Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ
Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, άνδρες και γυναίκες οργανώνονται σε δυο αντιστικτικές μεταξύ τους κατηγορίες ανδρισμός θηλυκότητα Το φύλο των ανδρών το φύλο των γυναικών ταυτίζεται με το δημόσιο χώρο με τον ιδιωτικό χώρο

2 Δημόσιο και ιδιωτικό ΔημοΣιοΣ χωροΣ ΙδιωτικοΣ χωροΣ Οικογένειας
ΔημοΣιοΣ χωροΣ ΙδιωτικοΣ χωροΣ Πολιτισμού Κοινωνίας Πολιτικής Εργασίας Αποφάσεων Εξουσιών Δικαιωμάτων Εγγραμματοσύνης Ορθολογισμού Κοινωνικών σχέσεων Κοινωνικού χρόνου Οικογένειας Παιδιών Αισθημάτων Φροντίδας Θυσίας Προσωπικών σχέσεων άχρονου

3 Δημόσιο και ιδιωτικό Κατηγορίες πολιτικές και αλληλοεξαρτώμενες
Κατηγορίες αξιακά προσημειωμένες

4 Δημόσιο και ιδιωτικό Η βιολογία αναλαμβάνει να θεμελιώσει στη φύση το διαχωρισμό Βιολογικές ιδιαιτερότητες Συμπεριφορές που αποδίδονται στη φύση των γυναικών

5 Δημόσιο και ιδιωτικό ο διαχωρισμός είναι αποδεκτός και από τους άνδρες και από τις γυναίκες Ακόμα και από τις γυναίκες που επιχειρούν να διευρύνουν τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών

6 Το φύλο και το έθνος Το έμφυλο σύστημα κοινωνικό, πολιτικό,
οικονομικό και Πολιτισμικό Αξιοποιείται στην υπηρεσία του έθνους κράτους

7 Φύλο και έθνος Οι άνδρες
Προικισμένοι από τη φύση τους με λογική και ανδρεία όφειλαν Να ολοκληρώσουν ό,τι ξεκίνησαν οι πατέρες τους το 1821 Να ελευθερώσουν τις αλύτρωτες περιοχές Να αποδείξουν ότι ήταν γνήσιοι απόγονοι των προγόνων τους

8 Φύλο και έθνος Οι γυναίκες
Προικισμένες από τη φύση τους με συναίσθημα και αυταταπάρνηση Λειτουργούν σε χώρους συμβατούς με τη φύση τους Οικογένεια Εκπαίδευση πολιτισμός

9 Σύγχρονες μητέρες του έθνους
Φύλο και έθνος Γυναίκες Αποστολή εθνικά προσδιορισμένη Σύγχρονες μητέρες του έθνους Καλούνται να εγχαράξουν την ελληνικότητα στην καρδιά των μελλοντικών υπερασπιστών της Οικογένεια Σχολείο

10 Φύλο και Έθνος Εγχάραξη του έμφυλου συστήματος στην υπηρεσία του έθνους κράτους προνομιούχες οι γυναίκες για το υποχρεωτικό πρωτοβάθμιο σχολείο Επάγγελμα δασκάλας Ρωγμές

11 Δημιουργία κρίσιμης μάζας για τη συγκρότηση συλλογικού υποκειμένου
Φύλο και Έθνος Αναγκαιότητα επαγγέλματος δασκάλας Εκπαίδευση διδασκαλισσών; Προστασία επαγγέλματος μισθολογικά Δημιουργία κρίσιμης μάζας για τη συγκρότηση συλλογικού υποκειμένου

12 Οι πρώτες συλλογικότητες
Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα Γυναικείες συλλογικότητες ή γυναίκες που επιθυμούν να απευθυνθούν στο φύλο τους Γυναικεία περιοδικά Σύσταση εταιρειών υπέρ της «γυναικείας παιδεύσεως» 1872, Αθήνα: Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως

13 Γυναικεία περιοδικά 19ου αιώνα
Η επιλογή του μέσου δεν είναι τυχαία Διεύρυνση του κοινού της ανάγνωσης, από το μέσον του 19ου αιώνα ‘Παράλειψα να σας προσθέσω, ότι κατά τας ατομικάς μου παρατηρήσεις, τα εννέα δέκατα του αναγιγνώσκοντος κοινού εις την Ελλάδα είναι κυρίαι’ Παύλος Νιρβάνας, «Η έρευνα των Παναθηναίων», Παναθήναια ΣΤ (1906), σ. 226

14 Γυναικεία περιοδικά 19ου αιώνα
Εγγραμματισμό των γυναικών Το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό ‘λύσσα’ ή ‘πυρετό’ της γυναικείας ανάγνωσης

15 Γυναικεία περιοδικά 19ου αιώνα
Κυψέλη Εκδίδεται στην Κωνσταντινούπολη, 1845 Εκδότρια: Ευφροσύνη Σαμαρτζίδου 4 συνολικά φύλλα Κυψέλη, σύγγραμμα περιοδικόν γυναικείον

16 Κυψέλη ‘το σύγγραμμα τούτο αμέτοχον από πολιτικάς συζητήσεις, θέλει ενασχολείσθαι εν είδει εγκυκλοπαιδείας περί την εκπαίδευσιν και ηθικήν μόρφωσιν του γυναικείου φύλου δια της πλέον διδακτικής, σεμνοπρεπούς και τερπνής ύλης’ Ευφροσύνη Σαμαρτζίδου, «Προοίμιον», Κυψέλη 1 (1845), σ. 16

17 Θάλεια Εκδίδεται στην Αθήνα, 1867 Εκδότρια: Πηνελόπη Λαζαρίδου
Σύγγραμμα περιοδικόν του γυναικείου φύλου 9 ή 10 φύλλα 16σέλιδο

18 Θάλεια Η διαμόρφωση «οργάνου πνευματικού, λαλούντος ιδία προς το φύλον και αποκλειστικώς πραγματευομένου περί των δικαιωμάτων, του προορισμού και των σχέσεων αυτού εν τη κοινωνία» «Πρόγραμμα», Θάλεια 1 (1867), σ. 1

19 Ευρυδίκη Εκδίδεται στην Κωνσταντινούπολη, (1870-1873)
Εκδότρια: Αιμιλία Κτενά Λεοντιάδα Αρχικά εβδομαδιαίο, δεκαπενθήμερο στη συνέχεια Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών Παρότρυνση γυναικείας συγγραφικής δραστηριότητας

20 Ευρυδίκη

21 Ευρυδίκη Βοσπορίς, «Ολιγίστα περί γυναικός», Ευρυδίκη 15/1/1871 & 22/1/1871 Πίσω από τις αντρικές κρίσεις για τις γυναίκες, θετικές ή αρνητικές κρύβεται η ίδια στάση απέναντί τους η γυναίκα είναι έμφρον και νοήμον πλάσμα Οι γυναίκες πρέπει να παλέψουν για την ανατροπή των σκοταδιστικών αντιλήψεων Κύριο αίτημα η παιδεία

22 Το αίτημα της γυναικείας παιδεύσεως
Η εκπαίδευση: καθολική αξία σχέση ανάμεσα στην ελληνική ταυτότητα και στην παιδεία μέσο κοινωνικής ανόδου

23 Το αίτημα της γυναικείας παιδεύσεως
Εκπαίδευση ζήτημα ταυτότητας και μέσο κοινωνικής καταξίωσης Άνισο εκπαιδευτικό σύστημα

24 Η εκπαίδευση των γυναικών
Πρωτοβάθμιο σχολείο Παράλληλο και διαφοροποιημένο κατά φύλα σύστημα εκπαίδευσης αγόρια σε πολίτες κορίτσια σε μη πολίτες

25 εκπαιδευτικό σύστημα Δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης
Απευθύνεται στα αγόρια Στοχεύει στη διαμόρφωση πολιτών Αποτελείται από τρεις βαθμίδες: πρωτοβάθμιο [και κορίτσια] δευτεροβάθμιο (ελληνικά σχολεία 3χρονης διάρκειας και 4ετή γυμνάσια) Τριτοβάθμιο Έως το τέλος του 19ου αι. τα κορίτσια είναι αποκλεισμένα από το δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο σχολείο Ιδιωτικής πρωτοβουλίας σύστημα εκπαίδευσης Απευθύνεται στα κορίτσια Στοχεύει στη διαμόρφωση ‘φρονίμων δεσποινίδων και αρίστων μητέρων’ εκμάθηση θηλυκότητας Αποτελείται από Παρθεναγωγεία (συγκεντρωμένα στα αστικά κέντρα με δίδακτρα) Διδασκαλεία, (4-6 χρόνια) Επαγγελματικές σχολές Το κατοχυρώνεται στο νόμο το δικαίωμα των κοριτσιών στη Β/θμια εκπαίδευση, ενώ έχει καταργηθεί στην πράξη στο τέλος του 19ου.

26 Η εκπαίδευση των γυναικών
Κοινός διεκδικητικός τόπος της πολιτικότητας των γυναικών Συνθήκη επαναδιαπραγμάτευσης της σχέσης των γυναικών με την πόλη και τα κοινά Ατραπό κοινωνικοποίησης Μέσο επαγγελματικής αποκατάστασης

27 Τα επιχειρήματα Ιδεολογία του φυσικού προορισμού των γυναικών
Αποδοχή των παραδοσιακών ρόλων Ιδεολογία της υπέρβασης των στερεοτύπων για τα φύλα Διεύρυνση των παραδοσιακών ρόλων

28 τα ‘παραδοσιακά επιχειρήματα’
Ρόλος μητέρας και επιμελήτριας του οίκου Ρόλος ηθικού στυλοβάτη Εθνικός ρόλος Ρόλος Εύας και η γυναικεία φύση

29 Τα καινοτόμα επιχειρήματα
Αναφαίρετο δικαίωμα των σύγχρονων ανθρώπων H Ισότητα δικαιωμάτων θεμέλιος λίθος σωστής ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου Μέσο επαγγελματικής αποκατάστασης

30 Οικογένεια 1897-1898 Εκδίδεται το 1897 Εκδότρια: Άννα Σερουίου
Στόχος: η απομάκρυνση των ελληνίδων από κάθε επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα

31 Οικογένεια 'Εκ της διαβιώσεως της γυναικός εν γένει εκτός τον οίκον, ανυπολόγιστα προκύπτουσα κακά. . . Ή γυνή γενικώς οφείλει να βαίνη εν τη εαυτής μορφώσει την κεχαραγμένην όδόν την έμπρέπουσαν αυτή. Προς αναχαίτισιν δε της τάσεως ην ήρξατο δεικνύουσα καί ή Έλληνίς, άπομιμουμένη έκκεντρους ιδέας καί άπομακρυνομένη της μέσης οδού •ην έχάραξε δι έαυτήν, θα καταπέση μετ' ου πολύ μοιραίως, προσκρούουσα προ των ανυπέρβλητων προσκομμάτων, τα όποια θα παρουσιάζωνται προ αυτής» "Αννα Σερουίου. «Το πρόγραμμα μας», 4 Ιανουαρίου 1897.

32 Οικογένεια «...καθήσατε εις τ’ αυγά σας! Ό οργανισμός σας δεν επιτρέπει ύπερβολάς, δεν αντέχει εις διαρκείς αγώνας καί παννυχίους σπουδάς. Τί θα γίνωσι τότε τόσοι ωραίοι οφθαλμοί, τόσαι γλαυκαί κόραι, τοσούτοι εβενόχροες καί τάς ακτίνας του ηλίου άντανακλώντες βόστρυχοι; Που τότε τα άγαλματώδη κορμιά καί αι συλφίδες των χειμερινών παννυχίδων; Πού τα ροδόχροα πρόσωπα καί οι κύκνειοι λαιμοί; Τί θα γίνωσιν οι κρίνοι καί τα ία, τα ρόδα καί οι ίασμοι; Εις ποία στήθη θα όιασπείρωσι καί άναδόσωσι το άρωμα των ;»

33 Πλειάς Όργανο του Συλλόγου Κυριών Εργάνη Αθηνά (Αγρίνιο 1896)
Εκδίδεται στην Αθήνα ( ) τρεις φορές το μήνα συντηρητική τοποθέτηση


Κατέβασμα ppt "ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google