Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ. Ε

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ. Ε"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ. Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΕΚΠ65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» Οργάνωση ΟΣΣ

2 Τι είναι η ΟΣΣ; Η συνάντηση διδάσκοντα και διδασκομένων σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ποιος ο σκοπός της; Παροχή πληροφοριών και επεξηγήσεων για το Πρόγραμμα Σπουδών Συμβουλευτική υποστήριξη Πραγματοποίηση ασκήσεων Επεξεργασία απόψεων Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων Προγραμματισμός εκπαιδευτικών δράσεων

3 Απαραίτητες ενέργειες διεξαγωγής ΟΣΣ
Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών Προσδιορισμός εκπαιδευτικού σκοπού και εκπαιδευτικών στόχων Σχεδιασμός περιεχομένου και μεθοδολογίας Χειρισμός χρόνου Εξασφάλιση υλικοτεχνικών συνθηκών Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση του προφίλ των διδασκομένων

4 Τι είναι ο εκπαιδευτικός σκοπός μιας ΟΣΣ;
Προσδιορισμός εκπαιδευτικού σκοπού και στόχων: Τι είναι καταρχάς ο εκπ/κός σκοπός και οι στόχοι; Τι είναι ο εκπαιδευτικός σκοπός μιας ΟΣΣ; Η διατύπωση της γενικής πρόθεσης μιας ΟΣΣ. Με άλλα λόγια, τι επιδιώκεται σε αυτή. Τι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι μιας ΟΣΣ; Προσδιορίζονται στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σκοπού και τον εξειδικεύουν με τρόπο σαφή, συγκεκριμένο, παρατηρήσιμο και συνεπώς ελέγξιμο (προσδοκώμενα αποτελέσματα), ώστε να μπορεί να αποτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται.

5 Χρήση συγκεκριμένων ρημάτων για κάθε επίπεδο
Προσδιορισμός εκπαιδευτικών στόχων (συν.): Πως δομούνται οι εκπαιδευτικοί στόχοι μιας ΟΣΣ; Σε τρία επίπεδα: Επίπεδο γνώσεων Επίπεδο δεξιοτήτων Επίπεδο στάσεων Χρήση συγκεκριμένων ρημάτων για κάθε επίπεδο

6 Βάζοντας κάποιες έννοιες στο λεξιλόγιό μας
Γνωστικές δεξιότητες: Δημιουργικότητα, κρίση, σύγκριση, αντιπαράθεση, περιγραφή, ερμηνεία, ανάλυση, επιχειρηματολογία, αξιολόγηση, έλεγχος, αμφισβήτηση, παρατήρηση, προφορική έκφραση και παρουσίαση, επίλυση προβλημάτων Κινητικές δεξιότητες (μίμηση, απόκτηση συντονισμού, αυτοματισμός) Δεξιότητες συμπεριφοράς (δεκτικότητα, ανταπόκριση, εσωτερίκευση) Κοινωνικές δεξιότητες (επικοινωνώ, συνδιαλέγομαι, διαπραγματεύομαι, συμπάσχω, συναισθάνομαι κ.ά.) Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις/συμπεριφορέ ς

7

8

9 Σχεδιασμός περιεχομένου και μεθοδολογίας ΟΣΣ:
Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός; Τρία στοιχεία: Προσδιορισμός βασικών σταδίων ΟΣΣ και εκπαιδευτικών ενεργειών για το καθένα. Προσδιορισμός χρόνου κάθε σταδίου. Επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών μέσων σε κάθε περίπτωση.

10 Σχεδιασμός περιεχομένου και μεθοδολογίας ΟΣΣ- Χειρισμός χρόνου (συν.):
1. Προσδιορισμός βασικών σταδίων ΟΣΣ και εκπαιδευτικών ενεργειών για το καθένα. 2. Προσδιορισμός χρόνου κάθε σταδίου. 3. Επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών μέσων σε κάθε περίπτωση. Εξαρτώνται από το περιεχόμενο της ΟΣΣ Σχετικές ενέργειες Χρήσιμες ενέργειες Αναγκαίες ενέργειες διάλειμμα 15-20% για απρόβλεπτα συμβάντα


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ. Ε"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google