Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων.
Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων. “ Καλώς ορίσατε στο Περιοδικό Βασίλειο . Τούτος ο τόπος είναι μια χώρα της φαντασίας, αλλά βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα απ όσο ακούγεται. Είναι το βασίλειο των χημικών στοιχείων , των ουσιών από τις οποίες είναι κατασκευασμένο κάθε τι που μας περιβάλλει. Aυτά τα στοιχεία είναι η βάση του αέρα , των ωκεανών ,της ίδιας της Γης. Στεκόμαστε πάνω τους , ανάμεσά τους, τα τρώμε ,τα στοιχεία είμαστε εμείς. ” Από το βιβλίο « Το Περιοδικό Βασίλειο » του Πήτερ Άτκινς

2 Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων.
Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων. από Διογένη Κοσμόπουλο.

3 Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων.
Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων. Ο περιοδικός πίνακας είναι μία εξαιρετική προσπάθεια ταξινόμησης των στοιχείων της ύλης. Η ταξινόμηση έγινε με σκοπό να καταταγούν τα στοιχεία σε ομάδες με παρόμοιες χημικές ιδιότητες. Ο περιοδικός πίνακας μέχρι την σημερινή του μορφή πέρασε πολλές ιστορικές αλλά και διαφορετικές (λειτουργικά) μορφές.

4 Περιοδικός πίνακας Mendeleyev
Η πρώτη αξιόλογη κατάταξη έγινε από τον Dimitri Mendeleyev το 1869 που οργάνωσε τα στοιχεία από τις ιδιότητες τους με βάση την αύξουσα σειρά της σχετικής ατομικής μάζας (Ar) . Τα κενά του πίνακα αντιστοιχούσαν σε άγνωστα στοιχεία αλλά με προβλέψιμες ιδιότητες, ανάλογες των γνωστών στοιχείων της ομάδας που ανήκουν. Έτσι επιταχύνθηκε και διευκολύνθηκε η ανακάλυψη πολλών νέων στοιχείων.

5 Η κατάταξη με βάση την αύξουσα τιμή της ατομικής μάζας δεν ήταν ικανοποιητική.
 Δεν έδινε καμία εξήγηση για τις παρόμοιες ιδιότητες των στοιχείων της κάθε ομάδας. Co 58,9u Ni 58,7u Ar 39,9u K 39,1u Te 127,6u I 126,9u  O πίνακας παρουσίαζε ανωμαλίες ως προς την κατάταξη των στοιχείων.

6 Περιοδικός πίνακας Moseley.
Η βάση κατάταξης διατηρήθηκε και στις επόμενες βελτιώσεις του πίνακα μέχρι την σημερινή σύγχρονη δομή του περιοδικού πίνακα. Οι ιδιότητες των στοιχείων μεταβάλλονται περιοδικά με τον ατομικό αριθμό. Σημαντική διαπίστωση:

7 Ομάδες και περίοδοι στον περιοδικό πίνακα.

8 Η ηλεκτρονική δομή και η θέση του στοιχείου στον περιοδικό πίνακα
Η ηλεκτρονική δομή και η θέση του στοιχείου στον περιοδικό πίνακα. (Μόνο για τις Α υποομάδες) Η περίοδος του στοιχείου στον περιοδικό πίνακα, ταυτίζεται με το πλήθος των στιβάδων στην ηλεκτρονική διαμόρφωση. Η ομάδα του στοιχείου, ταυτίζεται με το πλήθος των ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στιβάδας. (Z=6) , δομή Κ2-L6 ανήκει στην 2η περίοδο και στην VIΑ ομάδα . Ο (Z=12), δομή Κ2-L8-M2 ανήκει στην 3η περίοδο και στην ΙΙΑ ομάδα. Mg (Z=15), δομή Κ2-L8-M5 ανήκει στην 3η περίοδο Και στην VΑ ομάδα. Ρ

9 Στοιχείο ανήκει στην 5η περίοδο και στην ΙVA ομάδα. Ζ;
Η ηλεκτρονική δομή και η θέση του στοιχείου στον περιοδικό πίνακα. (Μόνο για τις Α υποομάδες) Η περίοδος του στοιχείου στον περιοδικό πίνακα, ταυτίζεται με το πλήθος των στιβάδων στην ηλεκτρονική διαμόρφωση. Η ομάδα του στοιχείου, ταυτίζεται με το πλήθος των ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στιβάδας. Κ (Z=19) Al (Z=13) Br (Z=35) Στοιχείο ανήκει στην 5η περίοδο και στην ΙVA ομάδα. Ζ; 50

10 Μεταβολές περιοδικών ιδιοτήτων.
Υπενθυμίζουμε: Οι ιδιότητες των στοιχείων μεταβάλλονται περιοδικά με τον ατομικό αριθμό.

11 μεταλλικό πλέγμα (π.χ. Cu) μορίου στοιχείου (π.χ. Ι2)
Η ατομική ακτίνα. 2r σε διατομικό ελεύθερο μόριο (π.χ. O2) Η ατομική ακτίνα (r) υπολογίζεται ως το μισό της απόστασης των πυρήνων δύο γειτονικών ατόμων. 2r στο κρυσταλλικό μεταλλικό πλέγμα (π.χ. Cu) 2r στο κρυσταλλικό πλέγμα διατομικού μορίου στοιχείου (π.χ. Ι2)

12 Μεταβολή ατομικής ακτίνας κατά ομάδα.
Μεταβολή ατομικής ακτίνας κατά ομάδα. 1η ομάδα: ατομική ακτίνα σε pm Αύξηση ατομικής ακτίνας Σε μια ομάδα η ατομική ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω. (;)

13 Μεταβολή ατομικής ακτίνας κατά περίοδο.
Μεταβολή ατομικής ακτίνας κατά περίοδο. 2η περίοδος: ατομική ακτίνα σε pm. Αύξηση ατομικής ακτίνας Σε μια περίοδο η ατομική ακτίνα αυξάνεται από δεξιά προς αριστερά. (;)

14 Μεταβολή ατομικής ακτίνας στον Περιοδικό Πίνακα
Μεταβολή ατομικής ακτίνας στον Περιοδικό Πίνακα αύξηση; αύξηση;

15 Η ηλεκτραρνητικότητα μεταβάλλεται αντίθετα με την ατομική ακτίνα.
Ηλεκτραρνητικότητα. Η ηλεκτραρνητικότητα σχετίζεται με την ικανότητα των ατόμων των στοιχείων να έλκουν ηλεκτρόνια. Η ηλεκτραρνητικότητα είναι σημαντική ιδιότητα γιατί καθορίζει την συμπεριφορά των στοιχείων κατά την δημιουργία των χημικών δεσμών. Η ηλεκτραρνητικότητα μεταβάλλεται αντίθετα με την ατομική ακτίνα.

16 Μεταβολή ηλεκτραρνητικότητας κατά ομάδα.
Μεταβολή ηλεκτραρνητικότητας κατά ομάδα. 1η ομάδα: Αύξηση ηλεκτραρνητικότητας Σε μια ομάδα η ηλεκτραρνητικότητα αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω. (;)

17 Μεταβολή ηλεκτραρνητικότητας κατά περίοδο.
Μεταβολή ηλεκτραρνητικότητας κατά περίοδο. 2η περίοδος: Αύξηση ηλεκτραρνητικότητας Σε μια περίοδο η ηλεκτραρνητικότητα αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά.

18 Η ηλεκτραρνητικότητα των ευγενών αερίων.
Η ηλεκτραρνητικότητα των ευγενών αερίων. Η ηλεκτραρνητικότητα των ευγενών αερίων είναι πολύ μικρότερη των άλλων στοιχείων της ίδιας περιόδου .

19 Μεταβολή ηλεκτραρνητικότητας στον Περιοδικό Πίνακα
Μεταβολή ηλεκτραρνητικότητας στον Περιοδικό Πίνακα αύξηση; αύξηση; Η ηλεκτραρνητικότητα μεταβάλλεται αντίθετα με την ατομική ακτίνα

20 Η ηλεκτραρνητικότητα και ο μεταλλικός (ή αμεταλλικός) χαρακτήρας
Η ηλεκτραρνητικότητα και ο μεταλλικός (ή αμεταλλικός) χαρακτήρας


Κατέβασμα ppt "Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google