Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Archimedo jėga Darbą atliko Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 8a klasės mokiniai: Vytautas Savickas ir Justinas Krutkevičius.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Archimedo jėga Darbą atliko Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 8a klasės mokiniai: Vytautas Savickas ir Justinas Krutkevičius."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Archimedo jėga Darbą atliko Kauno Tado Ivanausko progimnazijos a klasės mokiniai: Vytautas Savickas ir Justinas Krutkevičius. Fizikos mokytoja: Vanda Svirskienė 2016 metai

2 Turinys Archimedas Archimedo jėgos apibrėžimas
Archimedo dėsnio apibrėžimas Archimedo dėsnio formulė Video su bandymu Testas Uždaviniai

3 Archimedas Garsus graikų mokslininkas – matematikas, fizikas, išradėjas, inžinierius, astronomas ir filosofas, labiausiai žinomas kaip atradęs Archimedo dėsnį apie jėgą, veikiančią panardintus kūnus. Jis išradęs sraigtą irigacijoje, taip pat apskaičiavo elipsės, parabolės nuopjovos plotus. Sukūrė hidrostatikos pagrindus.

4 Archimedo jėga Archimedo jėga – jėga, kuri stumia aukštyn skysčiuose arba dujose panardintus arba plūduriuojančius kūnus. Archimedo jėga visada nukreipta didesniosios jėgos kryptimi. Kūnas plūduriuoja, kai Archimedo jėga tolygi jo sunkiui.

5

6 Archimedo jėga FA = P2 - P1 P1 - kūno svoris vandenyje;
P2 - kūno svoris ore; FA - šių jėgų atstojamoji – Archimedo jėga FA = P2 - P1

7 Archimedo dėsnis Skystyje ar dujose panardintą kūną veikia aukštyn nukreipta jėga lygi kūno išstumto skysčio arba dujų svoriui. Skystyje kūnas veikiamas dviejų jėgų – žemyn nukreipta sunkio jėga ir aukštyn nukreipta Archimedo jėga. Šis dėsnis ir jėga pavadinta senovės mokslininko Archimedo garbei.

8 Archimedo dėsnio formulė
V – panirusios kūno dalies tūris (m³) g – laisvojo kritimo pagreitis (9,8 m/s²) ρs  – skysčio tankis (kg/m³) FA  – Archimedo jėga (N)

9 Video su bandymu

10 Testas 1.Kokios tautybės buvo Archimedas? A Romėnų B Graikų C Italų
D Anglų

11 ... 2. Kokia jėga žymima FA? A Tamprumo jėga; B Trinties jėga;
C Kūno svoris; D Archimedo jėga

12 ... 3.Kuri formulė teisinga? A FA = ρS * V * g; B ρS = g * FA
C A = F * s; D N = A : t

13 ... 4.Kokiais vienetais matuojama Archimedo jėga? A J ; B N; C kg; D m/s2

14 ... 5. Kurį paveiksle pavaizduotą rutuliuką veikia didžiausia Archimedo jėga? A 1; B 2; C 3; D Visus vienodai.

15 ... 6.Kaip plaukiančius žmones veikia Archimedo jėga iškvepiant?
A Padidėja; B Sumažėja; C Nieko neatsitinka; D Visi atsakymai neteisingi.

16 ... 7.Kur gali veikti Archimedo jėga? A Vandenyje; B Dujose;
C Kietuosiuose kūnuose; D A,B – teisingi, C – neteisingas.

17 ... 8. Kuris teiginys teisingas? Archimedo jėga priklauso nuo:
A Kūno tankio; B Kūno tūrio; C Skysčio tankio; D Kūno masės.

18 ... 9.Kuris teiginys teisingas? Archimedo jėga nepriklauso nuo:
A Panirusios kūno dalies tūrio; B Laisvojo kritimo pagreičio; C Skysčio tankio; D Kūno formos.

19 ... 10.Oro balionai sklaido Archimedo jėgos dėka. Ar tai tiesa? A Ne;
B Taip; C Nėra teisingo atsakymo; D Archimedo jėga veikia tik vandenyje.

20 Pasitikrinkite 1. B 2. D 3. A 4. B 5. A 6. A 7. D 8. C 9. D 10. B

21 Uždaviniai 1. Ant dinamometro pakabinus metalinę detalę, dinamometras rodo 5N. Detalės tūris – 60 cm3 . Ką rodys dinamometras, detalę panardinus į vandenį? ρ = 1000 kg/m3 F0 = 5N V = 60 cm F - ? F = F0 - FA F = 5N – 0,6N = 4,4N FA = ρ g V; FA = 1000kg/m3 ·10 m/S2 · 6 ·10-5m3 = 0,6N

22 Uždaviniai

23 Uždaviniai 3. Kokio didumo Archimedo jėga veikia 100 cm3 tūrio kūną, visiškai panirusį žibale? V = 100 cm3 = 1 ·10-4m3 ρ = 800 kg/m3 FA - ? FA = ρ g V; FA = 800kg/m3 ·10 m/S2 · 1 ·10-4m3 = 0,8N

24 Tai įdomu Kartą, maudydamasis vonioje, Archimedas pastebėjo, kad jo kūnas vandenyje lengvesnis nei ore. Kilo gera mintis, ir jis, sujaudintas atradimo, sušuko: ,,Eureka”(gr.He ureka- radau)

25 Naudota literatūra https://lt.wikipedia.org/wiki/Archimedo_d%C4%97snis
Fizikos vadovėlis 8 klasei.

26 Ačiū už dėmesį


Κατέβασμα ppt "Archimedo jėga Darbą atliko Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 8a klasės mokiniai: Vytautas Savickas ir Justinas Krutkevičius."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google