Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση Πειραμάτων (1)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Πειραμάτων (1)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση Πειραμάτων (1)
Παρουσίαση Πειραμάτων (1) Εξάχνωση ιωδίου Διάσπαση H2O2 με καταλύτη ΜnO2 Παρασκευή C2H2 με διάσπαση CaC2 και συλλογή του C2H2 σε σωλήνα. Νa που χοροπηδάει σε νερό και βενζίνη Καύση φωσφόρου Επίδραση οξέος σε Na2CO3 και διοχέτευση του CO2 σε δ. Ca(OH)2 Επίδραση Na σε HCl , και συλλογή του αερίου H2 σε μπαλόνι Μετατροπή άχρωμου σε κόκκινο διάλυμα με φαινολοφθαλεϊνη και διαλύματα HCl και NaOH Οξειδώσεις διαλυμάτων FeSO4 , (COOH)2 , C2H5OH , HCH=O , με CuO , ΚMnO4 και K2Cr2O7. Οξείδωση γλυκερίνης με στερεό ΚMnO4 (απομίμηση ηφαιστείου). Lio

2 Παρουσίαση Πειραμάτων (2)
Παρουσίαση Πειραμάτων (2) 1. Οξείδωση αλδεϋδών Φελίγγειο Υγρό 2. Εστεροποίηση : CH3COOH + C2H5OH Παράγεται εστέρας με οσμή διαλυτικού. 3. Αντίδραση CH3CH2OH με Na 4. Παρασκευή Αιθενίου με πυρόλυση παραφίνης 5. Επίδραση πυκνού διαλύματος H2SO4 σε ζάχαρη 6. Παρασκευή σαπουνιού 7. Παρασκευή Nylon 8. Θέρμανση διχρωμικού αμμωνίου 9. Πράσινη φλόγα Βορικού οξέος Lio

3 Εξάχνωση Ιωδίου (Ι2) Lio

4 Διάσπαση Η2Ο2 καταλυτικά με MnO2
1. Σε μεγάλο δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε 5-10 ml πυκνό Η2Ο2 και στη συνέχεια προσθέτουμε με τη βοήθεια της σπάτουλας ελάχιστη ποσότητα 5-6 κόκκους (περίπου 0,01g) MnO2. 2. Παρατηρούμε την έκλυση του παραγόμενου αερίου Ο2 (αφρισμός του διαλύματος). Η αντίδραση αρχίζει αργά, αλλά επειδή είναι ισχυρά εξώθερμη η παραγόμενη θερμότητα αυξάνει αρκετά την ταχύτητα της αντίδρασης με αποτέλεσμα στο τέλος να γίνεται βίαιη και το υγρό ξεχειλίζει από τον δοκιμαστικό σωλήνα. Παρατήρηση : αν στο σωλήνα έχει προστεθεί συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό, θα προκληθεί έξοδος αφρώδους υλικού με τη μορφή οδοντόκρεμας (η οδοντόκρεμα του Ελέφαντα). Lio

5 Παρασκευή Ακετυλενίου (C2H2) από το ανθρακασβέστιο (CaC2) με υδρόλυση
Lio

6 Νa που χορεύει σε νερό και βενζίνη
1. Σε δοκιμαστικό σωλήνα εισάγουμε ποσότητα νερού περίπου 5 ml 2. Προσθέτουμε 2 σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλεϊνη 3. Προσθέτω και 3 με 4 ml βενζίνη, η οποία σχηματίζει δεύτερη στιβάδα πάνω από το νερό. 4. Προσθέτουμε μικρό κομμάτι νατρίου και ιδού η συνέχεια…. Lio

7 Καύση φωσφόρου 1. Σε κύλινδρο συλλογής αερίων διοχετεύουμε αέριο οξυγόνο. 2. Στον κύλινδρο εισάγουμε με λαβίδα ένα σβώλο φωσφόρου 3. Παρατηρούμε ότι ο σβώλος αναφλέγεται παράγοντας έντονο φως (Το ίδιο αποτέλεσμα περίπου συμβαίνει με την εισαγωγή Mg αντί φωσφόρου) Lio

8 Επίδραση οξέος σε Na2CO3 και διοχέτευση του CO2 σε διάλυμα Ca(OH)2
Lio

9 Επίδραση Na σε HCl , και συλλογή του αερίου H2 σε μπαλόνι
Lio

10 Μετατροπή άχρωμου σε κόκκινο διάλυμα με φαινολοφθαλεϊνη και διαλύματα HCl και NaOH
Lio

11 Οξείδωση διαλύματος FeSO4
1. με διάλυμα KMnO4 : με λίγη θέρμανση παρατηρείται αποχρωματισμός του διαλύματος του KMnO4. Απαιτείται αρκετή ποσότητα από το διάλυμα του KMnO4. 2. με διάλυμα K2Cr2O7 : με λίγη θέρμανση παρατηρείται αλλαγή χρώματος του διαλύματος του K2Cr2O7 από πορτοκαλί σε πράσινο αρχικά και στη συνέχεια σε κυανό. Απαιτείται ελάχιστη ποσότητα από το διάλυμα του K2Cr2O7 (σταγόνες). Lio

12 Οξείδωση (COOH)2 1. με διάλυμα KMnO4 :
2. με διάλυμα K2Cr2O7 : με λίγη θέρμανση παρατηρείται αλλαγή χρώματος του διαλύματος του K2Cr2O7 από πορτοκαλί σε πράσινο αρχικά και στη συνέχεια σε κυανό. Μόνο με σταγόνες διαλύματος. Lio

13 Οξείδωση C2Η5OH και HCH=O
1. με διάλυμα KMnO4 : με λίγη θέρμανση παρατηρείται αποχρωματισμός του διαλύματος του KMnO4 2. με διάλυμα K2Cr2O7 : με λίγη θέρμανση παρατηρείται αλλαγή χρώματος του διαλύματος του K2Cr2O7 από πορτοκαλί σε πράσινο αρχικά, και στη συνέχεια σε κυανό. Μόνο με σταγόνες διαλύματος. 3. με CuO : Διπλώνουμε το χάλκινο καλώδιο πολλές φορές μέχρι να σχηματιστεί σπείραμα μήκους περίπου 3-4 cm περίπου. Θερμαίνουμε το χάλκινο κομμάτι στη φλόγα μέχρι να μαυρίσει. Το μαύρισμα οφείλεται στην κάλυψη του μεταλλικού χαλκού με CuO. Εμβαπτίζουμε το θερμό αυτό κομμάτι του χαλκού σε κάψα πορσελάνης που περιέχει 10ml αιθανόλης. Τότε το CuO ανάγεται σε Cu και το κομμάτι του χαλκού αποκτά την αρχική του όψη. Επίσης η αιθανόλη οξειδώνεται προς αιθανάλη. To προϊόν οξείδωσης της C2H5OH με σταγόνες Κ2Cr2O7 , είναι η αιθανάλη και έχει ευχάριστη χαρακτηριστική οσμή. Η HCH=O παράγει αέριο, οπότε δημιουργούνται φυσαλλίδες Lio

14 Οξείδωση γλυκερίνης με στερεό KMnO4
2. Στη κορυφή του δημιουργούμε μία κοιλότητα-απομίμηση κρατήρα 3. Προσθέτουμε στον «κρατήρα» του ηφαιστείου υγρή γλυκερίνη. 4. Η συνέχεια ….. Lio

15 Οξείδωση αλδεύδης (ή γλυκόζης) με Φελίγγειο Υγρό
Οξείδωση αλδεύδης (ή γλυκόζης) με Φελίγγειο Υγρό 1. Σε ογκομετρικό κύλινδρο αναμιγνύουμε 2ml από το αντιδραστήριο Felling A και 2ml από το αντιδραστήριο Felling Β. 2. Στον ίδιο δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε 5ml υδατικού διαλύματος γλυκόζης και τοναναδεύουμε ελαφρά. 3. Μεταφέρουμε τον δοκιμαστικό σωλήνα σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας περίπου 70-80οC. 4. Παρατηρούμε την αργή παραγωγή κεραμιδούς ιζήματος Cu2O . Lio

16 Εστεροποίηση : CH3COOH + C2H5OH  Εστέρας
Η αντίδραση απαιτεί έντονη θέρμανση μέχρι βρασμού Ο εστέρας διακρίνεται από την οσμή διαλυτικού που έχει. Η οσμή είναι εντονότερη όταν το προκύπτον μίγμα το αδειάσουμε σε ποτήρι που έχει λίγο νερό. Lio

17 Αντίδραση CH3CH2OH με Na Lio

18 Παρασκευή Αιθενίου με πυρόλυση παραφίνης
Lio

19 Επίδραση πυκνού διαλύματος H2SO4 σε ζάχαρη
1. Σε ποτήρι ζέσης προσθέτουμε μία κουταλιά ζάχαρης 2. Στο ποτήρι προσθέτουμε πυκνό διάλυμα Η2SO4 3. Η ζάχαρη απανθρακώνεται . Lio

20 Παρασκευή Σαπουνιού Σε ποτήρι ζέσεως 250 ml προσθέτουμε 10 ml ελαιόλαδο και 20 ml κορεσμένου διαλύματος ΝαΟΗ (περίπου 30% - 40% w/v ). Προσοχή, φοράμε γάντια και γυαλιά Θερμαίνουμε το μίγμα σε χαμηλή φλόγα με συνεχή ανάδευση μέχρι να σχηματιστεί μια παχύρρευστη μάζα. (Προσοχή: η θέρμανση πρέπει να γίνει σε χαμηλή φλόγα με συνεχή ανάδευση γιατί παρατηρείται εκτίναξη του περιεχομένου του ποτηριού. Απαραίτητη η χρήση προστατευτικών γυαλιών) Σβήνουμε το λύχνο και αφήνουμε το περιεχόμενο του ποτηριού σε ηρεμία για 5 λεπτά. Προσθέτουμε περίπου 80 ml κορεσμένου διαλύματος χλωριούχου νατρίου (μαγειρικό αλάτι), και αναδεύουμε καλά. Η παχύρρευστη μάζα ( σαπούνι ) ανεβαίνει στην επιφάνεια. Αφήνουμε να κρυώσει το σαπούνι και να διαχωριστεί καλά από την υγρή φάση. Το απομακρύνουμε με μια σπάτουλα σε απορροφητικό χαρτί για να στεγνώσει. Lio

21 Παρασκευή Νylon 6, 10 1. Ετοιμάζουμε ένα διάλυμα δεκανοδιικού οξέος 2% w/w σε διαλύτη CCl4 , όγκου 250 mL. 2. Ετοιμάζουμε ένα 2ο διάλυμα εξαμεθυλενοδιαμίνης 10% w/w σε διαλύτη Η2Ο , όγκου 200 mL. 3. Μεταφέρουμε σε ποτήρι ζέσεως 80 mL από το 1ο διάλυμα και στη συνέχεια με προσοχή προσθέτουμε και 50 mL από το 2ο διάλυμα, έτσι ώστε να προκύψουν δύο στιβάδες, με τον βαρύτερο CCl4 κάτω, και το υδατικό διάλυμα επάνω. 4. Ο πολυμερισμός λαμβάνει χώρα στην διεπιφάνεια των δυο στιβάδων και ένα λεπτό film από το πολυμερές σχηματίζεται Το film αυτό μπορεί να τυλιχθεί σαν κουβάρι γύρω από μία γυάλινη ράβδο. Με το ανασήκωμα του παραγόμενου film, ελευθερώνεται η διεπιφάνεια και δημιουργείται νέα ποσότητα πολυμερούς. Lio

22 Θέρμανση διχρωμικού αμμωνίου
Αντίδραση : Διχρωμικό αμμώνιο → Οξείδιο του χρωμίου (III) + νερό + άζωτο Χημική εξίσωση : (NH4)2Cr2O7 (s) → Cr2O3 (s) + 4H2O (g) + N2 (g) Περιγραφή Με 8 g πορτοκαλί κρυστάλλων διχρωμικού αμμωνίου σχηματίζεται ένας σωρός σαν ηφαίστειο μέσα σε ένα ανεστραμμένο μεταλλικό καπάκι. Στη συνέχεια το καπάκι τοποθετείται μέσα σε έναν απαγωγό, ενώ την κορυφή του σωρού αγγίζει ένα αναμμένο σπίρτο. Καθώς οι πορτοκαλί κρύσταλλοι διασπώνται, το παραγόμενο αέριο εκτοξεύεται σκορπώντας προς τα έξω και προς κάθε κατεύθυνση ένα πράσινο στερεό, ενώ η αντίδραση εξαπλώνεται σε ολόκληρο το σωρό – σαν μία ηφαιστειακή αλλαγή. Με το τέλος της αντίδρασης, όλο το πορτοκαλί διχρωμικό αμμώνιο έχει αντικατασταθεί από 5 g πράσινης σκόνης.  Μέθοδος παρασκευής Για διευκόλυνση στον καθαρισμό του οξειδίου του χρωμίου (III) θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα μεταλλικό κουτάκι και άφθονα, ανθεκτικά στη θερμότητα, πανάκια, ενώ το κουτάκι θα πρέπει να καθαρίζεται διεξοδικά από κάθε αναφλέξιμο υλικό. Επίσης, αντί για το αναμμένο σπίρτο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ζεσταμένη ατσάλινη βελόνα ή ένα σύρμα.  Lio

23 Πράσινη φλόγα Βορικού οξέος
Το βορικό οξύ (Η3ΒΟ3) αντιδρά με τη μεθανόλη (CH3OH) παρουσία του θειικού οξέος που ενεργεί ως καταλύτης, και παράγει έναν ανόργανο εστέρα, τον τριμεθυλικό βορικό εστέρα. 3 CH3OH + Η3ΒΟ3  (CH3O)3B H2O . Ο τριμεθυλικός βορικός εστέρας είναι ένα υγρό με χαμηλό σημείο βρασμού ( °C), είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο, και μπορεί να αναφλεχτεί εύκολα με έναν καυστήρα Bunsen, παράγοντας μια έντονη πράσινη φλόγα . Εκτέλεση : Σε κωνική φιάλη προστίθεται το ¼ μίας κουταλιάς του γλυκού Η3ΒΟ3 , λίγη υγρή μεθανόλη και 1-2 mL Η2SO4 . Θερμαίνουμε σε λύχνο μέχρι βρασμού του μίγματος, και αναφλέγουμε το παραγόμενο αέριο στο στόμιο της κωνικής φιάλης . Lio

24 Πράσινη φλόγα Βορικού οξέος (2)
Πράσινη φλόγα Βορικού οξέος (2) Φωτογραφίες από το πείραμα Lio


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση Πειραμάτων (1)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google