Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογια Εκπαιδευτικης ερευνας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογια Εκπαιδευτικης ερευνας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεθοδολογια Εκπαιδευτικης ερευνας
14/11/2016 Μάθημα 1ο ΕΠΠΑΙΚ- ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρας Dr Μαγδαληνή Κολοκυθά

2 Επιστημονική έρευνα Έρευνα είναι μία διαδικασία σταδίων για τη συγκέντρωση και την ανάλυση πληροφοριών ώστε να αυξήσουμε την κατανόηση ενός θέματος ή ζητήματος. Γενικά στην έρευνα Θέτουμε ένα ερώτημα Συγκεντρώνουμε δεδομένα για να απαντήσουμε στο ερώτημα Παρουσιάζουμε μία απάντηση στο ερώτημα (Cresswell, 2015, σελ.3)

3 Μεθοδολογία: Θεωρία και Πράξη
Η μεθοδολογία συνίσταται από θεωρητικές καταβολές και την πρακτική υλοποίησή τους Υπάρχου διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Για να επιλέξετε μία μεθοδολογική προσέγγιση χρειάζεται να γνωρίζεται τι ερευνητής είστε. Χρειάζεται να γνωρίζεται τις οντολογικές και επιστημολογικές καταβολές που υιοθετείτε ή που θα υιοθετήσετε

4 Οντολογία – τα πιστεύω – η φύση των ιδεών και των πραγμάτων
είναι η φιλοσοφική μελέτη της φύσης του είναι, της ύπαρξη ή της πραγματικότητα σε γενικές γραμμές, καθώς και η μελέτη των βασικών κατηγοριών των όντων και οι σχέσεις μεταξύ τους. Παραδοσιακά η οντολογία εντάσσεται στη φιλοσοφία, και είναι γνωστή ως μεταφυσική. Η οντολογία ασχολείται με θέματα σχετικά με το τι οντότητες υπάρχουν ή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν, και πώς αυτές οι οντότητες μπορούν να ομαδοποιηθούν, να συσχετιστούν, να ιεραρχηθούν, σύμφωνα με τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.

5 Επιστημολογία - Αλήθεια – το εάν τα πράγματα είναι γνωστά
Επιστημολογία - Αλήθεια – το εάν τα πράγματα είναι γνωστά ο κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τη φύση και το εύρος (περιορισμούς) της γνώσης. Ασχολείται με τις ερωτήσεις: Τι είναι η γνώση; Πώς αποκτάται η γνώση; Τι ξέρουν οι άνθρωποι ; Πώς ξέρουμε τι ξέρουμε; Γιατί ξέρουμε τι ξέρουμε;

6

7 Στρουκτουραλισμός επιχειρεί να αναλύσει ένα συγκεκριμένο τομέα (για παράδειγμα, μυθολογία) ως ένα πολύπλοκο σύστημα αλληλένδετων τμημάτων. Ξεκίνησε στη γλωσσολογία με το έργο του Ferdinand de Saussure

8 Μετα-στρουκτουραλισμός
Σε άμεση αντίθεση με τον στρουκτουραλιστικό ισχυρισμό ενός ανεξάρτητου σημαίνοντος ανώτερου από το σημαινόμενο, ο μετα-στρουκτουραλισμός βλέπει γενικά το σημαίνον και το σημαινόμενο ως αδιαχώριστα, αλλά όχι ταυτόσημα. Προσέγγιση που σημαίνει ότι το νόημα ενυπάρχει στο παιχνίδι της διαφοράς

9 Μοντερνισμός Ο όρος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα εκείνων που αισθάνθηκαν ότι οι «παραδοσιακές» μορφές της τέχνης, της αρχιτεκτονικής, της λογοτεχνίας, της θρησκευτικής πίστης, της κοινωνικής οργάνωσης και της καθημερινής ζωής γίνονταν ξεπερασμένες στις νέες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες μιας αναδυόμενης πλήρως βιομηχανοποιημένης κοινωνίας. Ο μοντερνισμός απέρριψε την παρατεταμένη βεβαιότητα της σκέψης του Διαφωτισμού και, της ύπαρξη ενός συμπονετικού, παντοδύναμου Δημιουργού.

10 Μετα-μοντερνισμός Ο μεταμοντερνισμός είναι μια αισθητική, λογοτεχνική, πολιτική ή κοινωνική έκφραση της φιλοσοφίας, η οποία προσπάθησε να περιγράψει μια κατάσταση ή μια κατάσταση της ύπαρξης, ή τις αλλαγές στους θεσμούς και τις συνθήκες ως μετανεωτερικότητα (Giddens, 1990)

11 Ερευνητικά ερμηνευτικά Παραδείγματα
Ερευνητικά ερμηνευτικά Παραδείγματα


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογια Εκπαιδευτικης ερευνας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google