκειμενικό σύστημα για αποθήκευση και τροποποίηση πληροφοριών, μια βάση δεδομένων, όπου κάθε σελίδα μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί από οποιοδήποτε χρήστη με ένα φυλλομετρητή που δίνει τη δυνατότητα χρήσης φορμών» (Leuf & Cunningham,2001) Ανήκει στο WEB 2.0, το διαδίκτυο «δεύτερης γενιάς», δηλαδή το πέρασμα από την παθητική πρόσληψη της πληροφορίας στην ενεργή συμμετοχή για τη δημιουργία της.

33 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΠΕ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Computer Supported Cooperative Work, (CSCW) ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Computer supported collaborative learning, (CSCL) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

34 ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε.
Στόχος των σύγχρονων ή ασύγχρονων τεχνολογικών περιβαλλόντων είναι η διαμεσολάβηση της επικοινωνίας κ η υποστήριξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσω υπολογιστών. (Avouris et al, 2003) Τα συστήματα ασύγχρονης συνεργασίας έχουν προς το παρόν μεγαλύτερη διάδοση μιας κ προηγούνται χρονολογικά των σύγχρονων και προσφέρουν στους χρήστες μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους. Και των δυο ειδών συνεργατικά συστήματα στηρίζονται στην προϋπόθεση ότι οι χρήστες έχουν διάθεση να συνεργαστούν. Τα συστήματα υποστήριξης συνεργασίας συνάντησαν ανάμεικτες αντιδράσεις. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, (ασύγχρονο σύστημα), έγινε παγκοσμίως αποδεκτό ενώ άλλα συστήματα συνεργασίας δεν έχουν την ίδια αποδοχή, (Αβούρης & Κόμης, 2003). Κόμης, Ι. Β. (2004): Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.

35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ Κ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
BSCW FIRST CLASS- -COLLABORATIVE CLASSROOM 3. LEARNING SPACE 4. TOP CLASS 5. WEBCSILE 6. WEBCT Αβούρης, Ν, Κόμης, Β. (2003): Σύγχρονη συνεργασία από απόσταση: ζητήματα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, Πρακτικά 2ου πανελλήνιου συνεδρίου, Ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

36 Συστήματα Υποστήριξης Συνεργασίας με Υπολογιστή
Οnline forums (φόρα συζητήσεων) video or audio conferencing (τηλε-διάσκεψη) Learning content management systems LMS, CMS (οργάνωση ομάδων, δραστηριοτήτων και περιεχομένου), Virtual environments, collaboratories (εικονικά περιβάλλοντα, συνεργατικά περιβάλλοντα) Σύγχρονη- ασύγχρονη συνεργασία

37 Το διαδίκτυο προάγει τη συνεργατική μάθηση (social space)

38 Συστήματα διαχείρισης Μάθησης στο διαδίκτυο
BlackBoard Joomla! Μoodle E-Class

39

40

41 Google groups Μηχανισμός διαχείρισης περιεχομένου από μικρή ομάδα – διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

42 Google groups Δημιουργία κοινότητας Συζήτηση- διαμοιρασμός αρχείων
Δημιουργία κοινότητας Συζήτηση- διαμοιρασμός αρχείων Δημιουργία ιστοσελίδων Ανάρτηση αρχείων Διαχείριση μελών

43 http://pake31.blogspot.com Ιστολόγια ( blogs)
Όπου διαχέεται η συγγραφή και γίνεται άμεσος ο σχολιασμός

44 Blogs To blog ένα αντικείμενο, μια χρονολογικά ταξινομημένη σειρά άρθρων από έναν ή περισσότερους χρήστες σε κατάλληλο ιστότοπο απαιτεί… διανοητική διαδικασία, συγγραφής ανάρτησης, διαβούλευσης,συζήτησης

45 Blogs Περιβάλλον δημοσιοποίησης των ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων των χρηστών χρησιμοποιώντας το λόγο ως μέσο έκφρασης. αποτελεί ένα γνωσιακό ασύγχρονο περιβάλλον- Stahl (2006), ενθαρρύνει τον αναστοχασμό επί του περιεχομένου υποστηρίζει τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης σε κοινωνικό πλαίσιο μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ δημιουργού και χρηστών-επισκεπτών . Η φύση του λόγου που καταγράφεται σε μορφή κειμένων (σχόλια και απαντήσεις) είναι ιδιότυπη (συνδυάζει στοιχεία προφορικής και γραπτής έκφρασης)

46 Blogs: κατασκευή

47 Πλεονεκτήματα των Blogs
Δεν χρειάζεται να γνωρίζουν HTML Δεν χρειάζεται να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ιστοσελίδων Το λογισμικό διαχείρισης βρίσκεται στο διαδίκτυο και έτσι οι bloggers δεν χρειάζεται να το κατεβάσουν στον υπολογιστή τους H υπηρεσία είναι είτε δωρεάν είτε πάρα πολύ φθηνή για την δημιουργία των blogs Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός σε αποθηκευτικούς servers καθώς οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα blogs, προσφέρουν ταυτόχρονα δωρεάν αποθηκευτικό χώρο

48 Η χρήση των blogs στην εκπαίδευση

49 Παραδείγματα εκπαιδευτικών Blogs
για το μάθημα της βιολογίας από το δημοτικό σχολείο Ιτέας το blog των Μηχανικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  με πλούσιο περιεχόμενο αλλά και πολλά σχόλια από τους επισκέπτες με θέμα τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση

50 Blogs: επίπεδα εστίασης
Personal focus Ως εφημερίδα, χώρο διαχείρισης γνώσης, ‘σημειωματάριο’ ‘Classroom’ focus Blog Ανακοινώσεων Χρήσιμες οδηγίες για Μαθητές Επισημειωμένοι σχολιασμένοι σύνδεσμοι για μαθητές Internet-wide focus Κάθετο ιστολόγιο με συζήτηση για συγκεκριμένο γνωστικό, επαγγελματικό αντικείμενο. Πχ

51 wikis http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community
Όπου συνθέτουμε από κοινού συλλογική αντίληψη για τη γνώση Wikis ως πηγή πληροφορίας: Wikipedia

52 Wikipedia Η Wikipedia : Ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ανάπτυξη σε πολλές γλώσσες Πρόσβαση μέσω διαδικτύου Οι συγγραφείς είναι εθελοντές που προσφέρουν περιεχόμενο (λήμματα) ή διορθώνουν υπάρχον περιεχόμενο Τα περιεχόμενα μπορούν να τροποποιηθούν από οποιονδήποτε Πάνω από 3 εκατομμύρια λήμματα

53 Τα Wikis ως εργαλεία μάθησης
δασκάλους Μέλη της σχολικής κοινότητας Συνεργασία μεταξύ σχολείων

54 Δραστηριότητες http://en.wikipedia.org http://www.google.com
Ιστοχώροι και υπηρεσίες για Web 2.0 -Εκπαίδευση (Education) 2.0 Επισκεφθείτε του παραπάνω ιστοχώρους και εξετάστε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρουν στα πλαίσια της διδασκαλίας σας. Επισκεφθείτε το Διερευνήστε τις δυνατότητες του google ( google group, google docs, blog).

55 Wikis Wiki είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του Το πιο γνωστό wiki είναι η Wikipedia η οποία υπάρχει σε πολλές γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελληνική (

56 Διαφορά Wiki & Blog Σε ένα blog η συγγραφή και το πολυμεσικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας που καταχωρείται στην αρχή αποτελούν σημείο έναρξης. Κάθε απάντηση και σχόλιο που καταχωρείτε μετά έχει τη μορφή συμπληρωματικής πληροφορίας και λέγεται "comment". Ενώ σε ένα wiki υπάρχει μια πολύ πιο ανοιχτή δομή και επιτρέπει στον οποιοδήποτε να τροποποιεί το περιεχόμενο του κειμένου που κάποιος άλλος έχει καταχωρήσει.

57 Σύγκριση Wiki & Websites
Standard ιστοσελίδες Ελεύθερη-ανοιχτή σύνταξη Περιορισμένη σύνταξη Γλώσσα απλής μορφής κειμένου Standard HTML, Javascript, PHP, κλπ Online αποθήκευση προηγούμενων εκδόσεων Μη αποθήκευση προηγούμενων εκδόσεων online Εύκολη δημιουργία νέων σελίδων Δυσκολότερη δημιουργία νέων σελίδων Χαμηλότερος βαθμός ασφάλειας Υψηλότερος βαθμός ασφάλειας Ύπαρξη πολλαπλών συγγραφέων Περιορισμένος αριθμός συγγραφέων Κοινοτικό, Συνεργατικό Προσωπικό Διαρκής εξέλιξη Θεωρητικά ολοκληρωμένο

58 Πλεονεκτήματα των Wikis
Καθένας μπορεί να συμμετέχει στη διαχείριση του περιεχομένου Παρέχει ευκολία στην εκμάθηση και στη χρήση της υπηρεσίας Εξοικονόμηση χρόνου στην ανανέωση του περιεχομένου Δυνατότητα συνεργασίας ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία Το σύστημα διαχείρισης του δικτυακού τόπου wiki κρατάει στοιχεία για κάθε τροποποίηση που έχει γίνει Δυνατότητα αλλαγών του δικτυακού τόπου από χρήστες με περιορισμένες τεχνολογικές γνώσεις Η τεχνολογία wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο εύρος εφαρμογών Με την ύπαρξη αρκετών εργαλείων από ανοικτού κώδικα λογισμικό wiki, μειώνετε το κόστος του δικαιώματος χρήσης του

59 Μειονεκτήματα των Wikis
Τα wiki μερικές φορές είναι ευάλωτα στο spam Η πληροφορία παρουσιάζεται ανοργάνωτη λόγο της ευελιξίας που παρέχεται στην υλοποίηση της δομής της Είναι απαραίτητη η σύνδεση στο internet για την προαγωγή της συνεργασίας

60 Κατασκευή Wiki PbWiki (http://pbwiki.com/)
SeedWiki ( Wikidot ( Wikispace (

61 Δεξιότητες για τα Wiki West, J.A. West, M.L. (2008). Using Wikis for Online Collaboration: The Power of the Read-Write Web. Jossey-Bass Inc Pub: USA

62 Μαθησιακές ευκαιρίες των Wikis
Γρήγορη εισαγωγή και οργάνωση περιεχομένου Ανοιχτή φύση τεχνολογίας (Mindel & Verma, 2006, Raman, Ryan & Olfam, 2005) Δυνατότητα διόρθωσης από όλους τους συμμετέχοντες (αναστοχασμός)  δυναμική φύση wiki Ευνοείται η εργασιο-κεντρική μάθηση (project based learning) (Duffy & Kirkley, 2004) Αλληλεπίδραση, επικοινωνία, συνεργασία  Κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία (Cress & Cimerlie, 2008) Συμβάλλει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

63 Ιδέες για εκπαιδευτικά Wiki
Δημιουργήστε έναν χώρο για ελεύθερη έκφραση Συζητήστε θέματα εργασιών, όπως και επιλεγμένα αναγνώσματα του μαθήματος (assigned readings) Μοιραστείτε πηγές όπως αναφορές σε βιβλιογραφία, ιστοσελίδες, δείγματα επιτυχούς συγγραφής, συσκέψεις, ανακοινώσεις εργασιών Διατηρήστε ένα περιοδικό εργασίας αποτελούμενης από ομαδικές εργασίες Απαιτήστε τη συνεργασία των μαθητών στη συγγραφή κειμένων, όπως μία έκθεση γραμμένη από όλη την τάξη Συζητήστε καινοτομίες στους τομείς της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης Ενθαρρύνετε τους μαθητές να διορθώσουν σελίδες της wikipedia ή να αναλάβουν νέες σελίδες της wikipedia Εμπνεύστε και ενθαρρύνετε τους μαθητές να γράψουν ένα Wikibook

64 Χρήση Wiki στην Εκπαίδευση ( West & West, 2009)
εγκυκλοπαίδεια τάξης γλωσσάρι ηλεκτρονικό βιβλίο Οικοδόμηση Γνώσης μελέτες περίπτωσης διενέργεια συζήτησης σχολιασμός βιβλιογραφίας Κριτική Σκέψη σχεδίαση πολυμέσων δημιουργία ιστορίας σχεδιασμός εκδήλωσης Πλαισιωμένη Εφαρμογή

65 Wiki Παραδείγματα CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91 Καβάλα - Wiki Γεωγραφίας ( Wiki Τεχνολογίας 1 ( Wiki OLPC ( edu.gr/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE% BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1) Κυκλοφοριακή αγωγή ( Wiki Λυκείου (


Κατέβασμα ppt "Συνεργατική μάθηση και ΤΠΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google