Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναστάσιμη Προσευχή ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναστάσιμη Προσευχή ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναστάσιμη Προσευχή ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

2 Ἡ ἀναστάσιμη προσευχή, ἡ ὁποία εἶναι τόσον μεστὴ καὶ πλήρης θεολογικῶν νοημάτων, εἶναι δυστυχῶς ἄγνωστη εἰς τὴν πλειονότητα τῶν νέων καὶ δὴ τῆς μαθητιώσης νεολαίας.

3 Χαρακτηριστικὸν αὐτοῦ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι εἰς μερικὰ σχολεῖα δὲν ἀπαγγέλλεται, ἀλλὰ διαβάζεται ἀπὸ ἕναν μαθητή - συνήθως μὲ σφάλματα ἀναγνώσεως - ἐνῶ οἱ ἄλλοι μαθηταὶ στέκονται ἀπλῶς ἀκούοντας κάτι ἐντελῶς ἄγνωστο. Ἂς φροντίσουμε λοιπὸν νὰ ἀπομνημονευθεῖ ἀπὸ ὅλους μας, ὡς καλὴ συνήθεια ἔστω, αὐτὴ ἡ πολὺ σπουδαία προσευχή. Κρατῆστε την καὶ διαδῶστε την.

4 Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀναστήθηκε ἀφοῦ κατέβηκε καὶ δίδαξε στοὺς νεκρούς,
καταπατώντας μὲ τὸν θάνατό του τὸν φυσικὸν καὶ τὸν πνευματικὸν θάνατον καὶ σὲ ὅσους βρίσκονταν σὲ τάφους, εἴτε φυσικοὺς εἴτε πνευματικούς, χάρισε ἔτσι τὴν ἀληθινὴ ζωή. Ἀφοῦ εἴδαμε τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἂς προσκυνήσουμε τὸν ἅγιο καὶ Κύριο, τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ ποὺ εἶναι ὁ μόνος ἀναμάρτητος.

5 Αναστάσιμη Προσευχή Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Άγιον, Κύριον, Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζωμεν. Συ γαρ ει ο Θεός ημών, Εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. .

6 Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν
Την του Χριστού Αγίαν Ανάστασην. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, Υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς, θανάτω, θάνατον ώλεσεν. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκε ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος Αμήν

7

8 Το 4ο Γυμνάσιο Νίκαιας σας εύχεται Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!
Ήταν μια εργασία των μαθητών της Γ΄ τάξης: Σπαννογιάννη Ευαγγελία Τσέλα Νικολέτα Φωτιάδου Σοφία Επιμελητής Καθηγητής: Κα Χατζηπαυλίδου


Κατέβασμα ppt "Αναστάσιμη Προσευχή ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google