Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεωρία Μουσικής Ι Μάθημα V Μέτρο-ρυθμός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεωρία Μουσικής Ι Μάθημα V Μέτρο-ρυθμός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θεωρία Μουσικής Ι Μάθημα V Μέτρο-ρυθμός

2 Μέτρο και ρυθμός Μέτρο: Διττή σημασία → Ο χώρος που καταλαμβάνουν οι αξίες ανάμεσα σε δύο διαδοχικές διαστολές. Σταθερή και περιοδικά επαναλαμβανόμενη διάρκεια, με βάση την οποία κατανέμονται οι αξίες των φθόγγων Χρόνος ή μέρος του μέτρου: Ή μοναδιαία αξία που καθορίζεται εξ αρχής και διαιρεί το μέτρο Το μέτρο καθορίζεται από δύο αριθμούς που τίθενται στην αρχή του πενταγράμμου μετά το κλειδί του σολ. Ο επάνω αριθμός δείχνει τα μέρη που χωρίζεται το μέτρο και ο κάτω δείχνει την αξία κάθε μέρους.

3 Ισχυρά και ασθενή μέρη του μέτρου
Οι χρόνοι ομαδοποιούνται σε μέτρα με διαφορετική βαρύτητα μεταξύ τους. Ο πρώτος χρόνος ονομάζεται ισχυρός (τονισμός, θέση), ενώ οι άλλοι ασθενείς (άτονοι, άρση). Κύρια και δευτερεύοντα μέρη του μέτρου. Οι υποδιαιρέσεις των μερών του μέτρου. Ελλιπές μέτρο: Όταν λείπουν ένας ή περισσότεροι χρόνοι του μέτρου (συνήθως πρώτο και τελευταίο μέτρο).

4 Συγκοπή Συγκοπή: Παράταση της διάρκειας ενός φθόγγου από το ασθενές στο ισχυρό ή από το κύριο στο δευτερεύον. Αυτό επιτυγχάνεται με την σύζευξη διαρκείας. Ομαλή συγκοπή: φθόγγοι ίδιας αξίας συζευγνύονται. Ανώμαλη: φθόγγοι διαφορετικής αξίας συζευγνύονται. Συστηματική χρήση συγκοπών → συγκοπτικά

5 Αντιχρονισμός Αντιχρονισμός: Στην θέση φθόγγου στο ισχυρό ή κύριο μέρος του μέτρου υπάρχει παύση. Ομαλός αντιχρονισμός: η παύση είναι ίδιας αξίας με το μέρος που ακολουθεί Ανώμαλος: Η παύση και το μέρος ή τα μέρη που ακολουθούν δεν έχουν ίδια αξία

6 Είδη μέτρων Ο αριθμητής καθορίζει τρία είδη μέτρων
Απλά: ο αριθμητής είναι 2 ή 3 Σύνθετα: ο αριθμητής πολλαπλάσιο του 2 ή του 3 Μεικτά: ο αριθμητής είναι άθροισμα απλών, σύνθετων ή σύνθετων-απλών μέτρων.


Κατέβασμα ppt "Θεωρία Μουσικής Ι Μάθημα V Μέτρο-ρυθμός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google