Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εκπαιδευτικη πολιτικη μιντζα νικολετα-μαρια (3170) στ’ εξαμηνο Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εκπαιδευτικη πολιτικη μιντζα νικολετα-μαρια (3170) στ’ εξαμηνο Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εκπαιδευτικη πολιτικη μιντζα νικολετα-μαρια (3170) στ’ εξαμηνο Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ευη ζαμπετα, εκδοσεισ θεμελιο

2 Α) ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
1) Μοναδική διαδικασία που το ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πληροφορούνται για τα ουσιώδη προβλήματα του εκπαιδευτικού έργου και ανατροφοδοτούν την εκπαιδευτική πράξη μέσω των Επιθεωρητών ( ) και των Σχολικών Συμβούλων ( ). Η ανατροφοδότηση γίνεται μέσω της νομοθεσίας με σχετικές εγκυκλίους και την καθιερωμένη διοικητική πρακτική.

3 Α) ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Α) ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 2) Οι συγκεκριμένες εκθέσεις: a) αποτελούν συνθετική διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης, β) δεν βρέθηκαν οργανωμένες και συστηματοποιημένες, γ) είναι λίγες και καλύπτουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

4 Β) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
1.Κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας υλικού: α) γεωγραφική παράμετρος, β) κοινωνικοοικονομική διάρθρωση περιοχών έρευνας. 2)Ενδιαφέροντα έρευνας: α) ανάλυση προβλημάτων εκπαίδευσης, β) εκτίμηση εξέλιξης για ποιότητα και περιεχόμενο εκπαίδευσης κατά περίοδο, γ) ανάλυση τρόπου επιθεώρησης και επισήμανσης των ουσιωδών προβλημάτων, δ) εκτίμηση του πως η διοίκηση κατανοεί τα εκπαιδευτικά προβλήματα αλλά και την ίδια την αξιολόγηση.

5 Β) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
3)Η ανάλυση των εκθέσεων στηρίζεται σε παραμέτρους που αφορούν: α) το περιεχόμενο εντύπου εκθέσεων, β) την ανάλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων , γ) θεωρητικές κατηγορίες ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής. 4)Η ανάλυση και αξιολόγηση βασίζεται: α) διαρθρωτικά προβλήματα και ελάχιστες συνθήκες εκπαίδευσης, β) προβλήματα σε σχέση με το έργο της εποπτείας, γ) προβλήματα στις σχέσεις των εκπαιδευτικών θεσμών

6 Γ) ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
1) Θεσμικό status και περιεχόμενο Εκθέσεων Σύνταξη Ετήσιας Γενικής Έκθεσης από τους Επιθεωρητές ως το 1982 και υποβολή στην Ανώτερη Εκπαιδευτική περιφέρεια. Η ΕΓΕΕ είναι η κύρια έκθεση, όμως συντάσσονται κι άλλες όπως: α) Τρίμηνες εκθέσεις λειτουργίας των σχολείων που υποβάλλονται στον Επόπτη. β) Εκθέσεις που υποβάλλονται στον Νομάρχη στην αρχή του ημερολογιακού έτους. γ) Ειδικές εκθέσεις είτε πάγιες είτε κατόπιν ειδικής εντολής κ.α.

7 Γ) ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
2.Λειτουργικά προβλήματα εκπαίδευσης Η πλειοψηφία των ΕΓΕΕ αναφέρουν πολύ καλά έως άριστα αποτελέσματα. Μέγα πρόβλημα η έλλειψη διδακτικού προσωπικού στην αρχή του σχολικού έτους λόγω αργοπορίας μόνιμων διορισμών, διορισμού αναπληρωτών, αργοπορημένων αποσπάσεων, έλλειψης πιστώσεων για αναπληρωτές, ιδιαίτερα σε προβληματικές γεωγραφικά περιφέρειες. Η λειτουργία πολλών μονοθέσιων σπάνια εμφανίζεται σαν πρόβλημα λόγω τοπικών αντιδράσεων. Πρόβλημα η μη έγκαιρη αποστολή σχολικών βιβλίων.

8 Γ) ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
2.Λειτουργικά προβλήματα εκπαίδευσης Σοβαρό πρόβλημα η μη κωδικοποίηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και η μη τήρηση αρχείων με ενιαίο τρόπο. Προβλήματα απόδοσης λογαριασμών σχολικών ταμείων λόγω γραφειοκρατίας και ανάγκη οργάνωσης των γραφείων εκπαίδευσης με την εφαρμογή της μηχανοργάνωσης κυρίως σε θέματα μισθοδοσίας εκπαιδευτικών. Απαραίτητος εξορθολογισμός στο σύστημα διανομής των Εποπτικών μέσων διδασκαλίας απευθείας από τις Επιθεωρήσεις κι όχι από τον ΟΣΚ.

9 Γ) ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
2.Λειτουργικά προβλήματα εκπαίδευσης Μεγάλο πρόβλημα σχολικής στέγης με συστεγάσεις, μισθώσεις ακατάλληλων κτηρίων, έλλειψη συντήρησης των υπαρχόντων κτηρίων, ελλείψεις καθαριότητας και υγιεινής σχολικών κτηρίων. Γενικότερα πρόβλημα υποχρηματοδότησης της Δημοτικής Εκπαίδευσης που υποβάλλεται πάντα σε χαμηλούς τόνους.

10 Γ) ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
3.Εποπτεία και επιμόρφωση διδακτικού προσωπικού Οι Επιθεωρητές έχουν Εποπτικό, διοικητικό αλλά και επιμορφωτικό έργο αν και αρχίζει να αμφισβητείται ο θεσμός της Εποπτείας. Αλλού επιθεώρηση όλων των δασκάλων της περιφέρειας και αλλού όσοι θέλουν υπηρεσιακή εξέλιξη. Στις ΕΓΕΕ δεν περιλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία των περιφερειών.

11 Γ) ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
3.Εποπτεία και επιμόρφωση διδακτικού προσωπικού Γίνονται από τους Επιθεωρητές μεθοδολογικές υποδείξεις, καθοδηγητικές συζητήσεις και αργότερα απλές παιδαγωγικές συζητήσεις με την προτροπή να γίνουν περισσότερες από τους ίδιους τους Επιθεωρητές χωρίς όμως πραγματοποίηση τους σε συνεχή και προγραμματισμένη βάση. Στον ετήσιο προγραμματισμό δίνονται διάφορες διοικητικές οδηγίες στους Διευθυντές και οι σύλλογοι διδασκόντων κάνουν προγραμματισμό δραστηριοτήτων όπου οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες σε συγκεκριμένους τομείς.

12 Γ) ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
4.Σχέσεις σχολείου-οικογένειας και η σχολική ζωή. Δεν αναφέρεται στις εκθέσεις η συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Στη σχολική ζωή αναφέρονται δραστηριότητες όπως πολιτιστικές και επετειακές εκδηλώσεις και εκκλησιασμός μάλλον υποχρεωτικός.

13 Γ) ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
5. Παρατηρήσεις πάνω στο περιεχόμενο εκπαίδευσης. Υπάρχουν προτάσεις για βελτίωση ποιότητας της εκπαίδευσης κυρίως έμμεσα όπως η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ημερίδες, μετεκπαίδευση σε ΜΔΔΕ, λειτουργία περισσοτέρων ΣΕΛΔΕ, έκδοση από το ΚΕΜΕ επιστημονικού περιοδικού. Η επιμόρφωση να αποτελεί κριτήριο υπηρεσιακής εξέλιξης σαν κίνητρο.

14 Γ) ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
5. Παρατηρήσεις πάνω στο περιεχόμενο εκπαίδευσης. Η εποπτεία λόγω φόρτου εργασίας δεν λειτουργεί πλέον αποδοτικά. Προτείνεται η διεύρυνση εξοπλισμού εποπτικών μέσων στα σχολεία, η βελτίωση των σχολικών βιβλίων και αμυδρά η διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας από την Ε’ Δημοτικού. Προτείνεται να αποφεύγεται η συστέγαση Δημοτικών Σχολείων και η μίσθωση ακατάλληλων κτηρίων για τα Νηπιαγωγεία . Γενικά οι ΕΓΕΕ έχουν τυπικό χαρακτήρα και δεν μπαίνουν στα ουσιώδη προβλήματα της εκπαίδευσης.

15 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εκπαιδευτικη πολιτικη μιντζα νικολετα-μαρια (3170) στ’ εξαμηνο Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google