Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ניהול איכות ובקרת איכות סטטיסטית

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ניהול איכות ובקרת איכות סטטיסטית"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ניהול איכות ובקרת איכות סטטיסטית
שיעור מס' 4 ניהול איכות ובקרת איכות סטטיסטית

2 פרופ' אישיקאוה קאורו המטרה של איסוף הנתונים בא לסייע בשיפור איכות התהליכים המטופלים ע"י הצוות ובהגברת התקשורת הבין חברית. אישיקאוה מציג שבעה כלים בסיסיים שאי אפשר לוותר עליהם בבקרת איכות הכלים הם: 1. אדרת הדג (תרשים סיב ותוצאה). 2. ניתוח פארטו.

3 פרופ' אישיקאוה קאורו 3.רשימות תיוג . 4. תרשימי זרימה. 5. היסטוגרמות.
6. תרשימי פיזור. 7. תרשימי בקרה.

4 תרשים אידרת הדג - עצם הדג
תרשים אידרת הדג / תרשים סיבה ותוצאה נקרא אף תרשים אישיקואה על שם מפתחו. התרשים המציג באופן גרפי את מכלול הסיבות האפשריות לקיומה של בעיה. התרשים מאפשר למיין את כל הגורמים המשפיעים על התהליך ולהציג את יחסי הגומלין ביניהם. תרשים זה מסייע לצוות ליצור הפרדה בין הסיבות לתוצאותיהן ולספק תמונת מצב כוללת.

5 תרשים בסיסי של אידרת הדג
גורם אנושי סביבה שיטות עבודה מפעל ציוד חומר גלם

6 היסטוגרמות ככלי סטטיסטי בניהול איכות
כשאנחנו עורכים ניסוי סטטיסטי (מטילים מטבע, מודדים מתח פלט, מודדים עובי לוח), איננו יודעים מה תהיה התוצאה. אבל אנחנו יודעים מהי קבוצת התוצאות האפשריות של הניסוי. אם נחזור על הניסוי הרבה פעמים, נבחין בכך שהתוצאות האפשריות מופיעות בשכיחויות יחסיות שונות שהולכות ומתכנסות למספרים קבועים. למשל, בהטלת קובייה הוגנת, השכיחות היחסית של הופעת כל תוצאה אפשרית (מ-1 עד 6) הולכת ומתקרבת ל-1/6 ככל שמספר ההטלות הולך וגדל.

7 היסטוגרמות ככלי סטטיסטי בניהול איכות
תרשים השכיחויות של תצפיות, הנקרא "היסטוגרמה". היסטוגרמות המציגות ניסויים סטטיסטיים שונים מקבלות תצורות שונות, אופייניות לסוגי הניסויים. כשאנחנו עורכים היסטוגרמות של נתוני מדידות, ככל שמספר התצפיות הולך וגדל, כך אנו יכולים לעדן את ההיסטוגרמה יותר, ואנו רואים שההיסטוגרמות הולכות ומתכנסות לצורה ברורה שאפשר לזהות אותה גם בניסויים אחרים, וכך לאפיין את סוגי המדידות.

8 למשל, לפנינו היסטוגרמה של 26 תצפיות אקראיות (איור 1), מדידות עובי דופן של 26 לוחות שנדגמו באקראי ממנת ייצור. גודל המדגם הוא של 26 תצפיות בלבד, אבל כבר רואים שההיסטוגרמה מקבלת תצורה סימטרית, דמוית פעמון. זוהי התצורה ה"נורמלית", או הגאוסית

9 הנה לדוגמא סיכום של סקר שביעות רצון לקוחות, בה המשיבים התבקשו לתת ציון על סולם של 1 (הכי גרוע) עד 5 (הכי טוב) למידת שביעות רצונם משירות מסוים. למרות שהמדידות לא נעשו על סקלה רציפה, ולמרות שיש רק 5 תוצאות אפשריות, ההיסטוגרמה של 406 התשובות (איור 2) נראית די דומה לתצורה הסימטרית שבאיור 1.

10 לא כל היסטוגרמה שואפת לתצורה הנורמלית
לא כל היסטוגרמה שואפת לתצורה הנורמלית. למשל, לפנינו היסטוגרמה של מאות נתוני משכורות של עובדים במגזר מסוים במשק (איור 4). רואים בבירור שההיסטוגרמה מקבלת תצורה ברורה ומזוהה, אבל זו איננה דומה לתצורה הסימטרית של הפעמון הנורמלי. יש בה א-סימטרייה: יש מעט אנשים (שכיחות נמוכה) של משכורות גבוהות מאד. תופעה זו מתבטאת ב"זנב" ימני ארוך של ההיסטוגרמה.

11 צורה שכיחה נוספת של היסטוגרמה היא כמו זו שבאיור 5: השכיחויות של 30 רכיבים לפי מספר השריטות שנמצאו בכל אחד. גם כאן רואים תצורה א-סימטרית ברורה של התצפיות

12 המודל הנורמלי מודל ההתפלגות הכי פופולרי הוא המודל הנורמלי. בניסויים רבים מקבלים תצורות המתכנסות לתצורה הנורמלית. המודל המתמטי של התפלגות ההסתברות הזאת הוא: (1) כאשר μ הוא מספר ממשי כלשהו ו-σ הוא מספר חיובי כלשהו. f(x) נקראת "פונקצית צפיפות ההתפלגות" של המשתנה הנמדד

13 התפלגות נוספת המשמשת מהנדסי איכות (במיוחד בחישובי אמינות מערכות מכניות) היא התפלגות ווייבול, שהיא הכללה של ההתפלגות המעריכית. זו התפלגות "גמישה" ואפשר לתאר באמצעותה מצבים שונים, כמו גידול אמינות או עקום למידה (שעור תקלות הולך וקטן עם הזמן) ותהליכי שחיקה (שעור תקלות הולך וגדל עם הזמן). המודל המעריכי (בו שעור התקלות קבוע בזמן) הוא מקרה פרטי של מודל ווייבול. על ידי בחירת הפרמטרים של צפיפות ווייבול, היא יכולה לדמות לגרף שבאיור 7 או לגרף שבאיור 8.

14 מודל התפלגות א-סימטרי נוסף, שאינו כל כך חשוב אבל מתוך שמו נגזרה שיטת הצגה חזותית באבטחת איכות, הוא התפלגות פארטו. וילפרדו פארטו, כלכלן שווייצרי, התאים מודל א-סימטרי להתפלגות ההכנסות באוכלוסייה (מהיסטוגרמה שנראית כמו איור 4). בין התפלגות פארטו ובין תרשים פארטו אין דמיון, לבד מהא-סימטריה.

15 ניתוח פארטו ניתוח פארטו הינו אחד הכלים לפתרון בעיות בצוות במסגרת 7 המופלאים, ניתוח זה מאפשר התמקדות בגורמים מעטים שיביא לתוצאות אפקטיביות ומהירות. עקרון זה קובע כי רוב הבעיות נובעות ממספר מצומצם של גורמים.

16 ניתוח פארטו העיקרון נשען על היחס המנחה או אשר משמעותו כי 80% מהבעיות נובעות מ-20% של מיכלול הגורמים היכולים לגרום לבעיות אלו. היחס אינו יחס מתמטי מדויק אלא יחס מנחה. באותה מידה הוא יכול להיות אן וכו'. אך משמעותו היא חד משמעית "המעט הינו העיקר והרוב הוא התפל."

17 וילפרד פארטו עקרון פארטו נקרא על שמו של הכלכלן השווצרי וילפרד פארטו אשר במחקריו הראה כי העושר בעולם אינו מתפלג באופן אחיד אלא מתרכז בידי מעט אנשים. הוא הסב את תשומת הלב לפצצת הזמן הטמונה בכך ש-80% מהמשאבים בעולם נשלטים ע"י 20% מאוכלוסיית העולם. דוגמאות: 20% מלקוחות הבנקים מהווים 80% מהכנסות. 20% מצרכי המשפחה מהווים 80% מההוצאות.

18 ניתוח פארטו תופעה זו ניתנת לאיתור בניתוח מידע המתקבל מאיסוף הנתונים. התופעה מאפשרת לזהות את הגורמים הדומיננטיים לקיומה של בעיה/ תופעה אשר בהם צריכים לטפל ראשית תוך השגת שיפור גדול בהשקעה קטנה יחסית. כאמור מרבית הבעיות נובעות ממס' קטן יחסית של גורמים הנקראים "החיוניים המעטים", יתר הגורמים נקראים "קלי ערך" – הם רבים יחסית. בעזרתו של התרשים יהיה ניתן לזהות בקלות את אותם הערכים "החיוניים המעטים", בהם יש למקד מאמץ ומשאבים.

19 ניתוח פארטו - דוגמא 1. אפיון הבעיה - תקלות באוטובוסים בחברת הובלה
2. איסוף נתונים - נאספו נתונים על 1,000 כלי רכב במשך 6 חדשים. 3. סיווג הנתונים - במקרה זה סווגו התקלות כלהלן: 3.1 פגיעות צבע 3.2 פגיעת פח 3.3 פגיעות ריפוד 3.4 שמשות 3.5 פלסטיק (מאפרות, מנורות וכו’) 3.6 תקלות אחרות

20 טבלת סיווג הנתונים

21

22 סיווג פריטים לקבוצות ABC
%$ 20 40 60 80 100 50 150 % of Inventory Items % Annual $ Usage A B C Class % $ % Items 15 30 5 55 14

23 חלוקה זו מופיעה במרבית התופעות של מכפלת מופע בערך מסוים.
אפילו בדיקה שטחית מראה שסכומי הכסף הגבוהים ביותר מושקעים בתיקון תקלות צבע וריפוד. כאן נראה שתיקון שתי תקלות אלה עולה מעל 80% מכלל הוצאות התיקון של צי הרכב. חלוקה זו מופיעה במרבית התופעות של מכפלת מופע בערך מסוים.

24 ניתוח ABC לסיווג פרטי מלאי
1. הגדרת הבעיה - השקעת מאמץ יחסי לערך הצריכה על מנת שהמאמץ המושקע במדיניות המלאי יסווגו פרטי המלאי לשלושה סוגים (כלל פארטו משופר). A = כ - % 75 מערך הצריכה נובע מ - 10% מן הפריטים. B = כ - 20% מערך הצריכה נובע מ - 25% מן הפריטים. C = כ - 5% מערך הצריכה נובע מ - 65% מן הפריטים.

25 שלבי הניתוח 1. חישוב ערך הצריכה (השנתי) של כל פריט
2. דירוג הפריטים לפי ערך הצריכה של כל פריט 3. סיווג הפריטים לקבוצות C, B, A, על פי ערך הצריכה והשכיחות היחסית.

26 ABC Simulation

27 סיכום יתרונות דיאגרמת פארטו
ניתוח פארטו מאפשר לדלות מתוך אוכלוסייה את העיקר. העיקרון מסייע בניתוחן של תופעות רבות בתחומים שונים. מאפשר למקד מאמצים ומשאבים בגורמים החשובים בעדיפות גבוהה. מיקוד המאמצים בגורמים הדומיננטיים לבעיה תורם לשיפור משמעותי בתועלת המתקבלת. לניתוח יתרונות נוספים: ניתן למדוד באמצעותו התקדמות, הינו קל להבנה ולביצוע.

28 אופן השימוש בניתוח פארטו
יש להגדיר הבעיה ולאסוף נתונים לגבי גורמיה, מקובל לאסוף מידע היסטורי. יש לאפיין את הנתונים במונחים של: סוג, מחיר, % מהאוכלוסייה, מספר מופעים או בכל דרך אחרת התואמת את המצב. יש לסדר את הנתונים בסדר יורד של מופעים. יש לתת במידת האפשר ביטוי כספי לקטגוריות שנבחרו בסעיף 3 ולדרג מחדש (במידה וניתן).

29 אופן השימוש בניתוח פארטו
יש לשרטט תרשים עמודות, כאשר בציר האופקי ומתחת לכל עמודה תרשם סוג הבעיה ובציר האנכי שמאלי, התוצאה לבעיה במונחי כמות מופעים. שירטוט תרשים העמודות כולל אף גרף של שכיחות מצטברת של התקלות / עלויות וכו', כך שבציר האנכי הימני יופיע אחוזי השכיחות המצטברת ביחס לגרף העמודות. יש להתחיל לטפל בגורמים לפי גובה העמודות בסדר יורד וביחס לגרף השכיחות המצטברת, עד שהבעיה מצטמצמת למימדים

30 תרגיל כיתה לבניית דיאגרמת פארטו וניתוחה
סמנכ"ל התפעול בחברת ORTCELL חברת שירותים סלולרים. החליט לאמץ וליישם את שיטת פארטו במחלקתו, במטרה לנתח את הגורמים הדומיננטיים לתקלות השכיחות שבסניפי השירות הפזורים ברחבי הארץ. במח' התפעול נצפו סה"כ 1161 תקלות במשך שבוע והן מתפלגות באופן הבא:

31 התפלגות התקלות קליטה לקויה במכשירים – 124 מופעים.
החלפת מקשים – 205 מופעים. החלפת אנטנה – 105 מופעים. בעיות תוכנה וחומרה – 50 מופעים. סוללות מתרוקנות – 269 מופעים. שברים וסדקים במכשירים – 263 מופעים. החלפת תצוגה – 145 מופעים.

32 עלויות תיקון המכשירים מהמחלקה לכספים התקבלו את הנתונים הבאים: (הנתונים כוללים עלות כ"א וחלקים) קליטה לקויה במכשירים – 18.50$ לתיקון. החלפת מקשים – 2.15$ לתיקון. החלפת אנטנה – 3.75$ לתיקון. בעיות תוכנה וחומרה – 15.30%$ לתיקון. סוללות מתרוקנות – 16.30$ לתיקון. שברים וסדקים במכשירים – 6.18$ לתיקון. החלפת תצוגה – 8.00$ לתיקון.

33 דרישות ההנהלה הינך ממלא/ת תפקיד של הנדסאי/טכנאי תעשייה וניהול במח' התפעול של החברה. סמנכ"ל התפעול פנה אליך עם הנתונים שהתקבלו ודרש שתנתחו את הנתונים שהתקבלו כחלק מקבלת החלטות שיתקבלו בהנהלת החברה.

34 תרגיל כיתה עליך לבנות טבלה שתכלול את כל הנתונים שבידך. (הטבלה תכלול עמודות:תקלות, מס' מופעים, עלות, שכיחות יחסית ומצטברת). עליך לסדר את נתוני הטבלה בסדר יורד של מופעים (יש לבחור את העמודה הקריטית ביותר לניתוח נכון של הבעיה). עליך לשרטט תרשים עמודות אשר יציג את העמודה הקריטית שבחרתה בסעיף הקודם, בציר האופקי תחת כל עמודה יש לציין את הבעיה. ובציר האנכי השמאלי יש לציין את כמות המופעים.

35 תרגיל כיתה - המשך 4. עליך לשרטט בתרשים גרף המתאר את השכיחות המצטברת ביחס לכל עמודה, כאשר בציר האנכי מצד שמאל יופיעו האחוזים של השכיחות המצטברת. 5. לאחר בניית התרשים עליך למנות את הגורמים הדומיננטיים 20% - 30%, המהווים יחדיו את מרבית התקלות / התלונות / עלויות 70%-80% בעזרתו של התרשים יהיה ניתן לזהות בקלות את אותם הערכים "החיוניים המעטים", בהם יש למקד מאמץ ומשאבים.

36 הצגת הנתונים בטבלה

37 תרגיל כיתה - המשך 6. לאחר מציאת הגורמים הדומיננטיים יש לנתח את השורש להיווצרות הבעיה. 7. מנה מס' תהליכים שיש ליישם בארגון על מנת שמקרים אלא יופחתו ואף לא יהיו כלל.


Κατέβασμα ppt "ניהול איכות ובקרת איכות סטטיסטית"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google