Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο υπολογιστής Εισαγωγή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο υπολογιστής Εισαγωγή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο υπολογιστής Εισαγωγή

2 Σκοπός της εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη πληροφορική και τις δυνατότητες της στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού υλικού και λογισμικού διερευνητικής μάθησης. Η πληροφορική , οι μονάδες εισόδου ως εκπαιδευτικό υλικό και ο σκοπός τους στο νηπιαγωγείο

3 Να προσεγγίζουν ένα σύνολο βασικών απλών εννοιών που αφορούν τη
γενική δομή των υπολογιστικών συστημάτων. Να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες και γνώσεις χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης καθώς και ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα. Να απομυθοποιούν τον υπολογιστή και τον χρησιμοποιούν ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, έκφρασης αλλά και ως νοητικό εργαλείο και εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης και μέσω τη εξερεύνησης του απλού λογισμικού(software) , υλικού(hardware) και των πολυμέσων. Να χρησιμοποιούν εφαρμογές πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου και κατακτούν τις έννοιες της πλοήγησης και της αλληλεπίδρασης. α) Γνώση και μεθοδολογία Τα παιδιά ενθαρρύνονται:

4 β) Συνεργασία και επικοινωνία
Τα παιδιά με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ενθαρρύνονται: Να χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα, το Διαδίκτυο, το λογισμικό εφαρμογών (επεξεργασία κειμένου, ζωγραφική, εκπαιδευτικό λογισμικό, λογισμικό πλοήγησης στο Διαδίκτυο, κλπ.) Να αναπτύσσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο ποικίλων ομαδικών - συνθετικών εργασιών

5 γ) Επιστήμη και καθημερινή ζωή
Τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και ενθαρρύνονται: Να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

6 Μετά το πέρας της διδασκαλίας τα παιδιά θα πρέπει να είναι ικανά:
Στόχοι Περιεχόμενο Ενδεικτικές Δραστηριότητες Μετά το πέρας της διδασκαλίας τα παιδιά θα πρέπει να είναι ικανά: Να αναγνωρίζουν, να κατονομάζουν και να καταδεικνύουν τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι, ιχνόσφαιρα, σαρωτή, χειριστήριο, μικρόφωνο, ταμπλέτες επαφής, φωτοπένα οθόνη, ηχεία, εκτυπωτή) και τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση. Γνωριμία με τον υπολογιστή Αναγνώριση των κυριοτέρων μονάδων του υπολογιστή. Τα παιδιά, σε ομάδες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα μέρη του υπολογιστή (με χαρτόνι ή άλλα υλικά και χρώματα) και συναρμολογούν το δικό τους υπολογιστή. Θεατρικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά αναπαριστούν - δραματοποιούν τα μέρη του υπολογιστή.

7 Παιχνίδι και μάθηση με τον Υπολογιστή
Να εντοπίζουν τα γράμματα και τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο. Να κινούν το ποντίκι και την ιχνόσφαιρα παρατηρώντας την ταυτόχρονη κίνηση του δείκτη στην οθόνη. Να τοποθετούν το δείκτη του ποντικιού και της ιχνόσφαιρας σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη. Να επιλέγουν με το ποντίκι ή με την ιχνόσφαιρα (π.χ. έτοιμο σχήμα, σχέδιο ή εικόνα, εργαλείο σχεδίασης, χρώμα από την παλέτα κ.λπ.). Να γράφουν χρησιμοποιώντας κεφαλαία και πεζά γράμματα. Να χρησιμοποιούν τα ειδικά πλήκτρα του κενού, της διαγραφής και του enter/return. Να χρησιμοποιούν το μικρόφωνο και να ανακαλύπτουν τη λειτουργία και τις δυνατότητες του και τη σχέση του με τον υπολογιστή. Παιχνίδι και μάθηση με τον Υπολογιστή Πρώτη επαφή με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Επίδειξη των κυριοτέρων και επιθυμητών πλήκτρων του πληκτρολογίου. Μετακίνηση του δείκτη του ποντικού. Πληκτρολόγηση γραμμάτων, λέξεων, αριθμών. Τα παιδιά πληκτρολογούν γράμματα και αριθμούς. Γράφουν το όνομα τους με κεφαλαία και πεζά. Αντιγράφουν λέξεις (π.χ. το όνομα μιας μέρας), φτιάχνουν ταμπέλες για τα κουτιά και τα συρτάρια τους, τι δώρο θέλουν στη γιορτή τους ή αυθόρμητα ό,τι άλλο θέλουν. Επίδειξη χρήσης μικροφώνου, πλούσιο θεατρικό παιχνίδι και αφομοίωσης ρόλων μέσω της αναπαράστασης και δραματοποίησης ρόλων όπως του τραγουδιστή, του πολιτικού που εκφωνεί τις πεποιθήσεις του, τον εκφωνητή μιας έκτακτης ανακοίνωσης κτλ.

8 Να γνωρίζουν τη σημασία συσκευών που εισάγουν δεδομένα-πληροφορίες στον υπολογιστή για να τον καθιστούν πιο εύχρηστο και να κάνουν τις λειτουργίες τους πιο ελκυστικές. Διαμέσου της διδασκαλίας τα παιδιά θα αναγνωρίζουν1)το σαρωτή ως συσκευή εισόδου και2)τις δυνατότητες του επάνω στο χαρτί. Να χρησιμοποιούν το χειριστήριο, εξάρτημα το οποίο συνδέεται με τον υπολογιστή Να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν εργαλεία όπως οι ταμπλέτες επαφής και η φωτοπένα, οι οποίες προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες στον Η/Υ Να κατανοήσουν τη λειτουργία και τα αποτελέσματα της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και κάμερας, τα οποία αμφότερα εισάγουν ψηφιακά δεδομένα στον υπολογιστή, σπουδαίας σημασίας για εργασίες εκπαιδευτικής σημασίας και περιεχομένου. . Μάθηση των πιο απλών λειτουργιών του σαρωτή (scanner)για τη πραγματοποίηση απλών δραστηριοτήτων. Πρώτη επαφή με το χειριστήριο και εξοικείωση του με αυτό Εισαγωγή αγαπημένων εικόνων ή και κειμένων στον υπολογιστή μέσω του σαρωτή για περαιτέρω επεξεργασία και μορφοποίηση για ωραιότερο αποτέλεσμα.Με τις δυνατότητες του σαρωτή είναι μπορούμε να δημιουργήσουμε περιτυλίγματα δώρων, κουτιά αποθήκευσης με πολλά σχέδια φωτογραφίες και χρώματα αλλά και κάρτες με φωτογραφίες μας .. Μάθηση σε όμορφο γραφικό περιβάλλον το οποίο προσφέρουν τα παιχνίδια των προγραμμάτων για τα οποία είναι σχεδιασμένα τα χειριστήρια οι ταμπλέτες επαφής και η φωτοπένα. Μέσω των κατάλληλων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη, η φαντασία και η κρίση τους. Άξιο αναφοράς είναι η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας των νηπίων μέσω της χρήσης της φωτοπένας Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας προτιμούν παραμύθια που συνοδεύονται από ήχο και εικόνα παρά την ανάγνωση από ένα βιβλίο. αγαπούν να βλέπουν τον εαυτό τους ΄μαγνητοσκοπημένο΄ και βρίσκουν πιο ενδιαφέρον οτιδήποτε περιέχει κίνηση, ζωντάνια, δραματοποίηση, ήχο..

9 Να κατανοήσουν τη λειτουργία και τα αποτελέσματα της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και κάμερας, τα οποία αμφότερα εισάγουν ψηφιακά δεδομένα στον υπολογιστή, σπουδαίας σημασίας για εργασίες εκπαιδευτικής σημασίας και περιεχομένου. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας προτιμούν παραμύθια που συνοδεύονται από ήχο και εικόνα παρά την ανάγνωση από ένα βιβλίο. αγαπούν να βλέπουν τον εαυτό τους μαγνητοσκοπημένο΄ και βρίσκουν πιο ενδιαφέρον οτιδήποτε περιέχει κίνηση, ζωντάνια, δραματοποίηση, ήχο.

10 Εικόνα και ήχος στον υπολογιστή.
Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης (μολύβι, πινέλο, σπρέι κ.λπ.). Να χρησιμοποιούν έτοιμα γεωμετρικά σχήματα για να κάνουν τις δικές τους συνθέσεις (κύκλος, τετράγωνο, παραλληλόγραμμο, τρίγωνο). Να αντιλαμβάνονται τη δυνατότητα του υπολογιστή να αναπαράγει μουσική, ήχους, φωνή κ.λπ. Να κάνουν αντιστοιχίσεις ήχων με λέξεις ή με εικόνες - σχήματα.Να χρησιμοποιούν ένα CD-ROM για να ακούσουν μουσική, τραγούδια, ιστορίες ή παραμύθια. Εικόνα και ήχος στον υπολογιστή. Χρήση εργαλείων ελεύθερης σχεδίασης. Τροποποίηση και δημιουργία απλών σχεδίων και εικόνων. Αναπαραγωγή ήχων. Τα παιδιά ζωγραφίζουν κάτι από την καθημερινή τους ζωή και επικαιρότητα. Φτιάχνουν συγκεκριμένα σχήματα σε διάφορα μεγέθη. Κάνουν συνδυασμούς σχημάτων, συνθέτουν τις κατασκευές τους (π.χ. σπίτι, καράβι, δέντρα χρησιμοποιώντας βασικά γεωμετρικά σχήματα). Επαναλαμβάνουν μια σειρά από συγκεκριμένα σχήματα ή χρώματα. Τα παιδιά ακούν ήχους από τον υπολογιστή. Ακούν μουσική, ιστορίες, παραμύθια. Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού τα παιδιά ασκούνται στη χρήση του ποντικιού κάνοντας αντιστοιχήσεις (π.χ. ζώα και ουρές τους λουλούδια και φύλλα), φτιάχνουν πάζλ, συνδυάζουν εικόνες με το πρώτο γράμμα της λέξης που απεικονίζεται κ.λπ.

11 ΣΥΝΈΧΕΙΑ 3ΗΣ ΣΤΗΛΗΣ .. ΣΥΝΔΙΑΖΟΥΝ ΕΙΚΟΝΕΣ… το πρώτο γράμμα της λέξης που απεικονίζεται κ.λπ. Ζητείται από τα παιδιά να δημιουργήσουν τον κήπο τους, το ενυδρείο τους ή το δάσος του, βάζοντας φυτά και ζώα επιλέγοντας από μια σειρά ζώων και φυτών που τους δίνεται. Να κάνουν ταξινομήσεις - συσχετίσεις (να τοποθετήσουν εικόνες στη σωστή θέση, επαγγέλματα-εργαλεία ή αντικείμενα που χρησιμοποιούν, να βρουν τα αντίθετα, π.χ. μέρα-νύχτα, κρύο-ζεστό κ.λπ., να μετακινήσουν αντικείμενα-εικόνες ώστε να εκφράζεται μια σωστή χρονική σειρά, π.χ. τι κάνω από το πρωί που σηκώνομαι μέχρι το βράδυ, να τοποθετήσουν τον σωστό αριθμό δίπλα στον αριθμό των αντικειμένων που βλέπουν, να τον γράψουν ή να τον αντιστοιχίσουν με επιλογή). Να αντιστοιχούν ήχους με τις πηγές τους, π.χ. ήχους ζώων με τις εικόνες τους. «Επίσκεψη» των παιδιών σε επιλεγμένους δικτυακούς τόπους (on line ή και off line). Τα παιδιά «επισκέπτονται» ένα ζωολογικό κήπο, κάποιο δάσος, μουσείο, την εταιρεία προστασίας ζώων κ.λπ. με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Μπορεί να γίνει συζήτηση με τα παιδιά για τις συσκευές που μας επιτρέπουν να παίρνουμε πληροφορίες από απόσταση, ξεκινώντας από το τηλέφωνο και τη τηλεόραση και φτάνοντας μέχρι τον υπολογιστή.

12 Ζητείται από τα παιδιά να δημιουργήσουν τον κήπο τους, το ενυδρείο τους ή το δάσος του, βάζοντας φυτά και ζώα επιλέγοντας από μια σειρά ζώων και φυτών που τους δίνεται. Να κάνουν ταξινομήσεις - συσχετίσεις (να τοποθετήσουν εικόνες στη σωστή θέση, επαγγέλματα-εργαλεία ή αντικείμενα που χρησιμοποιούν, να βρουν τα αντίθετα, π.χ. μέρα-νύχτα, κρύο-ζεστό κ.λπ., να μετακινήσουν αντικείμενα-εικόνες ώστε να εκφράζεται μια σωστή χρονική σειρά, π.χ. τι κάνω από το πρωί που σηκώνομαι μέχρι το βράδυ, να τοποθετήσουν τον σωστό αριθμό δίπλα στον αριθμό των αντικειμένων που βλέπουν, να τον γράψουν ή να τον αντιστοιχίσουν με επιλογή). Να αντιστοιχούν ήχους με τις πηγές τους, π.χ. ήχους ζώων με τις εικόνες τους. «Επίσκεψη» των παιδιών σε επιλεγμένους δικτυακούς τόπους (on line ή και off line). Τα παιδιά «επισκέπτονται» ένα ζωολογικό κήπο, κάποιο δάσος, μουσείο, την εταιρεία προστασίας ζώων κ.λπ. με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Μπορεί να γίνει συζήτηση με τα παιδιά για τις συσκευές που μας επιτρέπουν να παίρνουμε πληροφορίες από απόσταση, ξεκινώντας από το τηλέφωνο και τη τηλεόραση και φτάνοντας μέχρι και τον υπολογιστή.


Κατέβασμα ppt "Ο υπολογιστής Εισαγωγή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google