Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικά Στοιχεία Φέροντος Οργανισμού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικά Στοιχεία Φέροντος Οργανισμού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικά Στοιχεία Φέροντος Οργανισμού

2 Κύριοι Φορείς

3 Δοκοί Κεφαλής (κεφαλοδοκοί)

4 Τεγίδες

5 Μηκίδες πλευρικών όψεων

6 Μετωπικοί στύλοι

7 Μηκίδες μετωπικών όψεων

8 Οριζόντιοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας (στέγης)

9 Κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας

10 Ελκυστήρες (ντίζες) τεγίδων

11 Ελκυστήρες μηκίδων πλευρικών όψεων

12 Ελκυστήρες μηκίδων μετωπικών όψεων

13 Κύριοι φορείς Κάτοψη χώρου προς στέγαση:
Οι κύριοι φορείς διατάσσονται παράλληλα μεταξύ τους ανά σταθερές αποστάσεις α με βέλτιστη τιμή 6m ή λίγο λιγότερο Το στατικό σύστημα των κύριων φορέων εξαρτάται από το άνοιγμα L

14 Κύριοι φορείς Πλαίσια με ολόσωμα μέλη
Πλαίσια με ολόσωμα μέλη και ελκυστήρα Πλαίσια με ολόσωμα υποστυλώματα και δικτυωτά ζυγώματα Μεταλλικά ζυγώματα που εδράζονται σε κατακόρυφα Στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα

15 Πλαίσιο με ολόσωμα μέλη Στατική Λειτουργία
Λειτουργούν πλαισιακά στο επίπεδό τους για παραλαβή Κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων

16 Ζώνη επιρροής κύριων φορέων

17 Πλαίσιο με ολόσωμα μέλη και ελκυστήρα

18 Πλαίσιο με αρθρωτά υποστυλώματα μεταβλητής διατομής

19 Πολύστυλα πλαίσια

20 Πλαίσια με ολόσωμα υποστυλώματα και δικτυωτά ζυγώματα

21 Μορφές δικτυωμάτων

22 Μορφές δικτυωμάτων

23 Ονοματολογία δικτυωμάτων

24 Σύνδεση ζυγώματος - υποστυλώματος

25 Σύνδεση κορφιά ζυγώματος

26 Ακραία σύνδεση ελκυστήρα

27 Σύνδεση αναρτήρα με ελκυστήρα και ζύγωμα

28 Συνδέσεις δικτυωτού ζυγώματος

29 Συνδέσεις δικτυωτού ζυγώματος

30 Σύνδεση δικτυωτού ζυγώματος – ολόσωμου υποστυλώματος

31 Έδραση δικτυωτού ζυγώματος επί υποστυλώματος από Ο.Σ.

32 Κεφαλοδοκός κοίλης διατομής

33 Κεφαλοδοκός διατομής διπλού ταυ

34 Τεγίδες

35 Τεγίδες θερμής έλασης

36 Τεγίδες ψυχρής έλασης

37 Στατικά συστήματα τεγίδων

38 Φορτία τεγίδων

39 Φορτία τεγίδων

40 Ντίζες

41 Ντίζες

42 Ντίζες

43 Στήριξη τεγίδας στο ζύγωμα

44 Στήριξη τεγίδας στο ζύγωμα

45 Στήριξη τεγίδας στο ζύγωμα

46 Μετωπικοί στύλοι

47 Σύνδεση μετωπικών στύλων με ζύγωμα

48 Μετωπικοί στύλοι με δικτυωτό ζύγωμα

49 Μετωπικοί στύλοι με δικτυωτό ζύγωμα

50 Σύνδεση μετωπικών στύλων με δικτυωτό ζύγωμα

51 Μηκίδες όψης

52 Σύνδεσμοι δυσκαμψίας

53 Ζυγώματα, τεγίδες και σύνδεσμοι δυσκαμψίας στέγης

54 Κάτοψη ακραίου φατνώματος στέγης

55 Τεγίδες που λειτουργούν ως ορθοστάτες των συνδέσμων στέγης

56 Στατική λειτουργία και ενεργά μέλη των συνδέσμων στέγης

57 Λεπτομέρεια ζυγώματος, τεγίδας και συνδέσμου δυσκαμψίας στέγης

58 Λεπτομέρεια σύνδεσης τεγίδας και συνδέσμων δυσκαμψίας στέγης

59 Κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας

60 Κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας

61 Κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας

62 Κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας

63 Κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας

64 Κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας

65 Θέση κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας

66 Φορτία που παραλαμβάνονται με πλαισιακή λειτουργία

67 Φορτία που παραλαμβάνονται με λειτουργία δικτυώματος

68 Μηχανισμοί παραλαβής φορτίων

69 Όψη έδρασης υποστυλώματος

70 Διαμόρφωση αγκυρίων


Κατέβασμα ppt "Βασικά Στοιχεία Φέροντος Οργανισμού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google