Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Lasere cu Corp Solid Diode Laser cu Semiconductor

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Lasere cu Corp Solid Diode Laser cu Semiconductor"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Lasere cu Corp Solid Diode Laser cu Semiconductor
Surse de Radiaţie Lasere cu Corp Solid Diode Laser cu Semiconductor

2 Distribuţia de sarcină într-o joncţiune p-n

3 Lungimile de undă, respectiv intervalele în care poate fi generată radiaţie optică, în funcţie de lărgimea benzii interzise a materialului semiconductor

4 Diagrama stărilor de energie

5 LED homojoncţiune

6 LED heterojoncţiune

7 Nivelele de energie într-o diodă cu două heterojoncţiuni

8 Structura unei diode ideale dublă heterojoncţiune

9 Structura unui LED Burrus

10 LED cu emisie pe o faţă laterală

11 Procedee clasice de ataşare a unei fibre optice la un LED sau o diodă laser – Pigtailing

12 Modelul schematic al revenirii stimulate

13 Revenirea spontană Reprezentare schematică evidenţiind orientarea aleatorie a fotonilor generaţi

14 Laser cu 4 nivele Principalele tranziţii

15 Laserarea Reprezentare schematică evidenţiind multiplicarea în avalanşă şi orientarea în aceeaşi direcţie a fotonilor generaţi

16 Filtru Trece-Bandă realizat cu un etalon Fabry-Pérot

17 Rezonanţe

18 Moduri rezonante în cavitatea unui laser Fabry-Pérot

19 Moduri de oscilaţie în radiaţia de ieşire a unui laser Fabry-Pérot

20 Banda la 3dB : Definirea benzii spectrale şi a lăţimii unei linii spectrale

21 Spectrul lungimilor de undă generate la ieşirea unui laser Fabry-Pérot în diverse regimuri

22 Mode-hopping : Schimbarea modurilor de oscilaţie prin salt

23 Oscilaţii de relaxare

24 Colimarea radiaţiei într-un laser Fabry-Pérot

25 Spectrul unui laser Fabry-Pérot cu ghidare prin caştig

26 Funcţia de transfer pentru două tipuri de lasere FP

27 Structura laserului DFB – Distributed Feedback Laser

28 Ideea laserului DFB cu reţea decalată cu λ /4

29 Spectrul radiaţiei reflectate la laserul DFB cu reţea decalată cu λ /4

30 Laser DFB cu modulator electro-optic prin absorbţie

31 Laser DFB cu modulator electro-optic prin absorbţie plasat în interiorul cavităţii

32 Schema de principiu a unui laser DBR – – Distributed Bragg Reflector

33 Structura cavităţii unui laser MQL – – Multi Quantum Well

34 Laser acordabil DBR cu două secţiuni

35 Laser DBR acordabil cu trei secţiuni

36 Reţea de difracţie periodic întreruptă

37 Cuplarea oscilaţiilor de rezonanţă ale celor două reţele

38 Structura unui laser acordabil DFB cu reţea de difracţie periodic întreruptă

39 Stabilizarea semnalului de ieşire a unui laser FP cu ajutorul unei reţele Bragg ‘in-fiber’

40 Variantă : Stabilizarea semnalului de ieşire prin plasarea fibrei cu reţea de difracţie la celălalt capăt al cavităţii

41 Structura unei diode laser cu cavitate verticală

42 Laser EDF – Erbium Doped Fiber cu reflectoare selective în domeniul lungimilor de undă realizate cu fibre FBG – Fiber Bragg Grating

43 Laser acordabil în inel

44 Principiul laserului cu pompaj dublu ( Upconversion Laser )

45 Diagrama tranziţiilor într-un laser cu Praseodimiu cu pompaj dublu

46 Laser DBR – Distributed Bragg Reflector cu cavitate externă

47 Laser multi-λ

48 Multiline Laser


Κατέβασμα ppt "Lasere cu Corp Solid Diode Laser cu Semiconductor"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google