Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τυπικές Παράμετροι Πραγματικές Παράμετροι

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τυπικές Παράμετροι Πραγματικές Παράμετροι"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τυπικές Παράμετροι Πραγματικές Παράμετροι
Ονομάζονται οι παράμετροι που ακολουθούν την επικεφαλίδα της διαδικασίας ή της συνάρτησης Ονομάζονται οι παράμετροι που βρίσκονται στην κλήση μιας διαδικασίας ή μιας συνάρτησης. Π.Χ procedure dokimi(Var a: real; b, c:char); function dokimisyn (a, b, c:real):real; Π.Χ dokimi(ar_a, xar_b, 'g'); apot:=dokimisyn(ar_a, ar_b, ar_c);

2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τυπικές Παράμετροι Πραγματικές Παράμετροι
Τιμής Μεταβλητής ΠΧ procedure test (a:real); function test(a:real):real; procedure test2(b:char); ΠΧ procedure test (Var a:real); Στις συναρτήσεις σπάνια έχουμε παραμέτρους μεταβλητής procedure test2(Var b:char);

3 Παράμετροι Τιμής Πραγματικές Παράμετροι Παράμετροι Μεταβλητής
ΠΧ procedure test (a:real); function test1(a:real):real; procedure test2(b:char); test(ar_a); test(3); test1(x); test1(15.4); test2(f); test2('k'); Στη θέση των πραγματικών παραμέτρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο μεταβλητές όσο και τιμές Παράμετροι Μεταβλητής ΠΧ procedure test (Var a:real); Στις συναρτήσεις σπάνια έχουμε παραμέτρους μεταβλητής procedure test2(Var b:char); test(ar_a); test(3); test2(f); test2('k')‏ Μόνο μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως πραγματικές παράμετροι

4 Δήλωση τυπικής παραμέτρου τιμής
Δήλωση καθολικής μεταβλητής Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc(local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. Δήλωση τυπικής παραμέτρου τιμής Κλήση της διαδικασίας proc με χρηση της πραγματικής παραμέτρου global

5 ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΘΟΝΗ
Η μεταβλητή global παίρνει την τιμή 5 Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc(local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. ΟΘΟΝΗ BHMA 1o

6 ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΘΟΝΗ
Καλείται η διαδικασία proc με πραγματική παράμετρο την global Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc(local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. ΟΘΟΝΗ BHMA 2o

7 Εμφάνιση μηνύματος μαζί με την τιμή της μεταβλητής local
Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc(local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. BHMA 2.1 ΟΘΟΝΗ Τοπική μεταβλητή=5 BHMA 2o

8 H τυπική παράμετρος local παίρνει την τιμή 333
H τυπική παράμετρος local παίρνει την τιμή 333. Επειδή είναι παράμετρος τιμής δεν αλλάζει την τιμή της global Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc(local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. BHMA 2.2 ΟΘΟΝΗ Τοπική μεταβλητή=5 BHMA 2o

9 Εμφάνιση μηνύματος μαζί με την τιμή της μεταβλητής local
Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc(local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. BHMA 2.3 ΟΘΟΝΗ Τοπική μεταβλητή=5 Τοπική μεταβλητή=333 BHMA 2o

10 Εμφάνιση μηνύματος μαζί με την τιμή της μεταβλητής global
Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc(local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. ΟΘΟΝΗ Τοπική μεταβλητή=5 Τοπική μεταβλητή=333 Καθολική μεταβλητή=5 BHMA 3o

11 Δήλωση τυπικής παραμέτρου μεταβλητής
Δήλωση καθολικής μεταβλητής Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc(Var local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. Δήλωση τυπικής παραμέτρου μεταβλητής Κλήση της διαδικασίας proc με χρηση της πραγματικής μεταβλητής global

12 ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΘΟΝΗ
Η μεταβλητή global παίρνει την τιμή 5 Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc( Var local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. ΟΘΟΝΗ BHMA 1o

13 ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΘΟΝΗ
Καλείται η διαδικασία proc με πραγματική παράμετρο την global Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc(Var local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. ΟΘΟΝΗ BHMA 2o

14 Εμφάνιση μηνύματος μαζί με την τιμή της μεταβλητής local
Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc(Var local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. BHMA 2.1 ΟΘΟΝΗ Τοπική μεταβλητή=5 BHMA 2o

15 H τυπική παράμετρος local παίρνει την τιμή 333
H τυπική παράμετρος local παίρνει την τιμή 333. Επειδή είναι παράμετρος μεταβλητής αλλάζει ΚΑΙ την τιμή της global Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc(Var local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. BHMA 2.2 ΟΘΟΝΗ Τοπική μεταβλητή=5 BHMA 2o

16 Εμφάνιση μηνύματος μαζί με την τιμή της μεταβλητής local
Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc(local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. BHMA 2.3 ΟΘΟΝΗ Τοπική μεταβλητή=5 Τοπική μεταβλητή=333 BHMA 2o

17 Εμφάνιση μηνύματος μαζί με την τιμή της μεταβλητής global
Program byvalue; Var global: Integer; Procedure proc(Var local : Integer); Begin Writeln('Τοπική µεταβλητή = ', local); local := 333; End; Begin { Κύριο πρόγραµµα } global := 5; proc(global); Writeln('Καθολική µεταβλητή = ', global); End. ΟΘΟΝΗ Τοπική μεταβλητή=5 Τοπική μεταβλητή=333 Καθολική μεταβλητή =333 BHMA 3o

18 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

19

20 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΙΜΩΝ program test1; Procedure dokimi(x:integer); Begin writeln('Το Χ είναι παράμετρος τιμής'); writeln(x); End; dokimi(5); End. Οθόνη: Το χ είναι παράμερος τιμής 5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ program test1; Procedure dokimi(Var x:integer); Begin writeln('Το Χ είναι παράμετρος μεταβλητής'); writeln(x); End; dokimi(5); End. Οθόνη: ***Οι παράμετροι μεταβλητής δεν παίρνουν ΤΙΜΕΣ σαν πραγματικές παραμέτρους***

21 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΙΜΩΝ program test1; Procedure dokimi(x:integer); Begin writeln('Το Χ είναι παράμετρος τιμής'); writeln(x); End; dokimi(5); End. Οθόνη: Το χ είναι παράμερος τιμής 5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ program test1; Procedure dokimi(Var x:integer); Begin writeln('Το Χ είναι παράμετρος μεταβλητής'); writeln(x); End; dokimi(5); End. Οθόνη:


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τυπικές Παράμετροι Πραγματικές Παράμετροι"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google