Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Unităţile de măsură fundamentale (de bază ) în Sistemul Internaţional (SI)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Unităţile de măsură fundamentale (de bază ) în Sistemul Internaţional (SI)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Unităţile de măsură fundamentale (de bază ) în Sistemul Internaţional (SI)
lungime l metru m masă kilogram kg timp t secundă s curent electric‡ I amper A temperatură termodinamică T kelvin K cantitate de substanță n mol intensitate luminoasă Iv candelă cd

3 Metrul este lungimea drumului parcurs de lumină în vid în timp de 1/299 792 458 dintr-o secundă.
Kilogramul este masa prototipului internațional al kilogramului confecționat dintr-un aliaj de platină și iridiu (90 %  - 10 %) și care se păstrează la Biroul Internațional de Măsuri si Greutăți (BIPM) de la Sèvres - Franța. Secunda este durata a 9 192 631 770 perioade ale radiației care corespunde tranziției între două nivele de energie hiperfine ale stării fundamentale a atomului de cesiu 133 la temperatura de 0 K

4 Amperul este intensitatea unui curent electric constant care, menținut în două conductoare paralele, rectilinii, cu lungimea infinită și cu secțiunea circulară neglijabilă, așezate în vid, la o distanță de 1 metru unul de altul, ar produce între aceste conductoare o forță de 2×10−7 dintr-un newton pe o lungime de 1 metru. Kelvinul, unitate de temperatură termodinamică, este fracțiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei. Candela este intensitatea luminoasă, într-o direcție dată, a unei surse care emite o radiație monocromatică cu frecvența de 540×1012 hertzi și a cărei intensitate energetică, în această direcție este de 1/683 dintr-un watt pe steradian.

5 Molul este cantitatea de substanță a unui sistem care conține atâtea entități elementare câți atomi există în 0,012 kilograme de carbon C-12 (12C). De câte ori se întrebuințează molul, entitățile elementare trebuie specificate, ele putând fi atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupuri specificate de asemenea particule. Acest număr de unități elementare se numește numărul lui Avogadro.

6 Exemple de unități SI derivate exprimate în funcție de unități fundamentale
Mărime Simbol Denumire Simbol dimensional arie A metru pătrat m2 volum V metru cub m3 viteză v metru pe secundă m s−1 accelerație a metru pe secundă la pătrat m s−2 număr de undă σ , ʋ metru la puterea minus unu m−1 masă volumică (densitate) ρ kilogram pe metru cub kg m−3 masă superficialㆠρA kilogram pe metru pătrat kg m−2 volum masic metru cub pe kilogram m3 kg−1 densitate de curent | densitatea curentului electric j amper pe metru pătrat A m−2 câmp magnetic H amper pe metru A m−1 concentrație a cantității de substanță(a) c mol pe metru cub mol m−3 concentrație masicㆠluminanță Lv candelă pe metru pătrat cd m−2 indice de refracție(b) n unu 1 permeabilitate relativㆠ(b) μr

7 Relatia între multiplii si submultipli
1 dam = 10 m = 100 dm = 1000 cm = mm 1 hm = 10 dam = 100 m = 1000 dm = cm = mm 1 km = 10 hm = 100 dam = 1000 m = dm = cm = mm 1 dm = 0,1 m = 0,01 dam = 0,001 hm = 0,0001 km 1 cm = 0,01 m = 0,001 dam = 0,0001 hm = 0, km 1 mm = 0,001 m = 0,0001 dam = 0,00001 hm = 0,000001 km

8 scara magarului....metrului...!!!!

9 Multiplii si submultiplii metrului patrat
1 dam²= 10² m² 1 hm²= 104 m² 1 km²= 106 m² 1 dm²= 0,01 m² 1 cm²= 0,0001 m² 1 mm²= 0, m²

10 Unităti de măsură pentru timp
1 h = 60 minute 1 min = 60 sec 1 zi = 24 h 1 săptămână = 7 zile 1 an = 12 luni 1 an = 365 zile 1 an bisect = 366 zile 1 deceniu = 10 ani 1 secol (veac) = 100 ani 1 mileniu = 1000 ani

11 TRANSFORMARI 3g=....dg=....cg=.....mg 20dg=...g=....cg=.....mg
4kg=...hg=...dag=.....g 50hg=...kg=.....dag=......g 1q=....kg 3q=...kg 7t=....q=....kg 600kg=....q 2000kg=....q=.....t

12 TRANSFORMARI 5 m = 50 dm = 500 cm = 5 000 mm
3 km = 30 hm = 300 dam = m. a) 1 m = ? dm = ? cm = ? mm 35 m = ? dm = ? cm = ? mm 209 m = ? dm = ? cm = ? mm b) 1 dam = ? m = ? dm = ? cm 10 dam = ? m = ? dm = ? cm 72 dam = ? m = ? dm = ? cm 179 dam = ? m = ? dm = ? cm c) 1 km = ? hm  = ? dam  = ? m  87 km = ? hm  = ? dam  = ? m 7 hm = ? dam  = ? m  = ? dm 57 dam = ? m  = ?dm  = ? cm 100 km = ? m  = ? dam  = ? hm Rezolvaţi următoarele transformări ca în exemplul

13 TRANSFORMARI 1km = ……….. m 1m = ……….. mm 10cm = ……….. m 100 mm = ……….. cm b). 1kg = ……….. g 1t = ……….. kg 200g = ……….. kg 500mg = ……….. g c). 1zi = ……….. s 72ore = ……….. zile 2 luni = ……….. ore 5ore = ……….. min = ……….. s


Κατέβασμα ppt "Unităţile de măsură fundamentale (de bază ) în Sistemul Internaţional (SI)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google