Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιεχόμενα Άσκηση 1η Άσκηση 2η Άσκηση 3η Άσκηση 4η Άσκηση 5η

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιεχόμενα Άσκηση 1η Άσκηση 2η Άσκηση 3η Άσκηση 4η Άσκηση 5η"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων Eργαστήριο Matlab
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων Eργαστήριο Matlab Ενότητα 8: Προσομοιώσεις στο Simulink Μ. Σαμαράκου, Δ. Μητσούδης, Π. Πρεντάκης Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

1 Περιεχόμενα Άσκηση 1η Άσκηση 2η Άσκηση 3η Άσκηση 4η Άσκηση 5η
Άσκηση 6η

2 Άσκηση 1η Να γίνει η προσωμοίωση για το μέτρο, τη φάση, το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του μιγαδικού: z= (1+3i)(−1+2i) (1+i)

3 Υλοποίηση (Άσκηση 1η ) Sources Math Operation z= (1+3i)(−1+2i) (1+i)
Constant Sinks Display Math Operation Complex to Real-Imag To Magnitude-Angla

4 Παρατηρήσεις (Άσκηση 1η )
Το block powergui (αυτό που γράφει Continuous) αν δεν φαίνεται στον Library Explorer στο SimPowerSystems τότε κάνε δεξί κλίκ πάνω στο SimPowerSystems και μετά “Open the SimPowerSystems Library”. Στο παράθυρο που θα ανοίξει θα φαίνεται. Κάνε εισαγωγή από ΄κει και μετά κλείσε το παράθυρο. Όποτε εισάγουμε Impedance Measurement θα πρέπει να προβλέψουμε να υπάρχει παράλληλα σε αυτό και το προς μέτρηση στοιχείο μια άλλη αντίσταση αλλιώς δεν θα βγάζει αποτελέσματα το Impedance vs frequency measurement στο powergui. Κάνοντας διπλό κλικ στο Powergui ανοίγει ένα gui. Να δουν το Steady state voltages and currents, Impedance vs frequency measurement (να παρατηρήσουν τη συχνότητα συντονισμού).

5 Άσκηση 2η Να προσομοιώσετε το παρακάτω κύκλωμα RLC

6 Υλοποίηση (Άσκηση 2η ) Ground powergui Series RLC Branch Scope Block
Simulation > Configuration parameters > Solver επιλέγουμε κάποιον variable step και ode23, προσομοίωση για 1s. SimPowerSystems / Elements Series RLC Branch Commonly Used Blocks Library Scope Block SimPowerSystems/ Electrical Sources AC Voltage Source SimPowerSystems / Measurements Impedance Measurement Αν θέλουμε να μη φαίνεται ο πυκνωτής θέτουμε C : Inf. Αν θέλουμε να διώξουμε R ή L τα θέτουμε 0. Παράμετροι: V = 120V, 50Hz. Rs = 2.645, Ls = 70.2e-03, R1 = 1, RLC, R=2, L=100mH, 25μF. SimPowerSystems / Elements Ground SimPowerSystems powergui

7 Παρατηρήσεις (Άσκηση 2η )
Το block powergui (αυτό που γράφει Continuous) αν δεν φαίνεται στον Library Explorer στο SimPowerSystems τότε κάνε δεξί κλίκ πάνω στο SimPowerSystems και μετά “Open the SimPowerSystems Library”. Στο παράθυρο που θα ανοίξει θα φαίνεται. Κάνε εισαγωγή από ΄κει και μετά κλείσε το παράθυρο. Όποτε εισάγουμε Impedance Measurement θα πρέπει να προβλέψουμε να υπάρχει παράλληλα σε αυτό και το προς μέτρηση στοιχείο μια άλλη αντίσταση αλλιώς δεν θα βγάζει αποτελέσματα το Impedance vs frequency measurement στο powergui. Κάνοντας διπλό κλικ στο Powergui ανοίγει ένα gui. Να δουν το Steady state voltages and currents, Impedance vs frequency measurement (να παρατηρήσουν τη συχνότητα συντονισμού).

8 Εκτέλεση (Άσκηση 2η ) (1 από 2)
Γραφική παράσταση I στο φορτίο

9 Εκτέλεση (Άσκηση 2η ) (2 από 2)
Γραφική παράσταση I στο φορτίο

10 Άσκηση 3η Προσομοίωση γραμμής μεταφοράς AC

11 Υλοποίηση (Άσκηση 3η ) Simulation > configuration parameters Solver: variable step και stiff. Όλα τα στοιχεία βρίσκονται στο SimPowerSystems. (εκτός του Scope που βρίσκεται στο Simulink – Sinks.) Για να ρυθμίσουμε να έχει 2 εισόδους κάνουμε διπλο κλικ επάνω του, κλικ στο εικονίδιο parameters και μετά Number of axes 2. Το φορτίο προσομοιώνεται με ένα Parallel RLC Load. H διαφορά του με το RLC Branch είναι ότι εδώ δεν δίνουμε σαν δεδομένα τα RLC αλλά την κατανάλωση P, QL, QC. Αν θέλουμε να αποκλείσουμε κάποιο στοιχείο εδώ μηδενίζουμε το αντίστοιχο P, QL, QC. Ο διακόπτης (Breaker) ρυθμίζεται Ron=0.01, αρχικά κλειστός, Rs=Inf, Cs=0, Switching times = [ 2/60 7/60 ].

12 Εκτέλεση (Άσκηση 3η ) Στο Scope φαίνεται η γραφική παράσταση των V, I στο φορτίο. Κάντε ζουμ κάπου στην αρχή που ανοιγοκλείνει ο διακόπτης και παρατηρήστε το μεταβατικό φαινόμενο (0.04 – 0.12 s) Διπλό κλικ στο Powergui ανοίγει το gui. Ανοίξτε τα: Steady state voltages and currents, Impedance vs frequency measurement, Generate Report και Compute RLC line parameters.

13 Άσκηση 5η Να προσομοιωθεί το κύκλωμα:

14 Άσκηση 6η Να προσομοιωθεί το κύκλωμα:

15 Τέλος Ενότητας

16 Σημειώματα

17 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Μ. Σαμαράκου, Δ. Μητσούδης, Π. Πρεντάκης Μ. Σαμαράκου, Δ. Μητσούδης, Π. Πρεντάκης. «Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων Eργαστήριο Matlab. Ενότητα 8: Προσομοιώσεις στο Simulink». Έκδοση: 1.0. Αθήνα Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

18 Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

19 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. διαθέσιμο με άδεια CC-BY Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο ως κοινό κτήμα χωρίς σήμανση Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

20 Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

21 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Περιεχόμενα Άσκηση 1η Άσκηση 2η Άσκηση 3η Άσκηση 4η Άσκηση 5η"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google