Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέτρηση Βάρους – Μάζας - Πυκνότητας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέτρηση Βάρους – Μάζας - Πυκνότητας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέτρηση Βάρους – Μάζας - Πυκνότητας
Άσκηση 2 Μέτρηση Βάρους – Μάζας - Πυκνότητας

2 ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία της μέτρησης με τη διεξαγωγή απλών μετρήσεων βάρους και μάζας Εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση δυναμόμετρου και ζυγού (απλού ή ηλεκτρονικού) Υπολογισμός πυκνότητας σώματος μετρώντας τη μάζα και τον όγκο του Διάκριση των εννοιών «μέτρηση» και «υπολογισμός» Εισαγωγή στην έννοια του πειραματικού σφάλματος

3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
Δυναμόμετρο - Ζυγός Ογκομετρικός κύλινδρος Ορθοστάτης - Ράβδοι Στήριξης – Άγκιστρα, Σύνδεσμοι - Βαρίδια Νερό - πλαστελίνη

4 Μέτρηση Βάρους και Μάζας Σώματος
Βάρος = η δύναμη με την οποία έλκει η Γη ένα σώμα Τα δυναμόμετρα και οι ζυγοί μετρούν βάρος Η αναλογία βάρους και μάζας επιτρέπει τη βαθμολόγηση των δυναμόμετρων και των ζυγών σε μονάδες μάζας W = g . m

5 Εισαγωγή στην Πυκνότητα
Ζυγίζουμε κύβους όγκου 1cm3, από τη σειρά μετάλλων Συγκρίνουμε τη μάζα και μιλάμε για πυκνότητα Ίσοι όγκοι - Διαφορετικές μάζες Πυκνότητα = η ποσότητα μάζας που χωρά σε έναν τέτοιο κύβο Ζητάμε από τους μαθητές να βρουν έναν τρόπο να υπολογίσουν την πυκνότητα ενός κυλίνδρου από τη σειρά μετάλλων και φτάνουμε έτσι στη σχέση

6 Μέτρηση Μάζας Σώματος Ρυθμίζουμε με τη βοήθεια του κοχλία τη θέση του δείκτη ώστε να δείχνει το μηδέν Μετράμε τη μάζα του βαριδιού με το δυναμόμετρο Καταχωρούμε το αποτέλεσμα της μέτρησης στον πίνακα Α

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Α Μάζα βαριδιού: (με βάση την ένδειξη του δυναμόμετρου)
Μάζα βαριδιού: (με βάση την ένδειξη του ζυγού) Μάζα ογκομετρικού κυλίνδρου: Μάζα νερού και κυλίνδρου: Μάζα νερού:

8 Μέτρηση Μάζας Σώματος και Πυκνότητας
Ρυθμίζουμε το ζυγό να δείχνει μηδέν Μετράμε τη μάζα του βαριδιού Μετράμε τη μάζα του ογκομετρικού κυλίνδρου Ρίχνουμε στον ογκομετρικό κύλινδρο νερό και σημειώνουμε τον όγκο του Μετράμε τη μάζα κυλίνδρου + νερού Υπολογίζουμε τη μάζα του νερού Καταχωρούμε το αποτέλεσμα της μέτρησης στον πίνακα Α

9 Μέτρηση Μάζας Σώματος Υπολογισμός Πυκνότητας
Σχολιάζουμε τις διαφορές στις μετρούμενες τιμές με το δυναμόμετρο και το ζυγό Συμπληρώνουμε τον πίνακα Β Πρόταση: Να μη γίνει η δραστηριότητα με το δυναμόμετρο τώρα και να συμπληρωθεί όταν οι μαθητές διδαχθούν τη σχέση βάρους-μάζας

10 Υπολογισμός πυκνότητας υγρών σωμάτων (νερού)
ΠΙΝΑΚΑΣ Α Μάζα ογκομετρικού κυλίνδρου (g) mκυλίνδρου: _____ Μάζα ογκομετρικού κυλίνδρου και νερού (g) mολική: Μάζα νερού (g) m=mολική-mκυλίνδρου Όγκος νερού (cm3) V: Πυκνότητα νερού (g/cm3) d:

11 Πυκνότητα Στερεών Σωμάτων
Φτιάχνουμε 4 διαφορετικού μεγέθους μπαλάκια πλαστελίνης (να χωρούν άνετα στον ογκομετρικό κύλινδρο και να καλύπτονται από νερό) Έχουν όλα την ίδια πυκνότητα; (Σημειώνουμε τις απαντήσεις των μαθητών) Μετράμε διαδοχικά μάζες (με το ζυγό) και όγκους και υπολογίζουμε την πυκνότητα Συμπληρώνουμε τον πίνακα Γ

12 Πυκνότητα Στερεών Σωμάτων
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Μπαλάκι 1 Μπαλάκι 2 Μπαλάκι 3 Μπαλάκι 4 Μάζα (m): Όγκος (V): Πυκνότητα (d):

13 Μέτρηση Πυκνότητας Συζητάμε τα αποτελέσματα
Κατασκευάζουμε διάγραμμα m-V (αν αυτό είναι δυνατό) και σχολιάζουμε τη γραμμή που μπορούμε να σχηματίσουμε από τα σημεία καθώς και τη σχέση της μάζας με τον όγκο m V

14 Μέτρηση Πυκνότητας Ποιο υλικό έχει μεγαλύτερη πυκνότητα, το νερό ή η πλαστελίνη;


Κατέβασμα ppt "Μέτρηση Βάρους – Μάζας - Πυκνότητας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google