Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΕΙ – Α)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΕΙ – Α)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΕΙ – Α) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ:ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ:ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΚΟΥΤΗΣ Χ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» ΕΣΔΥ – ΤΕΙ – Α Μελέτη της συχνότητας των διαφόρων μικροοργανισμών που προκαλούν ουρολοιμώξεις σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο ΥΠΟ Κωστάκη Μαρίνα Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 2012

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ουρολοιμώξεις αποτελούν σημαντικό πρόβλημα, αφενός λόγω της συχνότητάς τους, και αφετέρου λόγω των πιθανών σοβαρών απώτερων επιπλοκών τους για το νεφρικό παρέγχυμα. Έως και σήμερα αποτελούν στις περισσότερες χώρες τη δεύτερη κατά σειρά συχνότητας αιτία μικροβιακής λοίμωξης (Chon et al 2001). Όσον αφορά τους μικροοργανισμούς που προκαλούν τις ουρολοιμώξεις, συχνότερο όλων είναι το κολοβακτηρίδιο (E. coli), λόγω της ικανότητας που έχει να προσκολλάται στο ενδοθήλιο της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστεως, καθώς και άλλα Gram αρνητικά βακτήρια ενώ ακολουθούν τα Gram θετικά και τα αναερόβια. Πρώτη επιλογή θεραπευτικά αποτελεί ο συνδυασμός αμοξυκιλλίνης με κλαβουλανικό οξύ (augmentin), οι κεφαλοσπορίνες 2ης γενεάς, ακολουθεί η κοτριμοξαζόλη (bactrimel, septrin) και έπονται οι κινολόνες (ciproxin,tabrin κ.ά.).

3 1. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της συχνότητας των διαφόρων μικροοργανισμών που προκαλούν ουρολοιμώξεις σε ασθενείς της κοινότητας. Η έρευνα διεξήχθη σ’ ένα επαρχιακό νοσοκομείο-συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους- κατά το χρονικό διάστημα 25 Ιουλίου έως 25 Οκτωβρίου 2011.Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια που περιελάμβαναν ερωτήσεις σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, ιστορικό ουρολοιμώξεων, ιστορικό λήψης αντιβιοτικών, υποκείμενο νόσημα, θεραπευτική αντιμετώπιση υποκείμενου νοσήματος κ.ά. Η γνώση των συχνότερων ουροπαθογόνων σε μια συγκεκριμένη περιοχή καθώς και της ευαισθησίας τους στα αντιβιοτικά είναι εξαιρετικά σημαντική για μια αποτελεσματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπεία.

4 2. ΥΛΙΚΟ Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα επιλέχθηκε ως
καταλληλότερο είδος μελέτης η περιγραφική μελέτη. Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε τρεις μήνες και συλλέχθηκαν 500 ερωτηματολόγια. Η έρευνα διεξήχθη στα ιατρικά εργαστήρια του Γενικού Νοσοκομείου Άργους τις πρωινές ώρες κατά τις οποίες οι ασθενείς προσέρχονταν στα εργαστήρια για προγραμματισμένη αιμοληψία και πολλοί από αυτούς έφερναν και δείγμα ούρων μετά από συνταγογράφηση από τον ιατρό τους. Ο πληθυσμός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν οι ασθενείς της κοινότητας (εξωτερικοί ασθενείς) του Γενικού Νοσοκομείου Άργους. Η επιλογή του πληθυσμού στόχου ήταν τυχαία και δεν υπήρχαν κριτήρια αποκλεισμού από την μελέτη.

5 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στη μελέτη για τη συλλογή του δείγματος εφαρμόστηκε η μέθοδος δειγματοληψίας μη πιθανότητας, η οποία χωρίζεται στη δειγματοληψία ευκολίας και την σκόπιμη ή μετά κρίση δειγματοληψία. Από τους δύο τύπους εφαρμόστηκε η δειγματοληψία ευκολίας. Χρησιμοποιήθηκε επώνυμο γραπτό ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Η καλλιέργεια των δειγμάτων για τον έλεγχο των ουρολοιμώξεων γινόταν σε κοινά θρεπτικά υλικά (Mac Conkey άγαρ, αιματούχο άγαρ) και η επώαση γινόταν σε κλίβανο 37oC σε αερόβιες συνθήκες, για τουλάχιστον 24 ώρες. Η ταυτοποίηση των στελεχών πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το αυτοματοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών VITEK 2® Compact (BioMerieux, France) (Εικόνα 1). Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες, έκδοση 19η (SPSS) και ακολουθήθηκε η μέθοδος της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης (κατανομή συχνοτήτων, εκατοστιαίες αναλογίες).

6 Εικόνα 1. Αυτοματοποιημένο σύστημα
ταυτοποίησης μικροοργανισμών VITEK 2® Compact

7 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τυχόν πάθηση του ουροποιητικού
(στο σύνολο των 500 ερωτηθέντων)

8 Τυχόν πάθηση ουροποιητικού (στο σύνολο των 185 ατόμων με θετική κ/α ούρων)

9 Ιστορικό ουρολοιμώξεων το τελευταίο έτος
(στο σύνολο των 500 ερωτηθέντων) Γράφημα 3: Ιστορικό ουρολοιμώξεων το τελευταίο έτος

10 Αν ναι στο ιστορικό ουρολοιμώξεων το τελευταίο έτος, πόσες ουρολοιμώξεις (στο σύνολο των 500 ερωτηθέντων) Γράφημα 4: Αν ναι, πόσες ουρολοιμώξεις

11 Ιστορικό ουρολοιμώξεων το τελευταίο έτος Απάντηση στην κ/α ούρων
Πίνακας 1. Θετική κ/α ούρων / Ιστορικό ουρολοιμώξεων το τελευταίο έτος Ιστορικό ουρολοιμώξεων το τελευταίο έτος Σύνολο Απάντηση στην κ/α ούρων Όχι Ναι 185 100% Θετική 126 68,10% 59 31,89%

12 Αν ναι, πόσες ουρολοιμώξεις Απάντηση στην κ/α ούρων
Πίνακας 2. Θετική κ/α ούρων / Αν ναι στο ιστορικό ουρολοιμώξεων, πόσες ουρολοιμώξεις Αν ναι, πόσες ουρολοιμώξεις Απάντηση στην κ/α ούρων 1 2 3 Σύνολο Θετική 28 47,45% 30 50,84% 1,69% 59 100%

13 Ιστορικό λήψης αντιβιοτικών το τελευταίο εξάμηνο (στο σύνολο των 500 ερωτηθέντων)
Γράφημα 5: Ιστορικό λήψης αντιβιοτικών το τελευταίο εξάμηνο

14 Αν ναι στο ιστορικό λήψης αντιβιοτικών το τελευταίο εξάμηνο, είδος αντιβιοτικών (στο σύνολο των 500 ερωτηθέντων) Γράφημα 6: Είδος αντιβιοτικών

15 Αν ναι στο ιστορικό λήψης αντιβιοτικών το τελευταίο εξάμηνο, ποιος ο λόγος λήψης τους (στο σύνολο των 500 ερωτηθέντων) Γράφημα 7: Λόγος λήψης αντιβιοτικών

16 Πίνακας 3. Θετική κ/α ούρων / Ιστορικό λήψης αντιβιοτικών το τελευταίο εξάμηνο
Απάντηση στην κ/α ούρων Ιστορικό λήψης αντιβιοτικών το τελευταίο εξάμηνο Σύνολο Θετική Όχι Ναι 132 71,35% 53 28,64% 185 100%

17 Λόγος λήψης αντιβιοτικών Λοίμωξη του αναπνευστικού
Πίνακας 4. Θετική κ/α ούρων / Λόγος λήψης αντιβιοτικών Λόγος λήψης αντιβιοτικών Θετική Ουρολοίμωξη Λοίμωξη του αναπνευστικού Σύνολο 40 75,47% 13 24,52% 53 100%

18 Συμπτωματολογία ουρολοίμωξης (στο σύνολο των 500 ερωτηθέντων)
Γράφημα 8: Συμπτωματολογία ουρολοίμωξης

19 Συμπτωματολογία Ουρολοίμωξης Απάντηση στην κ/α ούρων
Πίνακας 5. Θετική κ/α ούρων / Συμπτωματολογία Ουρολοίμωξης Συμπτωματολογία Ουρολοίμωξης Απάντηση στην κ/α ούρων Πυρετός Δυσουρία Τσούξιμο Ασυμπτωματική Σύνολο Θετική 35 19,23% 37 20% 110 59,45% 3 1,62% 185 100%

20 Απάντηση στην κ/α ούρων
(στο σύνολο των 500 ερωτηθέντων) Γράφημα 9: Απάντηση στην κ/α ούρων

21 Γράφημα 10: Μικροοργανισμός που απομονώθηκε
(στο σύνολο των 185 θετικών κ/ων) Γράφημα 10: Μικροοργανισμός που απομονώθηκε

22 Σύνολο μικροοργανισμών και αντοχή στις διάφορες κατηγορίες αντιβιοτικών

23 Ποσοστά αντοχής του κάθε μικροοργανισμού στις διάφορες κατηγορίες αντιβιοτικών
`

24 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σχετικά με την απάντηση στην κ/α ούρων και τον μικροοργανισμό που απομονώθηκε, 315 από τα 500 άτομα (63%) έχουν στείρα, αρνητική και μικτή κ/α ούρων ενώ τα υπόλοιπα 185 άτομα (37%) έχουν θετική κ/α ούρων. Από τα 185 άτομα, στα 107 (57,84%) απομονώνεται η E. coli, στα 21 (11,35%) η K. pneumoniae, στα 7 (3,78%) η P. aeruginosa, στα 16 (8,65%) ο Enterococcus spp., στα 14 (7,57%) ο Proteus mirabilis και τέλος στα 20 (10,81%) άλλου είδους μικροοργανισμός. Το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων με θετική κ/α ούρων είναι γυναίκες. Από τις 230 γυναίκες, οι 104 (45,21) έχουν θετική κ/α ούρων ενώ από τους 270 άνδρες οι 81 (30%) έχουν θετική κ/α ούρων. Από τα 107 άτομα στα οποία απομονώνεται η E. coli, 38 άτομα (46,91%) είναι άνδρες ενώ 69 (66,34%) είναι γυναίκες. Με βάση πλήθος ερευνών και συγκριτικά με την έρευνα μας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μεγάλο ποσοστό γυναικών παρουσιάζει τουλάχιστον ένα επεισόδιο ουρολοίμωξης κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ο συχνότερος αιτιολογικός παράγοντας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πλειοψηφία των ουρολοιμώξεων είναι το E. coli, αποτέλεσμα το οποίο συμβαδίζει και με την έρευνα μας.

25 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απομόνωση της P. aeruginosa
συνήθως αφορά ασθενείς που έχουν λάβει πρόσφατα αντιβιοτικά για ουρολοίμωξη ή άλλου είδους λοιμώξεις). Η απομόνωση της P. aeruginosa ως αίτιο ουρολοίμωξης σε ασθενείς της κοινότητας - σε μικρό ποσοστό – είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική και παρουσιάζει ενδιαφέρον, οπότε και χρήζει περαιτέρω έρευνας ως προς την εξαγωγή ασφαλών πορισμάτων και συμπερασμάτων. Όσον αφορά το ιστορικό ουρολοιμώξεων που είχαν το τελευταίο έτος τα άτομα με θετική καλλιέργεια ούρων, από τα 185 τα 59 (31,89%) είχαν βιώσει ουρολοίμωξη το τελευταίο έτος. Από τα 59 άτομα, τα 28 (47,45%) είχαν βιώσει 1 επεισόδιο ουρολοίμωξης, τα 30 (50,84%) 2 επεισόδια και 1 άτομο (1,69%) 3 επεισόδια ουρολοιμώξεων. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που έχουν βιώσει ουρολοίμωξη στο παρελθόν αφορά γυναίκες. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα 1 στις 2 γυναίκες θα παρουσιάσει ένα επεισόδιο ουρολοίμωξης στη διάρκεια της ζωής της. Ως προς τη συχνότητα δεν υπάρχει διεθνής ομοφωνία, ωστόσο υπάρχει μια σχετική αποδοχή των 3 επεισοδίων ανά έτος.

26 Από τα 185 άτομα με θετική καλλιέργεια ούρων 1 στα 3 έχει λάβει
αντιβίωση μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο, η πλειοψηφία λόγω ενός επεισοδίου ουρολοίμωξης και οι υπόλοιποι λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού. Σύμφωνα με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα (Smith et al 1997), όσον αφορά τις γυναίκες, η πρόσφατη χρήση  αντιβιοτικών είναι ένας παράγοντας που αυξάνει την προδιάθεση μιας γυναίκας στις ουρολοιμώξεις. Η λήψη αντιβίωσης είναι σχετικά υψηλή, αν αναλογιστεί κάποιος ότι αφορά ένα μόλις εξάμηνο, και αυτό συμβαδίζει με την αλόγιστη λήψη αντιβιοτικών στη χώρα μας, πολλές φορές χωρίς την συμβουλή ιατρού, με αποτέλεσμα άνθρωποι να λαμβάνουν αντιβίωση για ασθένειες που προκαλούνται από ιούς (π.χ. κοινό κρυολόγημα), στους οποίους ως γνωστόν η αντιβίωση δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Από το σύνολο των 67 πασχόντων από πάθηση του ουροποιητικού συστήματος, οι 25 (37,31%) έχουν θετική κ/α, γεγονός που συμβαδίζει με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα που αναφέρουν ως υψηλούς παράγοντες κινδύνου πρόκλησης ουρολοίμωξης τις παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος.

27 Μεγάλο ποσοστό ατόμων με θετική καλλιέργεια ούρων και πάθηση του
ουροποιητικού ανήκει σε πάσχοντες από καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (20 άνδρες). Ο υπερτροφικός προστάτης, εκτός των διαταραχών της ούρησης και του υπολείμματος ούρων που μπορεί να συνεπάγεται, μπορεί στις κρύπτες του να φιλοξενεί μικρόβια τα οποία για φαρμακοκινητικούς λόγους δεν επηρεάζονται από τη δράση των αντιβιοτικών και περιστασιακά εισέρχονται στην κύστη και προκαλούν υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Η υπερτροφία προστάτη είναι εξάλλου η συνηθέστερη υποκείμενη αιτία υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων στους άνδρες άνω των 60 ετών (Ρήγας2006). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων αναφέρει το τσούξιμο ως το κυρίαρχο σύμπτωμα, κάτι το αναμενόμενο, γιατί είναι ένα σύμπτωμα που είναι εύκολο για τον καθένα - ανεξαρτήτου ηλικίας, μόρφωσης και κοινωνικοοικονομικού επιπέδου - να το εξηγήσει και να το καταλάβει. Η πλειοψηφία των ασυμπτωματικών ανήκει σε άτομα που εξετάστηκαν και δεν ανέπτυξαν κάποιο μικροοργανισμό στην κ/α ούρων. Αυτό προκαλεί προβληματισμό, αναφορικά με τον λόγο που οδήγησε τον κλινικό ιατρό να συνταγογραφήσει καλλιέργεια ούρων σε έναν ασυμπτωματικό ασθενή που δεν ανέπτυξε κάποιο μικροοργανισμό (σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ως μια ασυμπτωματική βακτηριουρία).

28 Το μεγαλύτερο ποσοστό των μικροοργανισμών είναι ευαίσθητοι στις
3ης και 4ης γενεάς κεφαλοσπορίνες, καρβαπενέμες και αμινογλυκοσίδες, αν και υπάρχουν ανθεκτικά στελέχη στις καρβαπενέμες. Βρίσκονται σε μικρό ποσοστό (4%) αλλά το γεγονός παραμένει ανησυχητικό σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με την όλο και αυξανόμενη ανθεκτικότητα που εμφανίζουν οι μικροοργανισμοί στα αντιβιοτικά, και μάλιστα σε αυτά που θεωρούνται «έκτακτης ανάγκης». Όλοι οι απομονωθέντες μικροοργανισμοί παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις παλαιές λακτάμες και στα «άλλου είδους» αντιβιοτικά, σε επίπεδο απαγορευτικό για την χρησιμοποίησή τους ως αντιβιοτικά πρώτης εκλογής στην θεραπεία των ουρολοιμώξεων. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της P. aeruginosa και του Enterococcus spp. βλέπουμε πως το σύνολο αυτών των στελεχών (100%) είναι ανθεκτικά στην κατηγορία αυτών των αντιβιοτικών. Η πλειοψηφία των μικροοργανισμών παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στις κινολόνες. Ιδιαίτερα αυξημένη η ανθεκτικότητα της E. coli στις κινολόνες. Τα τελευταία χρόνια, οι εκτός νοσοκομείου λοιμώξεις οφείλονται σε ανθεκτικούς στα αντιβιοτικά μικροοργανισμούς. Ουροπαθογόνα E. coli, εμφανίζονται πλέον σε μεγάλη συχνότητα ανθεκτικά στα συνήθη αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη (Ζορμπάς 2008).

29 6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην πλειοψηφία των ασθενών απομονώνεται η E. coli ως το αίτιο της ουρολοίμωξης, γεγονός που συμβαδίζει με τα σημερινά δεδομένα ως προς τον συχνότερα απομονωθέντα μικροοργανισμό ως αίτιο ουρολοίμωξης. Απομονώθηκαν 7 στελέχη P. aeruginosa. Η απομόνωσή της σε ασθενείς της κοινότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού ο συγκεκριμένος μικροοργανισμός σπάνια προκαλεί λοιμώξεις σε υγιή άτομα και όταν προκαλεί ουρολοιμώξεις σε ασθενείς της «κοινότητας», συνήθως αφορά ασθενείς που έχουν λάβει πρόσφατα αντιβιοτικά για ουρολοίμωξη ή άλλου είδους λοιμώξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έρευνά μας από τα 7 άτομα από τα οποία απομονώθηκε η P. aeruginosa ως αίτιο ουρολοίμωξης, τα 4 είχαν λάβει αντιβίωση μέσα στο τελευταίο εξάμηνο. Σε 96 από τα 500 άτομα (19,2%) είχε υπάρξει τουλάχιστον ένα επεισόδιο ουρολοίμωξης το τελευταίο έτος. Από τα 96 άτομα, τα 80 ήταν γυναίκες και τα 16 άνδρες. Στο σύνολο των 185 ατόμων με θετική κ/α ούρων, 94 (50,81%) είχαν ξαναπαρουσιάσει ουρολοίμωξη γενικά στη ζωή τους. Στο σύνολο των 185 ατόμων, 59 (31,89%) είχαν βιώσει ουρολοίμωξη το τελευταίο έτος. Καταλήγουμε ότι πολύ μεγάλο ποσοστό ατόμων - ιδιαίτερα γυναικών – παρουσιάζει τουλάχιστον ένα επεισόδιο ουρολοίμωξης κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

30 Η πρόσφατη χρήση  αντιβιοτικών είναι ένας παράγοντας που αυξάνει
την προδιάθεση μιας γυναίκας στις ουρολοιμώξεις, γεγονός που πιθανόν εξηγεί το ότι γυναίκες που είχαν λάβει αντιβίωση μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο είχαν θετική καλλιέργεια ούρων. Από τα άτομα με θετική κ/α ούρων ένα στα τρία έχει λάβει αντιβίωση μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο, η πλειοψηφία λόγω ενός επεισοδίου ουρολοίμωξης. Η λήψη αντιβίωσης είναι σχετικά υψηλή, αν αναλογιστεί κάποιος ότι αφορά ένα μόλις εξάμηνο. Καταλήγουμε ότι υπάρχει σχετικά αυξημένο ποσοστό λήψης αντιβίωσης, γεγονός που συμβαδίζει με την γνωστή και αλόγιστη λήψη αντιβιοτικών και μάλιστα πολλές φορές χωρίς ιατρική συνταγή. Φαίνεται πως οι παθήσεις του ουροποιητικού επηρεάζουν άμεσα την εγκατάσταση της ουρολοίμωξης στον πάσχοντα, ιδιαίτερα στην περίπτωση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα ήδη στην ηλικία των 50 ετών οι μισοί άνδρες έχουν μεγάλο (διογκωμένο) υπερτροφικό προστάτη και στην ηλικία των 80 ετών σχεδόν το 100%, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την αυξημένη συχνότητα ουρολοιμώξεων.

31 Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασυμπτωματικών ατόμων ανήκει σε άτομα
που εξετάστηκαν και τελικά δεν ανέπτυξαν κάποιο μικροοργανισμό στην καλλιέργεια ούρων (στείρα, αρνητική ή μικτή/συνιστάται επανάληψη). Αυτό το αποτέλεσμα προκαλεί προβληματισμό, αναφορικά με τον λόγο που οδήγησε τον κλινικό ιατρό να συνταγογραφήσει καλλιέργεια ούρων σε έναν ασυμπτωματικό ασθενή που εντέλει δεν ανέπτυξε κάποιο μικροοργανισμό. Όλοι οι απομονωθέντες μικροοργανισμοί παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις παλαιές λακτάμες και στα «άλλου είδους» αντιβιοτικά (σουλφοναμίδες, οξαζολινίδες κ.α.), σε επίπεδο απαγορευτικό για την χρησιμοποίησή τους ως αντιβιοτικά πρώτης εκλογής σε θεραπεία ουρολοιμώξεων. Ανησυχητικό και το γεγονός πως υπάρχουν ανθεκτικά στελέχη στις καρβαπενέμες. Η αντοχή και εκτός νοσοκομείου είναι πλέον στη χώρα μας ένα σημαντικό πρόβλημα που ήδη προκαλεί θεραπευτικά προβλήματα. Η αντιμικροβιακή ανθεκτικότητα στις κινολόνες, αν και σχετικά χαμηλή, αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που συμβαδίζει και με την ανθεκτικότητα που παρουσιάζουν οι απομονωθέντες μικροοργανισμοί της παρούσας έρευνας στις κινολόνες.

32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΣΔΥ-ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Βατόπουλος Αλκιβιάδης Ερευνητής: Κωστάκη Μαρίνα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μελέτη της συχνότητας των διαφόρων μικροοργανισμών που προκαλούν ουρολοιμώξεις σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο. Ερωτηματολόγιο Ημερομηνία: Ονοματεπώνυμο: Ηλικία: Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Ιστορικό ουρολοιμώξεων Ναι Όχι το τελευταίο έτος Αν ναι, πόσες; Ιστορικό ουρολοιμώξεων γενικά; Ναι Όχι

33 Ιστορικό λήψης αντιβιοτικών Ναι Όχι
το τελευταίο 6μηνο Τι αντιβιοτικά και για ποιό σκοπό; Τυχόν πάθηση ουροποιητικού: Λόγος Εισαγωγής στο Νοσοκομείο; (το τελευταίο τρίμηνο) Τυχόν Υποκείμενο νόσημα: Ναι Όχι Είδος υποκείμενου νοσήματος: Θεραπευτική αγωγή υποκείμενου νοσήματος: Ναι Όχι Είδος θεραπευτικής αγωγής (είδος φαρμάκου): Υπάρχει ουροκαθετήρας; Ναι Όχι Αν ναι, πόσο καιρό; Συμπτωματολογία ουρολοίμωξης: πυρετός δυσουρία Τσούξιμο ασυμπτωματική Μικροοργανισμός που απομονώθηκε: ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ:

34 Σας ευχαριστώ πολύ για την αμέριστη προσοχή σας!!!


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΕΙ – Α)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google