Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραφικές Μέθοδοι Σχεδιασμού με Η-Υ Εκπαιδευτικό Παράδειγμα Kατασκευής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραφικές Μέθοδοι Σχεδιασμού με Η-Υ Εκπαιδευτικό Παράδειγμα Kατασκευής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραφικές Μέθοδοι Σχεδιασμού με Η-Υ Εκπαιδευτικό Παράδειγμα Kατασκευής
Μετωπικού Οδοντωτού Τροχού Πάτρα 2014

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Από το μενού Tools επιλέγουμε Options Στην συνέχεια στο Part Infrastructure επιλέγουμε: Constraints Parameters Relations

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Στο tree Display tab Performance επιλέγουμε 3D Accuracy : Proportional 0.01 και 2D Accuracy : Proportional 0.01

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Στο μενού Start επιλέγουμε Mechanical Design , Part Design Στο tab New Part εισάγουμε όνομα για το κομμάτι π.χ. Gear 1

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Με κλίκ στην εντολή f(x) εμφανίζεται το tab Formulas και επιλέγουμε Gear1\Part Number

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Επιλέγουμε Filter Type: User Parameters και Length στην επιλογή New Parameter of type

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Στην συνέχεια εισάγουμε τις παραμέτρους :m=2mm

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Fi=20deg N =30

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Για να εισάγουμε το R κάνουμε κλίκ στο Add Formula

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Εισάγουμε την σχέση R= m * N / 2

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Και έχοντας τις παρακάτω παραμέτρους πατάμε ΟΚ

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Στο tree βλέπουμε και τις υπόλοιπες παραμέτρους που πρέπει να εισάγουμε:

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Με κλίκ στο fog εμφανίζεται το tab Law Editor και επιλέγουμε OK

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Στη συνέχεια εισάγουμε τις παρακάτω σχέσεις για το y

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Και το z

16 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Με κλίκ στο start επιλέγουμε Shape και Generative Shape Design

17 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Έπειτα Ιnsert , Βody και στη συνέχεια με την εντολή Point εισάγουμε ένα σημείο

18 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Απο το tree επιλέγουμε το Y και Edit formula

19 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Και εισάγουμε τις παρακάτω σχέσεις.Ομοίως δημιουργουμε και για τα υπόλοιπα 4 σημεία

20 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Με κλίκ στην εντολή Spline

21 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Με κλίκ στην εντολή Point

22 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Με κλίκ στην εντολή Circle επιλέγουμε Circle Type :Center & Radius, Center :Point 6 και Support: yz plane

23 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

24 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Με την εντολή Intersection ορίζουμε First Element :Circle 3 και Second:Spline.1

25 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Από το tree επιλέγουμε τις παρακάτω παραμέτρους με την εντολή Line

26 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Στη συνέχεια με την εντολή Rotate επιλέγουμε Mode:Axis-Angle , Element: Line.1 και με κλίκ στο (fx) του Angle

27 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Εμφανίζεται το tab Formula editor όπου εισάγουμε την παρακάτω σχέση για την περιστροφή της γραμμής

28 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Με κλίκ στην εντολή symmetry επιλέγουμε Element:Spline.1 και Reference Rotate.1

29 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Με κλίκ στην εντολή Split ορίζουμε Element to cut : Spline.1 και Cutting Element το Circle.2

30 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Στην εντολή Split ορίζουμε Element to cut : Symmetry.1 και Cutting Element το Circle.2

31 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Έπειτα δημιουργούμε κύκλο από το Circle με τις παρακάτω παραμέτρους:

32 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Με κλίκ στην εντολή Extrapolate ορίζουμε τις παραμέτρους:

33 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Στην συνέχεια με κλίκ στην εντολή Corner ορίζουμε:

34 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Με την εντολή Symmetry ορίζουμε:

35 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Και έπειτα:

36 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Κατόπιν με την εντολή Split :

37 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Πάλι επιλέγοντας Split :

38 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Στην συνέχεια με κλίκ στην εντολή Rotate επιλέγουμε Elements :

39 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Με κλίκ στην εντολή Circle εμφανίζεται το tab Circle Definition και επιλέγουμε Gear1\Part Number

40 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Έπειτα με την εντολή Join επιλέγουμε τα παρακάτω elements:

41 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Στη συνέχεια με την εντολή Circular Pattern ορίζουμε Instances = N και Angular Spacing =360 deg/Ν

42 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Με την εντολή Jοin ενώνουμε το Circ.Pattern.1 και τo Join.1

43 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Στην συνέχεια με την εντολή Pad ορίζουμε Type:Dimension και Length:b+bp

44 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Τέλος με κλίκ στο Scetch :

45 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
Και με κλίκ στην εντολή Groove τα αφαιρούμε


Κατέβασμα ppt "Γραφικές Μέθοδοι Σχεδιασμού με Η-Υ Εκπαιδευτικό Παράδειγμα Kατασκευής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google