Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Differential sensitivity (difference threshold)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Differential sensitivity (difference threshold)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Differential sensitivity (difference threshold)
Absolute threshold (“yes” / “no”) Difference Threshold, for detection of differences (“stronger” / “weaker”) Io=standard και It=comparison (test) stimuli detection of ΔI=It-Io at the level of Io Just-Noticeable-Difference (JND): το ελάχιστο ΔI που μπορώ να ανιχνεύσω

2 2AFC (2IFC): which is stronger?
Στο difference threshold (jnd) μπορούνε οι subjective μέθοδοι να γίνουνε objective: το whether (there is a stimulus) γίνεται what (is the stimulus, + or -) ? method of constant stimuli: δύο ερεθίσματα “Io stronger or weaker than It?”, (όχι πια yes/no task), average the 2 jnds (at 25% and 75%) - Το σταθερό ερέθισμα μπορεί και να παραληφθεί (μέσος όρος των υπολοίπων) Method of limits: δύο ερεθίσματα, “Io stronger or weaker than It?”, παραμένει όμως ουσιαστικά ένα yes/no task (αν ξέρεις πως είσαι σε ascending ή descending order) 2AFC (2IFC): which is stronger? method of adjustment: το task μπορεί και να είναι να τα κάνεις να φαίνονται ίδια, το threshold δίνεται από το variability (variance, standard deviation) στις απαντήσεις (όσο μεγαλύτερη ευαισθησία, τόσο μικρότερο το variability ανάμεσα στις ρυθμίσεις)

3 Method of limits for measuring difference thresholds
Intensity of the comparison stimulus is decreased (descending) or increased (ascending) until the response changes Threshold estimate: intensity difference between the standard and comparison stimuli where the response changes Average results from multiple series in both directions + + - + + Light intensity of comparison stimulus + threshold estimate + - Nem igazán jó: PSE-nél találgatás miatt hamis válaszváltozás lehet (staircase-nél ezért használnak 3-up-1-down módszert)  ezt a fóliát kihagyni? Trials + comparison brighter - comparison weaker

4 Psychometric function for difference thresholds
100% 75% Percentage “stronger” 50% 25% 0% PSE Jobb lenne, ha 25% és 75% adatpontok közé esne (interpoláció) Light intensity of comparison stimuli When the observer cannot see a difference, he/she chooses randomly between “stronger” and “weaker”; this corresponds to 50% on the psychometric function  point of subjective equivalence PSE (vs. POE => accuracy)  slope = precision (does the threshold represent accuracy or precision?)

5 Psychometric function for difference thresholds
100% 75% Percentage “stronger” 50% 25% 0% DW DS Light intensity of comparison stimuli By convention, the intensity at 75% is considered to be just noticeably stronger than the standard  DS A comparison intensity at 25% is just noticeably weaker than the standard  DW Difference threshold = the average of DS and DW

6 (from Kusunoki, Moutoussis & Zeki 2006)

7

8 TOJ task

9 Ο νόμος του Weber (1830s): JND= k*Io
prothetic continua: μεγαλύτερες τιμές του Io σημαίνουν πιο έντονο («περισσότερο») ερέθισμα (π.χ. φωτεινότητα, ένταση ήχου, βάρος), έχουμε δηλαδή ποσοτικές (quantitative) αλλαγές. metathetic continua: το Io μεταβάλλεται ποιοτικά (qualitatively), μεγαλύτερες τιμές του δεν σημαίνουν πιο έντονο ερέθισμα αλλά διαφορετικό ερέθισμα (π.χ. συχνότητα ήχου, μήκος κύματος φωτός). για prothetic continua, ο νόμος του Weber λέει ότι στο threshold (ΔI=JND) ΔI=kIo ή αλλιώς ΔI/Io=k. (k: Weber fraction, ίσο με JND /Io, γενικά το ΔI/Io ονομάζεται Weber contrast) βρήκε ότι για την ανίχνευση διαφοράς βάρους στο δάχτυλο, k=1/30 (σταθερό για ένα αρκετά μεγάλο εύρος τιμών). διαφορετικά αισθητήρια συστήματα έχουν και διαφορετικό k. Ακόμα και στο ίδιο σύστημα, η τιμή του k εξαρτάται από τον τρόπο που γίνεται το πείραμα (π.χ. αν τα 2 βάρη τοποθετούνται σε διαφορετικά χέρια ή διαδοχικά στο ίδιο χέρι, στο μέγεθος και το χρόνο παρουσίασης ενός φωτεινού ερεθίσματος κλπ.).

10 Ernst Weber discovered that the smallest detectable change in a stimulus is a constant
SensationPerception3e-Fig jpg

11 Detectability - adaptation

12 Difference Thresholds: Quantification
Difference thresholds depend on the reference value ! Stimulus strength Snodgrass et al. (1985)

13 this is a 2AFC task…

14

15 Psychophysical (vs. psychometric) function

16

17 spatial modulation

18 Sinusoidal luminance gratings

19

20 temporal modulation time

21

22 equiluminance (M-system ‘blind’?)
equiluminant grating

23

24 A psychophysical function we have already seen:


Κατέβασμα ppt "Differential sensitivity (difference threshold)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google