Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακή Σχεδίαση εργαστήριο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακή Σχεδίαση εργαστήριο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακή Σχεδίαση εργαστήριο
Γιάννης Νικολουδάκης

2 Κωδικοποιητές Encoders 4x2 Encoders Priority Encoder
Decimal to BCD(binary coded decimal) Encoder Octal to binary Encoder Hexadecimal to Binary Encoder

3 Encoders - Κωδικοποιητές
Ο Κωδικοποιητής (Encoder) 2nxn είναι ένα συνδυαστικό κύκλωμα που έχει είσοδο από 2n γραμμές και δίνει έξοδο από n γραμμές.. Ο Κωδικοποιητής παράγει στην έξοδό του το δυαδικό κώδικα που αντιστοιχεί στις εισόδους του.

4 Κωδικοποιητής 4x2 (4x2 encoder)
x=D2+D3 y=D1+D3

5 Κωδικοποιητής Προτεραιότητας (Priority Encoder)
Ο Κωδικοποιητής προτεραιότητας είναι ένας Κωδικοποιητής όπου αν δύο ή περισσότερες είσοδοί του είναι ταυτόχρονα “1”, τότε η είσοδος με την μεγαλύτερη προτεραιότητα καθορίζει την έξοδο του Κωδικοποιητή. Ο Κωδικοποιητής προτεραιότητας έχει μία έξοδο που ελέγχει την εγκυρότητα της εξόδου και ονομάζεται ενδείκτης έγκυρης εξόδου.

6 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4x2
Ο Κωδικοποιητής προτεραιότητας 4x2 με προτεραιότητα από το D3 (μέγιστη προτεραιότητα) προς το D0 (ελάχιστη προτεραιότητα) έχει τέσσερις εισόδους D0, D1, D2 και D3 και τρεις εξόδους x, y και z (ενδείκτης έγκυρης εξόδου). x=D2+D3 y=D1D2’+D3 z=D0+D1+D2+D3 !

7 Κωδικοποιητής από Δεκαδικό σε Δυαδικό (Decimal to Binary Encoder)
Input D C B A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D = 8 + 9 C = B = A =

8 Κωδικοποιητής από Οκταδικό σε Δυαδικό (Octal to Binary Encoder)
Input B2 B1 B0 1 2 3 4 5 6 7 B2 = B1 = B0 = !

9 Άσκηση για το σπίτι Ανά ομάδα, προετοιμάστε τον κωδικοποιητή από Δεκαεξαδικό σε Δυαδικό. Γράψτε τον πίνακα αληθείας του Σχεδιάστε το λογικό κύκλωμα με πύλες ΔΥΟ εισόδων (με αριθμημένους ακροδέκτες). Υλοποιήστε στο εργαστήριο. Η προετοιμασία της άσκησης θα παραδοθεί εκτυπωμένη.


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακή Σχεδίαση εργαστήριο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google