Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 2ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 2ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 2ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου
Τσαγκάτος Μανώλης- Βιδάλης Δημήτρης- Ντομάτας Δημήτρης:

2 Ιστοσελίδα Το Σεπτέμβρη του 2014 ο σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε την αναμόρφωση- ανανέωση- εκσυγχρονισμό της ιστοσελίδας του σχολείου μας. Στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας συμμετείχε και καθηγητής πληροφορικής που εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τη διαχείριση και διαμόρφωση της ιστοσελίδας ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί: Τσαγκάτος Μανώλης και Ντομάτας Δημήτρης Χίος, 16-18/6/2015 "Καλές Πρακτικές".

3 Σκοπός της καλής πρακτικής.
Σκοπός της ιστοσελίδας ήταν η ανάδειξη των δράσεων του σχολείου στη σχολική κοινότητα, στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα. Επίσης, σκοπός είναι να λειτουργεί ως πεδίο μάθησης και ανάρτησης πρότυπων εργασιών και καινοτόμων δράσεων με στόχο την παροχή πληροφόρησης της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί). Η διασύνδεση με άλλες διαδικτυακές πηγές εκπαιδευτικής πληροφόρησης, η αλληλεπίδραση με αυτές και τέλος, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χίος, 16-18/6/2015 "Καλές Πρακτικές".

4 Στόχοι της καλής πρακτικής (1/2).
Να αποτελέσει ένα ψηφιακό portfolio επίδειξης των εργασιών-δράσεων των τάξεων του σχολείου μας. Να λειτουργήσει ως ένα κίνητρο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να ενισχύσει την αλληλεπίδραση των μελών της σχολικής μας κοινότητας τόσο μεταξύ τους όσο και με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία: για την περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μαθητών, μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, μεταξύ σχολείου και γονέων, μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, Χίος, 16-18/6/2015 "Καλές Πρακτικές".

5 Στόχοι της καλής πρακτικής (2/2).
4. Την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, 5. Την διεύρυνση των συνεργασιών του Σχολείου μας με άλλους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς . Χίος, 16-18/6/2015 "Καλές Πρακτικές".

6 Ρόλος του εκπαιδευτικού.
Συντονιστής- διαχειριστής Χίος, 16-18/6/2015 "Καλές Πρακτικές".

7 Ρόλος των μαθητών. Υλοποίηση προγραμμάτων- καινοτόμων δράσεων.
Έρευνα- ταξινόμηση και επιλογή πληροφοριών που θα αναφερθούν. Τράβηγμα φωτογραφιών. Κατασκευή παρουσιάσεων και κειμένων που θα ανεβούν στην ιστοσελίδα. Παρατήρηση τυχόν λαθών και επισήμανση για διόρθωση. Χίος, 16-18/6/2015 "Καλές Πρακτικές".

8 Εμπλοκή τρίτων στην καλή πρακτική.
Εμπλοκή καθηγητή πληροφορικής στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και γονέας μαθητή του σχολείου μας. Χίος, 16-18/6/2015 "Καλές Πρακτικές".

9 Εμπόδια που παρουσιάστηκαν.
Εκμάθηση σωστού τρόπου «ανεβάσματος» δράσεων, κειμένων. Χρονοβόρος διαδικασία που τελείται εκτός σχολείου (σπίτι) Φόρτωση ΠΣΔ- δυσκολία εισόδου στην ιστοσελίδα (περιοχή διαχείρισης) Χίος, 16-18/6/2015 "Καλές Πρακτικές".

10 Αποτίμηση της καλής πρακτικής.
Η άμεση πληροφόρηση της κοινότητας. Ανάδειξη της ιστορίας του σχολείου. Η προβολή των δράσεων του σχολείου με οπτικοακουστικά μέσα. Η διάδραση - αλληλεπίδραση με άλλους εκπαιδευτικούς ιστότοπους. Η οργάνωση και ταξινόμηση των σχολικών δραστηριοτήτων. Βελτίωση της επικοινωνίας σχολείου με γονείς και κοινωνία Η παροχή κινήτρων στους μαθητές- ευχαρίστηση- ικανοποίηση. Χίος, 16-18/6/2015 "Καλές Πρακτικές".

11 Συμπεράσματα. Η ιστοσελίδα είναι χρήσιμη για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν. Ωστόσο η σωστή και ασφαλής λειτουργία της προϋποθέτει τεχνογνωσία, ευσυνειδησία και αρκετό χρόνο από τον εκπαιδευτικό- διαχειριστή. Αποτελεί ένα ελκυστικό και άμεσο εργαλείο πληροφόρησης και ανάδειξης των δράσεων του σχολείου. Η διαχείριση ιστοσελίδων στα σχολεία είναι καλό να στηριχτεί με παροχή κινήτρων προς τους εκπαιδευτικούς. Χίος, 16-18/6/2015 "Καλές Πρακτικές".

12 Δημοσιοποίηση Καλής Πρακτικής.
Η ιστοσελίδα όταν αναβαθμίστηκε, δημοσιοποιήθηκε στους γονείς μέσω έντυπων ανακοινώσεων. Χίος, 16-18/6/2015 "Καλές Πρακτικές".


Κατέβασμα ppt "ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 2ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google