Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δομικά Πεδία της Σελίδας του Μαθητή (Αναλυτικά) – Ενδεικτικά Παραδείγματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δομικά Πεδία της Σελίδας του Μαθητή (Αναλυτικά) – Ενδεικτικά Παραδείγματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Δομικά Πεδία της Σελίδας του Μαθητή (Αναλυτικά) – Ενδεικτικά Παραδείγματα
1. Εισαγωγή. Το πεδίο Εισαγωγή στοχεύει να λειτουργήσει ως έναυσµα. Στην Εισαγωγή παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο του σεναρίου µε έναν ελκυστικό τρόπο που προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών. Προωθεί τον προβληµατισµό και στοχεύει στην ανάκληση της πρότερης εµπειρίας/ γνώσης των µαθητών στο θέµα της Ιστοεξερεύνησης. Θέτει τα πρώτα ερωτήµατα/ προβλήµατα που οι µαθητές πρόκειται να διαπραγµατευτούν. Τα συγκεκριµένα ερωτήµατα ενδείκνυται να έχουν κοινωνικές διαστάσεις, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξία για τους μαθητές. Παρακαλώ επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες για να παρατηρήσετε ενδεικτικά παραδείγματα ιστοεξερευνήσεων. 1. 2. … istoepilogi. blogspot.com/.../blog-post_3250.html

3 2. Εργασία. Στο πεδίο Εργασία περιγράφεται ο ρόλος των µαθητών στο σενάριο και ορίζεται η εργασία που πρόκειται να αναλάβουν. Συχνά ενισχύεται η οµαδική εργασία, θέτοντας ρόλους σε επίπεδο οµάδας όπως οµάδα Αρχιτεκτόνων, οµάδα Οικολόγων, ή ατοµικούς ρόλους στο πλαίσιο της κάθε οµάδας όπως τα µέλη της οµάδας αναλαµβάνουν ρόλους αρχιτέκτονα, οικολόγου, κ.λπ. Επίσης οι ρόλοι µπορεί να αφορούν την ίδια τη συνεργασία σε επίπεδο οµάδας όπως ρόλος συντονιστή, γραµµατέα, µέλους, ή και τάξης. Παρακαλώ επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες για να παρατηρήσετε ενδεικτικά παραδείγματα ιστοεξερευνήσεων. 1. Επιλέγετε Recently Published WebQuests (click here) 2.

4 3. Διαδικασία. Στο πεδίο διαδικασία περιγράφεται ο προτεινόµενος τρόπος εργασίας των µαθητών προκειµένου να πραγµατοποιήσουν / επιτελέσουν το ρόλο τους. Σκοπός είναι να οριοθετηθεί και οργανωθεί η δράση και οι ρόλοι των µαθητών (εφόσον προβλέπονται), θέτοντας στόχους, προτείνοντας κατάλληλες πηγές προς διερεύνηση, και συγκεκριµένα εργαλεία για την αναζήτηση και οργάνωση της χρήσιµης για το έργο τους πληροφορίας. Παρακαλώ επισκεφτείτε τη παρακάτω ιστοσελίδα για να παρατηρήσετε ενδεικτικά παραδείγματα ιστοεξερευνήσεων 1.

5 4. Αξιολόγηση. Στο πεδίο Αξιολόγηση περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης των στόχων του µαθήµατος και τα κριτήρια αξιολόγησης της δράσης των µαθητών και του τελικού προϊόντος. Συχνά αξιοποιείται η προσέγγιση των διαβαθµισµένων κριτηρίων (rubrics) σύµφωνα µε την οποία ο εκπαιδευτικός ορίζει τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των επιδιωκόµενων στόχων µε ακριβείς περιγραφές των διαβαθµίσεών τους. Η συγκεκριµένη προσέγγιση µπορεί να υποστηρίξει την αυτοαξιολόγηση και τη µεταξύ των µαθητών αξιολόγηση (αξιολόγηση µεταξύ οµότιµων – peer review). Παρακαλώ να παρατηρήσετε το παρακάτω ενδεικτικό παράδειγμα αξιολόγησης με διαβαθμισμένα κριτήρια, με τη βοήθεια του οποίου θα αξιολογηθείτε στο τέλος του εργαστηριακού μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα.

6

7

8

9

10 5. Συμπεράσματα Στο πεδίο Συµπέρασµα γίνεται µία σύνοψη αυτών που οι µαθητές πέτυχαν ή έµαθαν κατά την εκπόνηση του σεναρίου και τίθενται ερωτήµατα για περαιτέρω διερεύνηση. 6. Προτείνοντας κατάλληλες πηγές προς διερεύνηση. Η ποιότητα και ποσότητα των προτεινόµενων πηγών και δικτυακών τόπων προς διερεύνηση από τους µαθητές, παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του σεναρίου. Οι προτεινόµενοι δικτυακοί τόποι πρέπει να είναι συγκεκριµένοι, ο καθένας να έχει τη δική του ιδιαίτερη αξία για την Ιστοεξερεύνηση, καθώς και να συνοδεύονται από σχόλια που ενηµερώνουν τους µαθητές τι πρόκειται ή τι αξίζει να εντοπίσουν σε αυτούς. Πρόβληµα µπορεί να δηµιουργήσει στον προσανατολισµό των µαθητών, η υπερπροσφορά πηγών ή αντίστοιχα η έλλειψη ή ακαταλληλότητα των πηγών.


Κατέβασμα ppt "Δομικά Πεδία της Σελίδας του Μαθητή (Αναλυτικά) – Ενδεικτικά Παραδείγματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google